Siirry pääsisältöön
Lukuaika, 4 min.

Opettajat ovat jo pitkään pyrkineet räätälöimään opetusta. Pandemia nosti korostetusti esiin, miten vaikea tämä haaste on opettajille, sillä opiskelijoilla on nyt monimuotoisempia tarpeita kuin koskaan. 

Aidosti räätälöidyn ja henkilökohtaisen oppimiskokemuksen tarjoaminen jokaiselle opiskelijalle vaatii nimittäin juuri sitä resurssia, jota opettajilta usein puuttuu…

Aikaa.  

Aikaa tarvitaan räätälöityjen oppimismahdollisuuksien luomiseen luokassa ja sen ulkopuolella. Aikaa tarvitaan opiskelijoiden suoritusten syvälliseen analysointiin sekä harkitun ja hyödyllisen palautteen antamiseen. Aikaa tarvitaan siihen, että opiskelijat voivat kehittää taitoja, joita he tarvitsevat tulevaisuudessa valitsemillaan poluilla. 

Siksi olemme kehittäneet Oppimisen apuohjelmat. Ne säästävät opettajien aikaa tehtävien luomisessa, tarkistamisessa ja analysoinnissa. Niiden avulla voi myös antaa opiskelijoille reaaliaikaista palautetta.  

Opettajat saavat hyödyllisiä tietoja jokaisen opiskelijan tarpeista, jolloin he voivat tarjota entistä mielekkäämpiä ja räätälöidympiä oppimiskokemuksia. Ne puolestaan johtavat parempiin oppimistuloksiin. Lisäksi nämä apuohjelmat on integroitu jo entuudestaan tuttuihin ja pidettyihin tuotteisiin, kuten Teamsiin, PowerPointiin, OneNoteen ja Wordiin.

Työkaluja opettajien ja opiskelijoiden tueksi  

Oppimisen apuohjelmat sisältyvät oppilaitosten Microsoft 365:een maksutta. Ne auttavat lukemisessa, matematiikassa, tiedonhaussa, puhumisessa ja pohdinnassa. Ne on suunniteltu auttamaan opettajia vapauttamaan kaikkien opiskelijoiden voimavarat tukemalla sekä perustaitoja että tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista.  

Apuohjelmat perustuvat Microsoftin sitoumukseen tarjota oppilaitoksille ratkaisuja, teknologiaa ja koulutusosaamista, joilla edistetään opiskelijoiden akateemista, sosiaalista ja emotionaalista kasvua. Niiden avulla opettajat voivat tarjota jokaiselle opiskelijalle enemmän mahdollisuuksia oppia, harjoitella ja saada yksilöllistä valmennusta syrjimättömässä ympäristössä, joka tukee jatkuvaa kehittymistä.  

Microsoftin toimitusjohtaja Satya Nadella kertoo:

Microsoftin mission ja tavoitteiden ydin on luoda työkaluja, joilla jokainen opiskelija voi saavuttaa täyden potentiaalinsa.

”Microsoftin oppimistyökalut vastaavat opiskelijoiden ja opettajien lisääntyviin tarpeisiin pandemian jälkeisessä maailmassa. Niiden avulla opettajat auttavat opiskelijoita kehittämään tärkeitä perustaitoja ja työelämäosaamista. Ne nopeuttavat oppimista ja auttavat jokaista opiskelijaa pysymään vauhdissa ja hankkimaan etumatkaa.” 

Opettajien apuna eri puolilla Eurooppaa 

”Teknologiaa tarvitaan opetustilanteessa, jotta opettajat ja opiskelijat voivat tehdä asioita, jotka ilman sitä olisivat mahdottomia”, toteaa entinen opettaja Ovi Barcelo, joka toimii modernien työpaikkaratkaisujen asiantuntijana Microsoft Western Europella. 

”Oppimisen apuohjelmat laajentavat opettajien mahdollisuuksia tavoittaa opiskelijat ja antavat heidän harjoitella omaan tahtiinsa ilman henkilökohtaisen opastuksen tarvetta. Jos minulla on luokassa 25 lasta, heistä yhteen keskittyminen tarkoittaa, että loput 24 jäävät vaille huomiota. 

