Daniel Akenine

Teknik- och säkerhetschef
Nationellt och globalt aktiv för att driva digitaliseringen av samhället framåt på ett tryggt och säkert sätt.

Artiklar

Arbetar säkert

Korrekt datahantering viktigt för mer än GDPR

Arbetar säkert

Ledningen och de säkerhetsansvariga måste jobba tillsammans

Arbetar säkert

Uppnå kraven i GDPR snabbare

Arbetar säkert

Uppfyll kraven i GDPR i fyra steg med hjälp av Microsoft SQL Server

Inga artiklar tillgängliga än