Lästid, 6 min.

Pedagoger över hela världen arbetar ständigt för att uppnå målet om individanpassat lärande, men pandemin framhävde den komplexa utmaning som lärare står inför, då man möter mer varierande behov hos eleverna än någonsin tidigare.

För att kunna erbjuda varje elev en individanpassad inlärningsupplevelse har det traditionellt sett krävts mycket av den resurs som lärare ofta har brist på…

Tid.  

Tid för att skapa individanpassade inlärningsmöjligheter, i och utanför klassrummet. Tid för att analysera elevernas prestationer på en djupare nivå och ge genomtänkt, relevant feedback. Tid för att utveckla färdigheter som förbereder eleverna för framtiden. 

Därför har vi utvecklat Learning Accelerators – en ny kategori av inlärningsverktyg som hjälper lärare att spara tid på att skapa, granska och analysera övningsuppgifter, samt ge eleverna feedback i realtid.  

Verktygen ger kraftfulla insikter om varje barns behov och låter lärare bidra med en mer meningsfull och personlig inlärningsupplevelse som leder till bättre elevresultat. Dessutom är verktygen redan integrerade i produkter du känner till och älskar

som Teams, PowerPoint, OneNote och Word.

Verktyg som stärker lärare och elever  

Inlärningsverktygen ingår i Microsoft 365 utan kostnad för utbildningsaktörer. Verktygen – som täcker läsning, matematik, sökning, tal och reflektion – är utformade för att hjälpa lärare att frigöra varje elevs fulla potential och stötta både grundläggande och förberedande kunskaper.  

Verktygen bygger på vårt engagemang att förse skolor med lösningar, teknik och utbildningsexpertis för att påverka akademisk, social och emotionell tillväxt för alla elever. Verktygen gör det möjligt för lärare att ge enskilda elever fler möjligheter att lära sig, öva och få riktad coaching direkt i en inkluderande miljö för att stödja pågående inlärning.  

Som Microsofts vd, Satya Nadella, sa:

Ambitionen och kärnan i Microsofts uppdrag är att bygga verktyg som ger varje elev möjlighet att nå sin fulla potential.

”För att möta de växande behoven som finns hos elever och lärare i en värld efter pandemin har Microsofts inlärningsverktyg omarbetats för att ge pedagoger möjlighet att hjälpa elever att få viktiga grundläggande och förberedande färdigheter – för att påskynda inlärningen och hjälpa varje elev att komma ikapp, hänga med och röra sig framåt.” 

Utöka räckvidden för lärare över hela Europa 

”Teknik måste finnas i klassrummet för att lärare och elever ska kunna göra saker som annars skulle vara omöjliga”, säger den tidigare läraren Ovi Barcelo, Modern Workplace Solutions Specialist på Microsoft Western Europe. 

”Inlärningsverktygen utökar räckvidden för lärare och gör det möjligt för eleverna att träna färdigheter i sin egen takt, utan att behöva sitta enskilt med innebär så att eleverna kan i sin egen takt, utan att behöva sitta enskilt med en specifik lärare. Om jag har 25 barn i klassrummet och sätter mig ned med ett specifikt barn kan det innebära att de andra 24 barnen hamnar på efterkälken. 

”Ta Läscoach som exempel. Med hjälp av AI-teknik kan den förstå och korrigera elevernas läsning, ge feedback och nya övningar för att stötta deras specifika utveckling. Verktyget ger lärare en detaljerad överblick av elevernas framsteg. På så sätt vet lärare exakt vilken nivå varje elev befinner sig på, redan innan de kliver in i klassrummet. 

”Utan teknik skulle detta vara helt omöjligt.” 

En närmare titt inlärningsverktygen 

Inlärningsverktygen täcker tre huvudområden: Grundläggande färdigheter, förberedande färdigheter och dataanalys.

Grundläggande färdigheter omfattar läsning, matematik och välmående. Läscoach ger till exempel varsam vägledning till elever genom uttal, stavning, läshastighet och ordförråd. Matematikscoach hjälper lärare att generera övningsfrågor, identifiera vilka koncept som var specifikt utmanade för eleverna samt ge feedback och personligt stöd på ett mer effektivt sätt.  