”Otetaan esimerkiksi Lukuvalmentaja. Tekoälyteknologiaa hyödyntämällä se voi ymmärtää ja kohentaa opiskelijoiden lukutaitoa, antaa palautetta ja tarjota uusia harjoituksia yksilöllisen kehityksen mukaisesti. Se antaa tietoja opiskelijoiden etenemisestä, jolloin opettaja tietää tarkkaan, millä tasolla he ovat. 

”Ilman teknologiaa tämä olisi täysin mahdotonta.” 

Tarkempi katsaus Oppimisen apuohjelmiin 

Oppimisen apuohjelmat kattavat kolme keskeistä aluetta: perustaidot, tulevaisuuteen valmistava osaaminen ja data-analytiikka.

Perustaidoilla tarkoitetaan lukemista, matematiikkaa ja hyvinvointia. Esimerkiksi Lukuvalmentaja opastaa hienovaraisesti ääntämisessä, tavuttamisessa, lukunopeudessa ja sanojen opettelemisessa. Matematiikkataitojen edistyminen ‑ominaisuus auttaa opettajia luomaan harjoituskysymyksiä ja havaitsemaan, mitkä käsitteet ovat olleet opiskelijoille vaikeita. Se myös antaa palautetta ja henkilökohtaista tukea entistä tehokkaammin.  

Lisäksi Reflect-sovellus auttaa opettajia tukemaan opiskelijoiden hyvinvointia. Sovelluksen avulla opiskelijat kehittävät taitoja tunnistaa ja käsitellä tunteitaan. Se tarjoaa myös mahdollisuuksia jakaa ja tulla kuulluksi.  

Tulevaisuuteen valmistavalla osaamisella tarkoitetaan tiedonhakua ja puhetaitoa. Hakuvalmentaja-ominaisuus tarjoaa opiskelijoille kontekstia hyödyllisten kysymysten kysymiseen ja luotettavien lähteiden löytämiseen maailmassa, joka on täynnä harhaanjohtavaa tietoa. Esiintymistaitojen edistyminen ‑ominaisuus säästää opettajien aikaa virtaviivaistamalla opiskelijoiden, ryhmien ja luokkien puhe- ja esitystehtävien luomista, tarkistamista ja analysoimista. 

Näille osaamisalueille on tarjolla sekä valmennus- että edistymistyökaluja lukemiseen, matematiikkaan, tiedonhakuun ja puhetaitoihin.

Valmentaja-työkalut antavat opiskelijoille reaaliaikaista mentorointia ja mahdollisuuksia itseohjautuvaan oppimiseen. Edistyminen-työkalut on suunniteltu opettajille tehtävien, palautteen ja ohjeiden räätälöintiin jokaiselle opiskelijalle käytännönläheisten vinkkien perusteella. 

Insights antaa opettajille tarvittavat tiedot opiskelijoiden edistymisen analysoimiseen ja asianmukaisten mahdollisuuksien tarjoamiseen oppimistulosten parantamiseksi. Opettajat voivat esimerkiksi seurata tehtävien palauttamista ja opetustilanteeseen osallistumista selkeässä ja käytännöllisessä muodossa. Tämä auttaa havaitsemaan suuntauksia, tukemaan opiskelijoita ja säästämään aikaa. 

Voit lukea lisää uusista Oppimisen apuohjelmista täältä.

Nopeutettu oppiminen käytännössä 

Monet länsieurooppalaiset koulut käyttävät jo Microsoftin työkaluja oppilaiden tukemiseen. Omnimundo ja Wereldreiziger, kaksi Belgian Antwerpenissa toimivaa alakoulua, ovat toteuttaneet useita hankkeita monikulttuurisuuden ymmärryksen ja hyväksynnän edistämiseksi Microsoftin työkaluilla. 

Kumpikin koulu käyttää Reflect-sovellusta opiskelijoiden emotionaalisen tietoisuuden lisäämiseen. Lisäksi jokaisessa luokassa on ”tunnetaulu”, jonka avulla voi ilmaista tunteita sanattomasti. Sen avulla myös muuta kuin äidinkieltään käyttävät opiskelijat voivat kertoa, miltä heistä tuntuu. 

