Gå till huvudinnehåll
Lästid, 6 min.

Medarbetarna på skogsindustrikoncernen Södra hanterar varje dag stora mängder komplex data. Med hjälp av Microsoft Azure OpenAI blir arbetet smidigare, enklare och mer effektivt.

Södra är en kooperation som ägs av fler än 50 000 familjeskogsbrukare i södra Sverige och som omsätter omkring 30 miljarder årligen.

– Vi är en stor spelare på marknaden där våra hållbara produkter når en global marknad. Men familjeskogsbruken ägs oftast av sådana som du eller jag som äger en fastighet som kanske funnits i generationer inom familjen, säger Cristian Brolin, digitaliseringschef på Södra.

Affärsverksamheten inkluderar bland annat åtta sågverk, förädling av sågverksmaterial och tre massabruk. För Södra är det viktigt att förvalta skogen på ett hållbart sätt.

– Vi erbjuder medlemmarna stöd och rådgivning genom hela livscykeln i skogen och köper virke av dem som vi sedan förädlar till olika hållbara produkter.

Södra tar hand om i princip hela trädet när ett skogsparti är redo att föryngringsavverkas.

– Plankor är avlånga men trädet runt. De delar av trädet som inte förädlas direkt i sågverken eller massabruken blir till biprodukter som tex exempel el-energi och fjärrvärme. Elöverskottet på Södra motsvarar behovet för ca 80.000 småhushåll.

Från erfarenhetsbaserat till datadrivet

Med så många olika flöden samt fler än 50 000 medlemmar sitter Södra på betydande mängder komplex data. Södra har länge använt sig av Microsofts produkter och när man för fyra år sedan ville föra över all data till molnet och började jobba mot att bli mer datadrivna valde man Microsoft Azure.

– Vi var tidigt ute för en organisation i vår storlek. Projektet genomfördes tillsammans med Telia och Microsoft under ett års tid. Det blev en lärorik process som har fallit väl ut.

Microsoft Azure möjliggjorde en modernisering av IT-infrastrukturen och en chans för Södra att ta fram det nya verktyget Flight Tower: en förmåga som hjälper Södra att fatta bättre beslut genom hela värdekedjan. En del av Flight Tower är ett analysverktyg för värdekedjan, där användaren kan jämföra olika scenarier.

– Med analysverktyget kan vi räkna ut hur vi på bästa sätt kan använda varje enskilt träd och träfiber och var köpkraften finns för att optimera Södras intjäningsförmåga.

Arbetet med att implementera Flight Tower har gett resultat och bidragit till att Södras underliggande intjäningsförmåga har gått upp betydligt under de senaste tre åren.

– Vår värdekedja har så många mätpunkter att ingen människa kan hålla det i huvudet. Med Flight Tower kan vi jobba mer datadrivet. Det har ökat lönsamheten och dessutom gjort oss ännu mer hållbara, då vi med hjälp av Flight Tower kan optimera vår produktion för minsta möjliga klimatpåverkan.

Södra var tidiga med Azure OpenAI

Under det senaste året har generativ AI tagit världen med storm. Södra var tidiga med att implementera Azure OpenAI i sin Microsoft-miljö. Generativ AI har förstärkt Flight Tower ytterligare.

– Vi förstod snabbt att vi kan göra reell affärsnytta av det här. Vår version av Azure OpenAI kommer åt intern data och kommer på sikt skapa allt större affärsnytta.

Cristian Brolin nämner ett par exempel där han ser den konkreta nyttan med Azure OpenAI. Många på Södra är bilburna, till exempel skogsinspektorerna som åker ut till medlemmarna. Ibland får man ställtid med en halvtimme över, berättar han.

– Då skulle man kunna fråga vår AI-robot: vad tycker du jag ska göra nu? Azure OpenAI kan då på söka igenom intern data och få fram att det är dags att prata med medlemmen Bertil. Han har dessutom skog som är 78 år gammal och avverkningsbar.

– När jag pratar med Bertil har AI-roboten också tagit reda på att det är hög efterfrågan på sågade trävaror.

Azure OpenAI kan alltså på ett smidigt sätt koppla ihop alla delar av en komplex värdekedja till en enhet.

 

Hjälper medarbetarna att ta insiktsfulla beslut

Ett annat exempel är tjänstemän på huvudkontoret som sitter och räknar på skogen och vilken produktion man har.

– Frågor vi kan ställa är vad utmaningen i vår värdekedja är och hur ser riskerna ut just nu? Då skulle man kunna få som svar att på grund av att det snöat mycket i Småland så har timmerbilschaufförerna svårt att hämta upp den mängd timmer som krävs för att förse sågverket i Långasjö.

