Digital Transformation ​ställer krav på ny kompetens

Annica Wallenbro Stojcevski
Lästid, 3 min.  

Genom digitalisering stärks individers, företags och samhällets möjligheter att göra Sverige världsledande. I takt med digitaliseringen förändras också arbetslivet och skapar ett växande behov av kompetensbreddning, även för  roller som tidigare inte behövt teknisk kompetens. Individer behöver vidareutbilda sig eller till om och med skola om sig för att behålla sin konkurrenskraft.

70 000 IT-experter fattas i Sverige fram till 2022* samtidigt säger en miljon svenskar att de vill arbeta inom IT**. De flesta är även beredda att spendera upp till ett år på kompetensutveckling för att nå dit. Ändå larmas det om kompetensbrist. Sverige som land behöver vidta åtgärder som gör det möjligt för fler att utvecklas inom Tech. Det är avgörande för att ta oss ur det kompetensnödläge som råder.

Vi på Microsoft är övertygade om att den tekniska kompetensbreddningen behöver göras på tre fronter för att få effekt:

  • Uppdatera kompetensen inom Sveriges IT- och teknikbranch
  • Möjliggöra för fler att arbeta inom Tech
  • Bredda hela Sveriges digitaliseringskunskap
Med initiativet #skillupSweden skapar vi mängder av förutsättningar för att detta ska ske

 

en grupp människor som poserar för ett foto

Digitaliseringen skapar nya möjligheter till innovation och vi är övertygade om att det ekosystem av utvecklare och IT-experter vi har i Sverige är de som är bäst lämpade att leda företag och organisationer på denna förändringsresa. För att göra det behöver vi säkerställa fullt fokus och gemensam förståelse för värdet med molnet. Vi behöver också bredda kompetensen kring Microsofts plattform och få våra utvecklare och IT-experter att se alla otroliga möjligheter med vårt erbjudande kontra våra konkurrenters.

 

 

Statistik visar att vi saknar 70 000 individer med teknisk kompetens på arbetsmarknaden. Därför är det nödvändigt att vi på kort och lång sikt säkerställer att fler personer väljer att göra en karriär inom IT och teknik, bland annat genom att tillhanda hålla utbildningar som öppnar dörren till branschen. Det behövs traineeprogram, att tech blir en naturlig del i all högre utbildning och att unga redan i grundskolan introduceras till spännande möjligheter med tech.

 

 

 

Att utbilda beslutsfattare inom alla typer av branscher och sektorer i digitaliseringskunskap är en nyckel för driva på den förändringsresa som behöver göras för att stärka företags och samhällets möjligheter att göra Sverige världsledande.

Även opinionsbildare inom politiken behöver kunskaper kring digitalisering och moln för att säkerställa att den allmänna debatten fokuserar på rätt saker och att vi som samhälle fattar välgrundade beslut. Beslut som direkt påverkar Sveriges möjligheter att vara världsledande.

 

 

* Beräkning från IT- telekomföretagen.
** Undersökning från Katar Sifo.

 

 

 

 

 

 

Rapport: Work Reworked

Upptäck hur framtidens arbete ser ut i denna guide.

Kostnadsfritt whitepaper: Dagens medarbetare – 5 typer att känna till

Var redo för den moderna arbetsplatsen

Tips på fler artiklar: