Gå till huvudinnehåll

Microsoft gör sin största satsning i Sverige någonsin

Thomas Floberg

Thomas Floberg

Vice VD, marknads- och operativchef

Lästid, 7 min.

Microsoft tillkännager en investering på 33,7 miljarder kronor under två år i moln- och AI-infrastruktur och ett AI-kompetenslyft för en kvarts miljon människor i Sverige

Microsoft gör den enskilt största satsningen i Sverige under företagets 40-åriga närvaro i landet för att möta regeringens strävan efter stärkt innovationsförmåga, konkurrenskraft och resiliens i AI-eran.

Stockholm den 3 juni 2024 – Idag tillkännager Microsoft sin största enskilda investering i Sverige, med planer på att investera 33,7 miljarder kronor under två år på molninfrastruktur och artificiell intelligens (AI). Investeringen inkluderar även en satsning på att lyfta AI-kompetensen hos 250 000 personer. Initiativet syftar till att accelerera Sveriges införande av AI, öka landets långsiktiga konkurrenskraft genom kompetensutveckling av nuvarande och framtida arbetskraft, och skapa långsiktiga fördelar för den svenska ekonomin.

– AI är en tech-omvandling som bör ses som en multiplikator eller katalysator. AI kommer inte bara att ha en inverkan på hur vi driver företag utan kommer också hjälpa till att accelerera utvecklingen inom en rad andra teknikområden. Morgonens nyheter här på Microsofts huvudkontor i Stockholm är ett exempel på hur vi vill locka investeringar till Sverige för att öka svensk tillväxt och konkurrenskraft. Det är en del av strategin framåt när vi, efter att framgångsrikt bekämpat inflationen, går in i en ny fas, en investeringsfas, säger statsminister Ulf Kristersson.

Microsoft kommer att utöka sin moln- och AI-infrastruktur och distribuera 20 000 av de mest avancerade GPU:erna till sina befintliga datacenterregioner i Sandviken, Gävle och Staffanstorp. Den nya investeringen, som är Microsofts andra på tre år, ligger i linje med den svenska regeringens satsning på ökad innovation, ökad konkurrenskraft och effektivitet i den offentliga sektorn samt nationell resiliens och hållbarhet.

– Vår investering i Sverige är ett bevis på vårt förtroende för den här nationen, dess regering och dess potential som en ledande aktör i AI-eran. Det här tillkännagivandet handlar om mer än bara teknik. Det är ett åtagande att säkerställa bred tillgång till de verktyg och den kompetens som behövs för att Sveriges befolkning och ekonomi ska kunna blomstra i AI-eran, säger Brad Smith, Vice Chair och President på Microsoft.

Förser 250 000 svenskar med nödvändig AI-kompetens

AI kommer att förändra svenska arbetsplatser och företag och verksamheterna anpassar sig snabbt – 75 procent av svenska tjänstemän använder AI idag, och 46 procent har börjat använda AI under de senaste sex månaderna. Med hundratusentals partner och kunder i Sverige – däribland Boliden, Gunnebo, Kry, Lindex och Region Västerbotten – gör Microsoft det möjligt för svenska organisationer att dra nytta av kraften i AI. Microsofts utbildningssatsning syftar till att accelerera svenska innovationsinitiativ, etablerade företag samt den välrenommerade svenska startup-scenen, och tar upp det akuta behovet av kompetenshöjning inom AI.

– AI fungerar som en katalysator för innovation och driver framsteg och tillväxt inom många branscher. För att fullt ut realisera Sveriges potential måste vi anamma AI för att låsa upp nya möjligheter, effektivisera processer och skapa lösningar på komplexa utmaningar. Tillsammans med Microsoft ser vi redan goda resultat i hur AI minskar administrativa uppgifter och gör det möjligt för vår vårdpersonal att bättre fokusera på patientvården, säger Johannes Schildt, vd på Kry.

