Gå till huvudinnehåll
Kvinna och man framför varsin laptop har ett möte med andra via Teams Rum
Lästid, 5 min.

Engagerade medarbetare har blivit allt viktigare för dagens företag. Det handlar både om att kunna behålla kompetens och att öka lönsamheten.

Det är kanske inte helt överraskande att anställda som känner högt engagemang för sitt jobb och sin arbetsgivare är mindre benägna att lämna bolaget, jämfört med de som har lågt engagemang. Men hur stor skillnaden är får nog många att höja på ögonbrynen: Enligt Microsoft Work Trend Index report är det nämligen 12 gånger lägre risk att bli av med de som har ett högt engagemang.

Från Gallup kan vi även se studier som anger att organisationer med högt engagerade medarbetare har 23 procent bättre lönsamhet än andra.

– Inkludering är en viktig nyckel till ökat engagemang. Det gäller att få alla medarbetare att känna sig sedda och delaktiga. Där kan rätt teknik – rätt använd – bidra till att göra stor nytta, säger Ayaz Shukat, IT-strateg på Microsoft.

7,5 timmar möten

Det handlar inte minst om att ta tillvara mötena på arbetsplatsen, eftersom den genomsnittliga medarbetaren lägger 7,5 timmar på möten varje vecka. Allt fler av dessa är hybridmöten – där vissa är samlade fysiskt och andra deltar på distans – och enligt Microsoft Work Trend Index är det så många som 43 procent av hybridarbetarna som inte känner sig inkluderade i möten.

– Tekniken kan koppla ihop människor, och det finns numera väldigt bra lösningar som kan stödja detta. Men då kommer frågan om företagskulturen: ser man verkligen till att ta ansvar för inkludera alla? Är man öppen och nyfiken för andra perspektiv och behov än de man själv har?

En bristande inkludering kommer att leda till en negativ spiral, menar Ayaz Shukat.

– Det kommer att bli en gradvis minskad kommunikation, vilket i sin tur leder att de som är exkluderade känner sig allt mindre engagerade. Det blir en väldigt svårnavigerad terräng till slut.

Träna aktivt lyssnande

Lyhördhet och aktivt lyssnande är därför två ovärderliga verktyg för den som vill öka inkludering, delaktighet och engagemang bland medarbetarna.

– Aktivt lyssnande är något man mycket väl kan träna upp. Det har jag själv gjort, och märker att jag har blivit bättre på att hålla fokus och ha den koncentration som krävs för att verkligen ta in helheten i ett resonemang när jag får ta del av nya perspektiv, säger Ayaz Shukat.

Genom en ökad inkludering kommer det också att läggas en grund för en högre grad av mångfald på företaget, oavsett om det handlar om kön, ålder eller ursprung.

– Vi är alla mer eller mindre olika, och det gäller att ha en strategi för hur alla ska kunna fungera tillsammans och känna att de bidrar till de gemensamma målen. Och sedan måste man förstås på allvar jobba efter den strategin.

Tre gånger fler online-möten

En av de tekniska lösningar som kan göra stor nytta i de här sammanhangen är Microsoft Teams Rum. Det berättar Nina Rapp, Affärsområdeschef Modern Work på Microsoft, och pekar på det faktum att vi nu har deltar i nästan tre gånger så många online-möten och chattar som före pandemin.

– Framtiden är hybrid, det råder ingen tvekan om det. Och det gör det än mer betydelsefullt än tidigare att ha en stark kommunikation, där möten är en viktig del, säger hon.

I Microsoft Teams Rum går det att överbrygga klyftan mellan de som arbetar på distans och de som är på kontoret med ett teammötesrum där alla syns, blir hörda och kan delta, oavsett var de befinner sig.

– Våra Teams Rumslösningar har till exempel en inkluderande videolayout, där online-deltagarna sitter på det vi kallar ”första raden” på skärmen. I praktiken blir upplevelsen som att alla sitter runt samma bord, oavsett om de befinner sig på kontoret eller någon helt annan stans.

Lättare att vara inkluderande

Det går att ha intelligenta kameror för smidigare dialoger och en integrerad digital arbetsyta som alla har tillgång till, med samma möjligheter till samarbete som vid en traditionell whiteboard.

– Med den här typen av lösningar kommer det att vara betydligt lättare att ha ett inkluderande arbetssätt. Men det gäller alltså även att arbeta med kulturen inom organisationen, som måste genomsyras av att alla mötesdeltagare är lika mycket värda, oavsett om man är på plats eller deltar på distans, säger Nina Rapp.

Hon vill även lyfta fram ett annat resultat i Microsoft Work Trend Index, nämligen att det är vanligt att uppleva att man är överflödig: det visar sig att endast 35 procent av anställda i Sverige känner att de skulle vara saknade i en majoritet av sina möten om de inte kunde delta.

