Gå till huvudinnehåll
Lästid, 6 min.

Medarbetarna på skogsindustrikoncernen Södra hanterar varje dag stora mängder komplex data. Med hjälp av Microsoft Azure OpenAI blir arbetet smidigare, enklare och mer effektivt.

Södra är en kooperation som ägs av fler än 50 000 familjeskogsbrukare i södra Sverige och som omsätter omkring 30 miljarder årligen.

– Vi är en stor spelare på marknaden där våra hållbara produkter når en global marknad. Men familjeskogsbruken ägs oftast av sådana som du eller jag som äger en fastighet som kanske funnits i generationer inom familjen, säger Cristian Brolin, digitaliseringschef på Södra.

Affärsverksamheten inkluderar bland annat åtta sågverk, förädling av sågverksmaterial och tre massabruk. För Södra är det viktigt att förvalta skogen på ett hållbart sätt.

– Vi erbjuder medlemmarna stöd och rådgivning genom hela livscykeln i skogen och köper virke av dem som vi sedan förädlar till olika hållbara produkter.

Södra tar hand om i princip hela trädet när ett skogsparti är redo att föryngringsavverkas.

– Plankor är avlånga men trädet runt. De delar av trädet som inte förädlas direkt i sågverken eller massabruken blir till biprodukter som tex exempel el-energi och fjärrvärme. Elöverskottet på Södra motsvarar behovet för ca 80.000 småhushåll.

Från erfarenhetsbaserat till datadrivet

Med så många olika flöden samt fler än 50 000 medlemmar sitter Södra på betydande mängder komplex data. Södra har länge använt sig av Microsofts produkter och när man för fyra år sedan ville föra över all data till molnet och började jobba mot att bli mer datadrivna valde man Microsoft Azure.

– Vi var tidigt ute för en organisation i vår storlek. Projektet genomfördes tillsammans med Telia och Microsoft under ett års tid. Det blev en lärorik process som har fallit väl ut.

Microsoft Azure möjliggjorde en modernisering av IT-infrastrukturen och en chans för Södra att ta fram det nya verktyget Flight Tower: en förmåga som hjälper Södra att fatta bättre beslut genom hela värdekedjan. En del av Flight Tower är ett analysverktyg för värdekedjan, där användaren kan jämföra olika scenarier.

– Med analysverktyget kan vi räkna ut hur vi på bästa sätt kan använda varje enskilt träd och träfiber och var köpkraften finns för att optimera Södras intjäningsförmåga.

Arbetet med att implementera Flight Tower har gett resultat och bidragit till att Södras underliggande intjäningsförmåga har gått upp betydligt under de senaste tre åren.

– Vår värdekedja har så många mätpunkter att ingen människa kan hålla det i huvudet. Med Flight Tower kan vi jobba mer datadrivet. Det har ökat lönsamheten och dessutom gjort oss ännu mer hållbara, då vi med hjälp av Flight Tower kan optimera vår produktion för minsta möjliga klimatpåverkan.

Södra var tidiga med Azure OpenAI

Under det senaste året har generativ AI tagit världen med storm. Södra var tidiga med att implementera Azure OpenAI i sin Microsoft-miljö. Generativ AI har förstärkt Flight Tower ytterligare.

– Vi förstod snabbt att vi kan göra reell affärsnytta av det här. Vår version av Azure OpenAI kommer åt intern data och kommer på sikt skapa allt större affärsnytta.

Cristian Brolin nämner ett par exempel där han ser den konkreta nyttan med Azure OpenAI. Många på Södra är bilburna, till exempel skogsinspektorerna som åker ut till medlemmarna. Ibland får man ställtid med en halvtimme över, berättar han.

– Då skulle man kunna fråga vår AI-robot: vad tycker du jag ska göra nu? Azure OpenAI kan då på söka igenom intern data och få fram att det är dags att prata med medlemmen Bertil. Han har dessutom skog som är 78 år gammal och avverkningsbar.

– När jag pratar med Bertil har AI-roboten också tagit reda på att det är hög efterfrågan på sågade trävaror.

