Gå till huvudinnehåll
Lästid, 6 min.

Pedagoger över hela världen arbetar ständigt för att uppnå målet om individanpassat lärande, men pandemin framhävde den komplexa utmaning som lärare står inför, då man möter mer varierande behov hos eleverna än någonsin tidigare.

För att kunna erbjuda varje elev en individanpassad inlärningsupplevelse har det traditionellt sett krävts mycket av den resurs som lärare ofta har brist på…

Tid.  

Tid för att skapa individanpassade inlärningsmöjligheter, i och utanför klassrummet. Tid för att analysera elevernas prestationer på en djupare nivå och ge genomtänkt, relevant feedback. Tid för att utveckla färdigheter som förbereder eleverna för framtiden. 

Därför har vi utvecklat Learning Accelerators – en ny kategori av inlärningsverktyg som hjälper lärare att spara tid på att skapa, granska och analysera övningsuppgifter, samt ge eleverna feedback i realtid.  

Verktygen ger kraftfulla insikter om varje barns behov och låter lärare bidra med en mer meningsfull och personlig inlärningsupplevelse som leder till bättre elevresultat. Dessutom är verktygen redan integrerade i produkter du känner till och älskar

som Teams, PowerPoint, OneNote och Word.

Verktyg som stärker lärare och elever  

Inlärningsverktygen ingår i Microsoft 365 utan kostnad för utbildningsaktörer. Verktygen – som täcker läsning, matematik, sökning, tal och reflektion – är utformade för att hjälpa lärare att frigöra varje elevs fulla potential och stötta både grundläggande och förberedande kunskaper.  

Verktygen bygger på vårt engagemang att förse skolor med lösningar, teknik och utbildningsexpertis för att påverka akademisk, social och emotionell tillväxt för alla elever. Verktygen gör det möjligt för lärare att ge enskilda elever fler möjligheter att lära sig, öva och få riktad coaching direkt i en inkluderande miljö för att stödja pågående inlärning.  

Som Microsofts vd, Satya Nadella, sa:

Ambitionen och kärnan i Microsofts uppdrag är att bygga verktyg som ger varje elev möjlighet att nå sin fulla potential.

”För att möta de växande behoven som finns hos elever och lärare i en värld efter pandemin har Microsofts inlärningsverktyg omarbetats för att ge pedagoger möjlighet att hjälpa elever att få viktiga grundläggande och förberedande färdigheter – för att påskynda inlärningen och hjälpa varje elev att komma ikapp, hänga med och röra sig framåt.” 

Utöka räckvidden för lärare över hela Europa 

”Teknik måste finnas i klassrummet för att lärare och elever ska kunna göra saker som annars skulle vara omöjliga”, säger den tidigare läraren Ovi Barcelo, Modern Workplace Solutions Specialist på Microsoft Western Europe. 

”Inlärningsverktygen utökar räckvidden för lärare och gör det möjligt för eleverna att träna färdigheter i sin egen takt, utan att behöva sitta enskilt med innebär så att eleverna kan i sin egen takt, utan att behöva sitta enskilt med en specifik lärare. Om jag har 25 barn i klassrummet och sätter mig ned med ett specifikt barn kan det innebära att de andra 24 barnen hamnar på efterkälken. 

”Ta Läscoach som exempel. Med hjälp av AI-teknik kan den förstå och korrigera elevernas läsning, ge feedback och nya övningar för att stötta deras specifika utveckling. Verktyget ger lärare en detaljerad överblick av elevernas framsteg. På så sätt vet lärare exakt vilken nivå varje elev befinner sig på, redan innan de kliver in i klassrummet. 

”Utan teknik skulle detta vara helt omöjligt.” 

En närmare titt inlärningsverktygen 

Inlärningsverktygen täcker tre huvudområden: Grundläggande färdigheter, förberedande färdigheter och dataanalys.

Grundläggande färdigheter omfattar läsning, matematik och välmående. Läscoach ger till exempel varsam vägledning till elever genom uttal, stavning, läshastighet och ordförråd. Matematikscoach hjälper lärare att generera övningsfrågor, identifiera vilka koncept som var specifikt utmanade för eleverna samt ge feedback och personligt stöd på ett mer effektivt sätt.  

Dessutom finns Reflect – en reflektionsapp som hjälper lärare att stötta elevernas välmående. Med hjälp av appen bygger eleverna färdigheter för att känna igen och hantera sina känslor med regelbundna möjligheter att dela med sig och bli hörda.  

Förberedande färdigheter omfattar sökning och tal. Sökningscoach ger till exempel ett sammanhang där eleverna kan ställa effektiva frågor och upptäcka pålitliga källor i en värld full av vilseledande information. Talframsteg sparar tid för lärare genom att effektivisera processen att skapa, granska och analysera tal- och presentationsuppgifter för elever, grupper och klasser.

Inom kompetenssegmenten finns både coach- och framstegsverktyg i läsning, matematik, sökning och tal.

Coachverktygen ger elever mentorskap i realtid och möjligheter till självstyrt lärande, medan framstegsverktygen är utformade för att hjälpa lärare att anpassa uppgifter, återkoppling och undervisning med hjälp av användbara insikter. 

