Siirry pääsisältöön

Järvenpään kaupunki valjasti Microsoft Azuren tiedolla johtamisen tueksi

Lukas Lundin

Lukas Lundin

Tuotemarkkinointipäällikkö, Azure

Lukuaika, 5 min.

Järvenpään kaupunki haluaa tarjota laadukkaita digitaalisia palveluja sekä työntekijöille että asukkaille ja tuottaa ajantasaista dataa kaupungin toiminnan ja päätöksenteon pohjaksi. Tiedolla johtaminen on kaupungin strategian ytimessä. Tietovarastointi- ja raportointiratkaisuksi Järvenpää valitsi Microsoft Azure -pilvipalvelun ja Power BI:n.

 Järvenpää on noin 45 000 asukkaan kaupunki Keski-Uudellamaalla. Järvenpäällä on pienen kaupungin resurssit, mutta kasvukeskuksena suuren kaupungin tavoitteet. Toisaalta kaupunki halutaan säilyttää vetovoimaisena asukkaille ja yrityksille. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa keskeisessä roolissa ovat datan hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen. Kun kaupunki päivitti strategiaansa vuoden 2019 lopulla, ne nostettiin strategian keskeisiksi painopisteiksi.  

 Järvenpään kaupungin tietohallintojohtaja Toni Pallaspuro sai tehtäväkseen lähteä rakentamaan kaupungille järjestelmää ja toimintamallia tiedolla johtamiseen. Työsarka oli mittava. Kaupungin eri yksiköillä oli käytössään satoja vanhoja tietojärjestelmiä, joilla ei ollut yhteisiä rajapintoja, joten tiedot raportteihin jouduttiin keräämään manuaalisesti eri lähteistä. Heti alkuun olikin selvää, että tarvittaisiin tekniset ratkaisut ajantasaisen datan hallintaan ja hyödyntämiseen.  

 Ratkaisu löydettiin kaupungille jo tutuista Microsoftin palveluista 

 Järvenpään kaupungille oli tärkeää löytää tiedolla johtamisen alustaksi nykyaikainen pilvipalvelu. Kaupungilla oli jo käytössään M365-palveluita ja joitakin Azure-sovelluksia, joten Microsoft Azure ja Power BI olivat luonteva valinta tiedonhallintaratkaisuksi. Azuren alusta toimi saumattomasti yhteen Järvenpään kaupungin keskitetyn integraatioalustan kanssa, ja sen myötä tiedot saadaan sulavasti yhtä väylää pitkin tietovaraston hyödynnettäväksi. Järvenpään kaupunki suunnitteli tietovaraston arkkitehtuurin, ja ensimmäinen versio teknisestä alustasta ja pilottitoteutuksista toteutettiin yhteistyössä Aureolis Oy:n kanssa (nykyinen Loihde Analytics). Kumppaniksi teknisen ratkaisun kehitykseen puolestaan valikoitui kilpailutuksen kautta Cerion, jolla on vankka kokemus Microsoftin pilvipalveluista kunta-alalla.  

 ”Toteutus sujui ketterästi, kun käyttöön otettavat sovellukset olivat jo Azuressa valmiina – ensimmäinen versio oli pystyssä muutamassa päivässä”, Pallaspuro kertoo. ”Olemme suhtautuneet uuden järjestelmän käyttöönottoon ketterän kehittämisen ideologian lisäksi kokeilukulttuurin kautta – opimme meille parhaat toimintatavat yrityksen ja erehdyksen kautta. Lisäksi olemme saaneet vahvan tuen Microsoftilta koko projektin ajan.” 

 Tiedon varastoinnin lisäksi Järvenpäässä piti luoda mallit tiedon keräämiselle, analysoinnille ja raportoinnille. Aluksi kokeiltu tarvelähtöinen top-down-suunnittelu kohtasi kuitenkin haasteita, sillä kaupungin johdon ja työntekijöiden oli vaikea hahmottaa, mitä kaikkea uusi teknologia ja tiedolla johtaminen voisi heidän työssään mahdollistaa. Lopulta päädyttiinkin rakentamaan ensin tekninen ympäristö kokonaisuutena kuntoon ja keräämään siihen dataa kaupungin kaikista funktiosta. Kaikkeen datan keräämiseen ja siirtämiseen hyödynnetään kaupungin omaa toimistotyön automatisoinnin palvelua. 

 ”Nyt olemme saaneet tekniset ratkaisut valmiiksi, ja dataa voidaan hyödyntää ja hallita mistä tahansa lähteestä”, Pallaspuro sanoo.  

 Tieto päätöksenteon tukena 

Microsoft Azure ja Power BI on jo otettu käyttöön muun muassa kaupungin toimintaympäristöraportoinnissa ja tilahallinnossa. Järjestelmään kerätään ajantasaista dataa esimerkiksi väestö- ja työttömyyskehityksestä ja kunnan tilojen siivous- ja ylläpitokustannuksista ja tuotoista. Monet ennen manuaaliset työvaiheet on saatu automatisoitua, kun kaikki toiminnot pohjautuvat samaan data-alustaan. 

”Kustannusten yksityiskohtaisempi ja ajantasainen koonti auttoi päätöksenteossa myös koronan keskellä, sillä näimme todenmukaisesti, mitä säästöjä esimerkiksi tietyn julkisen tilan sulkeminen toisi. Ennen nykyistä järjestelmää tietoja piti itse kerätä ja yhdistellä eri lähteistä ja työstää ennen käyttöä, jolloin ne saatiin kasaan viiveellä. Selvittelyyn kului aina myös runsaasti työaikaa. Nyt tieto on Power BI:ssä reaaliaikaisena, oikeassa muodossa ja saatavissa juuri silloin, kun sitä tarvitsee”, Järvenpään kaupungin talousjohtaja Kirsi Rinne kertoo. 

Rinne korostaa, että tärkeä vaihe Power BI:n käyttöönotossa oli saada ICT-tiimille määriteltyä, mitä järjestelmältä halutaan ja miten järjestelmässä näkyvä tieto visualisoidaan. Tämän jälkeen käyttöönotto olikin jo helppoa: ”Power BI työkaluna oli osastomme työntekijöille jo ennestään tuttu, joten erillistä perehdytystä siihen ei tarvittu”, Rinne toteaa. ”Kun alusta on rakennettu intuitiivisesti helpoksi, tieto on suurimmalle osalle asiantuntijoista löydettävissä jopa ilman aiempaa Power BI -osaamista.”  

Tulevaisuudessa kaikki toiminta pohjautuu ajantasaiseen dataan 

Hallinnon työn ja päätöksenteon sujuvoittamisen lisäksi Järvenpään kaupunki pyrkii hyödyntämään kerättyä dataa laajasti palveluntuotannossa muun muassa varhaiskasvatuksessa. Kaupungin noin 1500 työntekijästä noin tuhat työskentelee opetuksen ja varhaiskasvatuksen parissa, joten tiedolla johtaminen tällä osa-alueella palvelee merkittävää osaa kaupungin työntekijöistä.  

Tavoitteena Järvenpäässä on mahdollistaa jo lähitulevaisuudessa teknologian avulla esimerkiksi varhaiskasvatuksen työntekijöiden sujuvampi resursointi toimipisteiden välillä reaaliaikaisen henkilöresurssinäkymän avulla. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että työntekijöiden määrää kussakin päiväkodissa voitaisiin seurata ja ohjata palvelun avulla, jolloin esimerkiksi sijaisten löytäminen toimipisteisiin olisi sujuvampaa, ja työntekijöiden aikaa vapautuisi hallinnollisista tehtävistä varsinaiselle työlle lasten parissa. 

”Tulevaisuudessa on tarkoitus, että kaikki Järvenpään toiminta pohjaa ajantasaiseen dataan ja siitä jalostettuun ymmärrykseen. Relevantti tieto halutaan tuoda myös kuntalaisten ja sidosryhmien saataville”, Pallaspuro avaa kehitystyön taustoja.  

Kaupunki on kiinnostunut uusista teknologioista jatkuvasti ja esimerkiksi tekoälyn ja koneoppimisen malleja tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa tiedolla johtamisen tukena. 

”Vielä emme tarkkaan tiedä, mitä kaikkea tiedolla johtaminen voi meille mahdollistaa, mutta olemme luoneet Microsoft Azuren ja Power BI:n sekä modernien integraatioiden avulla pohjan, jonka päälle on helppo rakentaa”, Pallaspuro summaa. 

Järvenpään matka laajamittaiseen tiedolla johtamiseen on vielä kesken, mutta etenee määrätietoisesti ja Microsoft on mieluusti kaupungin tukena tällä matkalla.  