Cristian Brolin ser att Azure OpenAI i framtiden kan spara mycket tid och ge både skogsinspektorer och tjänstemän förutsättningar att ta mer insiktsfulla beslut.

– Att ta datadrivna beslut är alltid bättre än när man går på känsla när det kommer till produktionsflöden.

Men för att utnyttja verktyget på bästa sätt behöver Södra fortfarande kvalificerade medarbetare som kan ställa rätt frågor.

– Vi har omdefinierat AI från artificiell till amplifierad intelligens. Förutsättningen för vår framgångsrika resa mot en datadriven organisation är medarbetarnas kunskap och professionalism. Med den nya tekniken kan vi få ”supermedarbetare” där Azure OpenAI kompletterar med ytterligare kunskap, säger han och avslutar:

– Ännu sitter vi inte med alla svaren, utan vi är i början på arbetet med generativ AI. Vi är nyfikna men ödmjuka och prövar oss fram. Huvudsyftet med att ta hjälp av Azure OpenAI är att skapa långsiktiga och hållbara värden, både för Södras medlemmar och för klimatet.

 

Fyra steg för att komma igång med Azure OpenAI i din organisation

Vi frågade Daniel Akenine, nationell teknikchef på Microsoft, om hur man kan komma igång med att använda Azure OpenAI.

“Lär dig tekniken. Vad kan de här api:erna göra? Glöm inte heller att ta reda på vad de inte kan göra. För det är också en viktig faktor.”

“När du har förstått vad tekniken kan göra gäller det att hitta användningsfall. Börja inte tvärtom.”

“Nästa steg är att bygga ett ‘proof-of-concept’ eller en prototyp för att se om det är genomförbart att integrerera Azure OpenAI i din IT-miljö och arbetsflöde.”

“När du testat ditt proof-of-concept och är igång med Azure OpenAI i organisationen börjar förvaltningsfasen, som ofta är ett bortglömt fjärde steg. Det krävs kontinuerlig förvaltning över tid, inklusive träning av modeller och utvärdering för att undvika att AI:n försämras när omgivningen förändras.”

Utveckla i molnet med ett kostnadsfritt Azure-konto

Förverkliga dina idéer med Azure.

Upptäck fler relaterade artiklar per bransch:

Detaljhandel

 • Microsoft HoloLens under arbete med stadsbyggnad

  Mixed Reality – en katalysator för innovation på arbetsplatserna

  Tack vare digitaliseringen är arbetslivet i ständig förändring vilket skapar behov av nya sätt att arbeta på. Ny teknologi och teknik stöttar de nya arbetssätten. Arbete idag är inte lägre bara ett utförande av rutinuppgifter utan har utvecklats till kreativt problemlösning som sker via flera enheter och lösningar. Vi ser också att arbetsgrupper är mer […]

 • Kjell & Company flyttade växeln till molnet med nya Teams-telefonin

  Kjell & Company flyttade växeln till molnet med nya Teams-telefonin

  Kunderna ringer det vanliga telefonnumret och märker egentligen ingen skillnad. Men bakom kulisserna har det skett en liten revolution. Sedan Kjell & Company flyttade in telefonin i Microsoft Teams kan medarbetare ta emot samtalen direkt i datorn, surfplattan eller mobiltelefonen. Allt som behövs är ett headset. Hemelektronikkedjan Kjell & Company har alltid varit öppna för […]

Finans och försäkring

 • Microsoft Envision Forum: Reshaping the Financial Industry March 4th 2020

  Microsoft Envision Forum: Reshaping the Financial Industry March 4th 2020

  When: 4th of March 2020  Where: Microsoft, Regeringsg 25, Stockholm  Moderators: Johannes Anderberg, Business Development Manager FSI – Microsoft Sweden Ayaz Shukat, Digital Strategist FSI – Microsoft Sweden Welcome to the Microsoft brand-new office at Regeringsgatan 25 in Stockholm.    Microsoft Envision Forum: Reshaping the Financial Industry is a one–day thought leadership event for Business- and IT-leaders, designed to amplify insights and learnings in a collaborative way.    We […]

 • Two men with computers

  Best of Ecosystems: Aspias strategi för modernisering och tillväxt

  Best of Ecosystems: Aspias strategi för modernisering och tillväxt När redovisningsbyrån Aspia startade hade de 1 000 medarbetare, 15 000 kunder och omsatte runt en miljard kronor. Trots denna imponerande startposition saknade de stödfunktioner för IT, marknad, HR, Finans och försäljning. Men genom att börja från noll och anta strategin ”best of ecosystems” har de snabbt […]

