Gå till huvudinnehåll
Lästid, 6 min.

Microsoft har släppt en rapport om hur cyberattacker använts i Rysslands krig mot Ukraina som en del av en hybrid krigföring. Rapporten beskriver även Microsofts insatser för att skydda ukrainska medborgare och organisationer.

Vi menar att det är viktigt att dela denna typ av information för att upplysa beslutsfattare och allmänhet om det som sker, och så att andra aktörer inom informationssäkerhet kan fortsätta identifiera och skydda mot liknande attacker, även utanför den omedelbara krigszonen. Det yttersta målet med arbetet är att skydda civila från attacker som direkt kan påverka deras liv och deras tillgång till kritiska informationssystem.

Sedan precis innan den ryska invasionen började har Microsoft sett minst sex pro-ryska nationella aktörer inleda fler än 237 operationer riktade mot Ukraina, inklusive attacker riktade mot civila mål som var kopplade till välfärdstjänster. Attackerna åtföljdes också av omfattande spionage och underrättelseverksamhet. De var inte bara ämnade att bryta ned de institutionella systemen i Ukraina, utan även att störa civilsamhällets åtkomst till tillförlitlig information och kritiska tjänster, och att undergräva förtroendet för statsledningen. Det har också förekommit spionage mot Natos medlemsländer och spridning av felaktig information.

Anslutning till fysiska operationer 

Som Microsoft-rapporten påpekar, verkar ryska cyberattacker ha en stark koppling till landets fysiska militära operationer riktade mot tjänster och institutioner som är viktiga för civila. Pro-ryska aktörer inledde till exempel cyberattacker mot ett stort tv-bolag den 1 mars, och samma dag meddelade den ryska militären sin avsikt att förstöra ukrainska ”desinformationsmål” och riktade en missilattack mot TV-tornet i Kiev. Under krigets tredje vecka, den 13 mars, stal en annan pro-rysk aktör data från en kärnsäkerhetsorganisation bara veckor efter att ryska militära styrkor började ta över kärnkraftverk, och väckte oro för strålningsexponering och förödande kärnkraftsolyckor. När ryska trupper omringade staden Mariupol började ukrainare få ett e-postmeddelande från en rysk aktör som utgav sig för att vara en invånare i Mariupol, och som anklagade den ukrainska regeringen för att ”överge” sina medborgare. 

32 % av attackerna har riktats direkt mot ukrainska regimorganisationer på nationell, regional och lokal nivå. Mer än 40% av attackerna har varit på kritisk infrastruktur och kan ha haft dominoeffekter på den ukrainska regeringen, väpnade styrkor, ekonomi och civila. Hotaktörerna har använt en mängd olika tekniker för att komma åt sina mål – inklusive nätfiske (phishing), utnyttjande av ouppdaterade sårbarheter och sårbarhet för IT-leverantörer. De har även ändrat sin skadliga kod flera gånger under attackerna för att undvika upptäckt. Enligt rapporten utförs wiper malware-attacker som förstör filer och programvara av en pro-rysk aktör, som Microsoft givit namnet Iridium. 

Rapporten innehåller också en tidslinje över ryska cyberoperationer som upptäckts av Microsoft. Redan i mars 2021 började pro-ryska aktörer förbereda sig för krig genom att intensifiera ansträngningarna mot organisationer i eller allierade med Ukraina, för att få ett större fotfäste i ukrainska system. När ryska styrkor började närma sig den ukrainska gränsen, observerade vi försök att tränga igenom mål som skulle kunna förse angriparna med underrättelser från den ukrainska armén och utländska partners. I mitten av 2021 var rysk verksamhet också inriktad på leveranskedjesystem (supply chain) i Ukraina och utomlands, för att få tillgång till inte bara ukrainska system utan även Natos medlemsstaters. I början av 2022, efter att Ryssland hade fokuserat sina styrkor på Ukrainas gränser och inga eskalerande spänningar kunde avvärjas genom diplomati, riktade ryska aktörer allt kraftfullare wiper malware-attacker mot ukrainska organisationer. Sedan krigets början har ryska cyberattacker utplacerats för att stötta militärens strategiska och taktiska ambitioner. Det är sannolikt att de attacker vi har observerat bara är en bråkdel av åtgärderna som satts in mot Ukraina i det pågående kriget.

