Arrangerte Hackathon for fremtidens lavkodeløsninger i Sparebank 1  

Bo Kaaber Brandt

Bo Kaaber Brandt

GTM Lead Business Applications

Lesetid, 5 min.

Da Sparebank 1 Utvikling inviterte til Power Platform-Hackathon, samlet fem av landets fremste ekspertmiljøer innen Microsoft-plattformer seg for å knive om førsteplassene.   

– – – –  

Blant disse var Sopra Steria, KPMG, EVIDI, Bouvet og Cefyr.   

– Dette har vært kjempemoro og en helt ny måte å utveksle lærdom mellom kunde og leverandør, sier Pål-André Kjøniksen, gründer i Cefyr.   

Power Platform er en samling av tjenester og applikasjoner fra Microsoft som gjør det mulig for brukere å bygge, administrere og automatisere forretningsapplikasjoner.   

På grunn av et intuitivt grensesnitt og ferdige komponenter som lett kan utvikle spesifikke behov er det raskere og enklere å lage systemer og applikasjoner i Power Platform, sammenlignet med tradisjonelle IT-prosjekter.   

Kunsten å ta i bruk Power Platform og dens muligheter refereres gjerne til som lavkode, eller low-code/no-code på engelsk.   

– Power Platform gjør digital problemløsning mer tilgjengelig for flere, sier Gro Elin Hansen, leder for fagmiljø Microsoft i Sparebank 1 Utvikling.   

Fire ulike caser 

På Hackathonet kunne teamene velge mellom fire ulike caser basert på fire reelle behov i banken.  

Derfra fikk de fire uker på seg til å presentere hvordan Sparebank 1 kunne bruke Microsoft-teknologi og Power Platform spesielt til å automatisere eller effektivisere disse prosessene. 

– Casene var basert på situasjoner som vi har vært gjennom eller som foregår hyppig, der vi vet at ved bedre systemstøtte kunne håndteringen vært enklere og mer effektiv, forteller Hansen.  

Automatisering og AI 

Under hackathonet presenterte Cefyr en løsning for en standardisert arbeidsflyt for innmelding av utkontrakteringer til Finanstilsynet.   

Det er en sammensatt og manuell prosess hvor meldingen blant annet må godkjennes i alle bankers styrer før avtalen iverksettes.  

Løsningen automatiserte blant annet innhenting av virksomhetsdata fra Brønnøysundsregisteret og varsling av beslutningstakere i Outlook og Teams.   

– I tillegg trente vi en AI-modell på Finanstilsynets veileder som kvalitetssikret meldingen og svarte på spesifikke spørsmål knyttet til utkontraktering. Alt dette samlet vi i én enkel applikasjon i Power Apps.  

 For denne løsningen fikk Cefyr prisen for beste innovative løsning.   

Kommer til å prege fremtidens arbeidsliv  

Hackathonet markerte startskuddet for Sparebank 1 sin prosess med å integrere Power Platform i deres virksomhet.   

–  Vi ser det som en stor mulighet og fordel å kunne løse de mindre, daglige behovene for datainnsamling, gjennomføring og automatisering av rutinemessige oppgaver, sier Gro Elin Hansen, leder for fagmiljø Microsoft i Sparebank 1 Utvikling.   

Integreringen gjør de uten forhåndsdefinerte bruksområder og forseggjorte strategier for utnyttelse. For noen kan dette virke som en baklengs måte å implementere ny teknologi.   

Men for Sparebank 1 er det å utforske, lære, snu seg raskt og la systemanvendelser bli en del av kulturbygging og brukeradopsjon – en helt naturlig måte å tilnærme seg ny teknologi på.   

– Vi vet at Power Platform og hverdagsdigitalisering i stor grad kommer til å prege fremtidens arbeidsliv, sier Hansen.   

– Samtidig er det helt nødvendig at flere i organisasjonen – ikke bare utviklere – kan bidra til å løse digitale problemer. Slik vil Power Platform også bidra til å heve den digitale kompetansen på tvers av forretningsområder, legger hun til.   

Unik organisasjonsstruktur   

Sparebank 1-alliansen har nemlig et sammensatt organisasjonskart. Det er ikke bare én bank, heller snarere et nettverk av uavhengige banker og selskaper.   

Den komplekse organisasjonsstrukturen kommer med tydelige utfordringer – men åpner også for noen helt unike muligheter.   

For det første kan alliansen sjelden benytte seg av «one size fits all»-løsninger.   

De trenger i stedet systemer som er fleksible nok til å betjene en mangfoldig brukergruppe. De skal være nasjonale og lokale. For mennesker i alle aldre og yrker.   

Og fordi bankene møter på mange av de samme arbeidsprosessene, men uavhengig av hverandre, oppstår det naturlig nok en del dobbeltarbeid og siloer.   

– Her ligger det et stort potensial for å effektivisere og standardisere arbeidsprosesser med Power Platform på tvers av banker og selskaper, sier Hansen og legger til:   

– Basert på det vi har sett gjennom hackathonet, ser vi at mulighetsrommet er stort.   

