Siirry pääsisältöön
Lukuaika, 4 min.

Opettajat ovat jo pitkään pyrkineet räätälöimään opetusta. Pandemia nosti korostetusti esiin, miten vaikea tämä haaste on opettajille, sillä opiskelijoilla on nyt monimuotoisempia tarpeita kuin koskaan. 

Aidosti räätälöidyn ja henkilökohtaisen oppimiskokemuksen tarjoaminen jokaiselle opiskelijalle vaatii nimittäin juuri sitä resurssia, jota opettajilta usein puuttuu…

Aikaa.  

Aikaa tarvitaan räätälöityjen oppimismahdollisuuksien luomiseen luokassa ja sen ulkopuolella. Aikaa tarvitaan opiskelijoiden suoritusten syvälliseen analysointiin sekä harkitun ja hyödyllisen palautteen antamiseen. Aikaa tarvitaan siihen, että opiskelijat voivat kehittää taitoja, joita he tarvitsevat tulevaisuudessa valitsemillaan poluilla. 

Siksi olemme kehittäneet Oppimisen apuohjelmat. Ne säästävät opettajien aikaa tehtävien luomisessa, tarkistamisessa ja analysoinnissa. Niiden avulla voi myös antaa opiskelijoille reaaliaikaista palautetta.  

Opettajat saavat hyödyllisiä tietoja jokaisen opiskelijan tarpeista, jolloin he voivat tarjota entistä mielekkäämpiä ja räätälöidympiä oppimiskokemuksia. Ne puolestaan johtavat parempiin oppimistuloksiin. Lisäksi nämä apuohjelmat on integroitu jo entuudestaan tuttuihin ja pidettyihin tuotteisiin, kuten Teamsiin, PowerPointiin, OneNoteen ja Wordiin.

Työkaluja opettajien ja opiskelijoiden tueksi  

Oppimisen apuohjelmat sisältyvät oppilaitosten Microsoft 365:een maksutta. Ne auttavat lukemisessa, matematiikassa, tiedonhaussa, puhumisessa ja pohdinnassa. Ne on suunniteltu auttamaan opettajia vapauttamaan kaikkien opiskelijoiden voimavarat tukemalla sekä perustaitoja että tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista.  

Apuohjelmat perustuvat Microsoftin sitoumukseen tarjota oppilaitoksille ratkaisuja, teknologiaa ja koulutusosaamista, joilla edistetään opiskelijoiden akateemista, sosiaalista ja emotionaalista kasvua. Niiden avulla opettajat voivat tarjota jokaiselle opiskelijalle enemmän mahdollisuuksia oppia, harjoitella ja saada yksilöllistä valmennusta syrjimättömässä ympäristössä, joka tukee jatkuvaa kehittymistä.  

Microsoftin toimitusjohtaja Satya Nadella kertoo:

Microsoftin mission ja tavoitteiden ydin on luoda työkaluja, joilla jokainen opiskelija voi saavuttaa täyden potentiaalinsa.

”Microsoftin oppimistyökalut vastaavat opiskelijoiden ja opettajien lisääntyviin tarpeisiin pandemian jälkeisessä maailmassa. Niiden avulla opettajat auttavat opiskelijoita kehittämään tärkeitä perustaitoja ja työelämäosaamista. Ne nopeuttavat oppimista ja auttavat jokaista opiskelijaa pysymään vauhdissa ja hankkimaan etumatkaa.” 

Opettajien apuna eri puolilla Eurooppaa 

”Teknologiaa tarvitaan opetustilanteessa, jotta opettajat ja opiskelijat voivat tehdä asioita, jotka ilman sitä olisivat mahdottomia”, toteaa entinen opettaja Ovi Barcelo, joka toimii modernien työpaikkaratkaisujen asiantuntijana Microsoft Western Europella. 

”Oppimisen apuohjelmat laajentavat opettajien mahdollisuuksia tavoittaa opiskelijat ja antavat heidän harjoitella omaan tahtiinsa ilman henkilökohtaisen opastuksen tarvetta. Jos minulla on luokassa 25 lasta, heistä yhteen keskittyminen tarkoittaa, että loput 24 jäävät vaille huomiota. 

