Microsoft Pulse

Jobba på nya sätt

Det här kan vi lära oss av AkzoNobels digitala transformation

Produktivitet

Microsofts events 2020

Tillgänglighet

Få tillgång till Minecraft: Education Edition utan kostnad resten av läsåret

Digital kultur

”Big Bang”-strategi för digitalisering – och hur man får den att fungera

Jobba på nya sätt

Två företag som lyckades genom att ändra sina vinnande koncept

Vi stödjer

Är du vårdnadshavare med skolbarn som studerar hemifrån?

Arbeta där det passar bäst

Partnerkommunikation Covid-19 – Arbete på distans med Teams

Arbeta där det passar bäst

Samarbeta effektivt när du jobbar på distans

Vi stödjer

Utnyttja Microsofts verktyg för distansutbildning

Jobba på nya sätt

Application for the mentorship program is now open!

Inga artiklar tillgängliga än