Nära samarbete med de ukrainska myndigheterna 

Microsofts säkerhetsteam har arbetat tillsammans med företrädare för Ukrainas regering och cybersäkerhetsenheter i såväl offentlig förvaltning som privata företag, för att identifiera och bekämpa hot mot Ukrainas telekommunikationsnät. I januari i år upptäckte Microsoft Threat Intelligence Center (MSTIC) skadlig programvara på mer än ett dussin kommunikationsnätverk i Ukraina. Vi larmade de ukrainska myndigheterna och offentliggjorde våra resultat. Efter incidenten upprättade Microsoft en säker kommunikationslänk med viktiga cybersäkerhetsmyndigheter i landet för att vara säkra på att vi kunde agera snabbt tillsammans med betrodda partners för att hjälpa ukrainska myndigheter, företag och organisationer att försvara sig mot attacker. Detta inkluderar kontinuerlig hotdelning och tekniska motåtgärder för att förstöra upptäckt skadlig kod. 

Då ryska hotaktörer har reflekterat och stöttat militära åtgärder, tror vi att cyberattacker kommer fortsätta att eskalera allteftersom kriget fortsätter. Ryska statliga aktörer kan också utvidga attackerna utanför Ukraina för att hämnas mot de länder som ökar det väpnade biståndet till Ukraina och vidtar fler straffåtgärder mot den ryska regeringen, som svar på den fortsatta aggressionen. Vi har sett pro-ryska aktörer i Ukraina visa intresse för, eller genomföra cyberoperationer mot, organisationer i de baltiska staterna och Turkiet – Nato-medlemsstater som aktivt har försett Ukraina med politiskt, humanitärt eller väpnat stöd. 

De varningar som publiceras av cybersäkerhetsmyndigheter i olika länder bör tas på allvar och rekommenderade åtgärder för att skydda mot attacker bör vidtas – särskilt i myndigheter och infrastrukturkritiska företag. Vår rapport innehåller riktlinjer och rekommendationer för organisationer som kan vara måltavlor för ryska aktörer, samt teknisk information för cybersäkerhetsgemenskapen. Vi kommer att övervaka situationen och fortsätta att publicera information om utvecklingen.

Säkra upp din egen miljö

Om du inte redan har gjort följande rekommenderar vi att du omedelbart bekräftar att ditt system uppfyller de grundläggande principerna för cyberhygien för att proaktivt skydda mot potentiella hot: 

 • Aktivera multifaktorautentisering av användare (MFA) 
 • Dela inte ut mer rättigheter än vad som behövs för att en användare skall kunna arbeta.  
 • Säkerställ att villkorsbaserad åtkomst används i miljön. 
 • Kontrollera alla autentiseringsmetoder relaterade till fjärråtkomst 
 • Se till att du har de senaste säkerhetsuppdateringarna installerade på dina system 
 • Använd antimalware-verktyg för att skydda dig mot överbelastningsattacker 
 • Isolera gamla dåligt skyddade system 
 • Aktivera loggning av händelser för nyckelåtgärder 

Läs mer om Microsofts observationer i Ukraina

Ta del av rapporten på engelska

Blogginlägg: Störa cyberattacker riktade mot Ukraina (engelska)

Hjälp för organisationer: Skydda utsatta miljöer (engelska)

Event – Circle of Trust – Skydda utsatta miljöer

Läs mer om Microsoft Corporates sociala ansvar

Läs mer om våra ansträngningar

Upptäck fler relaterade artiklar per bransch:

Government

 • Två personer

  Vingåkers kommun: Teams i förenklad version skapar mötesplatser för äldre

  En förenklad Teams-lösning gör det lättare för äldre att komma i kontakt med hemtjänsten. På sikt kan de även delta i kulturevenemang och träffa kompisar. Projektet Bubblan drogs igång i Vingåkers kommun under 2020 och fortsätter att formas tillsammans med användarna. – Kort kan man säga att vi har strypt antalet funktioner i Teams till […]