Slutligen finns Insikter, som ger lärare den information de behöver för att analysera elevernas framsteg och erbjuda de mest relevanta möjligheterna att kunna förbättra resultaten. Det innebär bland annat att lärare kan följa inlämnade uppgifter och engagemang i klassrummet i ett tydligt och användbart format som gör det möjligt för lärare att se trender, hjälpa eleverna och spara tid. 

Du kan läsa mer om de nya inlärningsverktygen här.

Accelererat lärande i praktiken 

Skolor över hela Västeuropa använder redan Microsofts verktyg för att stötta elever. Omnimundo och Wereldreiziger – två grundskolor i Antwerpen, Belgien – har genomfört flera initiativ för att främja interkulturell förståelse och acceptans med hjälp av olika Microsoft-verktyg. 

Båda skolorna använder Reflect för att stärka elevernas känslomässiga medvetenhet, tillsammans med ”känslotavlor” i varje klassrum som tillåter icke-verbala uttryck av känslor. På så sätt kan alla elever kommunicera vad de känner, även de elever som inte talar modersmålet. 

Samtidigt har Läscoach en enorm effekt när det gäller att ta itu med lässvårigheter. Verktyget hjälper till att ta elever som kämpar med läsande upp till önskad nivå inom bara 6 månader efter implementering. Skolorna använder även Avancerad läsare för att främja självförtroende, eftersom de anser att eleverna växer och lär sig om de kan lösa problem själva. 

Om du är intresserad av att lära dig mer om inlärningsverktygen och hur dessa verktyg stärker skolor över hela världen kan du titta på Reimagine Education-evenemanget gratis här. 

Gör inlärning tillgängligt för alla med Microsoft Education

Upptäck hur Microsofts tillgänglighetsverktyg kan stödja olika inlärningbehov så att alla kan utvecklas.

Titta på Reimagine Education

Lyssna på när innovativa skolor och lärare runt om i världen, tillsammans med Microsoft-ledare, berättar hur vi kan ge alla elever möjlighet att uppnå mer.

Upptäck fler relaterade artiklar per bransch:

Detaljhandel

 • Retail Sweden

  Microsoft Pivot: Enabling the Retail Industry 5-6 February 2019

  “Our industry does not respect tradition, it only respects innovation”. – Satya Nadella   At the time Satya said those words, Microsoft had already started our business transformation. Change was the new normal. Today, this statement has become an absolute truth also for The Retail Industry, which is undergoing an unprecedented transformation that will revolutionize the […]

 • folk som jobbar

  Nelly.com: Microsoft Azure svarar mot våra krav på flexibilitet och säkerhet

  En digitalisering som är i ständig utveckling och en målgrupp som är digital native ställer krav på en IT-lösning med hög flexibilitet och säkerhet. Nellys CTO Andreas Drougge berättar om varför valet föll på Microsoft Azure: – Nelly.com är en av de ledande modedestinationerna i Norden för unga kvinnor. När vi startade var vi pionjärer […]

Finans och försäkring

Government

Hälso- och sjukvård

 • Health

  Kom till Microsofts monter under Vitalis-konferensen

  Den 21-23 maj äger Vitalis rum på Svenska mässan i Götebrog, och konferensen är Nordens ledande konferens kring e-Hälsa och framtidens vård och omsorg. Här möts drygt 5 000 aktörer från kommuner, landsting, myndigheter, företag, industri och akademi för att diskutera framtidens utmaningar och lösningar inom vård och omsorg. Tillsammans med våra samarbetspartners medverkar Microsoft […]

 • En kvinna som genomgår en skanning

  Förutsägande underhåll förbättrar livskvaliteten för cancerpatienter

  Över 17 miljoner människor får varje år en cancerdiagnos, och antalet förväntas stiga dramatiskt de kommande åren. Därför är en effektiv och även kostnadseffektiv vård livsviktig. IBA Worldwide är en branschledande utvecklare av medicinsk utrustning för cancerbehandling. Sedan IBA Worldwide implementerade Microsoft Azure IoT har företaget kunnat minska kostnaden för underhåll och förkortat reparationstiden för […]

Myndigheter

Skola och högre utbildning

 • Karlstad kommuns digitala resa mot framtidens utbildning

  Karlstad kommuns digitala resa mot framtidens utbildning

  I filmen Digitala Karlstad visar medarbetare på Karlstad kommun kreativa sätt att dra nytta av Microsofts 365-plattformen och dess funktioner. På utbildningssidan av Karlstad kommun är samarbetet med IT-avdelningenen grundförutsättning för förändring. När kommunen konstaterat att deras samarbetsplattform var föråldrad gjordes en scoutning av marknaden. Valet föll till slut på Microsoft. Den flexibilitet som Microsoft […]

 • Vill du lära dig mer om hur du kan använda Surface-datorn smart i din undervisning?

  Vill du lära dig mer om hur du kan använda Surface-datorn smart i din undervisning?

