Siirry pääsisältöön

Järvenpään kaupunki valjasti Microsoft Azuren tiedolla johtamisen tueksi

Lukas Lundin

Lukas Lundin

Tuotemarkkinointipäällikkö, Azure

Lukuaika, 5 min.

Järvenpään kaupunki haluaa tarjota laadukkaita digitaalisia palveluja sekä työntekijöille että asukkaille ja tuottaa ajantasaista dataa kaupungin toiminnan ja päätöksenteon pohjaksi. Tiedolla johtaminen on kaupungin strategian ytimessä. Tietovarastointi- ja raportointiratkaisuksi Järvenpää valitsi Microsoft Azure -pilvipalvelun ja Power BI:n.

 Järvenpää on noin 45 000 asukkaan kaupunki Keski-Uudellamaalla. Järvenpäällä on pienen kaupungin resurssit, mutta kasvukeskuksena suuren kaupungin tavoitteet. Toisaalta kaupunki halutaan säilyttää vetovoimaisena asukkaille ja yrityksille. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa keskeisessä roolissa ovat datan hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen. Kun kaupunki päivitti strategiaansa vuoden 2019 lopulla, ne nostettiin strategian keskeisiksi painopisteiksi.  

 Järvenpään kaupungin tietohallintojohtaja Toni Pallaspuro sai tehtäväkseen lähteä rakentamaan kaupungille järjestelmää ja toimintamallia tiedolla johtamiseen. Työsarka oli mittava. Kaupungin eri yksiköillä oli käytössään satoja vanhoja tietojärjestelmiä, joilla ei ollut yhteisiä rajapintoja, joten tiedot raportteihin jouduttiin keräämään manuaalisesti eri lähteistä. Heti alkuun olikin selvää, että tarvittaisiin tekniset ratkaisut ajantasaisen datan hallintaan ja hyödyntämiseen.  

 Ratkaisu löydettiin kaupungille jo tutuista Microsoftin palveluista 

 Järvenpään kaupungille oli tärkeää löytää tiedolla johtamisen alustaksi nykyaikainen pilvipalvelu. Kaupungilla oli jo käytössään M365-palveluita ja joitakin Azure-sovelluksia, joten Microsoft Azure ja Power BI olivat luonteva valinta tiedonhallintaratkaisuksi. Azuren alusta toimi saumattomasti yhteen Järvenpään kaupungin keskitetyn integraatioalustan kanssa, ja sen myötä tiedot saadaan sulavasti yhtä väylää pitkin tietovaraston hyödynnettäväksi. Järvenpään kaupunki suunnitteli tietovaraston arkkitehtuurin, ja ensimmäinen versio teknisestä alustasta ja pilottitoteutuksista toteutettiin yhteistyössä Aureolis Oy:n kanssa (nykyinen Loihde Analytics). Kumppaniksi teknisen ratkaisun kehitykseen puolestaan valikoitui kilpailutuksen kautta Cerion, jolla on vankka kokemus Microsoftin pilvipalveluista kunta-alalla.  

 ”Toteutus sujui ketterästi, kun käyttöön otettavat sovellukset olivat jo Azuressa valmiina – ensimmäinen versio oli pystyssä muutamassa päivässä”, Pallaspuro kertoo. ”Olemme suhtautuneet uuden järjestelmän käyttöönottoon ketterän kehittämisen ideologian lisäksi kokeilukulttuurin kautta – opimme meille parhaat toimintatavat yrityksen ja erehdyksen kautta. Lisäksi olemme saaneet vahvan tuen Microsoftilta koko projektin ajan.” 

 Tiedon varastoinnin lisäksi Järvenpäässä piti luoda mallit tiedon keräämiselle, analysoinnille ja raportoinnille. Aluksi kokeiltu tarvelähtöinen top-down-suunnittelu kohtasi kuitenkin haasteita, sillä kaupungin johdon ja työntekijöiden oli vaikea hahmottaa, mitä kaikkea uusi teknologia ja tiedolla johtaminen voisi heidän työssään mahdollistaa. Lopulta päädyttiinkin rakentamaan ensin tekninen ympäristö kokonaisuutena kuntoon ja keräämään siihen dataa kaupungin kaikista funktiosta. Kaikkeen datan keräämiseen ja siirtämiseen hyödynnetään kaupungin omaa toimistotyön automatisoinnin palvelua. 

