Gå till huvudinnehåll
Two men with computers

Best of Ecosystems: Aspias strategi för modernisering och tillväxt

Magnus Haglund

Magnus Haglund

GTM Manager Security, Compliance and Identity

Lästid, 5 min.

Best of Ecosystems: Aspias strategi för modernisering och tillväxt

När redovisningsbyrån Aspia startade hade de 1 000 medarbetare, 15 000 kunder och omsatte runt en miljard kronor. Trots denna imponerande startposition saknade de stödfunktioner för IT, marknad, HR, Finans och försäljning. Men genom att börja från noll och anta strategin ”best of ecosystems” har de snabbt kunna bygga en modern systemplattform som möjliggör stora värden för såväl kunder som medarbetare.

Ursprungligen var Aspia en del av revisionsjätten PwC, som 2018 bestämde sig för att knoppa av den enhet som arbetade med redovisning och lön. Därmed fick Aspia en solid bas med kunder och medarbetare, samt system för redovisning och lön.

– Resten fick vi bygga upp samtidigt som verksamheten pågick – och växte, säger Johan Ekblom, CIO på Aspia sedan 2018.

Han var helt ensam i IT-teamet när han började.

– Inledningsvis kunde vi köpa stödfunktioner av PwC. Men det skulle bara vara en begränsad period. Dessutom kände vi inte att deras IT-system passade oss – det blev faktiskt ett hinder för den affär vi planerade. Så vi hade i praktiken 18 månader på oss att skapa en helt ny systemplattform med de funktioner vi behövde.

Förtroende genom säkerhet

De valde att utgå från ett blankt papper, och definierade vilka behov som verksamheten hade i dagsläget – och vad de behövde för att möjliggöra sin ambitiösa tillväxtstrategi som byggdes på nya tjänster och nya marknader

– Vi arbetar med det som kan sägas vara hjärtat i verksamheten hos våra kunder. Det är ett enormt förtroende, som vi måste visa att vi förtjänar. Varje dag.

Säkerheten blev därmed högt prioriterad.

– Det är den fortfarande. För säkerhet är inte en IT-fråga, utan en verksamhetsfråga. Kundernas förtroende och trygghet är en grund för vår tillväxt och lönsamhet i Aspia.

Satsade på ”best of ecosystems”

Några andra nyckelfaktorer var skalbarhet och en hög grad av automation.

– Vi kom också fram till att det var viktigt att undvika onödig komplexitet – det ska vara så enkelt som möjligt – och att ha full kostnadskontroll. Vi ska bara betala för det vi behöver. Det som skapar värde.

En av de allra första utgångspunkterna i arbetet var att de inte skulle införskaffa några nya servrar.

– Vi skulle vara cloud-first, och det blev centralt för resten av byggandet. Vi ville också kunna dra nytta av så mycket innovation som möjligt, och bestämde oss för att börja med bästa tänkbara ekosystem. Strategin var ”best of ecosystems”, inte den mer traditionella inriktningen på ”best of breed”.

Rensa bland systemen

Det första ekosystemet som valdes var Microsoft 365.

– Vi såg till att vi kunde känna oss trygga med säkerhetsfunktionerna i Microsoft 365, och började sedan bygga på med de system vi behövde.

De upptäckte snabbt att de kunde rensa bort många befintliga system från andra leverantörer genom att aktivera funktioner i Microsoft 365.

– Vi ska inte köpa till något innan vi är säkra på att det inte finns i Microsoft 365. Därför har det blivit oerhört centralt för oss, med allt från Office och Teams till datalager och en BI-lösning. Vi hanterar vårt intranät och datorer där. Och inte minst hela säkerhetsfunktionen med sådant som identitet, säkerhetsövervakning och automatiseringar.
Vi har sedan kompletterat med andra ekosystem kring exempelvis ekonomifunktioner, HR och ITSM.

Unik processdriven lösning

Michael Öberg, IT-arkitekt på Aspia, förklarar att avsaknaden av arv och legacy-lösningar har gjort att de kunnat utveckla processer och leveranser som gör att de sticker ut på marknaden.

– De lösningar vi köper är dock inte unika, andra företag köper dem varje dag. Det är bara det att vi har satt ihop dem på ett innovativt sätt. Det är det som är speciellt hos oss, säger han.

Något annat som han lyfter fram som unikt är att deras IT-system är processdrivet.

– Det är inte människor som driver, utan processer som driver andra processer och så händer saker i slutändan, säger han.

– Alla system i Aspia hänger ihop. Drar jag i något här, så händer det något där borta. Det gäller att förstå det fullt ut.

