Siirry pääsisältöön

Järvenpään kaupunki valjasti Microsoft Azuren tiedolla johtamisen tueksi

Lukas Lundin

Lukas Lundin

Tuotemarkkinointipäällikkö, Azure

Lukuaika, 5 min.

Järvenpään kaupunki haluaa tarjota laadukkaita digitaalisia palveluja sekä työntekijöille että asukkaille ja tuottaa ajantasaista dataa kaupungin toiminnan ja päätöksenteon pohjaksi. Tiedolla johtaminen on kaupungin strategian ytimessä. Tietovarastointi- ja raportointiratkaisuksi Järvenpää valitsi Microsoft Azure -pilvipalvelun ja Power BI:n.

 Järvenpää on noin 45 000 asukkaan kaupunki Keski-Uudellamaalla. Järvenpäällä on pienen kaupungin resurssit, mutta kasvukeskuksena suuren kaupungin tavoitteet. Toisaalta kaupunki halutaan säilyttää vetovoimaisena asukkaille ja yrityksille. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa keskeisessä roolissa ovat datan hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen. Kun kaupunki päivitti strategiaansa vuoden 2019 lopulla, ne nostettiin strategian keskeisiksi painopisteiksi.  

 Järvenpään kaupungin tietohallintojohtaja Toni Pallaspuro sai tehtäväkseen lähteä rakentamaan kaupungille järjestelmää ja toimintamallia tiedolla johtamiseen. Työsarka oli mittava. Kaupungin eri yksiköillä oli käytössään satoja vanhoja tietojärjestelmiä, joilla ei ollut yhteisiä rajapintoja, joten tiedot raportteihin jouduttiin keräämään manuaalisesti eri lähteistä. Heti alkuun olikin selvää, että tarvittaisiin tekniset ratkaisut ajantasaisen datan hallintaan ja hyödyntämiseen.  

 Ratkaisu löydettiin kaupungille jo tutuista Microsoftin palveluista 

 Järvenpään kaupungille oli tärkeää löytää tiedolla johtamisen alustaksi nykyaikainen pilvipalvelu. Kaupungilla oli jo käytössään M365-palveluita ja joitakin Azure-sovelluksia, joten Microsoft Azure ja Power BI olivat luonteva valinta tiedonhallintaratkaisuksi. Azuren alusta toimi saumattomasti yhteen Järvenpään kaupungin keskitetyn integraatioalustan kanssa, ja sen myötä tiedot saadaan sulavasti yhtä väylää pitkin tietovaraston hyödynnettäväksi. Järvenpään kaupunki suunnitteli tietovaraston arkkitehtuurin, ja ensimmäinen versio teknisestä alustasta ja pilottitoteutuksista toteutettiin yhteistyössä Aureolis Oy:n kanssa (nykyinen Loihde Analytics). Kumppaniksi teknisen ratkaisun kehitykseen puolestaan valikoitui kilpailutuksen kautta Cerion, jolla on vankka kokemus Microsoftin pilvipalveluista kunta-alalla.  

 ”Toteutus sujui ketterästi, kun käyttöön otettavat sovellukset olivat jo Azuressa valmiina – ensimmäinen versio oli pystyssä muutamassa päivässä”, Pallaspuro kertoo. ”Olemme suhtautuneet uuden järjestelmän käyttöönottoon ketterän kehittämisen ideologian lisäksi kokeilukulttuurin kautta – opimme meille parhaat toimintatavat yrityksen ja erehdyksen kautta. Lisäksi olemme saaneet vahvan tuen Microsoftilta koko projektin ajan.” 

 Tiedon varastoinnin lisäksi Järvenpäässä piti luoda mallit tiedon keräämiselle, analysoinnille ja raportoinnille. Aluksi kokeiltu tarvelähtöinen top-down-suunnittelu kohtasi kuitenkin haasteita, sillä kaupungin johdon ja työntekijöiden oli vaikea hahmottaa, mitä kaikkea uusi teknologia ja tiedolla johtaminen voisi heidän työssään mahdollistaa. Lopulta päädyttiinkin rakentamaan ensin tekninen ympäristö kokonaisuutena kuntoon ja keräämään siihen dataa kaupungin kaikista funktiosta. Kaikkeen datan keräämiseen ja siirtämiseen hyödynnetään kaupungin omaa toimistotyön automatisoinnin palvelua. 

 ”Nyt olemme saaneet tekniset ratkaisut valmiiksi, ja dataa voidaan hyödyntää ja hallita mistä tahansa lähteestä”, Pallaspuro sanoo.  