 ”Nyt olemme saaneet tekniset ratkaisut valmiiksi, ja dataa voidaan hyödyntää ja hallita mistä tahansa lähteestä”, Pallaspuro sanoo.  

 Tieto päätöksenteon tukena 

Microsoft Azure ja Power BI on jo otettu käyttöön muun muassa kaupungin toimintaympäristöraportoinnissa ja tilahallinnossa. Järjestelmään kerätään ajantasaista dataa esimerkiksi väestö- ja työttömyyskehityksestä ja kunnan tilojen siivous- ja ylläpitokustannuksista ja tuotoista. Monet ennen manuaaliset työvaiheet on saatu automatisoitua, kun kaikki toiminnot pohjautuvat samaan data-alustaan. 

”Kustannusten yksityiskohtaisempi ja ajantasainen koonti auttoi päätöksenteossa myös koronan keskellä, sillä näimme todenmukaisesti, mitä säästöjä esimerkiksi tietyn julkisen tilan sulkeminen toisi. Ennen nykyistä järjestelmää tietoja piti itse kerätä ja yhdistellä eri lähteistä ja työstää ennen käyttöä, jolloin ne saatiin kasaan viiveellä. Selvittelyyn kului aina myös runsaasti työaikaa. Nyt tieto on Power BI:ssä reaaliaikaisena, oikeassa muodossa ja saatavissa juuri silloin, kun sitä tarvitsee”, Järvenpään kaupungin talousjohtaja Kirsi Rinne kertoo. 

Rinne korostaa, että tärkeä vaihe Power BI:n käyttöönotossa oli saada ICT-tiimille määriteltyä, mitä järjestelmältä halutaan ja miten järjestelmässä näkyvä tieto visualisoidaan. Tämän jälkeen käyttöönotto olikin jo helppoa: ”Power BI työkaluna oli osastomme työntekijöille jo ennestään tuttu, joten erillistä perehdytystä siihen ei tarvittu”, Rinne toteaa. ”Kun alusta on rakennettu intuitiivisesti helpoksi, tieto on suurimmalle osalle asiantuntijoista löydettävissä jopa ilman aiempaa Power BI -osaamista.”  

Tulevaisuudessa kaikki toiminta pohjautuu ajantasaiseen dataan 

Hallinnon työn ja päätöksenteon sujuvoittamisen lisäksi Järvenpään kaupunki pyrkii hyödyntämään kerättyä dataa laajasti palveluntuotannossa muun muassa varhaiskasvatuksessa. Kaupungin noin 1500 työntekijästä noin tuhat työskentelee opetuksen ja varhaiskasvatuksen parissa, joten tiedolla johtaminen tällä osa-alueella palvelee merkittävää osaa kaupungin työntekijöistä.  

Tavoitteena Järvenpäässä on mahdollistaa jo lähitulevaisuudessa teknologian avulla esimerkiksi varhaiskasvatuksen työntekijöiden sujuvampi resursointi toimipisteiden välillä reaaliaikaisen henkilöresurssinäkymän avulla. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että työntekijöiden määrää kussakin päiväkodissa voitaisiin seurata ja ohjata palvelun avulla, jolloin esimerkiksi sijaisten löytäminen toimipisteisiin olisi sujuvampaa, ja työntekijöiden aikaa vapautuisi hallinnollisista tehtävistä varsinaiselle työlle lasten parissa. 

”Tulevaisuudessa on tarkoitus, että kaikki Järvenpään toiminta pohjaa ajantasaiseen dataan ja siitä jalostettuun ymmärrykseen. Relevantti tieto halutaan tuoda myös kuntalaisten ja sidosryhmien saataville”, Pallaspuro avaa kehitystyön taustoja.  

