Lesetid, 3 min.

How people are buying has changed significantly over the last years. Gartner says 80% of B2B sales interactions between suppliers and buyers will occur in digital channels by 2025. The traditional linear sales funnel doesn’t work anymore. Thus, as a marketeer, you need to think differently. Inbound marketing is not new, but many people are unsure how to approach this way of attracting new customers. 

The traditional sales funnel is broken. It’s no longer linear, and as a marketeer you need to adapt to new buying habits. 

Inbound marketing is important because it helps companies attract and engage potential customers through relevant and helpful content, rather than interrupting them with traditional outbound marketing methods like cold-calling or advertising. This approach can lead to higher conversion rates and a better return on investment because it targets people who are already interested in a company’s products or services. Additionally, inbound marketing can help build trust and credibility with potential customers, which can lead to long-term, loyal relationships. 

So, what should you do to succeed? Here are five best practices for inbound marketing: 

 1. Define your target audience: In order to create effective inbound marketing content, you need to understand who your target audience is and what their needs and pain points are. By creating buyer personas, you can get a clear picture of who you are trying to reach and tailor your content to meet their specific needs.

 2. Create valuable content: The key to inbound marketing is creating content that is valuable and relevant to your target audience. This can include blog posts, ebooks, webinars, and other forms of content that provide useful information and address the pain points of your audience.

 3. Optimize for search engines: In order for your content to be found by potential customers, it needs to be optimized for search engines. This includes using relevant keywords and meta tags, as well as creating high-quality, engaging content that will be shared and linked to by other websites.

 4. Use calls-to-action: Once you have attracted potential customers to your website through valuable content, you need to guide them towards the next step in the sales process. This can be done by including calls-to-action (CTAs) in your content, such as «Download our e-book» or «Schedule a consultation.» All supported by your marketing automation system with a personal, automated customer journey that adapts to the potential customer’s actions.

 5. Measure and analyze your results: In order to understand the effectiveness of your inbound marketing efforts, you need to measure and analyze your results. This includes monitoring metrics such as website traffic, lead generation, and conversions. By analyzing this data, you can make informed decisions about where to focus your efforts and optimize your inbound marketing strategy. 

By following these best practices, you can create an effective inbound marketing strategy that attracts qualified leads and helps your business grow. Remember, inbound marketing is all about creating valuable and relevant content that addresses the needs and pain points of your target audience, and guiding them through the sales process with calls-to-action. 

If you want to learn more about best practices for connected sales and marketing, join us for the free 60-minute webinar “The Future of Customer Experience” on January 23rd, 2023. Find out more and register here: The Future of Customer Experience. 

 

Oppdag flere relaterte artikler per bransje:

Detaljhandel

Finans og forsikring

 • Arrangerte Hackathon for fremtidens lavkodeløsninger i Sparebank 1  

  Arrangerte Hackathon for fremtidens lavkodeløsninger i Sparebank 1  

  Da Sparebank 1 Utvikling inviterte til Power Platform-Hackathon, samlet fem av landets fremste ekspertmiljøer innen Microsoft-plattformer seg for å knive om førsteplassene.    – – – –   Blant disse var Sopra Steria, KPMG, EVIDI, Bouvet og Cefyr.    – Dette har vært kjempemoro og en helt ny måte å utveksle lærdom mellom kunde og leverandør, sier Pål-André […]

 • tech workers in bank

  Slik implementeres Copilot i bankbransjen

  DNB og SpareBank 1 delte av sine erfaringer og produktivitetsgevinster med Copilot: – For flere føles det ut som de jukser på jobben, sier prosjektleder.  Å lykkes med Copilot krever noe ganske annet enn å implementere ny programvare eller en applikasjon på arbeidsplassen. Den kunstig intelligente assistenten fra Microsoft representerer en helt annen måte å […]

Helseomsorg

 • Microsoft Cloud for Health – the need of the hour

  Microsoft Cloud for Health – the need of the hour

  The year that has just been, is the year that challenged human interaction to a great length. A chat over a cup of coffee, evening dine-out with families and friends, a warm hug or a reassuring handshake: the year 2020 challenged the goodness of an endearing touch. However, 2020 was also the year of human […]

 • logo

  Derfor er tillit den viktigste ingrediensen i digital transformasjon innen helsesektoren.

