Microsoft Pulse

Jobba på nya sätt

Hur tekniken förändrar arbetet hos statliga myndigheter

Tillgänglighet

Microsoft Envision Forum: Det digitala samhället 28/1 2020

Jobba på nya sätt

Microsoft Envision Forum: Framtidens retail 6/2 2020

Digital kultur

När förändring har blivit det nya normalläget: Ny forskning om framtidens arbete

Ett säkert moln

Lyckat event om cybersecurity på Microsofts nya Stockholmskontor

Alltid uppdaterad med Windows

Ett nytt år, kräver ny IT-utrustning

Jobba i molnet

Microsoft Envision Forum: Industrial Transformation March 3rd 2020

Arbetar säkert

Microsoft Envision Forum: Reshaping the Financial Services March 4th 2020

Insikter och data

10-årsjubiléum för TechDays 2019

Inga artiklar tillgängliga än