  Med hjälp av en Surface-dator kan du smidigt använda verktyg som skapar en mer kreativ kommunikation i klassrummet. Jag har själv erfarenhet som lärare, och började tidigt implementera digitala verktyg för att underlätta undervisningen. Eleverna kunde se vad jag ritade, vilket skapade enklare vägar för direkt kommunikation och förståelse i klassrummet. Jag kunde hjälpa eleverna […]

Tillverkning

 • Eneco – kundberättelse

  Den digitala framtiden: Eneco flyttar till molnet för att kunna erbjuda hållbar energi i hela Europa

  För Eneco, ett hållbart energiföretag med säte i Nederländerna, tillhör det vardagen att skapa gröna energilösningar med hjälp av solens och vindens kraft. Men i takt med att företaget växt har de ställts inför flera utmaningar. De behövde utveckla hållbara energilösningar så effektivt och smart som möjligt, men deras egna dataresurser och infrastruktur var alldeles […]

 • en man med färgsprej i handen

  Det här kan vi lära oss av AkzoNobels digitala transformation

  Företag som ligger i framkant strävar alltid efter att bli bättre på det de gör för att skilja sig från konkurrenterna. Strävan efter kontinuerlig förbättring kommer i många former, allt ifrån omstrukturering i organisationen till utvecklingen av helt nya affärsmodeller. Men en vanlig faktor i nästan alla moderna företagsledares planer är en stor vikt vid […]

Upptäck fler relaterade artiklar per dokumentation:

Det Nya Arbetslivet

 • Pivot HR

  Lyckat Pivot-event om HR-strategier för digital förändring

  Ett huvudkontor fullt av yrkesverksamma och kunskapstörstande proffs från en rad HR-avdelningar inom privat och offentlig sektor, det är ett sätt att beskriva ”Microsoft Pivot: HR-strategier för digital förändring”. Eventet ägde rum på Microsoft Sveriges huvudkontor den 30 januari som ett led i Microsofts satsning att driva dialogen kring HRs roll som en strategisk förändringspartner […]

Digital HR

 • Human resources

  Microsoft Pivot: HR-strategier för digital förändring, 30 januari i Stockholm

  Det publiceras dagligen rapporter kring hur digitaliseringen slår ut traditionella affärsmodeller och skapar nya vinnare som spelar på en global arena. Innovationstakten är snabbare än någonsin tidigare och möjligheterna med AI och automatisering är oändliga, men hur förbereder vi organisationen för den kompetensväxling som behövs när många arbeten kommer förändras? ANMÄLAN Många transformationer misslyckas då […]

Digital Transformation

 • en man med färgsprej i handen

  Det här kan vi lära oss av AkzoNobels digitala transformation

  Företag som ligger i framkant strävar alltid efter att bli bättre på det de gör för att skilja sig från konkurrenterna. Strävan efter kontinuerlig förbättring kommer i många former, allt ifrån omstrukturering i organisationen till utvecklingen av helt nya affärsmodeller. Men en vanlig faktor i nästan alla moderna företagsledares planer är en stor vikt vid […]

Kundreferenser

 • Mälarenergi: Data, AI och IoT viktiga nycklar till framtidens samhälle

  Mälarenergi: Data, AI och IoT viktiga nycklar till framtidens samhälle

  Från traditionellt energibolag till infraservicebolag med intelligent teknik. Mälarenergis förvandlingsresa från traditionellt energibolag till infraservicebolag bygger till stor del på intelligent teknik som AI, IoT och maskininlärning. Med Microsoft Azure som plattform kan de bland annat samla, hantera och analysera stora mängder data från flera leverantörer och samarbetspartner, utan att göra avkall på de olika […]

Pressrum

 • Retail Sweden

  Microsoft Pivot: Enabling the Retail Industry 5-6 February 2019

  “Our industry does not respect tradition, it only respects innovation”. – Satya Nadella   At the time Satya said those words, Microsoft had already started our business transformation. Change was the new normal. Today, this statement has become an absolute truth also for The Retail Industry, which is undergoing an unprecedented transformation that will revolutionize the […]

Startups

 • Ricky Helgesson, vd och grundare på Univrses

  Svensk startup utvecklar framtidens bilar

  Svenska startup-företaget Univrses har tagit fram en teknik som suddar ut gränsen mellan VR och verklighet. Nu ska den användas för att bygga framtidens självkörande bilar. Att gå en boxningsmatch i VR-miljö är jättekul – tills att du snubblar över ett soffbord. Ett av VR-teknikens problem har varit att användare blir helt avskärmade från den […]

Tips

 • Träffa Microsoft på Volvo Ocean Race i Göteborg 14-21 juni

  Träffa Microsoft på Volvo Ocean Race i Göteborg 14-21 juni

  Världens främsta jorden-runt-kappsegling pågår för fullt och 14-21 juni 2018 välkomnar vi seglarna in i hjärtat av Göteborg, sista stoppet innan mål. Microsoft är officiell partner till Volvo Ocean Race och finns på plats under hela veckan så passa på att komma förbi vår monter i Ocean Race Club och träffa oss. Utöver att många […]