 Tieto päätöksenteon tukena 

Microsoft Azure ja Power BI on jo otettu käyttöön muun muassa kaupungin toimintaympäristöraportoinnissa ja tilahallinnossa. Järjestelmään kerätään ajantasaista dataa esimerkiksi väestö- ja työttömyyskehityksestä ja kunnan tilojen siivous- ja ylläpitokustannuksista ja tuotoista. Monet ennen manuaaliset työvaiheet on saatu automatisoitua, kun kaikki toiminnot pohjautuvat samaan data-alustaan. 

”Kustannusten yksityiskohtaisempi ja ajantasainen koonti auttoi päätöksenteossa myös koronan keskellä, sillä näimme todenmukaisesti, mitä säästöjä esimerkiksi tietyn julkisen tilan sulkeminen toisi. Ennen nykyistä järjestelmää tietoja piti itse kerätä ja yhdistellä eri lähteistä ja työstää ennen käyttöä, jolloin ne saatiin kasaan viiveellä. Selvittelyyn kului aina myös runsaasti työaikaa. Nyt tieto on Power BI:ssä reaaliaikaisena, oikeassa muodossa ja saatavissa juuri silloin, kun sitä tarvitsee”, Järvenpään kaupungin talousjohtaja Kirsi Rinne kertoo. 

Rinne korostaa, että tärkeä vaihe Power BI:n käyttöönotossa oli saada ICT-tiimille määriteltyä, mitä järjestelmältä halutaan ja miten järjestelmässä näkyvä tieto visualisoidaan. Tämän jälkeen käyttöönotto olikin jo helppoa: ”Power BI työkaluna oli osastomme työntekijöille jo ennestään tuttu, joten erillistä perehdytystä siihen ei tarvittu”, Rinne toteaa. ”Kun alusta on rakennettu intuitiivisesti helpoksi, tieto on suurimmalle osalle asiantuntijoista löydettävissä jopa ilman aiempaa Power BI -osaamista.”  

Tulevaisuudessa kaikki toiminta pohjautuu ajantasaiseen dataan 

Hallinnon työn ja päätöksenteon sujuvoittamisen lisäksi Järvenpään kaupunki pyrkii hyödyntämään kerättyä dataa laajasti palveluntuotannossa muun muassa varhaiskasvatuksessa. Kaupungin noin 1500 työntekijästä noin tuhat työskentelee opetuksen ja varhaiskasvatuksen parissa, joten tiedolla johtaminen tällä osa-alueella palvelee merkittävää osaa kaupungin työntekijöistä.  

Tavoitteena Järvenpäässä on mahdollistaa jo lähitulevaisuudessa teknologian avulla esimerkiksi varhaiskasvatuksen työntekijöiden sujuvampi resursointi toimipisteiden välillä reaaliaikaisen henkilöresurssinäkymän avulla. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että työntekijöiden määrää kussakin päiväkodissa voitaisiin seurata ja ohjata palvelun avulla, jolloin esimerkiksi sijaisten löytäminen toimipisteisiin olisi sujuvampaa, ja työntekijöiden aikaa vapautuisi hallinnollisista tehtävistä varsinaiselle työlle lasten parissa. 

”Tulevaisuudessa on tarkoitus, että kaikki Järvenpään toiminta pohjaa ajantasaiseen dataan ja siitä jalostettuun ymmärrykseen. Relevantti tieto halutaan tuoda myös kuntalaisten ja sidosryhmien saataville”, Pallaspuro avaa kehitystyön taustoja.  

Kaupunki on kiinnostunut uusista teknologioista jatkuvasti ja esimerkiksi tekoälyn ja koneoppimisen malleja tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa tiedolla johtamisen tukena. 

”Vielä emme tarkkaan tiedä, mitä kaikkea tiedolla johtaminen voi meille mahdollistaa, mutta olemme luoneet Microsoft Azuren ja Power BI:n sekä modernien integraatioiden avulla pohjan, jonka päälle on helppo rakentaa”, Pallaspuro summaa. 

Järvenpään matka laajamittaiseen tiedolla johtamiseen on vielä kesken, mutta etenee määrätietoisesti ja Microsoft on mieluusti kaupungin tukena tällä matkalla.  

