Lukuaika, 9 min.

Neljä toimiston suunnitteluperiaatetta, jotka luovat tiimille lisää yhteistä aikaa

 

Perinteinen toimisto on pohjimmiltaan yhteistyön työkalu, joka auttaa tukemaan työntekoa. Monet tiimityöskentelyn työkalut ovat uudistuneet hybridityön aikakaudella, joten myös toimistoa pitää päivittää vastaamaan työntekijöiden uusia ja muuttuneita tarpeita.  

Microsoft WorkLabin hybridityöoppaassa korostetaan, että fyysiset työtilat ovat välttämättömiä tiimihengen ja yhteisöllisyyden rakentamiseksi. Ne vahvistavat siteitä kollegoihin ja sitouttavat ihmisiä yhtiön tavoitteisiin ja kulttuuriin. Ihmiset kuitenkin opettelevat edelleen hyödyntämään toimistoa uusilla tavoilla: vuoden 2022 Work Trend Index -raporttimme mukaan 44 prosenttia suomalaisista työntekijöistä sanoo, että heidän suurin haasteensa on hahmottaa, milloin ja miksi heidän pitäisi tulla toimistolle. 

Johtajien vastuulla onkin luoda ympäristö, jossa työskentelemisestä ihmiset todella nauttivat. Tilojen pitäisi palvella sekä ihmisiä, jotka ovat toimistolla, että kollegoja, jotka ovat paikalla virtuaalisesti. Tilat tulisi uudistaa houkuttelevimmiksi ja paremmin uusiin työnteon tapoihin sopiviksi. Etenkin tänä äärimmäisen nopean muutoksen aikana kaiken ei kuitenkaan tarvitse tapahtua kerralla. Toimitilojen uudistuksen ei tarvitse myöskään olla erityisen hintava tai vaatia kattavia rakennustöitä taloudellisesti epävarmoina aikoina, jolloin moni johtaja välttelee sitoutumista suuriin hankintoihin. 

Haastattelimme Microsoftin design- ja kiinteistöjohtajia sekä lukuisia arkkitehti- ja suunnittelutoimistoja selvittääksemme, miten johtajien pitäisi arvioida yritystensä nykyisiä fyysisiä tiloja ja auttaa suunnittelemaan tiloja, joihin työntekijät palaavat mielellään. Suunnitteluperiaatteita nousi esiin neljä: tulevaisuuden työtilojen pitäisi olla joustavia ja mahdollistaa hybridityö, niiden pitäisi edistää hyvinvointia sekä olla esteettömiä ja niiden pitäisi ilahduttaa työntekijöitä. 

Joustava työtila

Avokonttoreilla on huono maine – muistatko työpöytien rivit, jotka eivät tarjonneet lainkaan yksityisyyttä? Monet vastikään päivitetyt toimistotilat ovat kuitenkin kaikkea muuta kuin harmaita saleja pöytäriveineen – sen sijaan ne suosivat tiimityötä ja ”naapurustoja”. 

”Työpöytä, jota ei ympäröi neljä seinää, ei ole automaattisesti avoin tila”, sanoo Microsoftin globaali työpaikkastrategi John Scherer. Tiimeille tarkoitettujen tilojen tulisi keskittyä yhteistyöhön, innovointiin ja toimintapohjaisen työn tukemiseen. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? 

”Erilaisten tilojen ekosysteemiä, joka palvelee käyttäjän erilaisia työn ja vuorovaikutuksen tarpeita käyttäjän aikataulun mukaisesti”, Scherer sanoo. 

Joustavien kokoushuoneiden ja työpaikan ”naapurustojen” avulla työntekijät voivat tehdä yhteistyötä tavoilla, jotka sopivat parhaiten heille itselleen ja senhetkiseen työtehtävään. Toimistolla voi olla esimerkiksi erillisiä tiloja pienryhmätyöhön, hiljaisia tiloja keskittymistä vaativaan työhön tai tiimitiloja, joita voidaan mukauttaa tarpeiden mukaisesti. 

”On erittäin tärkeää rakentaa tilat intuitiivisiksi”, Microsoftin globaali kiinteistöjen ja rakentamisen digitalisaatiojohtaja Mike Messer sanoo. Kun tilojen joustavuus viedään äärimmilleen, haasteeksi muodostuu kuitenkin usein, että työntekijät eivät tiedä, miten kalusteet tulisi järjestää tai että niiden järjesteleminen itse edes on sallittua. Messer suosittelee, että tilan käyttäjille kerrotaan erikseen, että tilaa saa mukauttaa, ja että heille annetaan tästä esimerkkejä. 

”Luo pari-kolme mallia tilan järjestyksestä erilaista vuorovaikutusta varten – yksi etänä työskentelevää tiimiä, yksi brainstorming-hetkeä varten, ja niin edelleen”, Messer sanoo. Apuna voi käyttää tarroja ja julisteita, joissa on esimerkkejä eri järjestyksistä tai jotka osoittavat siirreltävät kalusteet. 

Muista myös varmistaa virransaanti. Pistorasiapylväiden tai siirreltävien langattomien latureiden avulla huonekaluja ei tarvitse aina sijoittaa pistorasioiden vierelle ja työntekijät voivat työskennellä joustavasti mistä tahansa. 

Jos ihmiset eivät työskentele perinteisen yhdeksästä viiteen kestävän työpäivän mukaisesti tai edes joka päivä samalla työpisteellä, on tärkeää tarjota työntekijöille keino löytää toisensa. Microsoftin sisäinen henkilöstösovellus näyttää pian työntekijälle, missä tiimiläiset ja muut kollegat ovat toimistolla. Se myös näyttää, mistä päin toimistoa löytyy vapaata tilaa. 

”Tavoitteenamme on, että ihmiset voisivat tulevaisuudessa jakaa oman sijaintinsa toimistolla. Jos löytää mahtavan sopen ja haluaa kutsua sinne jonkun tapaamaan itseään, kollegalle voisi jakaa sijainnin, ja hän voisi suunnistaa kutsujan luokse”, Messer kuvailee. 

Ole joustava

Tarjoa ihmisille mahdollisuus järjestellä ympäristöään – jopa virtalähteen sijaintia. 

 

Hybridi työtila

Vaikka osa tiimistä olisikin fyysisesti paikalla toimistolla, osa osallistuu palavereihin pääasiassa etänä kokoushuoneen näytön kautta. Kokemukset hybridipalavereista eivät ole kenties aina olleet erityisen sujuvia, mutta muutama toimenpide voi parantaa tilannetta. 

Tärkeä vaihe on arvioida uudelleen kameroiden asennuspaikat. ”Huolehdi, että kokoushuoneen kamera on kohdistettu oikein eikä kuvaa esimerkiksi osallistujien päälakia”, Johnson sanoo. Tilassa tehtävän työn luonteesta riippuen kamerat kannattaa sijoittaa luonnolliselle silmänkorkeudelle tai eri kulmiin. 

Arvioi, mitä teknologiaa missäkin huoneessa tarvitaan. Pienessä kokoushuoneessa yksi integroitu kamera, kaiutin ja mikrofoni riittävät. Suuremmassa huoneessa tarvitaan vähintään kaksi mikrofonia ja kaiutinta. Erittäin suuret huoneet vaativat kattoon asennettuja kaiuttimia ja mikrofoneja. On tärkeää, että kaikkien huoneessa olevien ääni kuuluu selkeästi. Digitaalisten näyttöjen ja perinteisten tussitaulujen yhdisteleminen mahdollistaa monipuoliset yhteistyön ja luovan työn muodot. 

Myös pöydän muotoon on syytä kiinnittää huomiota. Kitaraplektran muotoiset pöydät sopivat hyvin hybridinä tapahtuvaan yhteistyöhön. Huoneessa olevat voivat kokoontua sujuvasti pöydän ympärille ja istua silti kasvot kameran ja näytön suuntaan nähden etäosallistujat. ”Huoneessa olevien vuorovaikutus etäosallistujiin on luontevaa, mutta he istuvat myös sopivassa asetelmassa toisiinsa nähden”, Messer sanoo. 

 

Saavutettava työtila

Samassa tilassa vietetty aika luo enemmän mahdollisuuksia satunnaisille kohtaamisille ja hedelmällisille keskusteluille. Rakennuksen aulojen ja monikäyttötilojen pitäisi olla kotoisia ja kiinnostusta herättäviä. ”Tällaiset tilat palvelevat myös monenlaisia työmoodeja, kuten epämuodollisia tapaamisia, pikaisia keskusteluja ja keskittymistä vaativia tehtäviä. Tilojen suunnittelussa on myös ehdottomasti panostettava esteettömyyteen ja inklusiivisuuteen”, Scherer sanoo. 

Esteettömyys ja saavutettavuus mielletään fyysisten tilojen suunnittelussa usein siten, että tiloissa huomioidaan rajoittunut liikkumiskyky, kenties myös rajoittunut näkö- tai kuuloaisti. Osana saavutettavuutta voidaan ottaa huomioon kuitenkin myös mielenterveyteen, neurodiversiteettiin ja yksilöllisiin työskentelytyyleihin liittyvät seikat. ”Henkisen hyvinvoinnin huomioiminen on yleistynyt muun muassa kotona työskentelemisen vaikutusten ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen vähenemisen vuoksi”, Scherer toteaa. 