Dessutom finns Reflect – en reflektionsapp som hjälper lärare att stötta elevernas välmående. Med hjälp av appen bygger eleverna färdigheter för att känna igen och hantera sina känslor med regelbundna möjligheter att dela med sig och bli hörda.  

Förberedande färdigheter omfattar sökning och tal. Sökningscoach ger till exempel ett sammanhang där eleverna kan ställa effektiva frågor och upptäcka pålitliga källor i en värld full av vilseledande information. Talframsteg sparar tid för lärare genom att effektivisera processen att skapa, granska och analysera tal- och presentationsuppgifter för elever, grupper och klasser.

Inom kompetenssegmenten finns både coach- och framstegsverktyg i läsning, matematik, sökning och tal.

Coachverktygen ger elever mentorskap i realtid och möjligheter till självstyrt lärande, medan framstegsverktygen är utformade för att hjälpa lärare att anpassa uppgifter, återkoppling och undervisning med hjälp av användbara insikter. 

Slutligen finns Insikter, som ger lärare den information de behöver för att analysera elevernas framsteg och erbjuda de mest relevanta möjligheterna att kunna förbättra resultaten. Det innebär bland annat att lärare kan följa inlämnade uppgifter och engagemang i klassrummet i ett tydligt och användbart format som gör det möjligt för lärare att se trender, hjälpa eleverna och spara tid. 

Du kan läsa mer om de nya inlärningsverktygen här.

Accelererat lärande i praktiken 

Skolor över hela Västeuropa använder redan Microsofts verktyg för att stötta elever. Omnimundo och Wereldreiziger – två grundskolor i Antwerpen, Belgien – har genomfört flera initiativ för att främja interkulturell förståelse och acceptans med hjälp av olika Microsoft-verktyg. 

Båda skolorna använder Reflect för att stärka elevernas känslomässiga medvetenhet, tillsammans med ”känslotavlor” i varje klassrum som tillåter icke-verbala uttryck av känslor. På så sätt kan alla elever kommunicera vad de känner, även de elever som inte talar modersmålet. 

Samtidigt har Läscoach en enorm effekt när det gäller att ta itu med lässvårigheter. Verktyget hjälper till att ta elever som kämpar med läsande upp till önskad nivå inom bara 6 månader efter implementering. Skolorna använder även Avancerad läsare för att främja självförtroende, eftersom de anser att eleverna växer och lär sig om de kan lösa problem själva. 

Om du är intresserad av att lära dig mer om inlärningsverktygen och hur dessa verktyg stärker skolor över hela världen kan du titta på Reimagine Education-evenemanget gratis här. 

Gör inlärning tillgängligt för alla med Microsoft Education

Upptäck hur Microsofts tillgänglighetsverktyg kan stödja olika inlärningbehov så att alla kan utvecklas.

Titta på Reimagine Education

Lyssna på när innovativa skolor och lärare runt om i världen, tillsammans med Microsoft-ledare, berättar hur vi kan ge alla elever möjlighet att uppnå mer.

Upptäck fler relaterade artiklar per bransch:

Detaljhandel

Finans och försäkring

 • Är det nya betaltjänstdirektivet, PSD2 den nödvändiga knuffen framåt för digitalisering inom banksektorn?

  Är det nya betaltjänstdirektivet, PSD2 knuffen framåt för digitalisering inom banksektorn?

  Jag tror det. Min övertygelse är att det nya regelverket är en avgörande språngbräda för ökade intäkter, minskade kostnader och nöjdare kunder. Med det nya regelverket krävs förändring och anpassning. Samtidigt öppnas många nya tillfällen för innovativa tjänster och samverkansplattformar att växa. Och för etablerade samt nya aktörer och fintechbolag att möta ny konkurrens samt […]

 • Johannes Anderberg, Microsoft Sverige

  Digitalt maktskifte inom finansbranschen kräver mer snabbhet

  I det pågående digitala maktskiftet inom bank och finansbranschen utmanas de stora och etablerade aktörerna av mindre, mer snabbfotade nischaktörer. Min kollega Johannes Anderberg som arbetar som affärsutvecklare inom bank och finans här på Microsoft Sverige menar att kundernas förväntan är superhög. Och om man presterar sitt yttersta så får man fans, men om inte […]

