Arbeid & produktivitet

Arbeid & produktivitet

Arbeidsplassen er under forandring. Lær hvordan du kan redefinere hvordan du arbeider, og hvordan du fremmer arbeidskulturen, på nye og spennende måter.

Ingen artikler tilgjengelig ennå

Innovasjon i kommune-Norge ved hjelp av PowerApps

Innovasjon i kommune-Norge ved hjelp av PowerApps

Har du opplevd situasjoner hvor en oppgave må gjøres, men hvor dere har manglet et system som muliggjør dette på en enkel, oversiktlig og rask måte? Microsoft sin løsning PowerApps kan løse nettopp dette problemet. Før var den eneste måten å erstatte tunge manuelle prosesser og fagsystemer å gå til store offentlige anskaffelser eller lange […]

Silje Gulbrandsen

Silje Gulbrandsen

Product Marketing Manager

en mann som sitter på en sofa

Office 365 relanseres og blir Microsoft 365

For å gi privatpersoner og familier en bedre og mer skreddersydd opplevelse av Office 365-verktøyene, blir de nå gjort om til Microsoft 365. De nye pakkene inneholder en rekke oppgraderinger og tilpasninger, inkludert nye Microsoft Family Safety. Den siste tids utfordringer har vist hvor avhengige vi er av digitale verktøy i hverdagen. Dette gjelder ikke […]

Dag Nyrud

Dag Nyrud

Direktør for Modern Workplace

en person som holder en telefon foran et vindu

Hva de ansatte ikke forteller deg

I vår stadig mer konkurransepregede verden har det aldri vært viktigere for bedrifter å være samordnet i måten de jobber på. Suksess krever at alle i organisasjonen drar i samme retning, men som Microsofts Work Reworked-rapport viser, er det fortsatt stort rom for forbedring. Dette vises i uoverensstemmelsen mellom hvordan ledere tror den implementerte teknologien […]

Dag Nyrud

Dag Nyrud

Direktør for Modern Workplace

Innovativ bedriftskultur gir vekst

Innovativ bedriftskultur gir vekst

Hele 96 prosent av norske ledere oppgir at deres organisasjon nylig har gjennomgått en stor organisasjonsendring. En ‘innovativ kultur’, definert som kulturer der nye idéer er velkomne, kan gi store fordeler. Bedrifter som ble vurdert til å ha «innovative kulturer» hadde dobbelt så stor sannsynlighet for en tosifret vekst.   Disse bedriftene så også ut […]

Dag Nyrud

Dag Nyrud

Direktør for Modern Workplace

nærbilde av en vifte

Azure Developer Camp

We’re excited to announce that Microsoft Azure Developer Camp, a free technical training event for developers, is coming to Oslo June 5th! This is your chance to dive deep with Azure and walk away with fresh, leading-edge skills for developing, deploying, and managing cloud applications.  Azure Developer Camp is all about containers on Azure – […]

Christopher Frenning

Christopher Frenning

Direktør for Azure + AI

Tar overtidsarbeidet knekken på produktiviteten (og helsen)?

Tar overtidsarbeidet knekken på produktiviteten (og helsen)?

Er du i fare for å bli utbrent? Når du forlater kontoret for dagen, blir du bombardert av e-poster fra kolleger, kunder og ledere som må leses og besvares. Så når du kommer hjem, hilser du på ektefellen og barna, har en rask middag, og så begynner du å svare på e-post … Høres det […]

Dag Nyrud

Dag Nyrud

Direktør for Modern Workplace

Ineco

Ineco forbedrer produktiviteten hos de ansatte med moderne verktøy og kunstig intelligens

Å streve med programvare bidrar ikke til at folk får gjort mer. Det samme gjelder for fildeling og samarbeid om dokumenter. Hvis dette er vanskelig, går det ut over produktiviteten. Ineco, et spansk selskap innen offentlig sektor, har innsett dette. De gikk inn for å endre måten de ansatte samhandler med teknologi og hverandre på. […]

Dag Nyrud

Dag Nyrud

Direktør for Modern Workplace

A woman with a yellow hat working on a Surface

Kreativitet og produktivitet er to sider av samme, vakre sak.

Tiden som brukes på å være kreativ eller på å være produktiv. Det har alltid vært et kompromiss. Men sannheten er at det er to sider av samme sak. Eller, det er det i det minste nå – i moderne tid. Ny teknologi transformerer vår effektivitet. Vi har frihet til å være mer kreative, til […]

Dag Nyrud

Dag Nyrud

Direktør for Modern Workplace

Woman with yellow hat and coat looking at her watch

Verden beveger seg fort. Det er ikke nok å bare holde tritt.

Folk ønsker ikke å bli begrenset av treg teknologi. For å si det enkelt – et moderne liv krever moderne enheter. Alltid oppdatert, alltid i utvikling. Enkelt. Sømløst. Uproblematisk. Gjøre opplevelser enklere Vi fungerer best når alt virker som det skal. Uansett hvor vi er, eller hva vi gjør, trenger vi teknologi som er enkel […]

Dag Nyrud

Dag Nyrud

Direktør for Modern Workplace

Infografikk: Smarte måter å samarbeide på og oppnå mer

Infografikk: Smarte måter å samarbeide på og oppnå mer

Godt teamarbeid kan gjøre en drøm til virkelighet, men en visjon kan forvandles til et mareritt hvis teamet ikke har tilgang til de riktige verktøyene. Rapporter viser at 83 % av kunnskapsarbeidere er avhengig av teknologi for å kunne samarbeide. Likevel bruker 35 % fortsatt e-post til å samarbeide om dokumenter. Sending av filer via e-post er […]

Dag Nyrud

Dag Nyrud

Direktør for Modern Workplace

Hemmeligheten bak produktivitet

Hemmeligheten bak produktivitet

Hvordan bygge bedriften på lederskap, kulturendringer og teknologi.

Lene Diesen

Lene Diesen

Viseadministrerende direktør

e-bok: Hvordan unngå sikkerhetsmareritt, slik at bedriften kan lykkes

e-bok: Hvordan unngå sikkerhetsmareritt, slik at bedriften kan lykkes

Holder sikkerhetsmareritt deg våken om natten? Sikring av dataene innebærer at du og de ansatte kan få ro i sjelen, tenke stort og oppnå mer. Rapporter viser at små og mellomstore bedrifter er særlig utsatt for databrudd og andre sikkerhetshendelser. Faktisk er 43 % av alle nettangrep rettet mot SMB-er. Hvorfor? Fordi mange av dem er […]

Dag Nyrud

Dag Nyrud

Direktør for Modern Workplace

Ingen artikler tilgjengelig ennå