Kvinna och man framför varsin laptop har ett möte med andra via Teams Rum
Lästid, 5 min.

Engagerade medarbetare har blivit allt viktigare för dagens företag. Det handlar både om att kunna behålla kompetens och att öka lönsamheten.

Det är kanske inte helt överraskande att anställda som känner högt engagemang för sitt jobb och sin arbetsgivare är mindre benägna att lämna bolaget, jämfört med de som har lågt engagemang. Men hur stor skillnaden är får nog många att höja på ögonbrynen: Enligt Microsoft Work Trend Index report är det nämligen 12 gånger lägre risk att bli av med de som har ett högt engagemang.

Från Gallup kan vi även se studier som anger att organisationer med högt engagerade medarbetare har 23 procent bättre lönsamhet än andra.

– Inkludering är en viktig nyckel till ökat engagemang. Det gäller att få alla medarbetare att känna sig sedda och delaktiga. Där kan rätt teknik – rätt använd – bidra till att göra stor nytta, säger Ayaz Shukat, IT-strateg på Microsoft.

7,5 timmar möten

Det handlar inte minst om att ta tillvara mötena på arbetsplatsen, eftersom den genomsnittliga medarbetaren lägger 7,5 timmar på möten varje vecka. Allt fler av dessa är hybridmöten – där vissa är samlade fysiskt och andra deltar på distans – och enligt Microsoft Work Trend Index är det så många som 43 procent av hybridarbetarna som inte känner sig inkluderade i möten.

– Tekniken kan koppla ihop människor, och det finns numera väldigt bra lösningar som kan stödja detta. Men då kommer frågan om företagskulturen: ser man verkligen till att ta ansvar för inkludera alla? Är man öppen och nyfiken för andra perspektiv och behov än de man själv har?

En bristande inkludering kommer att leda till en negativ spiral, menar Ayaz Shukat.

– Det kommer att bli en gradvis minskad kommunikation, vilket i sin tur leder att de som är exkluderade känner sig allt mindre engagerade. Det blir en väldigt svårnavigerad terräng till slut.

Träna aktivt lyssnande

Lyhördhet och aktivt lyssnande är därför två ovärderliga verktyg för den som vill öka inkludering, delaktighet och engagemang bland medarbetarna.

– Aktivt lyssnande är något man mycket väl kan träna upp. Det har jag själv gjort, och märker att jag har blivit bättre på att hålla fokus och ha den koncentration som krävs för att verkligen ta in helheten i ett resonemang när jag får ta del av nya perspektiv, säger Ayaz Shukat.

Genom en ökad inkludering kommer det också att läggas en grund för en högre grad av mångfald på företaget, oavsett om det handlar om kön, ålder eller ursprung.

– Vi är alla mer eller mindre olika, och det gäller att ha en strategi för hur alla ska kunna fungera tillsammans och känna att de bidrar till de gemensamma målen. Och sedan måste man förstås på allvar jobba efter den strategin.

Tre gånger fler online-möten

En av de tekniska lösningar som kan göra stor nytta i de här sammanhangen är Microsoft Teams Rum. Det berättar Nina Rapp, Affärsområdeschef Modern Work på Microsoft, och pekar på det faktum att vi nu har deltar i nästan tre gånger så många online-möten och chattar som före pandemin.

– Framtiden är hybrid, det råder ingen tvekan om det. Och det gör det än mer betydelsefullt än tidigare att ha en stark kommunikation, där möten är en viktig del, säger hon.

I Microsoft Teams Rum går det att överbrygga klyftan mellan de som arbetar på distans och de som är på kontoret med ett teammötesrum där alla syns, blir hörda och kan delta, oavsett var de befinner sig.

– Våra Teams Rumslösningar har till exempel en inkluderande videolayout, där online-deltagarna sitter på det vi kallar ”första raden” på skärmen. I praktiken blir upplevelsen som att alla sitter runt samma bord, oavsett om de befinner sig på kontoret eller någon helt annan stans.

Lättare att vara inkluderande

Det går att ha intelligenta kameror för smidigare dialoger och en integrerad digital arbetsyta som alla har tillgång till, med samma möjligheter till samarbete som vid en traditionell whiteboard.

– Med den här typen av lösningar kommer det att vara betydligt lättare att ha ett inkluderande arbetssätt. Men det gäller alltså även att arbeta med kulturen inom organisationen, som måste genomsyras av att alla mötesdeltagare är lika mycket värda, oavsett om man är på plats eller deltar på distans, säger Nina Rapp.

Hon vill även lyfta fram ett annat resultat i Microsoft Work Trend Index, nämligen att det är vanligt att uppleva att man är överflödig: det visar sig att endast 35 procent av anställda i Sverige känner att de skulle vara saknade i en majoritet av sina möten om de inte kunde delta.

– Det är nästan skrämmande lite, och kan givetvis leda till att man blir mindre angelägen om att vara aktiv i mötena. En lägre aktivitet ger sämre möten, och därmed dåligt utnyttjad tid. Med andra ord finns det stora vinster att göra, på flera fronter, med att börja använda teknik som underlättar inkludering, delaktighet och engagemang, säger hon.