Government

 • Kalix uppifrån

  Cyberattacken mot Kalix kommun

  ”Ingenting gick att använda. Det gick inte ens att skriva ut papper från skrivarna. Vår hemtjänstpersonal hade inte tillgång till journaler, ingen kom undan” Mitt i natten den 16:e december drabbades Kalix kommun av en cyberattack. Äldreomsorgen var de första som upptäckte felet. Plötsligt kunde de inte längre logga in i sitt journalsystem. När teknikerna […]

 • Houses and snow

  Så blev Uddevalla kommun en digital pionjär

  Så blev Uddevalla kommun en digital pionjär En kombination av envishet, nyfikna användare, ledningens stöd och rätt verktyg har gjort Uddevalla kommun till en ledande aktör när det gäller att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. För tio år sedan befann sig Uddevalla kommun i flera avseenden i samma situation som många andra svenska kommuner. Lokala […]

Hälso- och sjukvård

Myndigheter

Skola och högre utbildning

Tillverkning

Upptäck fler relaterade artiklar per dokumentation:

Det Nya Arbetslivet

 • Praktiska råd för bättre fullmäktigemöten

  Praktiska råd för bättre fullmäktigemöten

  Många verksamheter har fått ställa om till ett digitalt arbetssätt, vilket har skapat nya möjligheter men även en del utmaningar. Tidigare bedrevs fullmäktigemöten på en fysisk plats där alla samlades då det är många lagar och regler som man måste förhålla sig till. Nu har det fysiska mötet flyttat in till den digitala arenan. För […]

Digital HR

 • Women Think Next

  Women Think Next

  Temat för Microsofts event Women Think Next den 13 juni var: ”Building the future – where technology, culture and leadership meet to empower people and organizations to reach their full potential.” Det blev en inspirerande kväll med inbjudna kvinnliga seniora ledare från techbranschen. Särskilt inspirerande var att höra om hur det är att driva startups […]

Digital Transformation

Kundreferenser

 • Bli mer creativ med Microsofts produkter

  En kreativ arbetsplats är en plats där idéer utvecklas

  Kreativitet leder till produktivitet på den moderna arbetsplatsen. En kreativ arbetsplats är en plats där idéer utvecklas och där produktivitet handlar om att uppnå mer, inte göra mer. Rätt verktyg och teknik gör det möjligt för oss att formulera, dela och utveckla våra idéer och därigenom driva verksamheten framåt. Tekniken gör det enklare än någonsin […]

Pressrum

 • Upplevelserummet

  Microsofts Upplevelserum kan ge er helt nya perspektiv

  Tillbaka på jobbet, och ännu en gång ställer du dig den klassiska frågan: ”Finns det verkligen inget bättre sätt för oss att göra det här?”. Jo, det finns det. Ett besök i vårt ”Upplevelserum” lyfter inte bara frågan, utan ger dig som ledare både svaret och lösningen. Att förstå hur en organisation kan jobba smartare […]

Security & Privacy

 • Houses and snow

  Så blev Uddevalla kommun en digital pionjär

  Så blev Uddevalla kommun en digital pionjär En kombination av envishet, nyfikna användare, ledningens stöd och rätt verktyg har gjort Uddevalla kommun till en ledande aktör när det gäller att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. För tio år sedan befann sig Uddevalla kommun i flera avseenden i samma situation som många andra svenska kommuner. Lokala […]

Startups

 • en blå skål

  Att skapa appar för ditt företag har aldrig varit enklare

  Att skapa appar för ditt företag har aldrig varit enklare. Ett kraftfullt användargränssnitt gör det enkelt för alla som är bekanta med Microsoft Office att anpassa och utvidga Dynamics 365 och Office 365 för att kunna skapa användbara appar. Bygg businessappar på bara några timmar! Du kan koppla data till dina appar från källor som […]

Tips

 • en grupp personer som sitter vid ett bord

  Samarbete som får försäljningen att skjuta i höjden

  Vet du vad som är Microsofts nyckel till försäljningsframgångar? Samarbete. Samarbete är centralt i företagets kultur och lösningar. Idag har företag som satsar på samarbete fem gånger större chans att nå goda resultat, så samarbetet kan sägas utgöra skillnaden mellan svarta och röda siffror. Jämfört med för fem år sedan lägger IT-anställda 50 % mer […]