Azure OpenAI kan alltså på ett smidigt sätt koppla ihop alla delar av en komplex värdekedja till en enhet.

 

Hjälper medarbetarna att ta insiktsfulla beslut

Ett annat exempel är tjänstemän på huvudkontoret som sitter och räknar på skogen och vilken produktion man har.

– Frågor vi kan ställa är vad utmaningen i vår värdekedja är och hur ser riskerna ut just nu? Då skulle man kunna få som svar att på grund av att det snöat mycket i Småland så har timmerbilschaufförerna svårt att hämta upp den mängd timmer som krävs för att förse sågverket i Långasjö.

Cristian Brolin ser att Azure OpenAI i framtiden kan spara mycket tid och ge både skogsinspektorer och tjänstemän förutsättningar att ta mer insiktsfulla beslut.

– Att ta datadrivna beslut är alltid bättre än när man går på känsla när det kommer till produktionsflöden.

Men för att utnyttja verktyget på bästa sätt behöver Södra fortfarande kvalificerade medarbetare som kan ställa rätt frågor.

– Vi har omdefinierat AI från artificiell till amplifierad intelligens. Förutsättningen för vår framgångsrika resa mot en datadriven organisation är medarbetarnas kunskap och professionalism. Med den nya tekniken kan vi få ”supermedarbetare” där Azure OpenAI kompletterar med ytterligare kunskap, säger han och avslutar:

– Ännu sitter vi inte med alla svaren, utan vi är i början på arbetet med generativ AI. Vi är nyfikna men ödmjuka och prövar oss fram. Huvudsyftet med att ta hjälp av Azure OpenAI är att skapa långsiktiga och hållbara värden, både för Södras medlemmar och för klimatet.

 

Fyra steg för att komma igång med Azure OpenAI i din organisation

Vi frågade Daniel Akenine, nationell teknikchef på Microsoft, om hur man kan komma igång med att använda Azure OpenAI.

“Lär dig tekniken. Vad kan de här api:erna göra? Glöm inte heller att ta reda på vad de inte kan göra. För det är också en viktig faktor.”

“När du har förstått vad tekniken kan göra gäller det att hitta användningsfall. Börja inte tvärtom.”

“Nästa steg är att bygga ett ‘proof-of-concept’ eller en prototyp för att se om det är genomförbart att integrerera Azure OpenAI i din IT-miljö och arbetsflöde.”

“När du testat ditt proof-of-concept och är igång med Azure OpenAI i organisationen börjar förvaltningsfasen, som ofta är ett bortglömt fjärde steg. Det krävs kontinuerlig förvaltning över tid, inklusive träning av modeller och utvärdering för att undvika att AI:n försämras när omgivningen förändras.”

Utveckla i molnet med ett kostnadsfritt Azure-konto

Förverkliga dina idéer med Azure.

Upptäck fler relaterade artiklar per bransch:

Detaljhandel

 • Kjell & Company flyttade växeln till molnet med nya Teams-telefonin

  Kjell & Company flyttade växeln till molnet med nya Teams-telefonin

  Kunderna ringer det vanliga telefonnumret och märker egentligen ingen skillnad. Men bakom kulisserna har det skett en liten revolution. Sedan Kjell & Company flyttade in telefonin i Microsoft Teams kan medarbetare ta emot samtalen direkt i datorn, surfplattan eller mobiltelefonen. Allt som behövs är ett headset. Hemelektronikkedjan Kjell & Company har alltid varit öppna för […]

 • Microsoft HoloLens under arbete med stadsbyggnad

  Mixed Reality – en katalysator för innovation på arbetsplatserna

  Tack vare digitaliseringen är arbetslivet i ständig förändring vilket skapar behov av nya sätt att arbeta på. Ny teknologi och teknik stöttar de nya arbetssätten. Arbete idag är inte lägre bara ett utförande av rutinuppgifter utan har utvecklats till kreativt problemlösning som sker via flera enheter och lösningar. Vi ser också att arbetsgrupper är mer […]

