Järvenpään kaupunki valjasti Microsoft Azuren tiedolla johtamisen tueksi

Lukas Lundin

Lukas Lundin

Tuotemarkkinointipäällikkö, Azure

Lukuaika, 5 min.

Järvenpään kaupunki haluaa tarjota laadukkaita digitaalisia palveluja sekä työntekijöille että asukkaille ja tuottaa ajantasaista dataa kaupungin toiminnan ja päätöksenteon pohjaksi. Tiedolla johtaminen on kaupungin strategian ytimessä. Tietovarastointi- ja raportointiratkaisuksi Järvenpää valitsi Microsoft Azure -pilvipalvelun ja Power BI:n.

 Järvenpää on noin 45 000 asukkaan kaupunki Keski-Uudellamaalla. Järvenpäällä on pienen kaupungin resurssit, mutta kasvukeskuksena suuren kaupungin tavoitteet. Toisaalta kaupunki halutaan säilyttää vetovoimaisena asukkaille ja yrityksille. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa keskeisessä roolissa ovat datan hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen. Kun kaupunki päivitti strategiaansa vuoden 2019 lopulla, ne nostettiin strategian keskeisiksi painopisteiksi.  

 Järvenpään kaupungin tietohallintojohtaja Toni Pallaspuro sai tehtäväkseen lähteä rakentamaan kaupungille järjestelmää ja toimintamallia tiedolla johtamiseen. Työsarka oli mittava. Kaupungin eri yksiköillä oli käytössään satoja vanhoja tietojärjestelmiä, joilla ei ollut yhteisiä rajapintoja, joten tiedot raportteihin jouduttiin keräämään manuaalisesti eri lähteistä. Heti alkuun olikin selvää, että tarvittaisiin tekniset ratkaisut ajantasaisen datan hallintaan ja hyödyntämiseen.  

 Ratkaisu löydettiin kaupungille jo tutuista Microsoftin palveluista 

 Järvenpään kaupungille oli tärkeää löytää tiedolla johtamisen alustaksi nykyaikainen pilvipalvelu. Kaupungilla oli jo käytössään M365-palveluita ja joitakin Azure-sovelluksia, joten Microsoft Azure ja Power BI olivat luonteva valinta tiedonhallintaratkaisuksi. Azuren alusta toimi saumattomasti yhteen Järvenpään kaupungin keskitetyn integraatioalustan kanssa, ja sen myötä tiedot saadaan sulavasti yhtä väylää pitkin tietovaraston hyödynnettäväksi. Järvenpään kaupunki suunnitteli tietovaraston arkkitehtuurin, ja ensimmäinen versio teknisestä alustasta ja pilottitoteutuksista toteutettiin yhteistyössä Aureolis Oy:n kanssa (nykyinen Loihde Analytics). Kumppaniksi teknisen ratkaisun kehitykseen puolestaan valikoitui kilpailutuksen kautta Cerion, jolla on vankka kokemus Microsoftin pilvipalveluista kunta-alalla.  

 ”Toteutus sujui ketterästi, kun käyttöön otettavat sovellukset olivat jo Azuressa valmiina – ensimmäinen versio oli pystyssä muutamassa päivässä”, Pallaspuro kertoo. ”Olemme suhtautuneet uuden järjestelmän käyttöönottoon ketterän kehittämisen ideologian lisäksi kokeilukulttuurin kautta – opimme meille parhaat toimintatavat yrityksen ja erehdyksen kautta. Lisäksi olemme saaneet vahvan tuen Microsoftilta koko projektin ajan.” 

 Tiedon varastoinnin lisäksi Järvenpäässä piti luoda mallit tiedon keräämiselle, analysoinnille ja raportoinnille. Aluksi kokeiltu tarvelähtöinen top-down-suunnittelu kohtasi kuitenkin haasteita, sillä kaupungin johdon ja työntekijöiden oli vaikea hahmottaa, mitä kaikkea uusi teknologia ja tiedolla johtaminen voisi heidän työssään mahdollistaa. Lopulta päädyttiinkin rakentamaan ensin tekninen ympäristö kokonaisuutena kuntoon ja keräämään siihen dataa kaupungin kaikista funktiosta. Kaikkeen datan keräämiseen ja siirtämiseen hyödynnetään kaupungin omaa toimistotyön automatisoinnin palvelua. 

