logotyp

Varför förtroende är så viktigt vid vårdens digitala omvandling.

Veronica Jagher

Veronica Jagher

Health Market Director, Microsoft Western Europe

Lästid, 7 min.

Telefonen ringde nästan oupphörligen i flera veckor. Nu ringde det igen.

”Veronica” hörde jag en röst säga i andra änden. ”Vi har en idé!”

Jag hörde omedelbart vem det var. Jag har känt Carlo Tacchetti nästan lika länge som jag har arbetat på Microsoft. Han är professor vid universitetet Vita-Salute San Raffaele och ansvarig för centret för experimentell bilddiagnostik på IRCCS San Raffaele – ett av Milanos främsta sjukhus.

Det här var under våren 2020 när Covid-19 hade Italien i ett fast grepp. Varken jag eller någon annan i mitt team hade tid att äta lunch eller syssla med något annat än att arbeta. Våra inkorgar svämmade över av alla inkommande e-postmeddelanden.

Vid den här tiden var det också svårt för kliniker att identifiera de mest sårbara patienterna bland dem som hade mildare symptom på coronaviruset. De hade alltså inget val än att hålla kvar alla på sjukhuset – vilket innebar att alla sängplatser på intensivvårdsavdelningen snabbt tog slut.

Carlo förklarade för mig att han och hans kollega Antonio Esposito, en annan professor vid universitetet Vita-Salute San Raffaele och biträdande chef för centret för experimentell bilddiagnostik, hade kommit på ett sätt att hantera det här problemet. Deras idé var att använda Microsofts moln och AI-teknik för att skapa en algoritm som kunde beräkna patientens risknivå. Den kunde analysera diagnostiska bilder, kliniska och laboratoriebaserade parametrar, inflammatorisk status och genetiska profiler. Åtminstone i teorin skulle algoritmen sedan snabbt kunna förutse om patienten behövde skickas till intensivvårdsavdelningen eller återvända hem så de kunde tillfriskna i hemmet.

”Skulle ni vilja hjälpa oss?” frågade Carlo.

Självklart ville vi det. När jag lagt på luren kontaktade jag direkt två kollegor och tillsammans började vi spåna på en lösning. Resultatet blev vad vi kallar för AI-SCoRE – ett samarbetsprojekt mellan IRCCS San Raffaele och Microsoft, plus ett team med partner. I detta team ingick personer från bland annat NVIDIA, Porini och Orobix, vars uppdrag var att hjälpa läkare att snabbt och exakt identifiera vilka som var mest riskutsatta för Covid-19. Och att göra detta med stor respekt för patientens integritet.

Carlo, som har en bakgrund inom onkologi, och jag började nu fundera över hur vi kunde vidareutveckla idén. Vi ville skapa liknande algoritmer som kunde användas vid behandling av cancerpatienter. Dessa algoritmer skulle vara särskilt användbara för att identifiera patienter där återfallsrisken var hög. Då kunde man vara extra uppmärksam på just dessa patienter och vidta förebyggande åtgärder.

Förtroende skapas när man har ett gemensamt syfte

Jag tror att en anledning till att Carlo ringde mig var att vi har samma synsätt på vad vi vill uppnå. Digital omvandling inom vården handlar mer om bara ett yrkesmässigt intresse för mig och mitt team. Vi anser, precis som Carlo, att det är en grundläggande mänsklig rättighet att ha tillgång till adekvat vård. Detta handlar i stor utsträckning om att höja kvaliteten – att göra vården mer effektiv och hållbar med teknikens hjälp och att alltid göra det med utgångspunkt i patientens integritet och att skydda personuppgifterna.

Detta synsätt är heller inget som är unikt för mitt team. Våra partner och Microsoft arbetar också utifrån visionen att alla människor och alla organisationer i världen ska ges förutsättningar att uppnå mer. Det är utifrån denna anda som förtroende kan byggas.

Med detta förtroende och den trygghet som bygger på Microsofts funktioner för säkerhet, integritet och regelefterlevnad, kan vårdorganisationer agera snabbare när så behövs. Ett exempel på detta är HUS Helsingfors universitetssjukhus, som är Finlands största sjukvårdsdistrikt.

HUS är en av våra kunder och tillsammans har vi under många år infört nya digitala verktyg. Microsofts molntjänster och Microsoft 365 har redan tagits i bruk. När social distansering påbjöds under 2020 behövde både patienter och läkare förändra hur patientkontakten genomfördes. HUS skalade snabbt upp Microsoft Teams från 5 000 användare till hela personalen på 29 000 personer.

För en satsning som i normala fall skulle ha utförts i steg och under lång tid, lyckades HUS gå över till virtuell rådgivning, distansarbete, samarbete online och digital schemaläggning på bara några dagar. Det har man också kunnat göra med vissheten om att deras data är skyddade på bästa möjliga sätt.