Bidrar till affärsnytta

Nu har deras systemplattform hunnit vara igång ett tag, och att den bidrar till affärsnytta intygar Emma Benemark, partner och kundansvarig på Aspia:

– För mig finns det en rad fördelar, även om säkerhet alltid är en nyckelfaktor. Och jag kan absolut känna mig trygg med att utlova högsta säkerhetsklass när jag talar med kunderna, säger hon.

Det har även blivit en gradvis ökad automatisering av rutinuppgifterna, vilket bidrar till en tydlig kundnytta.

– Det ger oss tid över för att ha mer kontakt med våra kunder. Det är precis vad alla vi som jobbar här vill, inte att mata in uppgifter som kan skötas med automatik. Det är också det som ger allra mest värde åt kunden, säger hon.

Utvecklar själva

Vår strategi är att jobba med ledande leverantörer, men att också där det finns behov utveckla egna lösningar. Därför har vi byggt branschens bästa digitala verktyg, MyBusiness. Den utgör navet i vår kundleverans och är tätt sammankopplad med vår nya systemplattform. Något sommöjliggjort att vi kan vara enormt effektiva, konstaterar Johan Ekblom.

– Det är ett väl genomtänkt systemlandskap som är framtaget genom affärskrav och kundkrav, med hjälp av kompetensen som vi har i huset. Vi investerar i att utveckla saker själva, och genom vår ”best of ecosystems” tillsammans med Microsofts lösningar är det tydligt att vi har kunnat bidra till den starka tillväxt och lönsamhetsutveckling som Aspia har haft, säger han.

Sedan starten 2018 har Aspia etablerat sig i Norge, Finland och Danmark. Omsättningen har ökat mer än 50%, lönsamheten är kraftigt förbättrat och antalet medarbetare har växt till över 1300.

Microsoft Copilot

Lär känna din dagliga AI-assistent för arbete och fritid.

Upptäck fler relaterade artiklar per bransch:

Detaljhandel

Finans och försäkring

 • Microsoft Envision Forum: Reshaping the Financial Industry March 4th 2020

  Microsoft Envision Forum: Reshaping the Financial Industry March 4th 2020

  When: 4th of March 2020  Where: Microsoft, Regeringsg 25, Stockholm  Moderators: Johannes Anderberg, Business Development Manager FSI – Microsoft Sweden Ayaz Shukat, Digital Strategist FSI – Microsoft Sweden Welcome to the Microsoft brand-new office at Regeringsgatan 25 in Stockholm.    Microsoft Envision Forum: Reshaping the Financial Industry is a one–day thought leadership event for Business- and IT-leaders, designed to amplify insights and learnings in a collaborative way.    We […]

 • SEB:s känsliga information ligger säkert i molnet

  SEB:s känsliga information ligger säkert i molnet

  Banken SEB tar klivet och förflyttar delar av sin verksamhet in i molnet. Med ett gediget arbete tillsammans med Microsofts lösningar för samarbete, produktivitet och säkerhet är molnet nu så säkert att även banken kan jobba i det. Många företag ser de sömlösa fördelarna med att jobba i molnet. Det förenklar och underlättar verksamheten och […]

Government

 • Houses and snow

  Så blev Uddevalla kommun en digital pionjär

  Så blev Uddevalla kommun en digital pionjär En kombination av envishet, nyfikna användare, ledningens stöd och rätt verktyg har gjort Uddevalla kommun till en ledande aktör när det gäller att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. För tio år sedan befann sig Uddevalla kommun i flera avseenden i samma situation som många andra svenska kommuner. Lokala […]

 • Kalix uppifrån

  Cyberattacken mot Kalix kommun

  ”Ingenting gick att använda. Det gick inte ens att skriva ut papper från skrivarna. Vår hemtjänstpersonal hade inte tillgång till journaler, ingen kom undan” Mitt i natten den 16:e december drabbades Kalix kommun av en cyberattack. Äldreomsorgen var de första som upptäckte felet. Plötsligt kunde de inte längre logga in i sitt journalsystem. När teknikerna […]

Hälso- och sjukvård

Myndigheter

Skola och högre utbildning

 • En handbok om GDPR för universitet och högskolor

  En handbok om GDPR för universitet och högskolor

  EU:s nya dataskyddsförordning träder i kraft 25 maj. Hämta vår e-bok för vägledning kring hur ni på bästa sätt uppnår efterlevnad av GDPR. Din instutition är i ständig förändring Alla individer kopplade till ditt universitet eller din högskola är ”datasubjekt” – studenter, föreläsare, lokalvårdare och myndighetsrepresentanter, exempelvis. Varje år får ni ansvar för många nya […]