För närvarande har Sverige det tredje största behovet i världen när det gäller efterfrågan av AI-kompetens. Microsoft strävar efter att lyfta AI-kompetensen, säkerheten och kunskapen inom organisationer, skolor, universitet, offentlig sektor och samhället i stort genom att under tre år tillhandahålla kompetensutbildning för 250 000 personer, vilket motsvarar cirka 2,4 procent av befolkningen. Kompetenshöjningen kommer att ske genom teknisk utbildning och yrkesutbildning av studerande i form av utveckling av AI-färdigheter, skräddarsydd utbildning för omskolning inom branschspecifika yrken samt expertutbildning inom AI för utvecklare. För att vägleda kompetensprogrammen inrättar Microsoft ett AI-insiktsråd som samlar ledare inom den akademiska världen, näringslivet och offentliga sektorn. Kompetensprogrammet kommer att drivas i nära samarbete med partner och representanter från bland annat Arbetsförmedlingen, Linköpings universitet, TechSverige och samarbetspartner inom svenska Microsofts Responsible AI Innovation Center.

– Digital transformation börjar med ledarskap, och kompetensutveckling är avgörande för att frigöra den fulla potentialen som AI möjliggör. Microsoft ger individer, företag och samhället i stort möjlighet att öka innovationskraften och demokratisera användningen av AI genom kompetensutveckling, kunskapsdelning samt tillgång till den senaste tekniken och digitala infrastrukturen. Vi vill att Sverige ska vara en global ledare inom innovation och teknik för att accelerera den ekonomiska tillväxten, säger Sophia Wikander, vd på Microsoft Sverige.

Främja ansvarsfulla framsteg och samhällsengagemang

Denna infrastruktur kommer att drivas inom ramen för Microsofts principer för AI-tillgång, som skapades för att främja innovation och sund konkurrens inom den snabbt växande AI-ekonomin. De återspeglar Microsofts roll och ansvar som ledare inom AI och förbinder företaget att göra

investeringar, ingå i partnerskap och skapa program som säkerställer bred tillgång till dess AI-teknik som ger organisationer och individer möjlighet att utveckla och använda AI för allmänhetens bästa.

Idag presenterade Microsoft även sitt globala löfte för datacenter, Community Pledge. Löftet visar Microsofts åtagande som ansvarsfull aktör i Sverige och globalt, genom att positivt bidra till lokala ekonomier och ekosystem och samtidigt främja den digitala transformationen. Microsoft kommer att ha ett nära samarbete med lokala myndigheter, invånare och viktiga intressenter för att säkerställa att dess infrastruktur är en resurs som bidrar till en hållbar framtid och främjar samhällets välstånd.

– Vi är glada över att kunna tillkännage vårt Community Pledge för datacenter samma dag som vi tillkännager ytterligare en investering i Sveriges moln- och AI-infrastruktur samt lokal AI-kompetens. Sverige har varit en bra partner för Microsoft under många år och det arbete vi har gjort tillsammans är en förebild för partnerskap med det lokala samhället med ett engagemang för hållbarhet som stämmer så väl överens med Microsofts egen strategi, säger Noelle Walsh, Corporate Vice President, Microsoft Cloud Operations & Innovation.

Driver hållbar och säker moln- och AI-infrastruktur i världsklass

Den befintliga svenska datacenterregionen drar nytta av Microsofts hållbarhetsinvesteringar och drivs med 100 procent fossilfri energi, med timvis energimatchning 24/7 i samarbete med Vattenfall. Vatten används endast för luftfuktning och majoriteten är insamlat regnvatten. Detta system är mycket effektivt och använder mindre elektricitet och endast en bråkdel av den vattenmängd som andra kylsystem använder. Dessutom har Microsoft framgångsrikt genomfört en banbrytande pilot med Saft, ett dotterbolag till TotalEnergies, där batterienergilagringssystem (BESS) används för att ersätta reservdieselgeneratorer. Denna pilot visar potentialen i att fasa ut fossila bränslen i den digitala industrin och är en viktig milstolpe på Microsofts väg mot dieselfria datacenter till 2030.