– Det är nästan skrämmande lite, och kan givetvis leda till att man blir mindre angelägen om att vara aktiv i mötena. En lägre aktivitet ger sämre möten, och därmed dåligt utnyttjad tid. Med andra ord finns det stora vinster att göra, på flera fronter, med att börja använda teknik som underlättar inkludering, delaktighet och engagemang, säger hon.

Skapa bättre hybrida möten

Överbrygg klyftan mellan de som arbetar på distans och de som är på kontoret med ett teammötesrum där alla syns, blir hörda och kan delta, oavsett var de befinner sig.

Upptäck fler relaterade artiklar per bransch:

Detaljhandel

 • Microsoft HoloLens under arbete med stadsbyggnad

  Mixed Reality – en katalysator för innovation på arbetsplatserna

  Tack vare digitaliseringen är arbetslivet i ständig förändring vilket skapar behov av nya sätt att arbeta på. Ny teknologi och teknik stöttar de nya arbetssätten. Arbete idag är inte lägre bara ett utförande av rutinuppgifter utan har utvecklats till kreativt problemlösning som sker via flera enheter och lösningar. Vi ser också att arbetsgrupper är mer […]

 • HeadBrands framtidssäkrar med Microsoft 365 Business

  HeadBrands framtidssäkrar med Microsoft 365 Business

  Med en tillväxt på 300 procent de senaste tre åren är frisörgrossisten HeadBrands utan tvekan snabbväxande. De var också snabba med att inse hur deras strategi kring IT och tekniken de använde inte hängde med i samma takt, vilket de tog tag i direkt. HeadBrands behövde en modern IT-lösning för att kunna öka sin produktivitet […]

Finans och försäkring

 • Microsoft Envision Forum: Reshaping the Financial Industry March 4th 2020

  Microsoft Envision Forum: Reshaping the Financial Industry March 4th 2020

  When: 4th of March 2020  Where: Microsoft, Regeringsg 25, Stockholm  Moderators: Johannes Anderberg, Business Development Manager FSI – Microsoft Sweden Ayaz Shukat, Digital Strategist FSI – Microsoft Sweden Welcome to the Microsoft brand-new office at Regeringsgatan 25 in Stockholm.    Microsoft Envision Forum: Reshaping the Financial Industry is a one–day thought leadership event for Business- and IT-leaders, designed to amplify insights and learnings in a collaborative way.    We […]

 • Two men with computers

  Best of Ecosystems: Aspias strategi för modernisering och tillväxt

  Best of Ecosystems: Aspias strategi för modernisering och tillväxt När redovisningsbyrån Aspia startade hade de 1 000 medarbetare, 15 000 kunder och omsatte runt en miljard kronor. Trots denna imponerande startposition saknade de stödfunktioner för IT, marknad, HR, Finans och försäljning. Men genom att börja från noll och anta strategin ”best of ecosystems” har de snabbt […]

Government

 • Kalix uppifrån

  Cyberattacken mot Kalix kommun

  ”Ingenting gick att använda. Det gick inte ens att skriva ut papper från skrivarna. Vår hemtjänstpersonal hade inte tillgång till journaler, ingen kom undan” Mitt i natten den 16:e december drabbades Kalix kommun av en cyberattack. Äldreomsorgen var de första som upptäckte felet. Plötsligt kunde de inte längre logga in i sitt journalsystem. När teknikerna […]

 • Houses and snow

  Så blev Uddevalla kommun en digital pionjär

  Så blev Uddevalla kommun en digital pionjär En kombination av envishet, nyfikna användare, ledningens stöd och rätt verktyg har gjort Uddevalla kommun till en ledande aktör när det gäller att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. För tio år sedan befann sig Uddevalla kommun i flera avseenden i samma situation som många andra svenska kommuner. Lokala […]

Hälso- och sjukvård

Myndigheter

 • Business Sweden – en modern, global arbetsplats

  Business Sweden – en modern, global arbetsplats

  Med tillväxt och innovation som en del av vardagen måste tekniken stötta och underlätta. Ta del av Business Swedens glasklara fokus och varför Microsofts moln var det självklara valet.  