Kaupunki on kiinnostunut uusista teknologioista jatkuvasti ja esimerkiksi tekoälyn ja koneoppimisen malleja tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa tiedolla johtamisen tukena. 

”Vielä emme tarkkaan tiedä, mitä kaikkea tiedolla johtaminen voi meille mahdollistaa, mutta olemme luoneet Microsoft Azuren ja Power BI:n sekä modernien integraatioiden avulla pohjan, jonka päälle on helppo rakentaa”, Pallaspuro summaa. 

Järvenpään matka laajamittaiseen tiedolla johtamiseen on vielä kesken, mutta etenee määrätietoisesti ja Microsoft on mieluusti kaupungin tukena tällä matkalla.  

“Tiedolla johtaminen ei ole Järvenpään strategiassa vain sanahelinää, vaan kaupunki on ottanut harppauksen sitä kohti käytännössä ja on todellinen edelläkävijä modernien tietoalustojen käyttöönotossa suomalaisten kaupunkien joukossa. Hyvällä datapohjalla kaupunki voi murtaa aiempia siiloja ja löytää uusia oivalluksia kaupungin jokaisesta toiminnosta”, Microsoftin Azure-tuotemarkkinointipäällikkö Lukas Lundin toteaa. 

Ilmainen AI-raportti: Tekoäly Suomessa. Lue miten 277 suurta Eurooppalaista yritystä hyötyy tekoälystä.

Tutustu, miten länsieurooppalaiset ja suomalaiset päättäjät käyttävät tekoälyä organisaationsa digitalisointiin

Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita toimialakohtaista:

Government

Koulutus

 • Tulevaisuuden IT-infrastruktuurimalli kuntien ja koulujen IT-ammattilaisille

  Tulevaisuuden IT-infrastruktuurimalli kuntien ja koulujen IT-ammattilaisille

  Mitkä tulevaisuuden oppimista palvelevat teknologiset ratkaisut vaativat IT-ammattilaisilta ja miten varmistetaan toimiva infra jokaiseen kouluun Hangosta Utsjoelle? Microsoftin IT-infrastuktuuriasiantuntijat ovat kehittäneet opetuksen järjestäjien tarpeisiin IT-arkkitehtuurimallin, josta kunnat saavat oman työnsä tueksi kuvan hyvin järjestetyn IT- infrastruktuurin rakenteista. Malli tukee teknologiakokonaisuuden hahmottamista ja antaa selkeät ohjeet siihen, mistä palasista syntyy toimiva infra. Teknologian hallinta lähtee verkoista, […]

 • Nyenroden kauppakorkeakoulu: Tietolähteiden yhdistäminen yhtenäisellä tavalla

  Nyenroden kauppakorkeakoulu: Tietolähteiden yhdistäminen yhtenäisellä tavalla

  Nyenroden kauppakorkeakoulu oli keskellä uuden SaaS-pohjaisen talousjärjestelmän integraatiosuunnittelua, kun se huomasi, että ratkaisun yhdistäminen lukuisiin muihin järjestelmiin olisi odotettua monimutkaisempaa. Tämän seurauksena kauppakorkeakoulu pyysi apua Microsoftin kumppaniverkoston jäseneltä Wortellilta, joka ehdotti Azure Unified Pipelinen käyttöönottoa datayhteyksien standardoimiseksi koko tietoympäristössä. “Vuosien ajattelimme IT-infrastruktuuriamme pastasalaattina – sekoituksena erilaisia ainesosia, jotka toimivat yhdessä. Mutta asiaa tutkittuamme tajusimme, että kyseessä […]

Rahoitus ja vakuutukset

 • kaupunkinäkymä

  Datan kerääminen auttaa säästämään vettä

  Rahoitusalan yritys Ibercaja on yli 140 vuoden historiansa aikana ollut vahvasti mukana kehittämässä Espanjan koillisosia. Maaseudulla sijaitsevien asiakkaiden tukemiseksi ja paikallisen vesipulan ratkaisemiseksi yritys auttaa nyt maanviljelijöitä digitalisoimaan viljelykasvien hallintaa. Tässä muutoksessa ovat keskeisessä osassa esineiden internetiä (IoT) tukevat laatikot, jotka keräävät reaaliaikaista tietoa maanviljelijän pelloilta. Useiden anturiensa avulla nämä tehokkaat IoT-laitteet mittaavat hyperpaikallista tietoa […]