”Haluamme tarjota tiloja rauhoittumiseen ja omien ajatuksien kokoamiseen erilaiset kognitiiviset tarpeet ja neurodiversiteetin huomioon ottaen”, Scherer sanoo. Näitä nurkkauksia voidaan hyödyntää keskittymistä vaativaan työhön tai hiljaista, henkilökohtaista hetkeä varten. 

Saavutettavuuden parantaminen hyödyttää jokaista työntekijää. Automaattiovet auttavat niin henkilöitä, jotka kantavat painavia laatikoita, ovat toipumassa tapaturmasta kuin niitä, joilla on pysyvä liikuntarajoite. Säädettävät työpöydät, väljästi kalustetut tilat ja matalat istuinkalusteet helpottavat pyörätuolia käyttävien mahdollisuuksia liikkua tilassa, minkä lisäksi ne lisäävät jokaisen käyttäjän mukavuutta ja turvallisuutta. 

Houkutteleva työtila

Fyysisesti toimistolla vietetyn ajan tarkoituksena on tietenkin tehdä töitä. Lisäksi päivän aikana voidaan myös jutustella kollegoiden kanssa, rakentaa sosiaalista pääomaa, solmia ystävyyssuhteita ja tehdä jotain hauskaa yhdessä. Työtä voidaan tehdä myös ulkotiloissa. Ulkotilat, kuten katot, parvekkeet ja sisäpihat, tarjoavat työntekijöille mahdollisuuden hetken hengähdystaukoon raittiissa ilmassa. 

Anna toimiston ilahduttaa

Työtilat voivat olla myös hauskoja tiloja – vaikkapa puumajoja tai joogastudioita. 

 

 

Työtilojen suunnittelun perimmäisenä tavoitteena pitäisi olla ihmisten välisten kohtaamisten mahdollistaminen sekä joustavuuden ja valinnanvapauden lisääminen. Tästä syystä johtajien täytyy ymmärtää, keille, milloin ja millaisiin kohtaamisiin toimiston tiloja suunnitellaan. Yritysten työympäristöt tarjosivat aikoinaan vain paikan päätetyöskentelylle ja kokouksille, mutta käyttäjien odotukset ovat muuttuneet, joten tilojenkin täytyy kehittyä. 

”Olemme omaksuneet ”testaa ja opi” -lähestymistavan. Sovellamme havaintojamme uusiin projekteihin ja päivitämme suunnitelmiamme, jos jokin ei toimi”, Messer sanoo. 

Johtajien täytyy päivittää ohjeistukset siitä, kuinka työtiloja käytetään, jotta ne voivat joustaa tarpeiden muuttuessa ja kaventaa fyysisen ja digitaalisen ympäristön välistä kuilua. Näin tiloista tulee hyödyllisempiä ja houkuttelevampia kuin koskaan aiemmin. 

 

Artikkeliin haastatellut asiantuntijat: 

Ryan Anderson, Herman Millerin globaali tutkimusjohtaja
Robin Klehr Avia, Genslerin aluejohtaja
Cherie Johnson, Steelcasen design-johtaja
Mike Messer Microsoftin kiinteistöjen ja rakentamisen globaali digitaalisaatio johtaja
John Scherer, Microsoftin globaali työpaikkastrategi 

Maksuton webinaari: Kyberturvallisuuden tärkeimmät trendit Euroopassa

Tutustu kyberturvallisuuden eurooppalaisiin trendeihin ja ratkaisuihin uhkilta suojautumiseksi

Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita toimialakohtaista:

Koulutus

 • Teams-webinaari 16.4.2018

  Teams-webinaari 16.4.2018

  Teams oppilaitoskäytössä. Kuka, mitä, missä, häh? Rekisteröidy ensin tästä. Saat hetken päästä sähköpostin, jossa on linkki 16.4.2018 tallennettuun noin tunnin mittaiseen Teams-webinaariin, jonka vetää Mustosen Pasi. Webinaari kannattaa aloittaa suoraan 9 minuutin kohdalta, niin pääsee heti asiaan. Hyvää webinaaria toivottaa Edu-tiimi!