 ”Nyt olemme saaneet tekniset ratkaisut valmiiksi, ja dataa voidaan hyödyntää ja hallita mistä tahansa lähteestä”, Pallaspuro sanoo.  

 Tieto päätöksenteon tukena 

Microsoft Azure ja Power BI on jo otettu käyttöön muun muassa kaupungin toimintaympäristöraportoinnissa ja tilahallinnossa. Järjestelmään kerätään ajantasaista dataa esimerkiksi väestö- ja työttömyyskehityksestä ja kunnan tilojen siivous- ja ylläpitokustannuksista ja tuotoista. Monet ennen manuaaliset työvaiheet on saatu automatisoitua, kun kaikki toiminnot pohjautuvat samaan data-alustaan. 

”Kustannusten yksityiskohtaisempi ja ajantasainen koonti auttoi päätöksenteossa myös koronan keskellä, sillä näimme todenmukaisesti, mitä säästöjä esimerkiksi tietyn julkisen tilan sulkeminen toisi. Ennen nykyistä järjestelmää tietoja piti itse kerätä ja yhdistellä eri lähteistä ja työstää ennen käyttöä, jolloin ne saatiin kasaan viiveellä. Selvittelyyn kului aina myös runsaasti työaikaa. Nyt tieto on Power BI:ssä reaaliaikaisena, oikeassa muodossa ja saatavissa juuri silloin, kun sitä tarvitsee”, Järvenpään kaupungin talousjohtaja Kirsi Rinne kertoo. 

Rinne korostaa, että tärkeä vaihe Power BI:n käyttöönotossa oli saada ICT-tiimille määriteltyä, mitä järjestelmältä halutaan ja miten järjestelmässä näkyvä tieto visualisoidaan. Tämän jälkeen käyttöönotto olikin jo helppoa: ”Power BI työkaluna oli osastomme työntekijöille jo ennestään tuttu, joten erillistä perehdytystä siihen ei tarvittu”, Rinne toteaa. ”Kun alusta on rakennettu intuitiivisesti helpoksi, tieto on suurimmalle osalle asiantuntijoista löydettävissä jopa ilman aiempaa Power BI -osaamista.”  

Tulevaisuudessa kaikki toiminta pohjautuu ajantasaiseen dataan 

Hallinnon työn ja päätöksenteon sujuvoittamisen lisäksi Järvenpään kaupunki pyrkii hyödyntämään kerättyä dataa laajasti palveluntuotannossa muun muassa varhaiskasvatuksessa. Kaupungin noin 1500 työntekijästä noin tuhat työskentelee opetuksen ja varhaiskasvatuksen parissa, joten tiedolla johtaminen tällä osa-alueella palvelee merkittävää osaa kaupungin työntekijöistä.  

Tavoitteena Järvenpäässä on mahdollistaa jo lähitulevaisuudessa teknologian avulla esimerkiksi varhaiskasvatuksen työntekijöiden sujuvampi resursointi toimipisteiden välillä reaaliaikaisen henkilöresurssinäkymän avulla. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että työntekijöiden määrää kussakin päiväkodissa voitaisiin seurata ja ohjata palvelun avulla, jolloin esimerkiksi sijaisten löytäminen toimipisteisiin olisi sujuvampaa, ja työntekijöiden aikaa vapautuisi hallinnollisista tehtävistä varsinaiselle työlle lasten parissa. 

”Tulevaisuudessa on tarkoitus, että kaikki Järvenpään toiminta pohjaa ajantasaiseen dataan ja siitä jalostettuun ymmärrykseen. Relevantti tieto halutaan tuoda myös kuntalaisten ja sidosryhmien saataville”, Pallaspuro avaa kehitystyön taustoja.  

Kaupunki on kiinnostunut uusista teknologioista jatkuvasti ja esimerkiksi tekoälyn ja koneoppimisen malleja tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa tiedolla johtamisen tukena. 

”Vielä emme tarkkaan tiedä, mitä kaikkea tiedolla johtaminen voi meille mahdollistaa, mutta olemme luoneet Microsoft Azuren ja Power BI:n sekä modernien integraatioiden avulla pohjan, jonka päälle on helppo rakentaa”, Pallaspuro summaa. 

Järvenpään matka laajamittaiseen tiedolla johtamiseen on vielä kesken, mutta etenee määrätietoisesti ja Microsoft on mieluusti kaupungin tukena tällä matkalla.  

“Tiedolla johtaminen ei ole Järvenpään strategiassa vain sanahelinää, vaan kaupunki on ottanut harppauksen sitä kohti käytännössä ja on todellinen edelläkävijä modernien tietoalustojen käyttöönotossa suomalaisten kaupunkien joukossa. Hyvällä datapohjalla kaupunki voi murtaa aiempia siiloja ja löytää uusia oivalluksia kaupungin jokaisesta toiminnosta”, Microsoftin Azure-tuotemarkkinointipäällikkö Lukas Lundin toteaa. 

Ilmainen AI-raportti: Tekoäly Suomessa. Lue miten 277 suurta Eurooppalaista yritystä hyötyy tekoälystä.

Tutustu, miten länsieurooppalaiset ja suomalaiset päättäjät käyttävät tekoälyä organisaationsa digitalisointiin

Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita toimialakohtaista:

Government

Koulutus

 • 9 tapaa tukea oppimista teknologian avulla

  9 tapaa tukea oppimista teknologian avulla

  Jokainen opiskelija ja opettaja ansaitsee työnsä tueksi vain parasta. Tämän tueksi tarjoamme yhdeksän näkökulmaa oppimisen, opettamisen ja teknologian parhaaseen liittoon. Uskomme, että laadukkaat tietokoneet ja ohjelmistot pystyvät merkittävästi parantamaan opiskelijan kykyä kommunikoida, oppia sekä soveltaa oppimaansa. Microsoftin teknologiat aina laitteista ja käyttöjärjestelmästä sovelluksiin on suunniteltu auttamaan jokaista opiskelijaa käyttämään koko potentiaaliaan.    1.Teknologia tukee oppimista monipuolisesti Vaikuttavatko teknologia– ja laitevalinnat oppimistuloksiin? […]

 • Euroopan pohjoisin Girlz in Tech Arctic -tapahtuma

  Euroopan pohjoisin Girlz in Tech Arctic -tapahtuma

  Olemme Euroopan pohjoisimmassa Girlz in Tech Arctic -tapahtumassa Äkäslompolossa syyskuun viimeisenä perjantaina. Tapahtuman organisoi ESR-rahoitteinen Alueellisen yrittäjyyskasvatuksen polut -hanke, ja se toteutettiin yhteistyössä Nuori Yrittäjyys ry:n, Microsoftin ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Tyttöjä on tapahtumassa viitisenkymmentä; he ovat saapuneet tapahtumaan busseilla ympäri Lappia. Kysyn tytöiltä, pitäisikö heillä olla enemmän naisroolimalleja teknologian, luonnontieteiden tai matematiikan alueilla. Vastaus […]

Rahoitus ja vakuutukset

Teollisuus

Terveydenhuolto

 • Menetkö lääkäriin autolla vai videolla?

  Menetkö lääkäriin autolla vai videolla?