 • Suomalainen finanssitalo, älä jää datatulvan alle

  Suomalainen finanssitalo, älä jää datatulvan alle

    Tämä artikkeli on osa Kumppaniblogi nimistä vieraskynäsarjaa, jossa Microsoftin kumppanit kertovat tarinoita pilvipalveluista. Asiakkaiden sydämistä ja rahoista kilpailevat yhä enenevissä määrin ketterät maksupalveluntarjoajat sekä Googlen ja Applen kaltaiset toimijat. Kuluttaja ei enää kysy, milloin paremmat palvelut tulevat – tarjolla on niin paljon uusia vaihtoehtoja, että asiakas voi vaihtaa palveluntarjoajaa parissa minuutissa kotisohvalta käsin. Enää […]

Teollisuus

 • Toimeksiannosta valmiiseen demoon viikossa – näin SoulCore hyödyntää automatisoitua sovellustuotantoa yhteistyössä Vapon kanssa

  Toimeksiannosta valmiiseen demoon viikossa – näin SoulCore hyödyntää automatisoitua sovellustuotantoa yhteistyössä Vapon kanssa

  Vapo oli jo tekemässä päätöstä oman turvehallintajärjestelmänsä toimittajasta, kunnes se antoi tarjouskisan mustalle hevoselle mahdollisuuden osallistua tarjouskisaan. SoulCorelle annettiin viikko valmistella omaa esitystään.  Tuli aika esittää. SoulCore lyö koneen kiinni projektoriin. Kalvolle kajahtaa valmis turvetuotannon demo. Neukkari hiljenee ja kasvot valahtavat valkoisiksi. Oli aika pohtia päätöstä uudelleen. Katso videolta, miten Vapo sai itselleen uudet järjestelmät ja […]

 • Selvitys: 4 tärkeää kenttäpalvelujen trendiä vuodelle 2018

  Selvitys: 4 tärkeää kenttäpalvelujen trendiä vuodelle 2018

  Mitkä trendit muovaavat kenttäpalvelualan tulevaisuutta ja miten voit hyödyntää niitä työssäsi nykypäivän alati muuttuvassa maailmassa, joka on täynnä innovatiivista uutta teknologiaa, yhteydessä olevia laitteita sekä muuttuvia työntekijöiden ja asiakkaiden tarpeita? Trendi 1: Oikeat työkalut oikeille käyttäjille “Kenttäpalveluteknikoille on annettava enemmän vastuuta pelkän yksinkertaisen tehtävän suorittamisen lisäksi. Tuomalla datan osaksi kenttäpalveluteknikoiden toimintoja voimme tehdä tehtävälähtöisestä teknikosta […]

Terveydenhuolto

 • Eksote: Keskitetyn asiakaspalvelun avulla koko hyvinvointialueen palvelut samalta luukulta

  Eksote: Keskitetyn asiakaspalvelun avulla koko hyvinvointialueen palvelut samalta luukulta

  On hyvä syy olla hippusen kateellinen sille vauhdille, jolla Eksote etenee hyvinvointialueeksi. Tai miltä kuulostaa se, että terveysasemien palveluihin saa kontaktin aamuseitsemästä iltakahdeksaan? Jo ensikontaktilla voi tavoittaa etälääkärin. Microsoftin asiakkuusjohtaja Aleksi Kuitunen muistuttaa, että terveydenhuollon palveluiden tasa-arvoinen saatavuus ja yhden luukun asiointiperiaate on yksi koko sote-uudistuksen tavoitteista. Uutta julkisilla varoilla luotua keskitetyn asiakaspalvelun konseptia käytetään […]

