Digital HR

Tillgänglighet

Socialförvaltningens och äldreomsorgens förändringsresa

Tillgänglighet

Mentorship Program for Next Generation Value Creating Life Science Companies

Tillgänglighet

Lyckat evenemang om digitalisering inom offentlig sektor på Microsofts nya stockholmskontor 

Tillgänglighet

Microsoft Envision Forum: Det digitala samhället 28/1 2020

Flexibilitet - på ditt sätt

Women Think Next

Jobba på nya sätt

Microsoft Pivot: HR-strategier för digital förändring, 30 januari i Stockholm

Produktivitet

Sveriges främsta experter delar med sig om AI, 5 december i Stockholm

Inga artiklar tillgängliga än