“Tiedolla johtaminen ei ole Järvenpään strategiassa vain sanahelinää, vaan kaupunki on ottanut harppauksen sitä kohti käytännössä ja on todellinen edelläkävijä modernien tietoalustojen käyttöönotossa suomalaisten kaupunkien joukossa. Hyvällä datapohjalla kaupunki voi murtaa aiempia siiloja ja löytää uusia oivalluksia kaupungin jokaisesta toiminnosta”, Microsoftin Azure-tuotemarkkinointipäällikkö Lukas Lundin toteaa. 

Ilmainen AI-raportti: Tekoäly Suomessa. Lue miten 277 suurta Eurooppalaista yritystä hyötyy tekoälystä.

Tutustu, miten länsieurooppalaiset ja suomalaiset päättäjät käyttävät tekoälyä organisaationsa digitalisointiin

Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita toimialakohtaista:

Government

Koulutus

 • Työkaluja oppimisen muutoksen toteuttamiseen kouluille ja opettajille

  Työkaluja oppimisen muutoksen toteuttamiseen kouluille ja opettajille

  Syväoppiminen muuttaa koulua, opetusta sekä opettajan ja oppilaan roolia. Lahjana satavuotiaalle Suomelle Microsoft käynnisti Oppimisen Pohjantähti -ohjelman tukemaan oppimisen muutosta ja samalla siirtymistä uuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja osaamisen arviointiin. Visiona on hyvinvointi ja tasa-arvoinen koulumaailma, jossa oppiminen sujuu ajasta ja paikasta riippumatta ja on motivoivaa ja innostavaa kaikille – lähtötaidoista ja varallisuudesta riippumatta. Ohjelman […]

 • Terve elämä valtasi Heinsuon koulun Hollolassa

  Terve elämä valtasi Heinsuon koulun Hollolassa

  Luokanopettaja Tiina Aulion tunnilla 6.luokkalaiset ovat täysillä työn touhussa. Jotain innostumisesta kertoo se, että kotiin sairastumisen takia jäänyt oppilas haluaa osallistua ryhmätyöhön videopuhelulla. ”Kun oppilaat tutkivat itse päättämäänsä aihetta, he ottavat asian enemmän omakseen, kuin jos itse puhuisin asian luokalle”, toteaa Tiina tyytyväisenä. Heinsuon koulun rehtori Pekka Toikkanen joukkoineen osoitti rohkeutta lähtiessään näin kunnianhimoiseen hankkeeseen: […]

Rahoitus ja vakuutukset

Teollisuus

 • Malarenergi

  Tulevaisuuden yhteiskunta: Energiayhtiö hyödyntää tekoälyä

  Ruotsalainen energiayhtiö kehittää uusia innovaatioita dynaamisen yhteistyön ja tekoälyteknologian siivittämänä Hyiset työmatkat talvisissa Pohjolan kaupungeissa muuttuvat hieman siedettävimmiksi, kun perillä odottaa mukavan lämmin koti. Kaupunkien energiankulutuksen säätely on olennaisen tärkeää – ei ainoastaan taloudellisten ja lämpimien kotien tähden, vaan myös ympäristövaikutusten minimoimiseksi kaupunkien kasvaessa. Energiayhtiö Mälarenergi kehittää innovatiivisia lähestymistapoja pitääkseen kodit luotettavan lämpiminä nopeasti muuttuvassa […]

 • joukko ihmisiä käyttää virtuaalista merikarttaa

  Microsoft Azuren avulla datavyöry on hallittavissa

  12 000 alusta sertifioineen DNV GL:n tehtävänä on varmistaa, että laivat sekä rakennetaan turvallisesti että pysyvät turvallisina. Tämä voi vaikuttaa valtavalta urakalta etenkin, kun yritys joutuu suorittamaan vuosittain yli 50 000 tarkastusta. Microsoft Azuren koneoppimisalgoritmeja hyödyntämällä yritys on kuitenkin onnistunut sekä parantamaan tehokkuuttaan, vastaamaan paremmin asiakkaidensa tarpeisiin että kasvattamaan liiketoimintaansa. Microsoftin ratkaisuihin kokonaisvaltaisesti tukeutuva DNV […]