Lukuvalmentaja on ollut merkittävä vaikutus, sillä sen avulla muita hitaammin lukemaan oppivat ovat päässeet halutulle tasolle vain kuudessa kuukaudessa työkalun käyttöönotosta. Koulut käyttävät myös Syventävä lukuohjelma oppilaiden itseluottamuksen kasvattamiseen. He kehittyvät ja oppivat pystyessään ratkaisemaan ongelmia omaehtoisesti. 

Jos haluat lisätietoja Oppimisen apuohjelmista ja niiden eduista kouluille eri puolilla maailmaa, voit katsoa Reimagine Education ‑tapahtuman taltioinnin maksutta täällä. 

Oppimisen apuohjelmat: työkaluja opiskelijoille

Tutustu Oppimisen apuohjelmat -työkalujen tehoon - inklusiiviset oppimisratkaisut, jotka on suunniteltu auttamaan kaikkia saavuttamaan korkeimman potentiaalinsa.

Katso Reimagine Education

Kuule innovatiivisilta kouluilta ja opettajilta ympäri maailmaa sekä Microsoftin johtajilta, miten voimme antaa jokaiselle oppijalle mahdollisuuden saavuttaa enemmän.

Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita toimialakohtaista:

Government

 • nainen istuu jalkakäytävällä

  Kansalaispalvelujen digitaalinen murros

  Tutustu siihen, miten hallitukset käyttävät pilvipohjaisia työkaluja ja kokemuksia suunitellakseen uudelleen, miten ihmiset, data ja prosessit voivat yhdessä luoda lisäarvoa.

 • Järvenpään kaupunki valjasti Microsoft Azuren tiedolla johtamisen tueksi

  Järvenpään kaupunki valjasti Microsoft Azuren tiedolla johtamisen tueksi

  Järvenpään kaupunki haluaa tarjota laadukkaita digitaalisia palveluja sekä työntekijöille että asukkaille ja tuottaa ajantasaista dataa kaupungin toiminnan ja päätöksenteon pohjaksi. Tiedolla johtaminen on kaupungin strategian ytimessä. Tietovarastointi- ja raportointiratkaisuksi Järvenpää valitsi Microsoft Azure -pilvipalvelun ja Power BI:n.  Järvenpää on noin 45 000 asukkaan kaupunki Keski-Uudellamaalla. Järvenpäällä on pienen kaupungin resurssit, mutta kasvukeskuksena suuren kaupungin tavoitteet. Toisaalta […]

Koulutus

 • Työkaluja oppimisen muutoksen toteuttamiseen kouluille ja opettajille

  Työkaluja oppimisen muutoksen toteuttamiseen kouluille ja opettajille

  Syväoppiminen muuttaa koulua, opetusta sekä opettajan ja oppilaan roolia. Lahjana satavuotiaalle Suomelle Microsoft käynnisti Oppimisen Pohjantähti -ohjelman tukemaan oppimisen muutosta ja samalla siirtymistä uuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja osaamisen arviointiin. Visiona on hyvinvointi ja tasa-arvoinen koulumaailma, jossa oppiminen sujuu ajasta ja paikasta riippumatta ja on motivoivaa ja innostavaa kaikille – lähtötaidoista ja varallisuudesta riippumatta. Ohjelman […]

 • Suomalainen NPDL vertaisauditointiohjelma tukemassa kulttuurimuutosta

  Suomalainen NPDL vertaisauditointiohjelma tukemassa kulttuurimuutosta

  Oppimisen Pohjantähti -hankkeeseen osallistuneiden kuntien opetustoimille ja niiden kouluille on valmistunut vertaisauditointiin perustuva auditointikäsikirja. Sitä voivat opetustoimet ja koulut käyttää joko itsenäisesti tai asiantuntijoiden tukemana NPDL-ohjelman paikalliseen arviointiin ja jatkokehittämiseen. Systeeminen arviointi käy läpi kouluorganisaation kaikki portaat. Auditointiryhmä kootaan niin, että siinä on yhteistyökaupungin tai – kunnan kollegat ja siten auditointi vahvistaa kuntien ja koulujen […]