Neurokirurgikliniken på HUS har också börjat använda Teams för att dela röntgenbilder och fatta beslut snabbare om vilken behandling som krävs. Man funderar till och med på att lägga ut surfplattor vid patienternas sängar – på alla 23 sjukhus. Personalen kan då snabbt kommunicera med patienterna utan att behöva vistas i rummen och riskera att viruset sprids.

Om HUS inte hade litat fullt och fast på Microsoft – haft förtroende för plattformen, dataskyddet, sekretessen, säkerheten och regelefterlevnaden – hade en sådan snabb och positiv förändring varit otänkbar.

Partnerskap bygger på integritet, säkerhet och regelefterlevnad

Jag är övertygad om att förtroende utgår från den enskilda individen. Men då världen vi lever i blivit alltmer komplex spelar även företaget Microsoft en viktig roll. När kunder samarbetar med oss får de tillgång till världsledande intelligent säkerhet som är integrerat i alla våra lösningar. De får också tillgång till maskininlärning och automatisering, som bland annat används för att motverka cyberhot. Dessutom erbjuder vi en mängd olika innovationer inom regelefterlevnad, sekretess, öppenhet, juridiskt skydd och GDPR.

Sjukhus och vårdorganisationer drivs fortfarande i stor utsträckning av läkare som kanske inte alltid är experter på den digitala tekniken. Det är en anledning till att satsningar som Microsoft AI Business School för sjukvården har kommit att bli så uppskattat. Men det är också anledningen till att vi ständigt måste bevisa att de kan lita på Microsofts plattform och lösningar.

Brad Smith har varit en föregångare inom detta område. Exempel på sådana projekt är FN-plattformen ”AI for good” som främjar etisk användning av artificiell intelligens. Eller att vi gjort hotaviseringstjänsten AccountGuard tillgänglig för de organisationer inom hälso- och sjukvård och mänskliga rättigheter som arbetar med Covid-19. Vi har till och med inlett satsningar som hjälper 25 miljoner människor över hela världen att tillägna sig de digitala kunskaper de behöver i en ekonomi som påverkats av Covid-19. Alla dessa insatser är ett uttryck för Microsofts vilja att göra tekniken till en både pålitlig och positiv kraft i världen.

Men samtidigt vet vi också med oss att vi inte sitter inne med alla svar. Världen förändras ständigt och därför får vi på Microsoft aldrig luta oss tillbaka, utan måste hela tiden utveckla oss, lära oss och förnya oss.

Förtroende gör oss starkare   

Det finns organisationer som mer än gärna vill ta itu med de problem som denna sektor kommer att ställas inför inom en snar framtid. Men på en del håll i Europa har myndigheterna kanske inte investerat i hälsovårdens infrastruktur på det sätt de borde. Vi står inför en åldrande befolkning, kroniska sjukdomar och brist på driftskompatibla data. Men exempel som IRCCS San Raffaele i Milano och HUS i Finland visar att med samarbete mellan organisationer och partnerskap som bygger på förtroende kan vi åstadkomma mer än vi tror och klara vilka utmaningar som helst.

Gratis e-bok: Fem taktiker för att förbättra säkerheten och efterlevnaden inom sjukvården

Ta reda på hur du följer datasäkerhetskraven när din organisation omfattar tekniker som artificiell intelligens och IoT.

Upptäck fler relaterade artiklar per bransch:

Detaljhandel

Finans och försäkring

 • Microsoft Envision Forum: Reshaping the Financial Industry March 4th 2020

  Microsoft Envision Forum: Reshaping the Financial Industry March 4th 2020

  When: 4th of March 2020  Where: Microsoft, Regeringsg 25, Stockholm  Moderators: Johannes Anderberg, Business Development Manager FSI – Microsoft Sweden Ayaz Shukat, Digital Strategist FSI – Microsoft Sweden Welcome to the Microsoft brand-new office at Regeringsgatan 25 in Stockholm.    Microsoft Envision Forum: Reshaping the Financial Industry is a one–day thought leadership event for Business- and IT-leaders, designed to amplify insights and learnings in a collaborative way.    We […]

 • SEB:s känsliga information ligger säkert i molnet

  SEB:s känsliga information ligger säkert i molnet

  Banken SEB tar klivet och förflyttar delar av sin verksamhet in i molnet. Med ett gediget arbete tillsammans med Microsofts lösningar för samarbete, produktivitet och säkerhet är molnet nu så säkert att även banken kan jobba i det. Många företag ser de sömlösa fördelarna med att jobba i molnet. Det förenklar och underlättar verksamheten och […]

Hälso- och sjukvård

Myndigheter

 • Business Sweden – en modern, global arbetsplats

  Business Sweden – en modern, global arbetsplats

  Med tillväxt och innovation som en del av vardagen måste tekniken stötta och underlätta. Ta del av Business Swedens glasklara fokus och varför Microsofts moln var det självklara valet.  