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitets kreativa lösningar kring hybridundervisning

  Linköpings universitet strävar alltid efter att förbättra och förenkla den digitala vardagen för sina studenter och lärare. Som lärosäte bedriver LiU gränsöverskridande forskning i nära samarbete med samhälle och näringsliv, bland annat inom IT. Universitetet erbjuder 120 olika innovativa utbildningsprogram och 550 kurser. Utöver sina fyra fysiska campus har LiU skapat ett femte som endast […]

Tillverkning

 • en skärmdump av en dator

  Investering i ett allomfattande PIM-system gav Alfa Lavals kunder en digital köpupplevelse

  En investering i ett PIM-system (Product Information Management) baserat på Azure och Inriver gav Alfa Lavals kunder en förnyad digital köpupplevelse. Oavsett bransch och plats visar kunderna upp samma höga förtroende för produktrekommendationer i systemet, som de gjorde när de handlade fysiskt från erfarna säljare från Alfa Laval. I ett industriområde i Lund ligger en […]

 • Agil

  Arbeta med agilt med Microsofts verktyg

  Agil metodik uppstod som en motreaktion till de traditionella projektledningsmetoderna. Metodiken fokuserar på samarbete, inkrementell utveckling, kontinuerlig planering och kontinuerligt lärande – men det viktiga med agila arbetssätt är att vi blir mer öppna för förändrade krav under projektets gång. Förutsättningar kan ändras, nya insikter kan uppstå och man kan komma på förbättringar under arbetets […]

Upptäck fler relaterade artiklar per dokumentation:

Det Nya Arbetslivet

Digital HR

 • Artificiell intelligens

  Sveriges främsta experter delar med sig om AI, 5 december i Stockholm

  Dagens industri i samarbete med Microsoft bjuder härmed in dig att medverka kostnadsfritt på en exklusiv konferens den 5 december i Stockholm där du får möta några av Sveriges främsta experter inom AI. Att driva innovation, skapa tillväxt och utnyttja teknikutvecklingen är nyckeln till ditt företags framgång. AI, bortom hypen ger dig nya möjligheter att […]

Digital Transformation

 • Agil

  Arbeta med agilt med Microsofts verktyg

  Agil metodik uppstod som en motreaktion till de traditionella projektledningsmetoderna. Metodiken fokuserar på samarbete, inkrementell utveckling, kontinuerlig planering och kontinuerligt lärande – men det viktiga med agila arbetssätt är att vi blir mer öppna för förändrade krav under projektets gång. Förutsättningar kan ändras, nya insikter kan uppstå och man kan komma på förbättringar under arbetets […]

Kundreferenser

 • MSHoloLens

  Kiruna stad flyttas med stöd av Microsoft HoloLens

  Vid installation eller reparation av infrastruktur under mark, såsom fjärrvärmeledningar och elkablar, arbetar kommunerna och myndigheterna ofta i blindo. Kartor kan vara felaktiga eller föråldrade. I vissa fall existerar de inte alls. Men med hjälp av Mixed Reality och Microsofts HoloLens finns nu en mycket intressant teknisk lösning som har börjat att användas i samband […]

Pressrum

 • Upplevelserummet

  Microsofts Upplevelserum kan ge er helt nya perspektiv

  Tillbaka på jobbet, och ännu en gång ställer du dig den klassiska frågan: ”Finns det verkligen inget bättre sätt för oss att göra det här?”. Jo, det finns det. Ett besök i vårt ”Upplevelserum” lyfter inte bara frågan, utan ger dig som ledare både svaret och lösningen. Att förstå hur en organisation kan jobba smartare […]

Security & Privacy

Startups

 • en blå skål

  Att skapa appar för ditt företag har aldrig varit enklare

  Att skapa appar för ditt företag har aldrig varit enklare. Ett kraftfullt användargränssnitt gör det enkelt för alla som är bekanta med Microsoft Office att anpassa och utvidga Dynamics 365 och Office 365 för att kunna skapa användbara appar. Bygg businessappar på bara några timmar! Du kan koppla data till dina appar från källor som […]

Tips

 • en grupp personer som sitter vid ett bord

  Samarbete som får försäljningen att skjuta i höjden

  Vet du vad som är Microsofts nyckel till försäljningsframgångar? Samarbete. Samarbete är centralt i företagets kultur och lösningar. Idag har företag som satsar på samarbete fem gånger större chans att nå goda resultat, så samarbetet kan sägas utgöra skillnaden mellan svarta och röda siffror. Jämfört med för fem år sedan lägger IT-anställda 50 % mer […]