Gå till huvudinnehåll

Microsoft Pulse

A man and a woman looking at a screen showcasing a dashboard

För ett tryggare Europa: NIS2

Nätverks- och informationssäkerhetsdirektivet, NIS2, är ett centralt regelverk från EU som syftar till att höja säkerhetsnivån och skyddet för våra digitala tillgångar som är en del av vår totala organisatoriska förmåga att bedriva verksamhet utan att utsätta oss för kostsamma och kvalitativa risker. Under vintern och våren har vi organiserat en serie konferenser i Stockholm, […]

Magnus Haglund

Magnus Haglund

GTM Manager Security, Compliance and Identity

A man and a woman looking at a computer with info graphics

Hårda och mjuka vinster med automatisering i vården

Du kan mer än du tror. Idag är det inte svårt att med hjälp av lågkodverktyg själv skapa egna lösningar och automatiserade processer istället för att köpa in dyra lösningar. Med Microsoft Power Platform skapas förutsättningar för innovation i företag och organisationer. Här ingår verktyget Microsoft Power Apps som möjliggör för användaren att skapa mer […]

Helena Fuchs

Helena Fuchs

Affärsområdeschef Dynamics och Power Platform

Two men talking

Telefoni i Teams – ett givet val i moderna DeLaval

När DeLaval bytte ut sin gamla telefoni-plattform mot Teams-telefoni har de hela sitt digitala informationsflöde med Teams i centrum. Lösningen förbättrar kommunikationen, skapar nya möjligheter – och sparar tid i organisationen. Med anor från slutet av 1800-talet, när Gustaf de Laval patenterade mjölkseparatorn, har DeLaval onekligen en imponerande historik. I dag är de ett bolag […]

Nina Rapp

Nina Rapp

Affärsområdeschef för Modern Work

Taxi Göteborg

Taxi Göteborg valde Microsoft för att hålla sitt löfte

Taxi Göteborg har nyligen lämnat Google för en Microsoft-lösning som är mer användarvänlig och mycket säkrare. Under arbetet har IT-ansvarig Timothy Kennedy haft Coegi som rådgivare och IT-partner. Taxi Göteborg grundades 1922, alltså för mer än hundra år sedan. Idag har de 300 fordon, 700 chaufförer och utför runt 3 000 resor per dygn. Vad […]

Nina Rapp

Nina Rapp

Affärsområdeschef för Modern Work

Södra optimerar produktionen med Azure Open AI

Södra optimerar produktionen med Azure Open AI

Medarbetarna på skogsindustrikoncernen Södra hanterar varje dag stora mängder komplex data. Med hjälp av Microsoft Azure OpenAI blir arbetet smidigare, enklare och mer effektivt. Södra är en kooperation som ägs av fler än 50 000 familjeskogsbrukare i södra Sverige och som omsätter omkring 30 miljarder årligen. – Vi är en stor spelare på marknaden där […]

Helena Kappen

Helena Kappen

Marknadschef Microsoft Sverige

Region Västerbotten

Så kan AI göra Region Västerbotten effektivare

AI-lösningar ska hjälpa Region Västerbotten att automatisera 60 000 arbetstimmar. Bara i år.   Region Västerbotten är inne i en spännande fas där generativ AI ska ta digitaliseringen av organisationen till nästa nivå. I oktober och november började man att jobba med Copilot for Microsoft 365 samt portade chatbotten Digge till Microsoft Azure Open AI. […]

Nina Rapp

Nina Rapp

Affärsområdeschef för Modern Work

Inga artiklar tillgängliga än