 • Ineco

  Ineco höjer personalproduktiviteten med moderna verktyg och AI

  Att hålla på med krånglig programvara gör ingen mer effektiv. Och om det är svårt att dela filer och samarbeta i dokument slår det också tillbaka på produktiviteten. Det här har många företag insett. Ineco, ett spanskt företag inom den offentliga sektorn, är ett av dem. Därför bestämde de sig för att ändra hur de […]

Skola och högre utbildning

 • Vidarutveckla traditionella undervisningsmetoder med Microsoft Teams

  Vidarutveckla traditionella undervisningsmetoder med Microsoft Teams

  Covid-19 har haft en enorm inverkan på de dagliga rutinerna för miljontals lärare, elever och studenter över hela världen. Microsoft Education-teamet har under denna tid hjälpt till på många håll så att det fungerat att hålla kontakten och delta genom distansundervisning. Nu när många länder börjar ta sig ur krisen hjälper Microsoft skolorna att gå […]

 • en kvinna som använder en bärbar dator

  Ta reda på hur du levererar en bättre utbildning genom ”blandad lärmiljö”.

  Sedan Covid-19-utbrottet har våra utbildningskunder gjort fantastiska saker för att hålla eleverna engagerade medan de studerar hemma. Från eLearning-innovationer till att hålla humöret upp med bild- och matlagningsutmaningar. Lärare och elever har visat en fantastisk förmåga att komma igen under en tuff tid. Skolor och universitet har bevittnat det exceptionella värde som undervisning online kan […]

Tillverkning

 • Agil

  Arbeta med agilt med Microsofts verktyg

  Agil metodik uppstod som en motreaktion till de traditionella projektledningsmetoderna. Metodiken fokuserar på samarbete, inkrementell utveckling, kontinuerlig planering och kontinuerligt lärande – men det viktiga med agila arbetssätt är att vi blir mer öppna för förändrade krav under projektets gång. Förutsättningar kan ändras, nya insikter kan uppstå och man kan komma på förbättringar under arbetets […]

 • en person som sitter vid ett skrivbord med en bärbar dator

  Min ledarskapskompass i dystra tider

  Microsofts Max Tchapeyou erbjuder en mycket personlig synvinkel, med hänvisning till de sex sätt han har funnit för att arbeta mer effektivt – och positivt – med sitt team.

Upptäck fler relaterade artiklar per dokumentation:

Det Nya Arbetslivet

 • utsikt över en stad på natten

  Summary Tech Forum: Be future ready

  What’s next? How do you prepare yourself and your organization for the new normal? Digitalization – using tech for efficiency, operational speed, and innovation – will be more important than ever. To upskill everyone in your organization and create conditions for Developer Velocity is two of the foremost important steps. Below we are sharing more […]

Digital HR

 • en ung pojke som sitter på ett bord

  Skapa tillgänglighet med hjälp av teknik

  I takt med att det blir lättare att samarbeta över hela jorden med stöd av ny teknik, är det viktigt att ha i åtanke att inte alla har samma förutsättningar som en själv. Över 1 miljard människor i världen identifierar sig med en funktionsnedsättning och hela 70% av nedsättningarna syns inte. Microsoft fokuserar på att […]

Digital Transformation

 • ”Big Bang”-strategi för digitalisering – och hur man får den att fungera

  ”Big Bang”-strategi för digitalisering – och hur man får den att fungera

  Nuförtiden finns det inget sådant som ”business as usual”. Förändringar och avbrott är det nya normala. Tänk bara på de förändringar som påverkar din organisation just nu, med ny teknik och nya sätt som ligger bakom nya attityder och förväntningar från både anställda och kunder. Allt förändras. Och det enda alla dessa förändringar har gemensamt […]

Kundreferenser

Pressrum

 • Upplevelserummet

  Microsofts Upplevelserum kan ge er helt nya perspektiv

  Tillbaka på jobbet, och ännu en gång ställer du dig den klassiska frågan: ”Finns det verkligen inget bättre sätt för oss att göra det här?”. Jo, det finns det. Ett besök i vårt ”Upplevelserum” lyfter inte bara frågan, utan ger dig som ledare både svaret och lösningen. Att förstå hur en organisation kan jobba smartare […]

Security & Privacy

Startups

 • en blå skål

  Att skapa appar för ditt företag har aldrig varit enklare

  Att skapa appar för ditt företag har aldrig varit enklare. Ett kraftfullt användargränssnitt gör det enkelt för alla som är bekanta med Microsoft Office att anpassa och utvidga Dynamics 365 och Office 365 för att kunna skapa användbara appar. Bygg businessappar på bara några timmar! Du kan koppla data till dina appar från källor som […]

Tips

 • en person sitter vid ett arbetsbord framför en bärbar dator

  De bästa tipsen för smartare distansarbete med Microsoft Teams

  Distansarbete börjar bli den nya vardagen för många och därför är det viktigt att hitta olika sätt att fungera effektivt som ett team. Microsoft Teams är skapat för att kollegor ska förbli produktiva och hålla kontakten med varandra och se till att alla kan fortsätta samarbeta och arbeta lika effektivt och säkert som på kontoret. […]