 • MSHoloLens

  Kiruna stad flyttas med stöd av Microsoft HoloLens

  Vid installation eller reparation av infrastruktur under mark, såsom fjärrvärmeledningar och elkablar, arbetar kommunerna och myndigheterna ofta i blindo. Kartor kan vara felaktiga eller föråldrade. I vissa fall existerar de inte alls. Men med hjälp av Mixed Reality och Microsofts HoloLens finns nu en mycket intressant teknisk lösning som har börjat att användas i samband […]

Skola och högre utbildning

 • En handbok om GDPR för universitet och högskolor

  En handbok om GDPR för universitet och högskolor

  EU:s nya dataskyddsförordning träder i kraft 25 maj. Hämta vår e-bok för vägledning kring hur ni på bästa sätt uppnår efterlevnad av GDPR. Din instutition är i ständig förändring Alla individer kopplade till ditt universitet eller din högskola är ”datasubjekt” – studenter, föreläsare, lokalvårdare och myndighetsrepresentanter, exempelvis. Varje år får ni ansvar för många nya […]

 • en kvinna som står framför ett fönster

  Din resa börjar nu – student eller nyexad?

  Är du student eller befinner dig i början av din karriär? Det finns många sätt att skaffa nya jobberfarenheter, bygga vidare på din utbildning och fortsätta lära inom områden som intresserar dig. Låt tech hjälpa dig nå dina mål.   Sverige har på kort tid genomgått en stor digital transformation. Digital transformation ställer nya krav på arbetsmarknaden och […]

Tillverkning

 • Agil

  Arbeta med agilt med Microsofts verktyg

  Agil metodik uppstod som en motreaktion till de traditionella projektledningsmetoderna. Metodiken fokuserar på samarbete, inkrementell utveckling, kontinuerlig planering och kontinuerligt lärande – men det viktiga med agila arbetssätt är att vi blir mer öppna för förändrade krav under projektets gång. Förutsättningar kan ändras, nya insikter kan uppstå och man kan komma på förbättringar under arbetets […]

 • en skärmdump av en dator

  Investering i ett allomfattande PIM-system gav Alfa Lavals kunder en digital köpupplevelse

  En investering i ett PIM-system (Product Information Management) baserat på Azure och Inriver gav Alfa Lavals kunder en förnyad digital köpupplevelse. Oavsett bransch och plats visar kunderna upp samma höga förtroende för produktrekommendationer i systemet, som de gjorde när de handlade fysiskt från erfarna säljare från Alfa Laval. I ett industriområde i Lund ligger en […]

Upptäck fler relaterade artiklar per dokumentation:

Det Nya Arbetslivet

 • Azure Sentinel Security

  Förändring är det nya normala

  En modern arbetsplats som är förändringsbenägen har större möjligheter att attrahera kompetenta medarbetare och samtidigt behålla och utveckla befintliga. Den är samtidigt mer konkurrenskraftig. Kännetecknande för en sådan arbetsplats är användningen av moderna samarbetsverktyg och ett verksamhetsnära IT-stöd. I den globala ekonomin är konkurrensen om såväl kunder som kompetenta medarbetare stenhård. Företag och organisationer som erbjuder ett modernt sätt att arbeta, oberoende av tid och rum, […]

Digital HR

 • Ulrika Jonsson, affärsutvecklare inom digitalt HR på Microsoft Sverige

  HR spelar en nyckelroll i lyckad digitalisering

  HR-avdelningen spelar en allt viktigare roll för lyckade digitala förändringsresor. Digital transformation förknippas lätt med ny teknik, digitala lösningar och automatiserade processer, men min kollega Ulrika Jonsson som arbetar som affärsutvecklare inom digitalt HR här på Microsoft Sverige menar att tekniken bara utgör en del av transformationen. Människor, ledarskap, kultur och förändringsledning får inte glömmas […]

Digital Transformation

Kundreferenser

 • Kraftringen förenklar med Windows 365

  Kraftringen förenklar med Windows 365

  Kraftringen är ett av Sveriges största energibolag. Företaget ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och gör det mesta inom energi, från produktion till distribution och tjänsteutveckling. Kraftringens ambition är att leda utvecklingen av framtidens energi, genom att ta ansvar och använda naturresurser så effektivt som möjligt och genom att fokusera på lokala energilösningar. […]

Pressrum

 • Upplevelserummet

  Microsofts Upplevelserum kan ge er helt nya perspektiv

  Tillbaka på jobbet, och ännu en gång ställer du dig den klassiska frågan: ”Finns det verkligen inget bättre sätt för oss att göra det här?”. Jo, det finns det. Ett besök i vårt ”Upplevelserum” lyfter inte bara frågan, utan ger dig som ledare både svaret och lösningen. Att förstå hur en organisation kan jobba smartare […]

Security & Privacy

Startups

 • en blå skål

  Att skapa appar för ditt företag har aldrig varit enklare

  Att skapa appar för ditt företag har aldrig varit enklare. Ett kraftfullt användargränssnitt gör det enkelt för alla som är bekanta med Microsoft Office att anpassa och utvidga Dynamics 365 och Office 365 för att kunna skapa användbara appar. Bygg businessappar på bara några timmar! Du kan koppla data till dina appar från källor som […]

Tips