Terveydenhuolto

 • Tekoäly ja yhteistyö tärkeässä osassa tulevaisuuden terveydenhuoltoa 

  Tekoäly ja yhteistyö tärkeässä osassa tulevaisuuden terveydenhuoltoa 

  Laadukkaan terveydenhuollon varmistaminen myös tulevaisuudessa vaatii yhteistyötä, uusia innovaatioita ja tekoja. Microsoft toi yhteen terveydenhuollon edelläkävijät keskustelemaan ja jakamaan kokemuksiaan hyvän terveydenhuollon takaamiseksi myös tulevaisuudessa. Osaamista Suomesta löytyy, kuten aloituspuheenvuorossaan kommentoi Elena Bonfiglioli, joka toimii Microsoftin Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan markkina-alueen terveydenhuollon toimialajohtajana.   ”Suomi on todellakin edelläkävijä terveydenhuollossa. Emme kuitenkaan voi jäädä lepäämään laakereillemme vaan meidän pitää ottaa myös seuraava harppaus.”  Data on ollut puheenaiheena jo vuosia ja olemme tilanteessa, jossa datan määrä ei ole enää ongelma vaan sen […]

 • Menestystarinoita tekoälystä – Fimmic auttaa saamaan kudosnäytteiden tulokset sekunneissa

  Menestystarinoita tekoälystä – Fimmic auttaa saamaan kudosnäytteiden tulokset sekunneissa

  Olemme rakentaneet Suomelle tekoälyohjelman Suomen Tulevaisuus Nyt, jonka avulla haluamme ratkoa yhteiskunnallisia haasteita, kiihdyttää talouskasvua ja vahvistaa suomalaisten tekoälyosaamista. Tavoitteenamme on auttaa kahta miljoonaa suomalaista näkemään ja kokemaan tekoälyn mahdollisuudet vuoteen 2020 mennessä. Samaan aikaan aiomme kouluttaa Suomeen 20 000 uutta tekoälyosaajaa. Kiihdytämme tekoälyn hyödyntämistä Yhtenä tekoälyohjelmamme neljästä pilarista on teknologia, jonka avulla haluamme kiihdyttää tekoälyn […]

Vähittäiskauppa

Valtionhallinto

 • A man sitting at a table using a laptop

  Neljä yleistä haastetta, joita hallitukset kohtaavat kriisin aikana

  Tämä blogi antaa parhaat ratkaisut kotona työskentelyyn, yhteydenpitoon, tilannetietoisuuden lisäämiseen ja tietoturvallisuuden ylläpitämiseen.

 • Kaksi henkilöä käyttää Surface Go -laitetta toimistossa

  Miten teknologia uudistaa julkishallintojen työtä

  Julkishallinnot kantavat suurimman vastuun jokaisen maan kansalaisista. Ihmiset ovat riippuvaisia niiden tarjoamista palveluista tavalla, joka ei ole verrattavissa mihinkään muuhun instituutioon. Olipa kyse terveydenhuollosta, opetusalasta, liiketoiminnasta, tie- ja rautatieverkostoista tai vesijohdoista – on keskeisen tärkeää, että julkishallinnon instituutiot ovat aina sosiaalisten ja digitaalisten trendien kärjessä. Pilvipohjaisilla teknologioilla on ratkaiseva rooli siinä, miten julkishallinnon virastot ovat […]

Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita asiakirja-aineistoa kohden:

100 Tarinaa

 • Viisi vinkkiä muutosjohtamiseen

  Viisi vinkkiä muutosjohtamiseen

  Opetusneuvos Martti Hellström on ollut kouluttamassa rehtoreita muutosjohtamiseen. Hellströmin 5 vinkkiä muutosjohtamiseen: Hoida ensin oma ajattelusi kuntoon ja ymmärrä, millaista muutosta johdat. Mikä toiminnassa lakkaa, vähenee, jatkuu, lisääntyy, on kokonaan uutta? Johda sitten vahvasti muutosta ja priorisoi uusi pedagogiikka. Tee hyötyanalyysi ja myy muutos hyödyillä. Kuuntele tarkkaan esiin nousevaa vastustusta ja tutki väitteet huolella. Tee […]

Asiakastarinat

 • Komatsun keltaisia koneita

  Tietokannan siirto, joka auttaa sinua olemaan "parempi kuin paras"

  Japanin termi dantotsu on vaikea kääntää, mutta karkeasti ottaen se tarkoittaa "parempi kuin paras". Kansainvälisillä markkinoilla toimiva japanilainen rakennus- ja kaivosvälineyritys Komatsu perustettiin lähes 100 vuotta sitten, ja siitä lähtien se on pyrkinyt tarjoamaan asiakkailleen palvelua tällä ohjenuoralla. Osana tätä missiota Komatsu lanseerasi Dantotsu-strategiansa vuonna 2003. Siihen sisältyy "Dantotsu-tuotteiksi" nimetty tuotevalikoima niiden vertaansa vailla olevan […]