”Otetaan esimerkiksi Lukuvalmentaja. Tekoälyteknologiaa hyödyntämällä se voi ymmärtää ja kohentaa opiskelijoiden lukutaitoa, antaa palautetta ja tarjota uusia harjoituksia yksilöllisen kehityksen mukaisesti. Se antaa tietoja opiskelijoiden etenemisestä, jolloin opettaja tietää tarkkaan, millä tasolla he ovat. 

”Ilman teknologiaa tämä olisi täysin mahdotonta.” 

Tarkempi katsaus Oppimisen apuohjelmiin 

Oppimisen apuohjelmat kattavat kolme keskeistä aluetta: perustaidot, tulevaisuuteen valmistava osaaminen ja data-analytiikka.

Perustaidoilla tarkoitetaan lukemista, matematiikkaa ja hyvinvointia. Esimerkiksi Lukuvalmentaja opastaa hienovaraisesti ääntämisessä, tavuttamisessa, lukunopeudessa ja sanojen opettelemisessa. Matematiikkataitojen edistyminen ‑ominaisuus auttaa opettajia luomaan harjoituskysymyksiä ja havaitsemaan, mitkä käsitteet ovat olleet opiskelijoille vaikeita. Se myös antaa palautetta ja henkilökohtaista tukea entistä tehokkaammin.  

Lisäksi Reflect-sovellus auttaa opettajia tukemaan opiskelijoiden hyvinvointia. Sovelluksen avulla opiskelijat kehittävät taitoja tunnistaa ja käsitellä tunteitaan. Se tarjoaa myös mahdollisuuksia jakaa ja tulla kuulluksi.  

Tulevaisuuteen valmistavalla osaamisella tarkoitetaan tiedonhakua ja puhetaitoa. Hakuvalmentaja-ominaisuus tarjoaa opiskelijoille kontekstia hyödyllisten kysymysten kysymiseen ja luotettavien lähteiden löytämiseen maailmassa, joka on täynnä harhaanjohtavaa tietoa. Esiintymistaitojen edistyminen ‑ominaisuus säästää opettajien aikaa virtaviivaistamalla opiskelijoiden, ryhmien ja luokkien puhe- ja esitystehtävien luomista, tarkistamista ja analysoimista. 

Näille osaamisalueille on tarjolla sekä valmennus- että edistymistyökaluja lukemiseen, matematiikkaan, tiedonhakuun ja puhetaitoihin.

Valmentaja-työkalut antavat opiskelijoille reaaliaikaista mentorointia ja mahdollisuuksia itseohjautuvaan oppimiseen. Edistyminen-työkalut on suunniteltu opettajille tehtävien, palautteen ja ohjeiden räätälöintiin jokaiselle opiskelijalle käytännönläheisten vinkkien perusteella. 

Insights antaa opettajille tarvittavat tiedot opiskelijoiden edistymisen analysoimiseen ja asianmukaisten mahdollisuuksien tarjoamiseen oppimistulosten parantamiseksi. Opettajat voivat esimerkiksi seurata tehtävien palauttamista ja opetustilanteeseen osallistumista selkeässä ja käytännöllisessä muodossa. Tämä auttaa havaitsemaan suuntauksia, tukemaan opiskelijoita ja säästämään aikaa. 

Voit lukea lisää uusista Oppimisen apuohjelmista täältä.

Nopeutettu oppiminen käytännössä 

Monet länsieurooppalaiset koulut käyttävät jo Microsoftin työkaluja oppilaiden tukemiseen. Omnimundo ja Wereldreiziger, kaksi Belgian Antwerpenissa toimivaa alakoulua, ovat toteuttaneet useita hankkeita monikulttuurisuuden ymmärryksen ja hyväksynnän edistämiseksi Microsoftin työkaluilla. 

Kumpikin koulu käyttää Reflect-sovellusta opiskelijoiden emotionaalisen tietoisuuden lisäämiseen. Lisäksi jokaisessa luokassa on ”tunnetaulu”, jonka avulla voi ilmaista tunteita sanattomasti. Sen avulla myös muuta kuin äidinkieltään käyttävät opiskelijat voivat kertoa, miltä heistä tuntuu. 