Medvetna om att företagets expansion måste ske på ett sätt som skyddar miljön, kombinerar Microsoft sina kapitalinvesteringar med investeringar i förnybar energi. Microsoft har hittills investerat i nästan 1 000 MW förnybar energiproduktion i Sverige, varav mer än 800 MW redan är i drift. Dessutom är Microsoft Sveriges första hybridprojekt med vind- och solenergi kontrakterat, vilket förväntas tas i drift till 2025.

Microsofts infrastruktur och molntjänster är grundligt uppbyggda för att säkra datacenter mot obehörig åtkomst, miljörisker och andra fysiska hot. Företaget använder sig av robust arkitektur, kontinuitetsplaner för verksamheten och åtgärder för katastrofåterställning för att hålla tjänsterna tillgängliga och uppfylla höga säkerhets- och sekretesstandarder. Microsoft följer branschledande metoder för ansvarsfull AI genom sin implementering av ansvarsfulla AI-standarder och företagets AI Assurance Program för att främja bästa praxis för användning av AI.

– Microsoft har åtagit sig att öka tillgängligheten och accelerera införandet av AI i hela Norden, inklusive Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Vi kommer att koppla våra AI-investeringar till program och partnerskap som stöder individer, företag och långsiktig ekonomisk tillväxt i hela regionen, säger Brad Smith, Vice Chair och President på Microsoft.

Kostnadsfri e-bok: De statliga myndigheternas digitala transformation

Upptäck hur statliga myndigheter över hela världen använder Microsofts molnteknik för att kunna hjälpa sina medborgare på ett bättre sätt.

Upptäck fler relaterade artiklar per bransch:

Detaljhandel

Finans och försäkring

Government

Hälso- och sjukvård

 • een man en een vrouw te kijken naar een laptop

  Elekta Axis förbättrar cancerbehandlingen baserat på Microsoft Azure

  Elektas mjukvara är utvecklad specifikt för onkologiska avdelningar och kliniker. Genom en rad innovationer förbättrar den cancerbehandlingseffektiviteten via funktioner som registrering, verifiering, behandlingsplanering och bildhantering. Lösningen bygger på molnautomatisering och avancerade verktyg som snabbt kan anpassa sig till de föränderliga behoven hos onkologiteam. Elekta Axis möjliggör för onkologiavdelningar att få en bättre kundupplevelse och patientvård […]

 • A woman working in healthcare talking to another woman

  Driv digital omvandling inom hälso- och sjukvården

  Upptäck hur organisationer över hela Europa omdefinierar hälso- och sjukvårdsstandarder genom teknik.

Myndigheter

Skola och högre utbildning

 • Karlstad kommuns digitala resa mot framtidens utbildning

  Karlstad kommuns digitala resa mot framtidens utbildning

  I filmen Digitala Karlstad visar medarbetare på Karlstad kommun kreativa sätt att dra nytta av Microsofts 365-plattformen och dess funktioner. På utbildningssidan av Karlstad kommun är samarbetet med IT-avdelningenen grundförutsättning för förändring. När kommunen konstaterat att deras samarbetsplattform var föråldrad gjordes en scoutning av marknaden. Valet föll till slut på Microsoft. Den flexibilitet som Microsoft […]

 • Flicka som studerar

  Mittelschule Kirchdorf: En ny syn på hybridundervisning tack vare digitalisering

  ”Vad vi verkligen ville uppnå var att göra det enklare för både våra lärare och elever. Genom våra digitaliseringsinsatser har vi sett att teknik i kombination med traditionell undervisning och inlärning är en investering för framtiden – inte bara för barn utan för alla.” Martin Schnetzer, lärare och IT-administratör vid österrikiska Mittelschule Kirchdorf, resonerar kring […]

Tillverkning

Upptäck fler relaterade artiklar per dokumentation:

Det Nya Arbetslivet

 • en grupp människor på en scen framför en publik

  10-årsjubiléum för TechDays 2019

  TechDays 2019 på Kistamässan blev den tionde i ordningen. Temat var ”Teknik för en bättre värld”. Under onsdagen 23 oktober startade evenemanget med ett mycket personligt och uppskattat framförande av affärscoachen och föreläsaren Jonas Hammarberg, som berättade om sin karriär i IT-branschen. Karriären skulle kunna ha slutat för honom redan vid 22 års ålder med […]

Digital HR

 • Human resources

  Microsoft Pivot: HR-strategier för digital förändring, 30 januari i Stockholm

  Det publiceras dagligen rapporter kring hur digitaliseringen slår ut traditionella affärsmodeller och skapar nya vinnare som spelar på en global arena. Innovationstakten är snabbare än någonsin tidigare och möjligheterna med AI och automatisering är oändliga, men hur förbereder vi organisationen för den kompetensväxling som behövs när många arbeten kommer förändras? ANMÄLAN Många transformationer misslyckas då […]

Digital Transformation

 • Ola Reppling, affärsutvecklare tillverkande industri Microsoft Sverige

  Därför måste svensk industri gå från innovation till transformation

  Svenska industriföretag måste bli bättre på att snabbt få ut sina produkter på marknaden – gå från innovation till transformation. Orden är min kollega Ola Repplings och jag håller givetvis med. Ola, som arbetar som affärsutvecklare inom tillverkande industri här på Microsoft Sverige anser också att ett sätt att uppnå detta är att låta utvecklarna […]

Kundreferenser

 • een man en een vrouw te kijken naar een laptop

  Elekta Axis förbättrar cancerbehandlingen baserat på Microsoft Azure

  Elektas mjukvara är utvecklad specifikt för onkologiska avdelningar och kliniker. Genom en rad innovationer förbättrar den cancerbehandlingseffektiviteten via funktioner som registrering, verifiering, behandlingsplanering och bildhantering. Lösningen bygger på molnautomatisering och avancerade verktyg som snabbt kan anpassa sig till de föränderliga behoven hos onkologiteam. Elekta Axis möjliggör för onkologiavdelningar att få en bättre kundupplevelse och patientvård […]

Pressrum

 • Sammanfattning av Microsoft Pivot: Financial Services Industry Week

  Sammanfattning av Microsoft Pivot: Financial Services Industry Week

  Vi samlade affärsrepresentanter och IT-strateger från banker och försäkringsbolag under fyra dagar för att lyssna och lära från VD:ar och andra ledare i finansbranschen om deras syn på innovation, risker och framtida kundmöten. Tillsammans med 30 av våra partners, som riktar sig till finansbranschen, ägnade vi inte mindre än 75 specifika ämnesorienterade gruppmöten för att […]

Startups

 • Måns och Karl, Acast

  Svensk startup-duo har revolutionerat podd-industrin

  När Måns och Karl startade Acast var poddar ett fattigmans-alternativ till traditionell radio utan tydlig intäktsmodell. Tre år senare har deras teknik revolutionerat podd-branschen för både innehållsskaparna och annonsörer. För poddfansen är Acast en smidig och snygg tjänst i mobilen där man kan lyssna på sina favoritpoddar och upptäcka nya talanger. För människorna bakom podden […]

Tips

 • Grupp bestående av två kvinnor och en man som samarbetar i en kontorsmiljö. Båda kvinnorna använder bärbara datorer medan mannen skriver. En stor skärm syns i bakgrunden.

  Trender inom modern försäljning 2019 i 5 webbseminarier

  Förhållandet mellan köpare och säljare blir alltmer komplicerat. I alla potentiella samarbeten behöver man hitta rätt köpare, förstå deras verksamhet, följa upp hur det går under köpcykeln samt interagera med dem med rätt innehåll, när och hur de vill ha det. Den här skiftande dynamiken understryker konsten i modern försäljning. När tiden är inne kräver […]