Flere anerkjenner gevinsten av Power Platform   

Bouvet jobbet med et caseen case som handlet om oppfølging og bytte av underleverandører, som er en kompleks prosess med mange ulike beslutningsledd.   

– I løpet av en intensiv design sprint kartla vi bankens behov og muligheter, utforsket ulike prototyper og presenterte en konkret løsning, sier Tore Hovemoen, avdelingsleder i Bouvet.  

Ved hjelp av Power Platform og flere av verktøyene i Microsoft sin portefølje, bygde de en ekstern leverandørportal og en intern saksbehandlingsløsning. 

For løsningen vant Bouvet prisen for beste design- og prosesstilnærming.    

– Dette viser at lavkode kan forenkle og effektivisere selv komplekse arbeidsprosesser, forklarer han.   

Hovemoen mener stadig flere anerkjenner gevinsten av Power Platform og lavkode.   

– Vi har allerede implementert mange suksessrike prosjekter med lavkodeverktøy for våre kunder, og interessen for slike løsninger fortsetter å vokse, sier han.   

Han peker på behovet for rask utvikling av nye løsninger i et skiftende digitalt landskap og mangel på utviklere som grunner til veksten av Power Platform.   

– Lavkodeverktøy tillater ikke bare sentralisert prosessforbedring, men gir også de enkelte avdelingene mulighet til å effektivisere og tilpasse sine egne prosesser, sier han.   

EVIDI, Sopra Steria og KMPMG også blant prisvinnerne  

EVIDI vant beste tekniske løsning for en brukervennlig leverandørportal med en spesialdesignet app som gir full tilgang til leverandører, avtaler, risikovurderinger, samt integrerte Power BI-rapporter for dyptgående innsikt. 

– Det gir leverandører muligheten til å administrere avtaler, kommunisere med SparebBank 1 og signere avtaler elektronisk, sier Lars Yngvar Tømmerholt, CCO i EVIDI.  

Sopra Steria fikk prisen for beste forretningsmessige løsning for en applikasjon som skulle erstatte et Word-skjema når det kom til sjekklister for avtalesignering for nye leverandører.  

– Appen var lett å forstå, samlet inn data på en strukturert måte og kunne hjelpe Sparebank 1 til å lære mer om prosessen rundt avtalesignering, sier Øystein Hveding, manager i Sopra Steria.  

KPMG var det eneste selskapet som løste samtlige briefer i konkurransen og fikk prisen for beste forretningsmessige løsning på tvers av casene.  

– Vi har investert tungt i å bygge opp spesialkompetanse på dette området som har resultert i et solid team. Det er gledelig å se at arbeidet blir anerkjent og at kundene ser verdien av Power Platform, sier Andrea De Capitani, partner i KMPG Norge. 

Oppdag flere relaterte artikler per bransje:

Detaljhandel

Finans og forsikring

 • Norwegian Fintech Cloud Community

  Norwegian Fintech Cloud Community

  On March 21st, we held the first ever Norwegian Fintech Cloud Community in our offices in Oslo! Thank you to both technical/developer leads and business leaders for joining us for this day of inspirational talks by other financial organisations and cloud experts from Microsoft, as they shared best practices in building solutions in the cloud. […]

Helseomsorg

 • A woman working in healthcare talking to another woman

  Teams i helse, pleie og omsorg

  Vi har sett mange gode brukerscenarier i forbindelse med Microsoft Teams for kontorarbeidere. Men… visste du at ansatte i helse, pleie og omsorg også får nytte og verdi fra bruk av Microsoft Teams?   I webinaret Teams i helse, pleie og omsorg fikk vi høre fra Aukra kommune og København kommune om hvordan de bruker Microsoft Teams i […]

 • Datadrevet helse-Norge

  Datadrevet helse-Norge

  Fredag 22. januar, hadde vi en direktesendt event om bruken av Power BI i helseregionene- og foretakene, og hvordan din organisasjon kan dele innsikt på en sikker måte på tvers av applikasjoner og samhandlingsverktøy.   Denne bloggposten inkluderer presentasjonene fra foredragsholderne og spørsmålene fra eventet. Foredragsholderne og presentasjoner:   Helseregionene: «PowerBI i Helse Sør-Øst» av Lars Rønning – Analysesjef i Helse Sør-Øst «Datadrevet helse-Norge – bruk av […]

Industri

 • Microsoft på ERP 2022: Do more with less

  Microsoft på ERP 2022: Do more with less

  Forretningssystemer har aldri vært viktigere enn det er i dag for å sørge for at vi er motstandsdyktige og for at vi skal kunne drive bedrifter, organisasjoner, og offentlig sektor mest mulig effektivt og sikkert. Derfor er vi på ERP 2022 for å vise viktigheten av en plattform som skalerer og utvider horisonten for forretningssystemene. […]

 • Fremtidens arbeidsplass – Innovasjon på arbeidsplassen

  Fremtidens arbeidsplass – Innovasjon på arbeidsplassen

  Organisasjoner og bedrifter har det siste året vært gjennom massive endringer. De aller fleste av oss må tenkte nytt for å vokse, kunne tilby bedre kundeopplevelser og ikke minst engasjere ansatte i en ny arbeidshverdag. I webinaret ‘Fremtidens arbeidsplass – Innovasjon på arbeidsplassen’ så vi på hvordan samarbeid, produktivitet og innovasjon på arbeidsplassen har endret […]