 • GDPR-tietosuojaopas yliopistoille

  GDPR-tietosuojaopas yliopistoille

  EU:n uusi yleinen tietosuoja-asetus tulee voimaan 25. toukokuuta. Selvitä tämän maksuttoman e-kirjan ja muiden hyödyllisten materiaalien avulla, mitä yliopistojen tulee tehdä, jotta ne täyttävät tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Vuodenkierto yliopistossa Yliopistossa on paljon ihmisiä, joita kutsutaan “rekisteröidyiksi”: opiskelijoita, opettajia, siivoojia, hallintohenkilöstöä ja monia muita. Aina uuden lukuvuoden alkaessa yliopistoon tulee uusia rekisteröityjä, joiden nimet, osoitteet, syntymäajat ja […]

Teollisuus

 • Case Spitec – Laitehallintaa ja tietoturvaa paremman asiakaspalvelun ohella

  Case Spitec – Laitehallintaa ja tietoturvaa paremman asiakaspalvelun ohella

  Spitec heräsi omaan osaamattomuuteensa, kun puheet EU:n uudesta tietoturva-asetuksesta (GDPR) alkoivat. Ensin käytiin koulutuksissa itse. Sitten konsultointiin ammattilaista. Yhdessä kumppanin kanssa analysointiin nykytila ja määriteltiin kaikki välittömät tarpeet. Lista ei ollut pitkä, mutta tekemistä oli sitäkin enemmän. Ensin korjataan tietoturva, sitten uudistetaan laitehallinta. Siinä samalla koulutetaan tekijöille uuden asetuksen perusteet. Spitec teki järkevästi konsultoidessaan ammattilaista, […]

 • Kumppaniblogi – HiQ tarjoaa työkalut sisäiselle viestinnälle ja modernille kollaboraatiolle

  Kumppaniblogi – HiQ tarjoaa työkalut sisäiselle viestinnälle ja modernille kollaboraatiolle

  HiQ konseptoi ja toteutti uuden intranetin ja modernit kollaboraatiotyökalut Normetille. Uusi SharePoint Online -intranet SmartNet, Microsoft Teams, Yammer ja modernit SharePoint-tiimisivustot ovat nyt 1 100 Normetilaisen käytössä 30 maassa. Tärkein tavoite projektissa oli sisäisen viestinnän ja työnteon helpottaminen ja tehostaminen. Käyttäjiä haluttiin myös rohkaista viestimään aktiivisemmin ja avoimemmin yli organisaatiorajojen. Muutoksen pääviesti oli: Let´s communicate […]

Terveydenhuolto

 • Terveydenhuolto uudistuu neljällä alueella

  Terveydenhuolto uudistuu neljällä alueella

  1. Osallista potilaasi Parempi hoitotulos ja hoitokokemus. Suomen terveydenhuolto: Potilaan osallistaminen from Microsoft Suomi 2. Vapauta henkilökunta tuottavampaan työhön Tehokkuus ja tuottavuus 3. Optimoi kliiniset ja operatiiviset toimintosi Datan hyödyntäminen Suomalainen terveydenhuolto: Optimoi kliiniset ja operatiiviset toimintosi from Microsoft Suomi 4. Uudista hoitokokemus Älykkäät laitteet Terveydenhuolto Suomessa – Uudistunut hoitopolku from Microsoft Suomi    

 • Lataa: Suomen terveydenhuollon unelmien pelikirja

  Lataa: Suomen terveydenhuollon unelmien pelikirja

  Oikein valjastettuna digitalisaatio tarjoaa vastauksia moniin terveydenhoitoa ravisteleviin haasteisiin: väestön ikääntymisestä kroonisten sairauksien yleistymiseen ja teknologisista siiloista kyberuhkiin. Unelmien pelikirjaan olemme koonneet kattavan tietopaketin onnistumiseen: • Visio terveydenhuollon digimurroksesta • Terveydenhoidon esimerkkikäyttötapaukset • Kyvykkyyksien kehittämisen suunnitelma LATAA: Suomen terveydenhuollon unelmien pelikirja

Vähittäiskauppa

 • Microsoft 365 Business auttaa HeadBrandsia valmistautumaan tulevaisuuteen

  Microsoft 365 Business auttaa HeadBrandsia valmistautumaan tulevaisuuteen

  HeadBrands on perustamisvuodestaan 2010 asti kasvanut tasaista tahtia ja on nyt hiustenhoitotuotteiden johtava vähittäismyyjä Pohjoismaissa. HeadBrands tarvitsi modernin IT-ratkaisun, joka parantaa liiketoiminnan tuottavuutta ja tehostaa yhteistyötä sekä yrityksen sisällä että ulkoisesti. Tähän haasteeseen vastaamiseksi yritys päätti korvata useimmat käytössä olleet palvelunsa Microsoft 365 Businessilla. Kyseessä on täysin uusi ratkaisu, jossa yhdistyvät Microsoft Office 365:n, Windows […]