Rahoitus ja vakuutukset

Teollisuus

 • Vanoord ship in St Peterburg

  Van Oord eliminoi manuaaliset prosessit ja pääsee käsiksi reaaliaikaiseen tietoon ja analytiikkaan mistä tahansa

  Pilvipohjaisia tekoälyratkaisuja hyödyntämällä eräs maailman suurimmista ruoppauslaivastoista onnistui kehittämään prosessejaan, vapauttamaan resursseja ja keskittymään tulevaan innovointiin ja kasvuun. Kuvittele tilanne. Eri puolilla maailmaa lukuisia aluksia, joiden laitedokumentaatioita ja sertifikaatteja pyytävät säännöllisesti matkan aikana niin oma henkilökunta kuin säätelevät viranomaiset. Kuvittele seuraavaksi, että useat näistä sertifikaateista on tallennettu eri sijainteihin – tulostettuina, digitaalisessa muodossa vanhoilla laitteistoilla […]

 • Tuotantolinja tehtaalla

  MillMetrics uskoo avoimeen dataan

  Ilkka Mustonen on toiminut yli kaksikymmentäviisi vuotta teollisuudessa. Ja vaikka digitalisaatio on muovannut monta toimialaa, teollisuudessa juuri mikään ei ole muuttunut – tehtaat toimivat vielä tänäkin päivänä suljetuissa ympäristöissä. Jonkin oli muututtava. MillMetrics auttaa valmistavan teollisuuden yrityksiä tuottamaan tasalaatuisempia tuotteita yhdistämällä tuotantolaitteet verkkoon helposti asennettavien sensorien avulle. Sensorit siirtävät tuotannosta syntyvän datan suoraan pilveen, jossa […]

Terveydenhuolto

 • Käsin kirjoitetuista resepteistä virtuaalisairaaloihin – teknologia mullistaa terveydenhuollon

  Käsin kirjoitetuista resepteistä virtuaalisairaaloihin – teknologia mullistaa terveydenhuollon

  Muistatteko vielä ne vanhat hyvät ajat, jolloin apteekkiin kiikutettiin lääkärin käsin kirjoittama resepti ja yhdessä apteekin henkilökunnan kanssa yritettiin arvuutella lääkärin kryptisen viestin sisältöä? Nämä paperiset reseptit kuuluvat tätä nykyä katoavaan kansanperinteeseen. Terveydenhuolto kokonaisuudessaan elää murroskautta. Sähköisten reseptien lisäksi yhä useampi terveyspalvelu on saatavilla myös digitaalisessa muodossa. Nettiajanvaraus, virtuaaliklinikka ja sähköinen potilastietokanta alkavat olla kaikille […]

 • Tekoäly ja yhteistyö tärkeässä osassa tulevaisuuden terveydenhuoltoa 

  Tekoäly ja yhteistyö tärkeässä osassa tulevaisuuden terveydenhuoltoa 

  Laadukkaan terveydenhuollon varmistaminen myös tulevaisuudessa vaatii yhteistyötä, uusia innovaatioita ja tekoja. Microsoft toi yhteen terveydenhuollon edelläkävijät keskustelemaan ja jakamaan kokemuksiaan hyvän terveydenhuollon takaamiseksi myös tulevaisuudessa. Osaamista Suomesta löytyy, kuten aloituspuheenvuorossaan kommentoi Elena Bonfiglioli, joka toimii Microsoftin Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan markkina-alueen terveydenhuollon toimialajohtajana.   ”Suomi on todellakin edelläkävijä terveydenhuollossa. Emme kuitenkaan voi jäädä lepäämään laakereillemme vaan meidän pitää ottaa myös seuraava harppaus.”  Data on ollut puheenaiheena jo vuosia ja olemme tilanteessa, jossa datan määrä ei ole enää ongelma vaan sen […]

Vähittäiskauppa

 • Kaksi miestä seisoo myymälässä digitaalisen telineen edessä ja käyttää HoloLens-laitteita. Toinen tutustuu telineeseen

  Miten Retail & CPG Industry selviytyy tulevaisuudesta COVID-19:n jälkeen

  Haluatko tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan vähittäiskaupalle, sähköiselle kaupankäynnille ja sosiaaliselle kaupankäynnille? Katso webinaarista oppeja Kiinasta.