Lukuvalmentaja on ollut merkittävä vaikutus, sillä sen avulla muita hitaammin lukemaan oppivat ovat päässeet halutulle tasolle vain kuudessa kuukaudessa työkalun käyttöönotosta. Koulut käyttävät myös Syventävä lukuohjelma oppilaiden itseluottamuksen kasvattamiseen. He kehittyvät ja oppivat pystyessään ratkaisemaan ongelmia omaehtoisesti. 

Jos haluat lisätietoja Oppimisen apuohjelmista ja niiden eduista kouluille eri puolilla maailmaa, voit katsoa Reimagine Education ‑tapahtuman taltioinnin maksutta täällä. 

Oppimisen apuohjelmat: työkaluja opiskelijoille

Tutustu Oppimisen apuohjelmat -työkalujen tehoon - inklusiiviset oppimisratkaisut, jotka on suunniteltu auttamaan kaikkia saavuttamaan korkeimman potentiaalinsa.

Katso Reimagine Education

Kuule innovatiivisilta kouluilta ja opettajilta ympäri maailmaa sekä Microsoftin johtajilta, miten voimme antaa jokaiselle oppijalle mahdollisuuden saavuttaa enemmän.

Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita toimialakohtaista:

Government

 • Järvenpään kaupunki valjasti Microsoft Azuren tiedolla johtamisen tueksi

  Järvenpään kaupunki valjasti Microsoft Azuren tiedolla johtamisen tueksi

  Järvenpään kaupunki haluaa tarjota laadukkaita digitaalisia palveluja sekä työntekijöille että asukkaille ja tuottaa ajantasaista dataa kaupungin toiminnan ja päätöksenteon pohjaksi. Tiedolla johtaminen on kaupungin strategian ytimessä. Tietovarastointi- ja raportointiratkaisuksi Järvenpää valitsi Microsoft Azure -pilvipalvelun ja Power BI:n.  Järvenpää on noin 45 000 asukkaan kaupunki Keski-Uudellamaalla. Järvenpäällä on pienen kaupungin resurssit, mutta kasvukeskuksena suuren kaupungin tavoitteet. Toisaalta […]

 • nainen istuu jalkakäytävällä

  Kansalaispalvelujen digitaalinen murros

  Tutustu siihen, miten hallitukset käyttävät pilvipohjaisia työkaluja ja kokemuksia suunitellakseen uudelleen, miten ihmiset, data ja prosessit voivat yhdessä luoda lisäarvoa.

Koulutus

 • Oppimisen analytiikalla torjutaan tehokkaasti syrjäytymistä

  Oppimisen analytiikalla torjutaan tehokkaasti syrjäytymistä

  Vuosittain yli 8% suomalaisen ammatillisen koulutuksen opiskelijoista, eli yli 10 000 opiskelijaa keskeyttää opintonsa ja jää vaille tutkintoa ja ammattia. Ammattiopistoille tämä aiheuttaa haasteita kustannusten ja opiskelijoista saatavan rahoituksen tasapainottamisessa. Riskit ovat suuret sekä syrjäytymisuhan alla oleville nuorille itselleen että koko yhteiskunnalle: miten he löytävät mielekkään paikkansa maailmassa ja kasvavat yhteiskunnan tuottaviksi jäseniksi sen sijaan, […]

 • Tulevaisuuden IT-infrastruktuurimalli kuntien ja koulujen IT-ammattilaisille

  Tulevaisuuden IT-infrastruktuurimalli kuntien ja koulujen IT-ammattilaisille

  Mitkä tulevaisuuden oppimista palvelevat teknologiset ratkaisut vaativat IT-ammattilaisilta ja miten varmistetaan toimiva infra jokaiseen kouluun Hangosta Utsjoelle? Microsoftin IT-infrastuktuuriasiantuntijat ovat kehittäneet opetuksen järjestäjien tarpeisiin IT-arkkitehtuurimallin, josta kunnat saavat oman työnsä tueksi kuvan hyvin järjestetyn IT- infrastruktuurin rakenteista. Malli tukee teknologiakokonaisuuden hahmottamista ja antaa selkeät ohjeet siihen, mistä palasista syntyy toimiva infra. Teknologian hallinta lähtee verkoista, […]

Rahoitus ja vakuutukset

Teollisuus

 • Microsoftin tekoäly ja Volvo

  Volvo käyttää tekoälyä pitääkseen silmällä tietä

  Häiriötekijät ovat liikenneonnettomuuksien suurin syy. Volvo teki yhteistyötä Microsoftin kanssa ymmärtääkseen paremmin kuljettajan huomiota ja tunteita tekoälyn avulla.