“Tiedolla johtaminen ei ole Järvenpään strategiassa vain sanahelinää, vaan kaupunki on ottanut harppauksen sitä kohti käytännössä ja on todellinen edelläkävijä modernien tietoalustojen käyttöönotossa suomalaisten kaupunkien joukossa. Hyvällä datapohjalla kaupunki voi murtaa aiempia siiloja ja löytää uusia oivalluksia kaupungin jokaisesta toiminnosta”, Microsoftin Azure-tuotemarkkinointipäällikkö Lukas Lundin toteaa. 

Ilmainen AI-raportti: Tekoäly Suomessa. Lue miten 277 suurta Eurooppalaista yritystä hyötyy tekoälystä.

Tutustu, miten länsieurooppalaiset ja suomalaiset päättäjät käyttävät tekoälyä organisaationsa digitalisointiin

Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita toimialakohtaista:

Government

Koulutus

 • Työkaluja oppimisen muutoksen toteuttamiseen kouluille ja opettajille

  Työkaluja oppimisen muutoksen toteuttamiseen kouluille ja opettajille

  Syväoppiminen muuttaa koulua, opetusta sekä opettajan ja oppilaan roolia. Lahjana satavuotiaalle Suomelle Microsoft käynnisti Oppimisen Pohjantähti -ohjelman tukemaan oppimisen muutosta ja samalla siirtymistä uuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja osaamisen arviointiin. Visiona on hyvinvointi ja tasa-arvoinen koulumaailma, jossa oppiminen sujuu ajasta ja paikasta riippumatta ja on motivoivaa ja innostavaa kaikille – lähtötaidoista ja varallisuudesta riippumatta. Ohjelman […]

 • Oppimisen analytiikalla torjutaan tehokkaasti syrjäytymistä

  Oppimisen analytiikalla torjutaan tehokkaasti syrjäytymistä

  Vuosittain yli 8% suomalaisen ammatillisen koulutuksen opiskelijoista, eli yli 10 000 opiskelijaa keskeyttää opintonsa ja jää vaille tutkintoa ja ammattia. Ammattiopistoille tämä aiheuttaa haasteita kustannusten ja opiskelijoista saatavan rahoituksen tasapainottamisessa. Riskit ovat suuret sekä syrjäytymisuhan alla oleville nuorille itselleen että koko yhteiskunnalle: miten he löytävät mielekkään paikkansa maailmassa ja kasvavat yhteiskunnan tuottaviksi jäseniksi sen sijaan, […]

Rahoitus ja vakuutukset

 • henkilö seisoo ikkunan ääressä

  Liiketoiminnan jatkuvuus rahoituspalveluissa

  Näinä epävarmoina aikoina Microsoft on sitoutunut tukemaan rahoituspalveluasiakkaita ja heidän sääntelijöitään ympäri maailmaa.

 • kaupunkinäkymä

  Datan kerääminen auttaa säästämään vettä

  Rahoitusalan yritys Ibercaja on yli 140 vuoden historiansa aikana ollut vahvasti mukana kehittämässä Espanjan koillisosia. Maaseudulla sijaitsevien asiakkaiden tukemiseksi ja paikallisen vesipulan ratkaisemiseksi yritys auttaa nyt maanviljelijöitä digitalisoimaan viljelykasvien hallintaa. Tässä muutoksessa ovat keskeisessä osassa esineiden internetiä (IoT) tukevat laatikot, jotka keräävät reaaliaikaista tietoa maanviljelijän pelloilta. Useiden anturiensa avulla nämä tehokkaat IoT-laitteet mittaavat hyperpaikallista tietoa […]

Teollisuus

 • Malarenergi

  Tulevaisuuden yhteiskunta: Energiayhtiö hyödyntää tekoälyä

  Ruotsalainen energiayhtiö kehittää uusia innovaatioita dynaamisen yhteistyön ja tekoälyteknologian siivittämänä Hyiset työmatkat talvisissa Pohjolan kaupungeissa muuttuvat hieman siedettävimmiksi, kun perillä odottaa mukavan lämmin koti. Kaupunkien energiankulutuksen säätely on olennaisen tärkeää – ei ainoastaan taloudellisten ja lämpimien kotien tähden, vaan myös ympäristövaikutusten minimoimiseksi kaupunkien kasvaessa. Energiayhtiö Mälarenergi kehittää innovatiivisia lähestymistapoja pitääkseen kodit luotettavan lämpiminä nopeasti muuttuvassa […]

 • joukko ihmisiä käyttää virtuaalista merikarttaa

  Microsoft Azuren avulla datavyöry on hallittavissa

  12 000 alusta sertifioineen DNV GL:n tehtävänä on varmistaa, että laivat sekä rakennetaan turvallisesti että pysyvät turvallisina. Tämä voi vaikuttaa valtavalta urakalta etenkin, kun yritys joutuu suorittamaan vuosittain yli 50 000 tarkastusta. Microsoft Azuren koneoppimisalgoritmeja hyödyntämällä yritys on kuitenkin onnistunut sekä parantamaan tehokkuuttaan, vastaamaan paremmin asiakkaidensa tarpeisiin että kasvattamaan liiketoimintaansa. Microsoftin ratkaisuihin kokonaisvaltaisesti tukeutuva DNV […]

Terveydenhuolto

Vähittäiskauppa

 • Raportti: Näkemyksiä vähittäiskaupasta – Valjasta datan voima

  Raportti: Näkemyksiä vähittäiskaupasta – Valjasta datan voima

  Vähittäiskauppa-ala muodostaa merkittävän osan monien maiden bruttokansantuotteesta, työllistää kymmeniä miljoonia ihmisiä ja on osa lähes kaikkien elämää. Saadaksemme alasta tarkempaa tietoa tänä poikkeuksellisen epävaakana aikana toteutimme hiljattain kyselytutkimuksen, johon osallistui 100 vähittäiskauppa-alan johtajaa. Kyselyssä he kertovat kohtaamistaan liiketoimintahaasteista ja siitä, kuinka he käyttävät tai aikovat käyttää analytiikkaa ja pilvipalveluja vastatakseen nykypäivän kuluttajien vaatimuksiin. Vähittäismyyjät, jotka […]

 • mies pitelee tablettia ja nainen seisoo digitaalisen näytön edessä, näytössä näkyy myymälän tuotteita (tyynyjä)

  Re-imagine Retail: Paranna tuottavuutta ja ketteryyttä

  Tässä webinaarissa käydään läpi, miten Microsoft Store mobilisoi ensimmäisen linjan henkilöstön etätyöhön alle 10 päivässä.

Valtionhallinto

Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita asiakirja-aineistoa kohden:

100 Tarinaa

 • Työkaluja oppimisen muutoksen toteuttamiseen kunnille

  Työkaluja oppimisen muutoksen toteuttamiseen kunnille

  Syväoppiminen muuttaa koulua, opetusta sekä opettajan ja oppilaan roolia. Lahjana satavuotiaalle Suomelle Microsoft käynnisti Oppimisen Pohjantähti -ohjelman tukemaan oppimisen muutosta ja samalla siirtymistä uuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja osaamisen arviointiin. Visiona on hyvinvointi ja tasa-arvoinen koulumaailma, jossa oppiminen sujuu ajasta ja paikasta riippumatta ja on motivoivaa ja innostavaa kaikille – lähtötaidoista ja varallisuudesta riippumatta. Ohjelman […]

Asiakastarinat

 • Eneco-asiakasesimerkki

  Tehoa uuteen digitaaliseen tulevaisuuteen: Eneco siirtyy pilvipalveluun toimittaakseen ekologista energiaa koko Eurooppaan

  Tuuli- ja aurinkovoiman valjastaminen vihreisiin energiaratkaisuihin on alankomaalaisen Eneco-energiayhtiön missio. Yrityksen kasvaessa se kohtasi kuitenkin merkittävän haasteen. Se halusi kehittää ekologisia energiaratkaisuja mahdollisimman tehokkaasti, mutta sen omat tietokannat ja infrastruktuuri olivat monimutkaisia ja ajastaan jäljessä. Microsoft-kumppani Conclusionin avulla Eneco otti ohjat käsiinsä ja siirsi infrastruktuurinsa ja järjestelmänsä Microsoft Azureen. Enecolla on 3 000 työntekijää Alankomaissa, […]