Skapa bättre hybrida möten

Överbrygg klyftan mellan de som arbetar på distans och de som är på kontoret med ett teammötesrum där alla syns, blir hörda och kan delta, oavsett var de befinner sig.

Upptäck fler relaterade artiklar per bransch:

Detaljhandel

 • Microsoft HoloLens under arbete med stadsbyggnad

  Mixed Reality – en katalysator för innovation på arbetsplatserna

  Tack vare digitaliseringen är arbetslivet i ständig förändring vilket skapar behov av nya sätt att arbeta på. Ny teknologi och teknik stöttar de nya arbetssätten. Arbete idag är inte lägre bara ett utförande av rutinuppgifter utan har utvecklats till kreativt problemlösning som sker via flera enheter och lösningar. Vi ser också att arbetsgrupper är mer […]

 • HeadBrands framtidssäkrar med Microsoft 365 Business

  HeadBrands framtidssäkrar med Microsoft 365 Business

  Med en tillväxt på 300 procent de senaste tre åren är frisörgrossisten HeadBrands utan tvekan snabbväxande. De var också snabba med att inse hur deras strategi kring IT och tekniken de använde inte hängde med i samma takt, vilket de tog tag i direkt. HeadBrands behövde en modern IT-lösning för att kunna öka sin produktivitet […]

Finans och försäkring

 • SEB:s känsliga information ligger säkert i molnet

  SEB:s känsliga information ligger säkert i molnet

  Banken SEB tar klivet och förflyttar delar av sin verksamhet in i molnet. Med ett gediget arbete tillsammans med Microsofts lösningar för samarbete, produktivitet och säkerhet är molnet nu så säkert att även banken kan jobba i det. Många företag ser de sömlösa fördelarna med att jobba i molnet. Det förenklar och underlättar verksamheten och […]

 • Microsoft Envision Forum: Reshaping the Financial Industry March 4th 2020

  Microsoft Envision Forum: Reshaping the Financial Industry March 4th 2020

  When: 4th of March 2020  Where: Microsoft, Regeringsg 25, Stockholm  Moderators: Johannes Anderberg, Business Development Manager FSI – Microsoft Sweden Ayaz Shukat, Digital Strategist FSI – Microsoft Sweden Welcome to the Microsoft brand-new office at Regeringsgatan 25 in Stockholm.    Microsoft Envision Forum: Reshaping the Financial Industry is a one–day thought leadership event for Business- and IT-leaders, designed to amplify insights and learnings in a collaborative way.    We […]

Government

 • Kalix uppifrån

  Cyberattacken mot Kalix kommun

  ”Ingenting gick att använda. Det gick inte ens att skriva ut papper från skrivarna. Vår hemtjänstpersonal hade inte tillgång till journaler, ingen kom undan” Mitt i natten den 16:e december drabbades Kalix kommun av en cyberattack. Äldreomsorgen var de första som upptäckte felet. Plötsligt kunde de inte längre logga in i sitt journalsystem. När teknikerna […]

Hälso- och sjukvård

 • Healthcare professionals operating on a patient

  Effektiv schemaläggning inom sjukvården

  En av de stora utmaningarna idag med att bedriva effektiv vård är schemaläggning och bemanning. Den person som är ansvarig för schemaläggning måste se till att det finns rätt kompetens på plats dygnets alla 24 timmar och arbeta fram en lösning baserad på information som finns lagrad i många olika system. Processen är oftast manuell, […]

 • ”Big Bang”-strategi för digitalisering – och hur man får den att fungera

  ”Big Bang”-strategi för digitalisering – och hur man får den att fungera

  Nuförtiden finns det inget sådant som ”business as usual”. Förändringar och avbrott är det nya normala. Tänk bara på de förändringar som påverkar din organisation just nu, med ny teknik och nya sätt som ligger bakom nya attityder och förväntningar från både anställda och kunder. Allt förändras. Och det enda alla dessa förändringar har gemensamt […]

Myndigheter

 • Business Sweden – en modern, global arbetsplats

  Business Sweden – en modern, global arbetsplats

  Med tillväxt och innovation som en del av vardagen måste tekniken stötta och underlätta. Ta del av Business Swedens glasklara fokus och varför Microsofts moln var det självklara valet.  