Government

Hälso- och sjukvård

Myndigheter

Skola och högre utbildning

Tillverkning

 • Det bästa kaffet bryggs i molnet

  Det bästa kaffet bryggs i molnet

  Kaffe är en komplicerad historia nuförtiden. Det är länge sedan de flesta var nöjda med en kopp snabbkaffe på morgonen. Kaffekulturen är rik och levande, och med det följer allt större förväntningar från kundernas sida. Att uppnå och överträffa de förväntningarna är avgörande för kaffebranschen där ett företag aldrig är bättre än sin senast serverade […]

 • Malarenergi

  Framtidens samhälle: Elbolaget som vrider upp värmen med hjälp av AI

  Energibolaget Mälarenergi befinner sig i en omfattande innovationsprocess, med fokus på dynamiska samarbeten och teknik för artificiell intelligens. Långa pendlingsresor hem från arbetet i kylslagna nordiska städer blir uthärdliga om ett varmt och skönt hem väntar. En pålitlig och reglerad hantering av städers energiförbrukning är av största vikt, inte bara med invånarnas ekonomi och trivsel […]

Upptäck fler relaterade artiklar per dokumentation:

Det Nya Arbetslivet

 • lecture_Education

  Experter delar med sig under TechDays Talks 24-25/10

  TechDays Talks är ett helt nytt koncept som består av 18 minuter långa presentationer inom en mängd intressanta områden. Presentatörerna är proffs inom sina områden och utvalda för att belysa olika verksamheters utmaningar, och hur IT kan bistå med lösningen.  Scenen för TechDays Talks är i Microsofts monter på Kistamässan under TechDays 24-25/10. Anmäl dig […]

Digital HR

 • Human resources

  Microsoft Pivot: HR-strategier för digital förändring, 30 januari i Stockholm

  Det publiceras dagligen rapporter kring hur digitaliseringen slår ut traditionella affärsmodeller och skapar nya vinnare som spelar på en global arena. Innovationstakten är snabbare än någonsin tidigare och möjligheterna med AI och automatisering är oändliga, men hur förbereder vi organisationen för den kompetensväxling som behövs när många arbeten kommer förändras? ANMÄLAN Många transformationer misslyckas då […]

Digital Transformation

Kundreferenser

Pressrum

 • Sammanfattning av Microsoft Pivot: Financial Services Industry Week

  Sammanfattning av Microsoft Pivot: Financial Services Industry Week

  Vi samlade affärsrepresentanter och IT-strateger från banker och försäkringsbolag under fyra dagar för att lyssna och lära från VD:ar och andra ledare i finansbranschen om deras syn på innovation, risker och framtida kundmöten. Tillsammans med 30 av våra partners, som riktar sig till finansbranschen, ägnade vi inte mindre än 75 specifika ämnesorienterade gruppmöten för att […]

Startups

 • Vad betyder tekniken för svenska entreprenörer, tillväxtföretag och startups?

  Vad betyder tekniken för svenska entreprenörer, tillväxtföretag och startups?

  Alla företag, stora som små, börjar med en idé. Idén blir till drömmar och visioner, och genom hårt arbete kan drömmarna och visionerna bli verklighet. I e-boken Våra viktigaste tips till andra entreprenörer delar tre svenska tillväxtföretag med sig av sina erfarenheter och råd kring att ta tekniken till hjälp för att driva och utveckla […]

Tips

 • Grupp bestående av två kvinnor och en man som samarbetar i en kontorsmiljö. Båda kvinnorna använder bärbara datorer medan mannen skriver. En stor skärm syns i bakgrunden.

  Trender inom modern försäljning 2019 i 5 webbseminarier

  Förhållandet mellan köpare och säljare blir alltmer komplicerat. I alla potentiella samarbeten behöver man hitta rätt köpare, förstå deras verksamhet, följa upp hur det går under köpcykeln samt interagera med dem med rätt innehåll, när och hur de vill ha det. Den här skiftande dynamiken understryker konsten i modern försäljning. När tiden är inne kräver […]