Digitalisaatio

 • 9 tapaa saada kenttäpalvelukeskus tuottamaan voittoa

  9 tapaa saada kenttäpalvelukeskus tuottamaan voittoa

  Enemmän voittoa kuin kuluja tuottava palvelu on minkä tahansa organisaation tavoitteena. Listasimme muutamia vinkkejä tämän tavoitteen saavuttamiseen. 1. Tunne tarjontasi Tuotteen tai palvelun markkinoinnin tärkeitä elementtejä on tuntea oma tarjonta läpikotaisin ja tietää, miten potentiaaliset asiakkaat tarinaasi suhtautuvat. Mieti, mitä haluaisit asiakkaidesi sanovan yrityksestäsi ja missä se on parempi kuin alan muut yritykset. 2. Tarjoa […]

Kumppaniblogi

 • Zure auttaa ContractZenia kansainvälistymään Azuren avulla

  Zure auttaa ContractZenia kansainvälistymään Azuren avulla

  Tämä artikkeli on osa Kumppaniblogi nimistä vieraskynäsarjaa, jossa Microsoftin kumppanit kertovat tarinoita pilvipalveluista. ? Zuren Azure-kokemus ja Microsoft Azuren globaalit palvelut tukevat ContractZenin kansainvälistymistä. ContractZen on innovatiivinen SaaS-ratkaisu, jolla vastataan koventuvan regulaation, tietoturvavaatimusten sekä kansainvälisen kilpailun tuomiin haasteisiin hyvän hallintotavan osalta. Palvelun tavoitteena on järisyttää markkinoita tarjoamalla kilpailijoitaan intuitiivisempi ja nopeampi työskentelytapa murto-osalla kustannuksista. ContractZenillä […]

Media

 • Katarina Engblom kumppani- ja SMB liiketoimintajohtajaksi

  Katarina Engblom kumppani- ja SMB liiketoimintajohtajaksi

  Aloitin tammikuun alussa 2019 Microsoft Oy:llä kumppaniliiketoiminnasta ja pienistä ja keskisuurista asiakkaista vastaavana johtajana. Edeltäjäni Microsoftilla Jussi Tolvanen siirtyi syyskuun alussa Microsoft Oy:n toimitusjohtajaksi, joten minulla on mielenkiintoinen tehtävä edessäni. Sain heti aluksi muutamia kysymyksiä, joiden avulla pääsenkin helposti esittäytymään. Kuka olet ja mistä tulet? Olen energinen ja iloinen teknologiasta ja ihmisistä innostuva johtaja. Aamulla […]

Tietoturva ja tietosuoja

 • Kyberturvallisuus pilviaikakaudella

  Kyberturvallisuus pilviaikakaudella

  Yritys ei enää voi suojata itseään pelkällä suojamuurilla ja laskusillalla. Maailma oli IT:n näkökulmasta huomattavasti yksinkertaisempi kymmenen vuotta sitten. Organisaation rajat olivat tietoteknisessä mielessä helposti piirrettävissä, joten suojaukset oli mielekästä rakentaa näitä rajoja mukaillen. Voidaan ajatella, että organisaatio oli kuin keskiaikainen linna, jonka suojaamiseen riitti suojamuuri ja laskusilta. Organisaatiolla oli oma sisäinen verkkonsa ja sen […]

Vinkit

 • Kaksi naispuolista työntekijää ja yksi miespuolinen työntekijä ideoi epämuodollisessa toimistoympäristössä. Molemmat naiset käyttävät kannettavia tietokoneita, mies kirjoittaa. Taustalla näkyy suurikokoinen näyttö.

  Vuoden 2019 nykyaikaiset myyntitrendit 5 webinaarissa

  Ostajien ja myyjien suhde muuttuu päivittäin monimutkaisemmaksi. Jokainen potentiaalinen kumppanuus edellyttää oikean ostajan löytämistä, hänen liiketoimintansa kokonaisvaltaista ymmärtämistä, ostosyklissä etenemisen seuraamista ja asiakkaan sitouttamista oikeanlaisella sisällöllä – ja tämän kaiken tulee tapahtua asiakkaan haluamalla tavalla ja hänelle sopivaan aikaan. Tämä muuttuva dynamiikka korostaa nykyaikaisen myynnin taiteellisuutta. Kun aika on oikea, ostajat haluavat edelleen henkilökohtaista huomiota […]