 • MSHoloLens

  Kiruna stad flyttas med stöd av Microsoft HoloLens

  Vid installation eller reparation av infrastruktur under mark, såsom fjärrvärmeledningar och elkablar, arbetar kommunerna och myndigheterna ofta i blindo. Kartor kan vara felaktiga eller föråldrade. I vissa fall existerar de inte alls. Men med hjälp av Mixed Reality och Microsofts HoloLens finns nu en mycket intressant teknisk lösning som har börjat att användas i samband […]

Skola och högre utbildning

 • en person som sitter vid ett bord med hjälp av en bärbar dator

  Att omdefiniera undervisning: Från distansundervisning till en blandad lärmiljö

  Covid-19-pandemin har genererat en ström av förslag från enskilda och små grupper kring hur utbildning skulle kunna förändras. Vi har uppmärksammat ett stort intresse för frågan: ”Hur kan man på bästa sätt dra nytta av de nya möjligheter som uppstått till följd av avbrottet?” Vad människor behöver är möjligheter att kunna samarbeta och hitta handlingsvägar […]

 • en kvinna som står framför ett fönster

  Din resa börjar nu – student eller nyexad?

  Är du student eller befinner dig i början av din karriär? Det finns många sätt att skaffa nya jobberfarenheter, bygga vidare på din utbildning och fortsätta lära inom områden som intresserar dig. Låt tech hjälpa dig nå dina mål.   Sverige har på kort tid genomgått en stor digital transformation. Digital transformation ställer nya krav på arbetsmarknaden och […]

Tillverkning

 • en skärmdump av en dator

  Investering i ett allomfattande PIM-system gav Alfa Lavals kunder en digital köpupplevelse

  En investering i ett PIM-system (Product Information Management) baserat på Azure och Inriver gav Alfa Lavals kunder en förnyad digital köpupplevelse. Oavsett bransch och plats visar kunderna upp samma höga förtroende för produktrekommendationer i systemet, som de gjorde när de handlade fysiskt från erfarna säljare från Alfa Laval. I ett industriområde i Lund ligger en […]

 • en person som sitter vid ett skrivbord med en bärbar dator

  Min ledarskapskompass i dystra tider

  Microsofts Max Tchapeyou erbjuder en mycket personlig synvinkel, med hänvisning till de sex sätt han har funnit för att arbeta mer effektivt – och positivt – med sitt team.

Upptäck fler relaterade artiklar per dokumentation:

Det Nya Arbetslivet

 • workspacesweden

  WorkSpace Sweden – Forumet för morgondagens arbetsplats, Stocholm 11-12 april

  Aldrig förr har arbetsplatsens utveckling varit en viktigare ledarskapsfråga än nu. Den snabba digitaliseringen utmanar företag och organisationer på alla plan. Såväl affären som organisationen ska bli mer digital, innovativ, hållbar och snabbfotad. Medan arbetsgivare förväntar sig sällan skådade resultat av både medarbetare och giggare har morgondagens talanger helt nya krav på medarbetarupplevelsen. Vilken strategi […]

Digital HR

 • Artificiell intelligens

  Sveriges främsta experter delar med sig om AI, 5 december i Stockholm

  Dagens industri i samarbete med Microsoft bjuder härmed in dig att medverka kostnadsfritt på en exklusiv konferens den 5 december i Stockholm där du får möta några av Sveriges främsta experter inom AI. Att driva innovation, skapa tillväxt och utnyttja teknikutvecklingen är nyckeln till ditt företags framgång. AI, bortom hypen ger dig nya möjligheter att […]

Digital Transformation

 • Partnerkommunikation Covid-19 – Arbete på distans med Teams

  Partnerkommunikation Covid-19 – Arbete på distans med Teams

  I ljuset av Covid-19 som fortsätter att påverka människor och länder runt om i världen har vi märkt av en markant ökning av frågor och kommunikation kopplat till arbete på distans. På Microsoft har vi sedan länge arbetat utifrån konceptet “Det Nya Arbetslivet” där arbete inte är en plats, utan något vi gör. Samspelet mellan teknik, […]

Kundreferenser

 • MSHoloLens

  Kiruna stad flyttas med stöd av Microsoft HoloLens

  Vid installation eller reparation av infrastruktur under mark, såsom fjärrvärmeledningar och elkablar, arbetar kommunerna och myndigheterna ofta i blindo. Kartor kan vara felaktiga eller föråldrade. I vissa fall existerar de inte alls. Men med hjälp av Mixed Reality och Microsofts HoloLens finns nu en mycket intressant teknisk lösning som har börjat att användas i samband […]

Pressrum

 • Upplevelserummet

  Microsofts Upplevelserum kan ge er helt nya perspektiv

  Tillbaka på jobbet, och ännu en gång ställer du dig den klassiska frågan: ”Finns det verkligen inget bättre sätt för oss att göra det här?”. Jo, det finns det. Ett besök i vårt ”Upplevelserum” lyfter inte bara frågan, utan ger dig som ledare både svaret och lösningen. Att förstå hur en organisation kan jobba smartare […]

Security & Privacy

Startups

 • en blå skål

  Att skapa appar för ditt företag har aldrig varit enklare

  Att skapa appar för ditt företag har aldrig varit enklare. Ett kraftfullt användargränssnitt gör det enkelt för alla som är bekanta med Microsoft Office att anpassa och utvidga Dynamics 365 och Office 365 för att kunna skapa användbara appar. Bygg businessappar på bara några timmar! Du kan koppla data till dina appar från källor som […]

Tips