  Kesken kiireisen työpäivän tulee soitto päiväkodista. Lapsella on silmätulehdus. Kaksi vaihtoehtoa: lähdenkö sairaan lapsen kanssa ajamaan lääkäriin, odottamaan vuoroa, saamaan sillä aikaa muitakin pöpöjä, vastaanottamaan sen reseptin, jonka jo tiesimme saavamme, ajamaan apteekkiin ja sieltä taas kotiin hoitamaan tulehdusta kuntoon. Vai otanko lääkäriin yhteyttä chatissa, lähetän valokuvat silmästä, kuvailen oireet, saan reseptin sähköisenä ja ajan vain apteekkiin hakemaan reseptin ja pääsen nopeasti lapsen […]

 • Nainen tutkimuksissa

  Ennakoiva huolto parantaa syöpäpotilaiden elämän laatua

  Yli 17 000 000 ihmistä sairastaa vuosittain syöpää, ja tämän luvun odotetaan nousevan tulevina vuosina merkittävästi. Tehokkaiden ja edullisten hoitotapojen kehittäminen on erittäin tärkeää. Microsoft Azure IoT:n käyttöönoton jälkeen IBA Worldwide, lääketieteellisten syöpähoitolaitteiden johtava kehittäjä, on pystynyt vähentämään laitteidensa huoltokustannuksia ja nopeuttamaan niiden korjausta. Sen kehittämä protoniterapiateknologia on kehityksen kärjessä, mutta se edellyttää merkittäviä investointeja. […]

Vähittäiskauppa

Valtionhallinto

 • A skyscraper in a city

  Gov Pod -sarja: Microsoft hallituksessa

  Lue, miten pilvipalvelut, kehittyvät teknologiat ja lohkoketju voivat parantaa työntekijöiden ja kansalaisten elämää.

 • Kaksi henkilöä käyttää Surface Go -laitetta toimistossa

  Miten teknologia uudistaa julkishallintojen työtä

  Julkishallinnot kantavat suurimman vastuun jokaisen maan kansalaisista. Ihmiset ovat riippuvaisia niiden tarjoamista palveluista tavalla, joka ei ole verrattavissa mihinkään muuhun instituutioon. Olipa kyse terveydenhuollosta, opetusalasta, liiketoiminnasta, tie- ja rautatieverkostoista tai vesijohdoista – on keskeisen tärkeää, että julkishallinnon instituutiot ovat aina sosiaalisten ja digitaalisten trendien kärjessä. Pilvipohjaisilla teknologioilla on ratkaiseva rooli siinä, miten julkishallinnon virastot ovat […]

Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita asiakirja-aineistoa kohden:

100 Tarinaa

 • Työkaluja oppimisen muutoksen toteuttamiseen kuntien IT-suunnittelijoille

  Työkaluja oppimisen muutoksen toteuttamiseen kuntien IT-suunnittelijoille

  Syväoppiminen muuttaa koulua, opetusta sekä opettajan ja oppilaan roolia. Lahjana satavuotiaalle Suomelle Microsoft käynnisti Oppimisen Pohjantähti -ohjelman tukemaan oppimisen muutosta ja samalla siirtymistä uuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja osaamisen arviointiin. Visiona on hyvinvointi ja tasa-arvoinen koulumaailma, jossa oppiminen sujuu ajasta ja paikasta riippumatta ja on motivoivaa ja innostavaa kaikille – lähtötaidoista ja varallisuudesta riippumatta. Ohjelman […]

Asiakastarinat

 • Lisää älyä kunnossapitoon – lisäarvoa koko ekosysteemille

  Lisää älyä kunnossapitoon – lisäarvoa koko ekosysteemille

  Yksikään toimiala ei pysy ennallaan, eikä kunnossapito ole tässä joukossa poikkeus. Yksi esimerkki tästä on Caverionin teollisuuden ennakoivaa kunnossapitotoimintaa tukeva IoTFlex-palvelukonsepti, joka on kehitetty ja pilotoitu yhdessä asiakkaiden kanssa. Palvelu mittaa älykkäiden antureiden avulla teollisuuslaitteen todellista kuntoa, ennustaa mahdolliset häiriöt jo ennen tuotantokatkoksia sekä ennakoi huolto- ja kunnossapitotarpeita. Digitalisaatio vauhdittaa Caverionin ja sen asiakkaiden kasvua […]