 • Lisää älyä kunnossapitoon – lisäarvoa koko ekosysteemille

  Lisää älyä kunnossapitoon – lisäarvoa koko ekosysteemille

  Yksikään toimiala ei pysy ennallaan, eikä kunnossapito ole tässä joukossa poikkeus. Yksi esimerkki tästä on Caverionin teollisuuden ennakoivaa kunnossapitotoimintaa tukeva IoTFlex-palvelukonsepti, joka on kehitetty ja pilotoitu yhdessä asiakkaiden kanssa. Palvelu mittaa älykkäiden antureiden avulla teollisuuslaitteen todellista kuntoa, ennustaa mahdolliset häiriöt jo ennen tuotantokatkoksia sekä ennakoi huolto- ja kunnossapitotarpeita. Digitalisaatio vauhdittaa Caverionin ja sen asiakkaiden kasvua […]

Terveydenhuolto

Vähittäiskauppa

Valtionhallinto

 • A man sitting at a table using a laptop

  Neljä yleistä haastetta, joita hallitukset kohtaavat kriisin aikana

  Tämä blogi antaa parhaat ratkaisut kotona työskentelyyn, yhteydenpitoon, tilannetietoisuuden lisäämiseen ja tietoturvallisuuden ylläpitämiseen.

 • Kaksi henkilöä käyttää Surface Go -laitetta toimistossa

  Miten teknologia uudistaa julkishallintojen työtä

  Julkishallinnot kantavat suurimman vastuun jokaisen maan kansalaisista. Ihmiset ovat riippuvaisia niiden tarjoamista palveluista tavalla, joka ei ole verrattavissa mihinkään muuhun instituutioon. Olipa kyse terveydenhuollosta, opetusalasta, liiketoiminnasta, tie- ja rautatieverkostoista tai vesijohdoista – on keskeisen tärkeää, että julkishallinnon instituutiot ovat aina sosiaalisten ja digitaalisten trendien kärjessä. Pilvipohjaisilla teknologioilla on ratkaiseva rooli siinä, miten julkishallinnon virastot ovat […]

Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita asiakirja-aineistoa kohden:

100 Tarinaa

 • Työkaluja oppimisen muutoksen toteuttamiseen kunnille

  Työkaluja oppimisen muutoksen toteuttamiseen kunnille

  Syväoppiminen muuttaa koulua, opetusta sekä opettajan ja oppilaan roolia. Lahjana satavuotiaalle Suomelle Microsoft käynnisti Oppimisen Pohjantähti -ohjelman tukemaan oppimisen muutosta ja samalla siirtymistä uuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja osaamisen arviointiin. Visiona on hyvinvointi ja tasa-arvoinen koulumaailma, jossa oppiminen sujuu ajasta ja paikasta riippumatta ja on motivoivaa ja innostavaa kaikille – lähtötaidoista ja varallisuudesta riippumatta. Ohjelman […]

Asiakastarinat

 • Digipalvelut tuovat asiakkaille läpinäkyvyyttä – Valtiokonttori tähtää täysin digitaaliseksi

  Digipalvelut tuovat asiakkaille läpinäkyvyyttä – Valtiokonttori tähtää täysin digitaaliseksi

  Joskus muutos lähtee konkreettisesta tavoitteesta ja kiperästä tarpeesta, joskus se lähtee liikkeelle ulkopuolisen sysäyksen voimin, kuin vahingossa. Valtiokonttori sai aiheen miettiä korvausprosessejaan, kun rintamaveteraanien korvauksia koskeva laki muuttui nopealla aikataululla. ”Uusi lakimuutos sai meidät kokeilemaan. Jos olisimme kehittäneet kunnille maksettavien korvausten teknistä ratkaisua olemassa olevan prosessin ja järjestelmän päälle, meiltä olisi kulunut vuosia ja satoja […]