 • Digitala lösningar bryggar ukrainska språkbarriärer

  Digitala lösningar bryggar ukrainska språkbarriärer

  Nu är det många från Ukraina som anländer till kommuner runtom i Sverige. Samtidigt råder det brist på tolkar och pedagoger som kan det ukrainska språket, vilket sätter onödiga käppar i hjulet för såväl kommunikationen som integrationsprocessen. Modern teknik kan användas för att lösa problemet. Kommuner tvingas ofta agera på kort varsel från Migrationsverket. Kommuner […]

Hälso- och sjukvård

 • Mentorship Program for Next Generation Value Creating Life Science Companies

  Mentorship Program for Next Generation Value Creating Life Science Companies

  Pfizer, Microsoft and Region Västerbotten offer a new mentorship program for the next generation value creating life science companies. Is your company one of them?  Preparing to scale up and extend business to broader markets is a crucial step in the growth of any company. Doing so based on real value created is even more critical for companies that aspire for sustainable growth. For the first time, a partnership […]

 • Two female healthcare professionals looking at a tablet

  SciBase utvecklade nytt analysinstrument med hjälp av Azure och Peltarions AI-plattform

  SciBase är ett medicintekniskt företag med en lång erfarenhet av icke-invasiv detektion av hudcancer och har den enda apparaten som är godkänd för melanomdetektion i USA. SciBase har med stöd från Peltarion och Microsoft nu tagit fram en ny AI-baserad applikation för analys av hudens barriärfunktion. Tekniken som används kallas Electrical Impedance Spectroscopy (EIS), som […]

Myndigheter

 • Det digitala samhället

  Microsoft Envision Forum: Det digitala samhället 28/1 2020

  Digitaliseringen av svensk offentlig sektor pågår för fullt. Det betyder inte att förväntningarna sänkts, tvärtom. Våra folkvalda kräver accelererad innovation och medborgarna förväntar sig ett tjänsteutbud i linje med vad de möter i sina digitala vardagsliv. Frågan är hur vi som ansvariga för utvecklingen kan möta kraven och ta oss vidare? Du är välkommen till en inkluderande dag hos oss på Microsoft […]

 • Magnus Forsberg, Charlotta Pelagalli

  Reflektioner och erfarenheter från Det digitala samhället

  Förväntningarna och energin var det inget fel på när Microsoft bjöd hem offentlig sektor till sina nya lokaler och det Digitala Samhället. Dagen inleddes med mingel och samtal och ett härligt sorl la sig snabbt i lokalerna innan det blev dags för dagens första två inspirationstalare att äntra scenen.   Dagen till ära hade vi förmånen […]

Skola och högre utbildning

 • een groep mensen die poseren voor de camera

  Tillsammans är vi starkare

  Digitala verktyg och tekniska hjälpmedel kan aldrig ersätta hängivna och kompetenta lärare. Men med hjälp av tekniken kan en lärare göra mer och hjälpa fler elever att lyckas. Vi vill påstå att tillsammans är vi starkare, helt enkelt. Vi i Microsofts svenska skolteam är övertygade om att vi är starkare tillsammans. Med skolans samlade kompetens, […]

 • Microsofts samarbete med Prinsparets Stiftelse ska nyansera bilden av dyslexi

  Microsofts samarbete med Prinsparets Stiftelse ska nyansera bilden av dyslexi

  Microsoft Sverige och Prinsparets Stiftelse har inlett ett partnerskap som sätter ljuset på dyslexifrågan. Samarbetet går bland annat ut på att visa hur modern teknik kan underlätta för barn och unga med läs- och skrivsvårigheter. Enligt Dyslexiföreningen finns det i snitt en elev med dyslexi i varje klassrum. Därför kommer Microsoft och Prinsparets stiftelse också […]

Upptäck fler relaterade artiklar per dokumentation:

Det Nya Arbetslivet

 • Lyckat evenemang om digitalisering inom offentlig sektor på Microsofts nya stockholmskontor 

  Lyckat evenemang om digitalisering inom offentlig sektor på Microsofts nya stockholmskontor 