 • Senior woman sitting in a couch while using a smartphone

  Teknologia palveluasumisen uudistajana

  Miltä näyttävät teknologian hyödyntämisen nykytila ja tulevaisuus hoivapalveluasumisessa? Haastattelimme yhdessä konsulttiyhtiö Nordic Healthcare Groupin (NHG) kanssa loppuvuodesta 2022 viiden suuren julkisen ja yksityisen hoivapalveluita tuottavan organisaation johtajia teknologian hyödyntämisestä hoivapalveluasumisessa. Saimme kuulla heidän visioitaan siitä, millaisena he näkevät tulevaisuuden hoivapalveluasumisen. Hämmästystä vastaajissa herätti erityisesti nykytilan pysähtyneisyys – esiin tuli kuitenkin myös toivo paremmasta. Sosiaalihuollon teknologinen […]

Vähittäiskauppa

Valtionhallinto

 • A man sitting at a table using a laptop

  Neljä yleistä haastetta, joita hallitukset kohtaavat kriisin aikana

  Tämä blogi antaa parhaat ratkaisut kotona työskentelyyn, yhteydenpitoon, tilannetietoisuuden lisäämiseen ja tietoturvallisuuden ylläpitämiseen.

 • Kaksi henkilöä käyttää Surface Go -laitetta toimistossa

  Miten teknologia uudistaa julkishallintojen työtä

  Julkishallinnot kantavat suurimman vastuun jokaisen maan kansalaisista. Ihmiset ovat riippuvaisia niiden tarjoamista palveluista tavalla, joka ei ole verrattavissa mihinkään muuhun instituutioon. Olipa kyse terveydenhuollosta, opetusalasta, liiketoiminnasta, tie- ja rautatieverkostoista tai vesijohdoista – on keskeisen tärkeää, että julkishallinnon instituutiot ovat aina sosiaalisten ja digitaalisten trendien kärjessä. Pilvipohjaisilla teknologioilla on ratkaiseva rooli siinä, miten julkishallinnon virastot ovat […]

Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita asiakirja-aineistoa kohden:

100 Tarinaa

 • Työkaluja oppimisen muutoksen toteuttamiseen päättäjille

  Työkaluja oppimisen muutoksen toteuttamiseen päättäjille

  Syväoppiminen muuttaa koulua, opetusta sekä opettajan ja oppilaan roolia. Lahjana satavuotiaalle Suomelle Microsoft käynnisti Oppimisen Pohjantähti -ohjelman tukemaan oppimisen muutosta ja samalla siirtymistä uuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja osaamisen arviointiin. Visiona on hyvinvointi ja tasa-arvoinen koulumaailma, jossa oppiminen sujuu ajasta ja paikasta riippumatta ja on motivoivaa ja innostavaa kaikille – lähtötaidoista ja varallisuudesta riippumatta. Ohjelman […]

Asiakastarinat

 • Kaksi henkilöä käyttää Surface Go -laitetta toimistossa

  Miten teknologia uudistaa julkishallintojen työtä

  Julkishallinnot kantavat suurimman vastuun jokaisen maan kansalaisista. Ihmiset ovat riippuvaisia niiden tarjoamista palveluista tavalla, joka ei ole verrattavissa mihinkään muuhun instituutioon. Olipa kyse terveydenhuollosta, opetusalasta, liiketoiminnasta, tie- ja rautatieverkostoista tai vesijohdoista – on keskeisen tärkeää, että julkishallinnon instituutiot ovat aina sosiaalisten ja digitaalisten trendien kärjessä. Pilvipohjaisilla teknologioilla on ratkaiseva rooli siinä, miten julkishallinnon virastot ovat […]

Digitalisaatio

 • henkilö seisoo pöydällä

  Uusi pilvipohjainen ERP-ratkaisu pienille ja keskisuurille yrityksille

  Monien pienten ja keskisuurten yritysten johtajat kamppailevat samojen yleisten ongelmien kanssa. Kuinka pitää pienen tai keskisuuren yrityksen toiminta sujuvana riippumatta siitä, minkälaisia tilanteita tulee vastaan? Kuinka seurata hajallaan olevia tietoja eri osastojen järjestelmissä? Kuinka yhdenmukaistaa ja automatisoida hallintaprosesseja toiminnan kasvaessa ja kehittyessä? Ja miten tarjota erinomaista personoitua palvelua ja samalla edistyä nopeasti laajassa skaalassa? Vastaus […]