Digitalisaatio

 • Big data tehostaa virvoitusjuomayhtiön liiketoimintaa

  Big data tehostaa virvoitusjuomayhtiön liiketoimintaa

  Pohdi hetki, kuinka monta vaihtoehtoa sinulla on aina, kun mielesi tekee jotain juotavaa. Vettä? Mehua? Limua? Haluatko yksittäisen tölkin vai kuuden tölkin pakkauksen? Tai ehkäpä litran pullon? Tosiasiassa me kuluttajat odotamme, että meillä on paljon vaihtoehtoja – ja maailmanlaajuinen virvoitusjuomateollisuus vastaa tähän kysyntään. Johtava meksikolainen virvoitusjuomien valmistaja ja jakelija Arca Continental tietää, että raakadatan muuntaminen […]

Kumppaniblogi

 • Azure

  Azurella joustavuutta ja ketteryyttä verkkopalveluihin

  Tämä artikkeli on osa Kumppaniblogi nimistä vieraskynäsarjaa, jossa Microsoftin kumppanit kertovat tarinoita pilvipalveluista.   Sulava auttoi valtion yhteishankintayhtiö Hanselia tuottamaan uuden verkkopalvelun Azureen ja siirtämään nykyisiä verkkopalveluita paikallisesta konesalista pilveen. Ratkaisulla haettiin joustavuutta ja nopeutta verkkopalveluihin asiakaskunnan laajentuessa. Lisäksi saavutetaan enemmän samoilla kustannuksilla vanhanmallisten ylläpitotoimintojen karsiutuessa pois.   ”Voimme keskittyä olennaisempaan tekemiseen, kun ei tarvitse […]

Media

 • Uuden koulutusajan kuvitteleminen

  Uuden koulutusajan kuvitteleminen

  Maailman muuttuessa olemme työstäneet ratkaisua, joka auttaa tukemaan osallistavaa ja esteetöntä oppimista kaikille. Lue lisää Windows11 SE:stä, uudesta, pilvi-ensimmäisestä Windows-versiosta, joka on suunniteltu opetusta varten.

Tietoturva ja tietosuoja

 • Huippumoderni tietoturvasertifioitu tutkimusympäristö mahdollistaa entistä laajemman terveystutkimuksen

  Huippumoderni tietoturvasertifioitu tutkimusympäristö mahdollistaa entistä laajemman terveystutkimuksen

  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on ottanut käyttöön HUS Acamedic tutkimusympäristön, joka on ensimmäisenä pilvipohjaisena palveluna saanut Suomen sosiaali- ja terveysalan lupaviranomaisen Findatan hyväksynnän toisiolain mukaiselle terveystiedon käytölle. Kysymyksessä on palvelu, jonka valtavaa kapasiteettia pääsevät hyödyntämään tarvittaessa muutkin toimijat HUSin lisäksi, ja tutkimusaineistoja voidaan laajentaa myös omilla aineistoilla. Hyperskaalautuvien palvelualustojen nopea kehittyminen on johtanut siihen, […]

Vinkit

 • Kaksi naispuolista työntekijää ja yksi miespuolinen työntekijä ideoi epämuodollisessa toimistoympäristössä. Molemmat naiset käyttävät kannettavia tietokoneita, mies kirjoittaa. Taustalla näkyy suurikokoinen näyttö.

  Vuoden 2019 nykyaikaiset myyntitrendit 5 webinaarissa

  Ostajien ja myyjien suhde muuttuu päivittäin monimutkaisemmaksi. Jokainen potentiaalinen kumppanuus edellyttää oikean ostajan löytämistä, hänen liiketoimintansa kokonaisvaltaista ymmärtämistä, ostosyklissä etenemisen seuraamista ja asiakkaan sitouttamista oikeanlaisella sisällöllä – ja tämän kaiken tulee tapahtua asiakkaan haluamalla tavalla ja hänelle sopivaan aikaan. Tämä muuttuva dynamiikka korostaa nykyaikaisen myynnin taiteellisuutta. Kun aika on oikea, ostajat haluavat edelleen henkilökohtaista huomiota […]