Digitalisaatio

Kumppaniblogi

 • Kumppaniblogi – Aalto-yliopisto valitsi HIQ:n integraatiokumppanikseen

  Kumppaniblogi – Aalto-yliopisto valitsi HIQ:n integraatiokumppanikseen

  Aalto-yliopisto valitsi HiQ:n FRENDSin uudeksi integraatioratkaisukseen. Ratkaisu täytti yliopiston vaatimukset ominaisuuksien, kehitysasteen ja suorituskyvyn osalta. FRENDS korvaa aikaisemman integraatioalustaratkaisun, joka ei täyttänyt Aalto-yliopiston vaatimuksia helposta käytettävyydestä ja nopeasta integroitavuudesta. ”FRENDS integraatioalusta mahdollistaa joukon automaatioita, jotka parantavat käyttäjäkokemusta huomattavasti. Järjestelmien välinen prosessiautomaatio on valtava kasvualue, ja sen merkitys yrityksille on kasvussa”, sanoo Jukka Rautio, HiQ Finlandin […]

Media

 • Katarina Engblom kumppani- ja SMB liiketoimintajohtajaksi

  Katarina Engblom kumppani- ja SMB liiketoimintajohtajaksi

  Aloitin tammikuun alussa 2019 Microsoft Oy:llä kumppaniliiketoiminnasta ja pienistä ja keskisuurista asiakkaista vastaavana johtajana. Edeltäjäni Microsoftilla Jussi Tolvanen siirtyi syyskuun alussa Microsoft Oy:n toimitusjohtajaksi, joten minulla on mielenkiintoinen tehtävä edessäni. Sain heti aluksi muutamia kysymyksiä, joiden avulla pääsenkin helposti esittäytymään. Kuka olet ja mistä tulet? Olen energinen ja iloinen teknologiasta ja ihmisistä innostuva johtaja. Aamulla […]

Tietoturva ja tietosuoja

 • Huippumoderni tietoturvasertifioitu tutkimusympäristö mahdollistaa entistä laajemman terveystutkimuksen

  Huippumoderni tietoturvasertifioitu tutkimusympäristö mahdollistaa entistä laajemman terveystutkimuksen

  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on ottanut käyttöön HUS Acamedic tutkimusympäristön, joka on ensimmäisenä pilvipohjaisena palveluna saanut Suomen sosiaali- ja terveysalan lupaviranomaisen Findatan hyväksynnän toisiolain mukaiselle terveystiedon käytölle. Kysymyksessä on palvelu, jonka valtavaa kapasiteettia pääsevät hyödyntämään tarvittaessa muutkin toimijat HUSin lisäksi, ja tutkimusaineistoja voidaan laajentaa myös omilla aineistoilla. Hyperskaalautuvien palvelualustojen nopea kehittyminen on johtanut siihen, […]

Vinkit

 • Kaksi naispuolista työntekijää ja yksi miespuolinen työntekijä ideoi epämuodollisessa toimistoympäristössä. Molemmat naiset käyttävät kannettavia tietokoneita, mies kirjoittaa. Taustalla näkyy suurikokoinen näyttö.

  Vuoden 2019 nykyaikaiset myyntitrendit 5 webinaarissa

  Ostajien ja myyjien suhde muuttuu päivittäin monimutkaisemmaksi. Jokainen potentiaalinen kumppanuus edellyttää oikean ostajan löytämistä, hänen liiketoimintansa kokonaisvaltaista ymmärtämistä, ostosyklissä etenemisen seuraamista ja asiakkaan sitouttamista oikeanlaisella sisällöllä – ja tämän kaiken tulee tapahtua asiakkaan haluamalla tavalla ja hänelle sopivaan aikaan. Tämä muuttuva dynamiikka korostaa nykyaikaisen myynnin taiteellisuutta. Kun aika on oikea, ostajat haluavat edelleen henkilökohtaista huomiota […]