Skola och högre utbildning

Arbeta där det passar bäst

Utnyttja Microsofts verktyg för distansutbildning

Tillgänglighet

Få tillgång till Minecraft: Education Edition utan kostnad resten av läsåret

Vi stödjer

Är du vårdnadshavare med skolbarn som studerar hemifrån?

Mångfald

Välkommen på Öppet hus hos Microsoft den 22:a november 2019

Tillgänglighet

Learning Tools – förbättrar läs- och skrivkunskaper med individanpassad inlärning för alla elever

Tillgänglighet

Fyra tips på föränding inom offentlig sektor

Utbildning

Att bygga en kvantdator

Arbetar säkert

En handbok om GDPR för universitet och högskolor

Inga artiklar tillgängliga än