Kumppaniblogi

 • Azure

  Neljä askelta onnistumiseen: kuinka Nordcloud harmonisoi Containershipsin Azure-arkkitehtuurin

  Tämä artikkeli on osa Kumppaniblogi nimistä vieraskynäsarjaa, jossa Microsoftin kumppanit kertovat tarinoita pilvipalveluista.   Containerships vastaa laajasti logistiikkapalveluista Euroopassa. Verkostoon kuuluu nykyisin useita satamia ympäri Euroopan. Lue miten Nordcloud harmonisoi Azure-arkkitehtuurin. “Yhteinen toimintatapamme ei olisi ollut mahdollista perinteisten datakeskusten maailmassa. Kunnolliset perustukset eivät liity ainoastaan kuluihin tai turvallisuuteen, vaan mahdollistavat meille ketteryyden ja innovatiivisuuden, jotka […]

Media

 • Katarina Engblom kumppani- ja SMB liiketoimintajohtajaksi

  Katarina Engblom kumppani- ja SMB liiketoimintajohtajaksi

  Aloitin tammikuun alussa 2019 Microsoft Oy:llä kumppaniliiketoiminnasta ja pienistä ja keskisuurista asiakkaista vastaavana johtajana. Edeltäjäni Microsoftilla Jussi Tolvanen siirtyi syyskuun alussa Microsoft Oy:n toimitusjohtajaksi, joten minulla on mielenkiintoinen tehtävä edessäni. Sain heti aluksi muutamia kysymyksiä, joiden avulla pääsenkin helposti esittäytymään. Kuka olet ja mistä tulet? Olen energinen ja iloinen teknologiasta ja ihmisistä innostuva johtaja. Aamulla […]

Tietoturva ja tietosuoja

 • Guy working in front of a PC

  Vaatimustenmukaisuusohjelma asiakaslähtöisen yrityskulttuurin tukena

  Vaatimustenmukaisuusongelmien ratkaisemiseen tarvitaan suunnittelua ja viestintää. Kattava ohjelma voi kuitenkin varmistaa, että olet valmiina tuleviin haasteisiin. Se antaa henkilöstöllesi vapauden keskittyä parhaaseen osaamiseensa. E-kirjamme Dynamics 365 vaatimustenmukaisuuden tukena kertoo, miten tällainen ohjelma voi auttaa markkinointitiimiäsi sopeutumaan muutokseen ja parantamaan asiakaslähtöisyyttä. Keskitetyn hallinta- ja vaatimustenmukaisuusohjelman voima on helppo ymmärtää ajattelemalla sen tuomia sekä sisäisiä että ulkoisia […]

Vinkit

 • Kaksi naispuolista työntekijää ja yksi miespuolinen työntekijä ideoi epämuodollisessa toimistoympäristössä. Molemmat naiset käyttävät kannettavia tietokoneita, mies kirjoittaa. Taustalla näkyy suurikokoinen näyttö.

  Vuoden 2019 nykyaikaiset myyntitrendit 5 webinaarissa

  Ostajien ja myyjien suhde muuttuu päivittäin monimutkaisemmaksi. Jokainen potentiaalinen kumppanuus edellyttää oikean ostajan löytämistä, hänen liiketoimintansa kokonaisvaltaista ymmärtämistä, ostosyklissä etenemisen seuraamista ja asiakkaan sitouttamista oikeanlaisella sisällöllä – ja tämän kaiken tulee tapahtua asiakkaan haluamalla tavalla ja hänelle sopivaan aikaan. Tämä muuttuva dynamiikka korostaa nykyaikaisen myynnin taiteellisuutta. Kun aika on oikea, ostajat haluavat edelleen henkilökohtaista huomiota […]