Finans och försäkring

 • SEB:s känsliga information ligger säkert i molnet

  SEB:s känsliga information ligger säkert i molnet

  Banken SEB tar klivet och förflyttar delar av sin verksamhet in i molnet. Med ett gediget arbete tillsammans med Microsofts lösningar för samarbete, produktivitet och säkerhet är molnet nu så säkert att även banken kan jobba i det. Många företag ser de sömlösa fördelarna med att jobba i molnet. Det förenklar och underlättar verksamheten och […]

 • Microsoft Envision Forum: Reshaping the Financial Industry March 4th 2020

  Microsoft Envision Forum: Reshaping the Financial Industry March 4th 2020

  When: 4th of March 2020  Where: Microsoft, Regeringsg 25, Stockholm  Moderators: Johannes Anderberg, Business Development Manager FSI – Microsoft Sweden Ayaz Shukat, Digital Strategist FSI – Microsoft Sweden Welcome to the Microsoft brand-new office at Regeringsgatan 25 in Stockholm.    Microsoft Envision Forum: Reshaping the Financial Industry is a one–day thought leadership event for Business- and IT-leaders, designed to amplify insights and learnings in a collaborative way.    We […]

Government

 • Kalix uppifrån

  Cyberattacken mot Kalix kommun

  ”Ingenting gick att använda. Det gick inte ens att skriva ut papper från skrivarna. Vår hemtjänstpersonal hade inte tillgång till journaler, ingen kom undan” Mitt i natten den 16:e december drabbades Kalix kommun av en cyberattack. Äldreomsorgen var de första som upptäckte felet. Plötsligt kunde de inte längre logga in i sitt journalsystem. När teknikerna […]

 • Houses and snow

  Så blev Uddevalla kommun en digital pionjär

  Så blev Uddevalla kommun en digital pionjär En kombination av envishet, nyfikna användare, ledningens stöd och rätt verktyg har gjort Uddevalla kommun till en ledande aktör när det gäller att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. För tio år sedan befann sig Uddevalla kommun i flera avseenden i samma situation som många andra svenska kommuner. Lokala […]

Hälso- och sjukvård

 • Healthcare professionals operating on a patient

  Effektiv schemaläggning inom sjukvården

  En av de stora utmaningarna idag med att bedriva effektiv vård är schemaläggning och bemanning. Den person som är ansvarig för schemaläggning måste se till att det finns rätt kompetens på plats dygnets alla 24 timmar och arbeta fram en lösning baserad på information som finns lagrad i många olika system. Processen är oftast manuell, […]

 • Two female healthcare professionals looking at a tablet

  Webbinarium för virtuell vård

  En diskussion om virtual care-lösningarna som möjliggjordes av Microsoft Teams – som väcktes till liv genom en fallstudie i Italien.

Myndigheter

Skola och högre utbildning

 • En handbok om GDPR för universitet och högskolor

  En handbok om GDPR för universitet och högskolor

  EU:s nya dataskyddsförordning träder i kraft 25 maj. Hämta vår e-bok för vägledning kring hur ni på bästa sätt uppnår efterlevnad av GDPR. Din instutition är i ständig förändring Alla individer kopplade till ditt universitet eller din högskola är ”datasubjekt” – studenter, föreläsare, lokalvårdare och myndighetsrepresentanter, exempelvis. Varje år får ni ansvar för många nya […]

 • en kvinna som använder en bärbar dator

  Ta reda på hur du levererar en bättre utbildning genom ”blandad lärmiljö”.

  Sedan Covid-19-utbrottet har våra utbildningskunder gjort fantastiska saker för att hålla eleverna engagerade medan de studerar hemma. Från eLearning-innovationer till att hålla humöret upp med bild- och matlagningsutmaningar. Lärare och elever har visat en fantastisk förmåga att komma igen under en tuff tid. Skolor och universitet har bevittnat det exceptionella värde som undervisning online kan […]

Tillverkning

 • Agil

  Arbeta med agilt med Microsofts verktyg

  Agil metodik uppstod som en motreaktion till de traditionella projektledningsmetoderna. Metodiken fokuserar på samarbete, inkrementell utveckling, kontinuerlig planering och kontinuerligt lärande – men det viktiga med agila arbetssätt är att vi blir mer öppna för förändrade krav under projektets gång. Förutsättningar kan ändras, nya insikter kan uppstå och man kan komma på förbättringar under arbetets […]

 • en person som sitter vid ett skrivbord med en bärbar dator

  Min ledarskapskompass i dystra tider

  Microsofts Max Tchapeyou erbjuder en mycket personlig synvinkel, med hänvisning till de sex sätt han har funnit för att arbeta mer effektivt – och positivt – med sitt team.

