Gå till huvudinnehåll
Hållbar framtid

Hållbar framtid

Din resa mot en mer hållbar framtid börjar här – med resurser för att hjälpa dig att skapa långvarigt värde för din organisation. Ladda ner spelboken idag och ta det första steget mot en bättre framtid.

Inga artiklar tillgängliga än

Microsoft Dynamics 365 Copilot: Transforming your customer service team in the digital era.

Microsoft Dynamics 365 Copilot: Transforming your customer service team in the digital era.

Customer service plays a pivotal role in business growth, as it leaves a lasting impression on customers regardless of product quality. Streamlining the customer support process is essential for nurturing customer relations. The Microsoft Digital Contact Center platform stands as the solution, equipping the customer service team with the precise tools needed for effective and […]

Helena Fuchs

Helena Fuchs

Affärsområdeschef Dynamics och Power Platform

CommuteSaver mäter stegen mot en bättre värld

CommuteSaver mäter stegen mot en bättre värld

Vi vet alla att världen står inför stora klimatutmaningar. Den goda nyheten är att passionerade innovatörer över hela världen jobbar för att hitta lösningar. Idéer blir prototyper, som blir företag. Svenska CommuteSaver är ett sådant exempel. Genom vårt entreprenörsprogram ”Microsoft Entrepreneurship for Positive Impact” har vi hjälpt dem att göra verklighet av en idé som […]

Microsoft

Microsoft

Vattenfalls AI-lösning har potential att stoppa invasiva arter

Vattenfalls AI-lösning har potential att stoppa invasiva arter

En ny AI-lösning baserad på Microsofts teknik hjälper Vattenfalls vattenkraftverk Stornorrfors att identifiera fiskar utifrån ett stort antal egenskaper som ett led i deras arbete att övervaka naturpåverkan. På sikt ser Vattenfall potential att vidareutveckla tekniken för att identifiera och stoppa invasiva arter.   Stornorrfors är ett av Sveriges största vattenkraftverk och ligger i Umeälven, strax […]

Helena Kappen

Helena Kappen

Marknadschef Microsoft Sverige

Microsoft Cloud for Sustainability – Hur det blir hållbart att jobba med hållbarhet

Microsoft Cloud for Sustainability – Hur det blir hållbart att jobba med hållbarhet

Världen står inför ett akut behov av att minska sin koldioxidförbrukning och klimatexperterna är överens om att alla behöver dra sitt strå till stacken för att minska koldioxidutsläppen. I takt med de nya kraven på en alltmer omfattande hållbarhetsredovisning ställs högre krav på företag att redovisa koldioxidutsläpp längs hela värdekedjan. Enligt ESRS (EU Sustainability Reporting […]

Microsoft

Microsoft

Digitalisering av värmeväxlare minskar världens koldioxidutsläpp

Digitalisering av värmeväxlare minskar världens koldioxidutsläpp

Alfa Laval och Microsoft har gått samman för att reducera globala koldioxidutsläpp. Partnerskapet utnyttjar båda företagens styrkor och inflytande för att skapa nya hållbara lösningar.

Annica Wallenbro Stojcevski

Annica Wallenbro Stojcevski

Affärsområdeschef Data & AI, Cloud Infra & App Dev

två arbetare diskuterar

Bravida: Hållbarhet och säkerhet i fokus – i alla delar av verksamheten

Bravida har tusentals medarbetare som utför installations- och underhållsarbete i fastigheter över hela landet. Ett ledord som är närvarande i allt Bravida gör är hållbarhet. Det gäller både miljö och omtanke om framtida generationer. Hållbar digital transformation är en del i det arbetet. Och där blir frågan om säkerhet viktig. – De inbyggda säkerhetskomponenterna som […]

Annica Wallenbro Stojcevski

Annica Wallenbro Stojcevski

Affärsområdeschef Data & AI, Cloud Infra & App Dev

a large green field with trees in the background and a big tree in the foreground

Samarbete med ClimateView påskyndar lokal klimatomställning

Nyligen offentliggjorde Microsoft sitt samarbete med ClimateView i ett pressmeddelande. Företaget har utvecklat en plattform som hjälper kommuner att få en fågelvy över städernas utsläpp. Programvaran främjar också samarbete mellan myndigheter och städer. Detta sker efter att FN slagit fast att det är på lokal nivå de första stegen behöver tas för att påskynda klimatomställningen. […]

Microsoft

Microsoft

Datacenter i Sverige

Microsoft öppnar svensk datacenterregion – ger nya möjligheter för hållbar digitalisering

Idag öppnas dörrarna till den svenska datacenterregionen. Gävle, Staffanstorp och Sandviken är platserna där datacentren stationerats. Kunder med Microsoft Azure och Microsoft 365 kan dra nytta av molntjänster som är säkra, skalbara, lokala – och hållbara. Datacentren drivs med 100% förnybar energi och är nollavfallsanläggningar.  Microsofts lansering av datacenter är en del av en större investering i de aktuella samhällena. Målet är att säkerställa ökade ekonomiska möjligheter i regionerna och ge privata och offentliga aktörer bättre förutsättningar för innovation inom […]

Microsoft

Microsoft

Ny tjänst för att påskynda en hållbar förändring i modebranschen

Ny tjänst för att påskynda en hållbar förändring i modebranschen

”Vill man som varumärke vara konkurrenskraftig i framtiden behöver man investera i hållbarhet idag. ’Business as usual’ är helt enkelt inte ett alternativ längre och konsumenter förväntar sig mer av varumärken idag. H&M-gruppen har investerat tid och resurser i att bygga och utveckla sin  globala leverantörskedjan till den nivå vi ser idag, både i termer […]

Linda Pimmeshofer

Linda Pimmeshofer

Director Business Development at Microsoft

Industry Aerial view of windfarm

Ny teknologi bidrar till minskat klimatavtryck

”Även när vinden inte blåser eller solen inte skiner, behöver kunderna fortfarande elektricitet.” För Vattenfall är målet tydligt. Man vill tackla den ihärdiga utmaningen kring klimatförändringar genom att sträva efter klimatneutralitet, vilket inte gäller bara för dem själva, men också för kunder och leverantörer. Genom att minska sitt koldioxidutsläpp minskar Vattenfall också sitt klimatavtryck, ett  […]

Microsoft

Microsoft

Northvolt – mot en hållbar framtid

Northvolt – mot en hållbar framtid

Northvolt was founded in Sweden in 2016 with a bold and simple plan – to develop the world’s greenest battery cell and to establish a European supply of batteries that will enable the future of energy. And it has been an incredible journey. Today, the company employs more than 2000 people, representing over 70 nationalities. […]

Helena Kappen

Helena Kappen

Marknadschef Microsoft Sverige

Hållbar digital transformation

Hållbar digital transformation

Hållbar digital transformation som är bra för såväl planeten, som för oss människor, näringsliv och samhälle kräver en energieffektiv digital infrastruktur, tydligt ledarskap och stark kultur samt samarbeten och nya partnerskap. När Microsoft talar om hållbar transformation tänker vi självklart på klimatet. Men det stannar inte där. Människor, kultur och ledarskap är minst lika viktiga […]

Therése Treutiger

Therése Treutiger

Commercial Partner Lead, Microsoft Sverige

Inga artiklar tillgängliga än