 • Vähittäiskauppa ja GDPR: neljä GDPR-vaatimusta ja miten Microsoft voi auttaa sinua noudattamaan niitä

  Vähittäiskauppa ja GDPR: neljä GDPR-vaatimusta ja miten Microsoft voi auttaa sinua noudattamaan niitä

    Lue, miten voimme auttaa sinua täyttämään GDPR:n vaatimukset ratkaisuilla, jotka ovat saatavilla jo nyt: Arvioi nykyinen riskiprofiilisi “Mistä voin tietää, miltä osin noudatan jo säädöksiä ja mihin minun pitää seuraavaksi keskittyä?” Tämä on yksi yleisimmistä vähittäismyyjien GDPR:ään liittyvistä kysymyksistä. Se on myös yksi vaikeimmin vastattavista kysymyksistä, koska jokainen vähittäismyyjä on erilainen. Onneksi uusi Compliance Manager […]

Valtionhallinto

Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita asiakirja-aineistoa kohden:

Asiakastarinat

 • suuri tiili rakennus

  Suomen eduskunta otti koronakeväänä digiloikan Teamsin käyttäjiksi

  Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolosuhteet pakottivat valtaosan suomalaisista julkishallinnon organisaatioista etätöihin. Tämä tarkoitti monille organisaatioille myös rajua toimintatapojen muutosta – pitkään suunnitellut digitalisaatioprojektit pitikin saada maaliin heti ja työntekijät pilvipalvelujen käyttäjiksi parissa viikossa. Yksi näistä digimuutoksen läpikäyneistä organisaatioista on Suomen eduskunta, jonka noin tuhannen hengen yhteisö siirtyi Microsoft Teams -käyttäjiksi pikavauhtia huhtikuussa.   ”Muutosprosessi oli todella nopea. Koronatilanne yllätti meidät – kuten koko Suomen – maaliskuun lopussa, jolloin noin 20 prosenttia eduskuntalaisista käytti päivittäin Office 365 -palveluja. Kahdessa kuukaudessa päivittäisten Office 365 -käyttäjien määrä […]

Digitalisaatio

Kumppaniblogi

 • Kumppaniblogi – Fiksummin yhdessä – eväät moderniin työskentelyyn: Onnistuneen Office 365 -jalkautuksen 10 vaihetta

  Kumppaniblogi – Fiksummin yhdessä – eväät moderniin työskentelyyn: Onnistuneen Office 365 -jalkautuksen 10 vaihetta

  Ilon kautta onnistuneeseen Office 365 -käyttöönottoon! Huumori ja heittäytyminen ovat auttaneet HiQ:n asiakkaitamme globaaleissa intrauudistuksissa ja työtapojen muutoksessa. Paras vinkki onnistumiseen on ilo – ja muutosvastarinnan sietäminen. Onnistuneimmissa teknologian käyttöönottoprojekteissa 80 prosenttia panoksista kohdistetaan ihmisiin ja 20 prosenttia teknologiaan. Tämä on hyvä pitää mielessä, kun muutoshanketta käynnistetään ja resursoidaan. Työtapojen muuttaminen on jatkuvaa työtä Johdon […]

Tietoturva ja tietosuoja

 • Iceland runs on Trust

  Miten pilvipalvelut auttoivat pientä kansakuntaa toteuttamaan suuria tavoitteita

  Joulukuussa 2015 Islannin hallitus käynnisti digitaalisen infrastruktuuriarvioinnin. Sillä oli käytössään yli 100 toimittajaa, joita hallitsi yli 100 IT-päällikköä kussakin julkisyhteisössä. Tehtävänanto oli selvä: toiminnan yksinkertaistaminen ja IT:n virtaviivaistaminen yli 20 000 käyttäjälle. Ratkaisu: Kaksi ja puoli vuotta myöhemmin tehtiin päätös: Microsoft 365 valittiin koko julkisen sektorin yhteiseksi pilviympäristöksi. Tämä on ensimmäinen kerta, kun jokin maa […]

Vinkit

 • Wilma

  Wilma

  Ajattelepa, jos opettajalla näkyisi Wilmassa oppilasryhmä, siellä olisi myös nappi “Tee tästä ryhmästä Teams-ryhmä”. Tällainen nappi on jo pilottikäytössä muutamassa kunnassa. Primuksesta voidaan tuoda valmiit oppilasryhmät Teamsiin yhdellä napin painalluksella. Wilmassa on tämä valmius jo olemassa, ja Enterin kehittämä nappi voidaan ottaa käyttöön yhteistyössä kunnan ja kunnan tietohallinnon kanssa. Myöhemmin Teamsiin tulee myös valmiina ominaisuus, […]