Digital Transformation

Omformulera hur du sätter samman arbetsgrupper, utbyter data och sätter igång processer för att skapa mervärde och behåller det konkurrensmässiga försprånget inom just din verksamhet.

Produktivitet

Microsofts events 2020

Jobba på nya sätt

Elekta Axis förbättrar cancerbehandingen baserat på Microsoft Azure

Vi stödjer

Tid att stärka din kompetens?

Arbeta där det passar bäst

Samarbeta effektivt när du jobbar på distans

Jobba på nya sätt

Application for the Startup Mentorship Program is now open!

Din säkerhet online

Så arbetar vi med integritet och säkerhet i Microsoft Teams

Jobba på nya sätt

Det här kan vi lära oss av AkzoNobels digitala transformation

Digital kultur

”Big Bang”-strategi för digitalisering – och hur man får den att fungera

Arbeta där det passar bäst

Partnerkommunikation Covid-19 – Arbete på distans med Teams

Tillgänglighet

Socialförvaltningens och äldreomsorgens förändringsresa

Jobba i molnet

Microsoft Envision Forum: Manufacturing March 3rd 2020

Inga artiklar tillgängliga än