Offentlig sektor

 • Microsoft Norges respons til COVID-19

  Microsoft Norges respons til COVID-19

  Sist oppdatert: 16. mars 2020 Microsoft har en global tilnærming til beredskapsplaner og planlegging av krisehåndtering, som inkluderer både forutsette og uforutsette hendelser. Tilnærmingen inkluderer en handlingsplan ved pandemier. Våre handlingsplaner aktiveres over hele verden, og i tillegg til bistandsmidler til Kina og Puget Sound Community, har vi forpliktet oss til å levere produkter, tjenester […]

 • Innovasjon i kommune-Norge ved hjelp av PowerApps

  Innovasjon i kommune-Norge ved hjelp av PowerApps

  Har du opplevd situasjoner hvor en oppgave må gjøres, men hvor dere har manglet et system som muliggjør dette på en enkel, oversiktlig og rask måte? Microsoft sin løsning PowerApps kan løse nettopp dette problemet. Før var den eneste måten å erstatte tunge manuelle prosesser og fagsystemer å gå til store offentlige anskaffelser eller lange […]

Utdanning

 • Library
  Les mer om Teams i skolen Samarbeid Lesetid, 1 min.

  Teams i skolen

  Teams har tatt skolenorge med storm, og flere tusen lærere og elever har integrert Teams som en del av sin skolehverdag. Teams samler alle samtalene dine, møter, filer og apper på ett sted – i ditt Team, og du har rask tilgang og enkel oversikt. Som lærer kan du bruke Teams til å tilrettelegge innhold […]

 • Uninett leverer forskningsnett i verdensklasse med Microsoft

  Uninett leverer forskningsnett i verdensklasse med Microsoft

  Uninett investerer nå i kapasiteten på forskningsnettet mot Microsoft for å sikre seg for framtiden. – Trafikken har vokst, derfor gjør vi nå vår første oppgradering fra 20 gigabits per sekund til to parallelle direkteforbindelser på 100 Gb/s, som også er reserver for hverandre, forteller avdelingsdirektør Olaf Schjelderup ved Uninett. For et drøyt år siden […]

Oppdag flere relaterte artikler per dossier:

Digital Transformation

 • Fremtidens arbeidsplass – Innovasjon på arbeidsplassen

  Fremtidens arbeidsplass – Innovasjon på arbeidsplassen

  Organisasjoner og bedrifter har det siste året vært gjennom massive endringer. De aller fleste av oss må tenkte nytt for å vokse, kunne tilby bedre kundeopplevelser og ikke minst engasjere ansatte i en ny arbeidshverdag. I webinaret ‘Fremtidens arbeidsplass – Innovasjon på arbeidsplassen’ så vi på hvordan samarbeid, produktivitet og innovasjon på arbeidsplassen har endret […]

Kundehistorier

 • En mer effektiv kommune med Teams for telefoni

  En mer effektiv kommune med Teams for telefoni

  Når ansatte i Stavanger kommune plukker opp telefonen, er det gjennom Teams. – Se for deg et ektepar hvor den ene er ansatt i kommunen og den andre i et av oljeselskapene her i regionen. Om de sitter ved siden av hverandre på hjemmekontor – så ønsker  kommunen å ha de mest moderne verktøyene. Det […]

Presse

 • Microsoft Norges respons til COVID-19

  Microsoft Norges respons til COVID-19

  Sist oppdatert: 16. mars 2020 Microsoft har en global tilnærming til beredskapsplaner og planlegging av krisehåndtering, som inkluderer både forutsette og uforutsette hendelser. Tilnærmingen inkluderer en handlingsplan ved pandemier. Våre handlingsplaner aktiveres over hele verden, og i tillegg til bistandsmidler til Kina og Puget Sound Community, har vi forpliktet oss til å levere produkter, tjenester […]

Sikkerhet og personvern

 • e-bok: Hvordan unngå sikkerhetsmareritt, slik at bedriften kan lykkes

  e-bok: Hvordan unngå sikkerhetsmareritt, slik at bedriften kan lykkes

  Holder sikkerhetsmareritt deg våken om natten? Sikring av dataene innebærer at du og de ansatte kan få ro i sjelen, tenke stort og oppnå mer. Rapporter viser at små og mellomstore bedrifter er særlig utsatt for databrudd og andre sikkerhetshendelser. Faktisk er 43 % av alle nettangrep rettet mot SMB-er. Hvorfor? Fordi mange av dem er […]

Tips

 • en person som sitter ved et skrivebord foran en bærbar datamaskin

  Gode tips for smartere fjernarbeid med Microsoft Teams

  Fjernarbeid har blitt den nye normalen for mange mennesker, og de må finne forskjellige måter å fungere effektivt som et team på. Microsoft Teams gjør det mulig for kolleger å holde kontakten og være produktive og fortsette å samarbeide like effektivt og sikkert som på kontoret. Enten du allerede bruker det eller ennå ikke har […]