Digital Transformation

Omformulera hur du sätter samman arbetsgrupper, utbyter data och sätter igång processer för att skapa mervärde och behåller det konkurrensmässiga försprånget inom just din verksamhet.

Microsoft Pivot: Det digitala samhället, 8-11 april 2019

Arbeta smartare när data samverkar

WorkSpace Sweden – Forumet för morgondagens arbetsplats, Stocholm 11-12 april

Microsoft Pivot: Accelerate Digital Transformation in Manufacturing 13-14 March 2019

Come and meet us at Data Innovation Summit 14-15 March, Kistamässan

Ett nytt sätt att tänka på digital omvandling: AI 360 °-modellen

Hjälp butikspersonalen att erbjuda kunderna upplevelser av högsta kvalitet

Därför är tekniken så viktig för kreativa team

Inga artiklar tillgängliga än