Digitalisaatio

 • 5 tapaa tietää, että yrityksesi on valmis yhdistettyyn kenttäpalveluun

  5 tapaa tietää, että yrityksesi on valmis yhdistettyyn kenttäpalveluun

  Asiakastyytyväisyys on yhä useammin avain menestykseen. Hätätilanteessa tehdyt korjaukset tulevat kalliiksi ja turhauttavat asiakkaita. Siksi niitä kannattaa välttää kaikin keinoin. Data ja esineiden internet helpottavat tilannetta merkittävästi, sillä voit tarjota ennakoivaa palvelua, joka varmasti parantaa asiakastyytyväisyyttä. Miten valmis yrityksesi on niiden käyttöön? Luo ennusteita datan avulla Field Service-palvelun avulla voit sovittaa suunnitelmat tarkasti odotuksiin, jolloin […]

Kumppaniblogi

 • Kumppaniblogi – MTV:n ja HIQ:n strateginen kumppanuus vastaa ketterästi liiketoiminnan vaatimuksiin

  Kumppaniblogi – MTV:n ja HIQ:n strateginen kumppanuus vastaa ketterästi liiketoiminnan vaatimuksiin

  HiQ:n ketteryys ja ammattitaito vastaavat MTV:n nopeasti muuttuviin tarpeisiin. Kumppanuus on jatkuvaa vuoropuhelua ja molemminpuolista liiketoiminnan kehitystä. Haaste Nopea kasvu, kiristynyt kilpailu ja toiminnan muuttuminen aidosti monikanavaiseksi, asettaa myös MTV:n ICT-toiminnoille haasteita vastatakseen nopeasti ja ketterästi liiketoiminnan vaatimuksiin. Analytiikka ohjaa vahvasti päätöksentekoa ja on myös MTV:n mediamyynnin kilpailuvaltti. Tiedon pitää siirtyä nopeasti ja varmasti järjestelmien […]

Media

 • Katarina Engblom kumppani- ja SMB liiketoimintajohtajaksi

  Katarina Engblom kumppani- ja SMB liiketoimintajohtajaksi

  Aloitin tammikuun alussa 2019 Microsoft Oy:llä kumppaniliiketoiminnasta ja pienistä ja keskisuurista asiakkaista vastaavana johtajana. Edeltäjäni Microsoftilla Jussi Tolvanen siirtyi syyskuun alussa Microsoft Oy:n toimitusjohtajaksi, joten minulla on mielenkiintoinen tehtävä edessäni. Sain heti aluksi muutamia kysymyksiä, joiden avulla pääsenkin helposti esittäytymään. Kuka olet ja mistä tulet? Olen energinen ja iloinen teknologiasta ja ihmisistä innostuva johtaja. Aamulla […]

Tietoturva ja tietosuoja

 • Huippumoderni tietoturvasertifioitu tutkimusympäristö mahdollistaa entistä laajemman terveystutkimuksen

  Huippumoderni tietoturvasertifioitu tutkimusympäristö mahdollistaa entistä laajemman terveystutkimuksen

  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on ottanut käyttöön HUS Acamedic tutkimusympäristön, joka on ensimmäisenä pilvipohjaisena palveluna saanut Suomen sosiaali- ja terveysalan lupaviranomaisen Findatan hyväksynnän toisiolain mukaiselle terveystiedon käytölle. Kysymyksessä on palvelu, jonka valtavaa kapasiteettia pääsevät hyödyntämään tarvittaessa muutkin toimijat HUSin lisäksi, ja tutkimusaineistoja voidaan laajentaa myös omilla aineistoilla. Hyperskaalautuvien palvelualustojen nopea kehittyminen on johtanut siihen, […]

Vinkit

 • Kaksi naispuolista työntekijää ja yksi miespuolinen työntekijä ideoi epämuodollisessa toimistoympäristössä. Molemmat naiset käyttävät kannettavia tietokoneita, mies kirjoittaa. Taustalla näkyy suurikokoinen näyttö.

  Vuoden 2019 nykyaikaiset myyntitrendit 5 webinaarissa

  Ostajien ja myyjien suhde muuttuu päivittäin monimutkaisemmaksi. Jokainen potentiaalinen kumppanuus edellyttää oikean ostajan löytämistä, hänen liiketoimintansa kokonaisvaltaista ymmärtämistä, ostosyklissä etenemisen seuraamista ja asiakkaan sitouttamista oikeanlaisella sisällöllä – ja tämän kaiken tulee tapahtua asiakkaan haluamalla tavalla ja hänelle sopivaan aikaan. Tämä muuttuva dynamiikka korostaa nykyaikaisen myynnin taiteellisuutta. Kun aika on oikea, ostajat haluavat edelleen henkilökohtaista huomiota […]