  Telefonen min hadde nesten ringt ustanselig i ukevis, og nå ringte den igjen. «Veronica», sa stemmen i den andre enden, «vi har fått en idé!» Jeg hørte straks hvem det var. Jeg har kjent Carlo Tacchetti nesten like lenge som jeg har jobbet hos Microsoft. Han er professor ved universitetet Vita-Salute San Raffaele og direktør […]

Industri

 • Ship from Wallenius Wilhelmsen

  Derfor velger de ansatte i Wallenius Wilhelmsen Copilot over gratis lunsj

  Slik har et av verdens største selskaper innen shipping og logistikk lykkes med implementeringen av Copilot for Microsoft 365.  Wallenius Wilhelmsen er den del av en lang historie med å utnytte ny teknologi for å bli raskere og mer produktive.  Når en av verdens største leverandører av helhetlige forsyningskjede- og logistikkløsninger ser etter måter å […]

 • en gruppe mennesker i et rom

  Open Innovation Cruise

  Microsoft Norway’s startup team and Sopra Steria Scale up organized Open Innovation Cruise 2019 on October 15th to October 17th. Thank you Sopra Steria for a fantastic collaboration with organizing this event, and a huge thank you to all the 55 participants from 30 different startups and 6 enterprise organizations. We would also like to […]

Offentlig sektor

 • Sikker datalagring på norsk jord

  Sikker datalagring på norsk jord

  Høsten 2019 åpner Microsoft to nye datasenterregioner i Norge. Datasentrene tilbyr skytjenester til offentlige og private aktører med behov for og krav til lagring av data på norsk jord. Informasjonssikkerhet er helt nødvendig for alle verdiskapende aktører i vårt moderne samfunn. Når stadig flere avgjørelser baseres på en voksende mengde tilgjengelig informasjon, må vi kunne […]

 • en gruppe mennesker som står ved siden av en hund

  Belgisk politistyrke gjennomfører en sikker «mobile-first»-transformasjon

  Det å dele informasjon er nå blitt mye enklere for offiserer og støttepersonell – takket være Microsoft Teams som kjøres på en kraftfull og sikker digital plattform.

Utdanning

Oppdag flere relaterte artikler per dossier:

Digital Transformation

 • en gruppe mennesker i et rom

  Open Innovation Cruise

  Microsoft Norway’s startup team and Sopra Steria Scale up organized Open Innovation Cruise 2019 on October 15th to October 17th. Thank you Sopra Steria for a fantastic collaboration with organizing this event, and a huge thank you to all the 55 participants from 30 different startups and 6 enterprise organizations. We would also like to […]

Kundehistorier

Presse

 • Microsoft Norges respons til COVID-19

  Microsoft Norges respons til COVID-19

  Sist oppdatert: 16. mars 2020 Microsoft har en global tilnærming til beredskapsplaner og planlegging av krisehåndtering, som inkluderer både forutsette og uforutsette hendelser. Tilnærmingen inkluderer en handlingsplan ved pandemier. Våre handlingsplaner aktiveres over hele verden, og i tillegg til bistandsmidler til Kina og Puget Sound Community, har vi forpliktet oss til å levere produkter, tjenester […]

Sikkerhet og personvern

 • Ressurser fra «Personvernsutfordringer i lys av offentlig sky»

  Ressurser fra «Personvernsutfordringer i lys av offentlig sky»

  9. februar 2023 inviterte Microsoft Norge personvernsombud, Data Privacy Officers & Chief Data Officers, til en konferanse hvor vi belyste og diskuterte personvernsutfordringer ved bruk av internasjonale offentlige skytjenester (public cloud). Vi har samlet alle ressursene fra dagen her: Service Trust Portal Home Page (microsoft.com) About our practices and your data – Microsoft & Data […]

Tips

 • Hva kan Copilot for Microsoft 365 hjelpe deg med? Mer enn du tror!

  Hva kan Copilot for Microsoft 365 hjelpe deg med? Mer enn du tror!

  Lær hvilke arbeidsoppgaver Copilot for Microsoft 365 kan hjelpe deg med.  Copilot kan forvandle arbeidshverdagen din. Med kraften som finnes i avansert generativ kunstig intelligens, kombinert med ledende Microsoft-teknologi og programmer du bruker i det daglige, kan verktøyet gjøre deg mer produktiv og øke kreativiteten din.   Men hva er det egentlig Copilot for Microsoft 365 […]