  Den 28 januari samlades talare, experter och inspiratörer på Microsoft för att hitta gemensamma strategier för att accelerera digitaliseringen inom offentlig sektor. Föreläsaren Troed  Troedsons inspirerade många att börja tänka i helt nya banor. I arbetsgrupper under dagen resonerade ett drygt hundratal besökare runt olika infallsvinklar och förhållningssätt till det moderna ledarskapet, innovation och molnet som katalysator för […]

Digital HR

 • Lyckat evenemang om digitalisering inom offentlig sektor på Microsofts nya stockholmskontor 

  Lyckat evenemang om digitalisering inom offentlig sektor på Microsofts nya stockholmskontor 

  Den 28 januari samlades talare, experter och inspiratörer på Microsoft för att hitta gemensamma strategier för att accelerera digitaliseringen inom offentlig sektor. Föreläsaren Troed  Troedsons inspirerade många att börja tänka i helt nya banor. I arbetsgrupper under dagen resonerade ett drygt hundratal besökare runt olika infallsvinklar och förhållningssätt till det moderna ledarskapet, innovation och molnet som katalysator för […]

Digital Transformation

 • utsikt över ett hus

  Resan från teknisk stenålder in i framtiden

  För några år sedan hade Älvdalsskolan 15 enheter på 150 elever. I dag har varje elev en egen surfplatta utrustad med Microsoft Teams och Haldor. De tekniska hjälpmedlen har gjort såväl elever som lärare och föräldrar till vinnare. Visst kan tekniska hjälpmedel göra skillnad. Annika Nyberg, lärare på Älvdalsskolan i Älvdalens kommun, beskriver utvecklingen som […]

Kundreferenser

 • Microsoft Pivot: Det digitala samhället

  Microsoft Pivot: Det digitala samhället, 8-11 april 2019

  Microsoft med samarbetspartners bjuder in till en vecka fylld av inspiration, nätverkande och samtal kring hur vi kan skapa smarta och hållbara samhällen. Den offentliga sektorn står inför enorma förändringar de närmaste åren med ett accelererande behov av digitalisering för att kunna möta medborgarnas behov på ett hållbart sätt. Förmågan att förstå och anamma ny teknologi kommer att vara avgörande. Det blir […]

Pressrum

 • Microsoft Pivot: Det digitala samhället

  Microsoft Pivot: Det digitala samhället, 8-11 april 2019

  Microsoft med samarbetspartners bjuder in till en vecka fylld av inspiration, nätverkande och samtal kring hur vi kan skapa smarta och hållbara samhällen. Den offentliga sektorn står inför enorma förändringar de närmaste åren med ett accelererande behov av digitalisering för att kunna möta medborgarnas behov på ett hållbart sätt. Förmågan att förstå och anamma ny teknologi kommer att vara avgörande. Det blir […]

Security & Privacy

 • Cyber Signals: Försvar i ett eskalerande ransomware-landskap

  Cyber Signals: Försvar i ett eskalerande ransomware-landskap

  Cyberkriminalitet är en industri som omsätter mångmiljardbelopp. Federal Bureau of Investigations (FBI) beräknade i en rapport från 2021 att kostnaden för cyberbrott i USA det året uppnådde mer än 6.9 miljarder USD. Den Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa) rapporterar att det mellan maj 2021 och juni 2022 stals cirka 10 terabyte data varje månad av ransomware-hotaktörer, […]

Startups

 • Carolina Gomez, Lisa Lindström poserar för ett foto

  Åtta kvinnor att hylla den 8 mars 

  Trots en underrepresentation i branschen finns det massvis med fantastiska kvinnor inom tech som gör allt för att bana väg för en mer jämställd framtid. I samband med internationella kvinnodagen vill vi lyfta fram åtta starka kvinnor som på ett eller annat sätt arbetar med tech och som inspirerar och är förebilder för kommande generation. Åsa Zetterberg, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen  Motivering: Vi […]

Tips

 • students in a classroom

  Är du vårdnadshavare med skolbarn som studerar hemifrån?

  Många föräldrar i Sverige arbetar just nu hemifrån tillsammans med sina barn som erbjuds distansutbildning i hemmet. De upptäcker att det kommer upp helt nya frågor kring studierutiner och ny teknik. Vi har därför här samlat några generella tankar som kan fungera som inspiration för att fortsätta att uppnå goda skolresultat i den för många […]