Upptäck fler relaterade artiklar per dokumentation:

Det Nya Arbetslivet

 • en kvinna som sitter vid ett bord och använder en bärbar dator

  Sju steg till en aktivitetsbaserad arbetsplats

  Antingen du vill höja organisationens kreativitet eller produktivitet eller göra vad du kan för att attrahera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare kan en aktivitetsbaserad arbetsplats vara vägen framåt. Konkurrensen om framtidens medarbetare är stenhård. Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för svenska företag och organisationer som ska leverera allt mer avancerade produkter och tjänster. Samtidigt bidrar digitaliseringen till […]

Digital HR

Digital Transformation

 • Digitala säljare och en kundresa i förändring

  Digitala säljare och en kundresa i förändring

  Genom att dra nytta av molnteknik och jobba smartare med innovativa lösningar kan dina säljare bli starkare, effektivare och mer produktiva – och samtidigt öka er kundnöjdhet. Säljarens vardag befinner sig i förändring. Digitaliseringen har effektiviserat och stöpt om hela branscher, och det pågår fortfarande ett aktivt förändringsarbete hos många företag. Medvetenheten och kompetensen hos […]

Kundreferenser

 • Fitness24Seven

  Fitness24Seven: Träning av nya styrkor med intelligent kommunikation

  Fitness24Seven är ett av de snabbast växande fitnessvarumärkena i Europa Företaget hade dock behov av att knyta samman geografiskt spridda team och förbättra informationsdelningen. Stefan Hult, Senior Consultant på Stratiteq, förklarar: ”Varje team satt i sin egen lilla bubbla. Det fanns inga riktiga kontaktvägar mellan de olika delarna av företaget.” Lösningen Enkelhet och flexibilitet har […]

Pressrum

 • Upplevelserummet

  Microsofts Upplevelserum kan ge er helt nya perspektiv

  Tillbaka på jobbet, och ännu en gång ställer du dig den klassiska frågan: ”Finns det verkligen inget bättre sätt för oss att göra det här?”. Jo, det finns det. Ett besök i vårt ”Upplevelserum” lyfter inte bara frågan, utan ger dig som ledare både svaret och lösningen. Att förstå hur en organisation kan jobba smartare […]

Security & Privacy

 • Houses and snow

  Så blev Uddevalla kommun en digital pionjär

  Så blev Uddevalla kommun en digital pionjär En kombination av envishet, nyfikna användare, ledningens stöd och rätt verktyg har gjort Uddevalla kommun till en ledande aktör när det gäller att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. För tio år sedan befann sig Uddevalla kommun i flera avseenden i samma situation som många andra svenska kommuner. Lokala […]

Startups

 • en blå skål

  Att skapa appar för ditt företag har aldrig varit enklare

  Att skapa appar för ditt företag har aldrig varit enklare. Ett kraftfullt användargränssnitt gör det enkelt för alla som är bekanta med Microsoft Office att anpassa och utvidga Dynamics 365 och Office 365 för att kunna skapa användbara appar. Bygg businessappar på bara några timmar! Du kan koppla data till dina appar från källor som […]

Tips

 • en man som sitter vid ett skrivbord framför ett fönster

  Microsoft Azure Virtual Training Days

  Lär dig mer om kraften i Microsoft Azure för att göra det möjligt för din organisation att uppnå mer. Microsoft Azure Virtual Training Days är digitala sessioner som visar dig hur du på ett målmedvetet sätt kan förbereda dig för att anta din nästa transformationsutmaning. Oavsett om det handlar om grunderna i Azure-molnet, att utveckla inbyggda appar, migrera servrar eller hantera molnoperationer, eller mer komplexa färdigheter som modernisering av […]