 • Big data tehostaa virvoitusjuomayhtiön liiketoimintaa

  Big data tehostaa virvoitusjuomayhtiön liiketoimintaa

  Pohdi hetki, kuinka monta vaihtoehtoa sinulla on aina, kun mielesi tekee jotain juotavaa. Vettä? Mehua? Limua? Haluatko yksittäisen tölkin vai kuuden tölkin pakkauksen? Tai ehkäpä litran pullon? Tosiasiassa me kuluttajat odotamme, että meillä on paljon vaihtoehtoja – ja maailmanlaajuinen virvoitusjuomateollisuus vastaa tähän kysyntään. Johtava meksikolainen virvoitusjuomien valmistaja ja jakelija Arca Continental tietää, että raakadatan muuntaminen […]

Valtionhallinto

 • Kaksi henkilöä käyttää Surface Go -laitetta toimistossa

  Miten teknologia uudistaa julkishallintojen työtä

  Julkishallinnot kantavat suurimman vastuun jokaisen maan kansalaisista. Ihmiset ovat riippuvaisia niiden tarjoamista palveluista tavalla, joka ei ole verrattavissa mihinkään muuhun instituutioon. Olipa kyse terveydenhuollosta, opetusalasta, liiketoiminnasta, tie- ja rautatieverkostoista tai vesijohdoista – on keskeisen tärkeää, että julkishallinnon instituutiot ovat aina sosiaalisten ja digitaalisten trendien kärjessä. Pilvipohjaisilla teknologioilla on ratkaiseva rooli siinä, miten julkishallinnon virastot ovat […]

 • A skyscraper in a city

  Gov Pod -sarja: Microsoft hallituksessa

  Lue, miten pilvipalvelut, kehittyvät teknologiat ja lohkoketju voivat parantaa työntekijöiden ja kansalaisten elämää.

Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita asiakirja-aineistoa kohden:

100 Tarinaa

 • Turvallisesti netissä

  Turvallisesti netissä

  Diginatiivien aikakaudella moni aikuinen pohtii, miten ohjeistaa lapsia verkon käyttöön. Myös lapset kohtaavat hämmentäviä sisältöjä ja pohtivat, mitä tehdä. Whatsapp, Snapchat, Instagram, Twitter, Youtube, Facebook, keskustelufoorumit ja blogit ovat pullollaan sisältöä, joka ei välttämättä sovi lapsille. Oppimisen Pohjantähti -ohjelmassa on tuotettu infograafiopas tueksi aikuisille ja lapsille turvalliseen netin käyttöön. Se sisältää 5 vinkkiä aikuisille ja […]

Asiakastarinat

 • Komatsun keltaisia koneita

  Tietokannan siirto, joka auttaa sinua olemaan "parempi kuin paras"

  Japanin termi dantotsu on vaikea kääntää, mutta karkeasti ottaen se tarkoittaa "parempi kuin paras". Kansainvälisillä markkinoilla toimiva japanilainen rakennus- ja kaivosvälineyritys Komatsu perustettiin lähes 100 vuotta sitten, ja siitä lähtien se on pyrkinyt tarjoamaan asiakkailleen palvelua tällä ohjenuoralla. Osana tätä missiota Komatsu lanseerasi Dantotsu-strategiansa vuonna 2003. Siihen sisältyy "Dantotsu-tuotteiksi" nimetty tuotevalikoima niiden vertaansa vailla olevan […]

Digitalisaatio

 • Vauhtia suomalaisten teknologiayritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen

  Vauhtia suomalaisten teknologiayritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen

  Suomalaisissa ohjelmistoalan kasvuyrityksissä on valtavasti osaamista ja uusia ideoita. Teknologiainnovaatiot ovat Microsoft-ekosysteeminkin kasvun perusta, minkä vuoksi haemme jatkuvasti uusia ohjelmistoyrityksiä ja ohjelmistoon perustuvia palveluyrityksiä, joiden kanssa voimme tehdä yhteistyötä ja joiden liiketoiminnan kasvua voimme tukea. Tukea kaikissa vaiheissa Tarjoamme apua yrityksille kaikissa kehityspolun vaiheissa muun muassa antamalla yritysten käyttöön erilaisia lisenssejä, krediittejä ja teknistä tukea […]

Kumppaniblogi

 • Kilpailun kiristyessä on osattava uudistua

  Kilpailun kiristyessä on osattava uudistua

  Tämä artikkeli on osa Kumppaniblogi nimistä vieraskynäsarjaa, jossa Microsoftin kumppanit kertovat tarinoita pilvipalveluista.   Jo kaksikymmentä vuotta sitten Rocla Oy piirsi ensimmäiset kuvat valkotaululle laitteisiin asennettavista sensoreista, jotka tuottaisivat valmista ja liiketoimintaa ohjaavaa dataa. Lähestyttäessä 2010 –luvun loppua Logisnext Finland Oy (entinen Rocla Solutions Oy) lähti uudistamaan rohkeasti entistä teknologiaa. Syntyi ekosysteemi, jota hyödyntää nyt […]

Media

 • Katarina Engblom kumppani- ja SMB liiketoimintajohtajaksi

  Katarina Engblom kumppani- ja SMB liiketoimintajohtajaksi

  Aloitin tammikuun alussa 2019 Microsoft Oy:llä kumppaniliiketoiminnasta ja pienistä ja keskisuurista asiakkaista vastaavana johtajana. Edeltäjäni Microsoftilla Jussi Tolvanen siirtyi syyskuun alussa Microsoft Oy:n toimitusjohtajaksi, joten minulla on mielenkiintoinen tehtävä edessäni. Sain heti aluksi muutamia kysymyksiä, joiden avulla pääsenkin helposti esittäytymään. Kuka olet ja mistä tulet? Olen energinen ja iloinen teknologiasta ja ihmisistä innostuva johtaja. Aamulla […]

Tietoturva ja tietosuoja

 • Huippumoderni tietoturvasertifioitu tutkimusympäristö mahdollistaa entistä laajemman terveystutkimuksen

  Huippumoderni tietoturvasertifioitu tutkimusympäristö mahdollistaa entistä laajemman terveystutkimuksen

  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on ottanut käyttöön HUS Acamedic tutkimusympäristön, joka on ensimmäisenä pilvipohjaisena palveluna saanut Suomen sosiaali- ja terveysalan lupaviranomaisen Findatan hyväksynnän toisiolain mukaiselle terveystiedon käytölle. Kysymyksessä on palvelu, jonka valtavaa kapasiteettia pääsevät hyödyntämään tarvittaessa muutkin toimijat HUSin lisäksi, ja tutkimusaineistoja voidaan laajentaa myös omilla aineistoilla. Hyperskaalautuvien palvelualustojen nopea kehittyminen on johtanut siihen, […]

Vinkit

 • Kaksi naispuolista työntekijää ja yksi miespuolinen työntekijä ideoi epämuodollisessa toimistoympäristössä. Molemmat naiset käyttävät kannettavia tietokoneita, mies kirjoittaa. Taustalla näkyy suurikokoinen näyttö.

  Vuoden 2019 nykyaikaiset myyntitrendit 5 webinaarissa

  Ostajien ja myyjien suhde muuttuu päivittäin monimutkaisemmaksi. Jokainen potentiaalinen kumppanuus edellyttää oikean ostajan löytämistä, hänen liiketoimintansa kokonaisvaltaista ymmärtämistä, ostosyklissä etenemisen seuraamista ja asiakkaan sitouttamista oikeanlaisella sisällöllä – ja tämän kaiken tulee tapahtua asiakkaan haluamalla tavalla ja hänelle sopivaan aikaan. Tämä muuttuva dynamiikka korostaa nykyaikaisen myynnin taiteellisuutta. Kun aika on oikea, ostajat haluavat edelleen henkilökohtaista huomiota […]