Nytt intranett gjør jobben til vernepleieren Mari enklere 

Dag Nyrud

Dag Nyrud

Direktør for Modern Workplace

Lesetid, 5 min.

Nå får over 20 000 ansatte i Helse Midt-Norge tilgang til en felles og standardisert samhandlingsplattform: – Gir bedre behandlingstilbud, mener vernepleier.  

Mari Nevermo Hanssen er på vei til en videregående skole sør for Steinkjer for å observere en elev som utredes for autisme. Høsten har ankommet Trøndelag, men den unge vernepleieren er blid læll: 

– Det beste med jobben min er å se barn og unge få verktøy til bedre å forstå seg selv og verden, deler hun.  

Vernepleier Mari Nevermo Hanssen

I Habiliteringstjenesten for barn- og unge jobber Mari i et tverrfaglig team bestående av psykologer, sosionomer, ergoterapeuter, barneleger og flere. De har krevende dager med fulle pasientlister og kalendere. Mye av arbeidstiden brukes ute på oppdrag.  

Sammen er de derfor helt avhengig av effektiv planlegging, god organisering og tydelig kommunikasjon.  

 Bruker Teams som arbeidsverktøy  

– Før var det mye penn og papir, kalenderbøker og Messenger-tråder.  

Det sier Mari om hvordan avdelingen pleide å holde styr på avtaler, beskjeder og notater om pasienter. Men å skrive ned private helseopplysninger i fysiske bøker var risikabelt. Hva om de ble mistet eller glemt?  

I dag er hverdagen derimot litt annerledes:  

– Nå samhandler vi digitalt på Teams med jobbtelefon. Vi deler informasjon og publiserer referater i dedikerte og trygge kanaler. Avtaler og møter ligger automatisk i kalenderne våre.  

Hun erfarer at et standardisert digitalt verktøy for samhandling og informasjonsflyt frigjør tid, ressurser og gir bedre oversikt. Det gjør også kommunikasjonen mellom kollegaer, eksterne og samarbeidspartnere mer effektivt, forklarer hun.  

– Dette er tid, krefter og ressurser vi kan bruke på stille mer presise diagnoser og gi et bedre behandlingstilbud.  

Del av Helse Midt-Norges nye intranett   

Denne måten å jobbe på er en del av Helse Midt-Norge sitt nye intranett, basert på SharePoint, Microsoft 365 og Viva Connections – som i Helse Midt-Norge går under navnet Min Portal.   

Hovedpoenget med å ta i bruk, samle og integrere dette på én enkelt Microsoft-plattform har handlet om å forenkle og gjøre ressurser mer tilgjengelige.  

Helse Midt-Norge består av foretakene St Olavs hospital, Helse Møre og Romsdal, Helse Nord-Trøndelag, Sykehusapotekene i Midt-Norge og det administrative IT-foretaket Hemit.  

Totalt teller de over 22 000 ansatte, noe som gjør Helse Midt-Norge til regionens nest største arbeidsgiver.  

– Det har vært viktig for oss å knytte alle foretakene sammen på en måte som tar hensyn til fellesskapet og de ulike foretakenes behov for samhandling og informasjonsdeling, sier Heidi Fridén i Enable.  

Heidi Fridén i Enable

Enable er et Trondheimsbasert IT-selskap med ekspertise innen opplæring og brukeradopsjon i Microsoft-systemer. De har jobbet tett sammen med Hemit, som har hatt hovedansvaret for implementeringen av intranettet. 

Brukervennlighet gjennom tidlig involvering 

Nesten hele det nye intranettet er satt sammen av ferdige byggeklosser fra Microsoft. Slik elimineres mye av behovet for vedlikehold og utvikling. 

Men for å komme helt i mål, ble Enable engasjert for å erstatte og tilpasse en ny løsning for gjennomføring av møter.  

– Applikasjonen fikk navnet Agenda, og kan lastes ned av alle i Microsoft sin app-butikk. Det er gøy å se hvor godt den er mottatt, sier Fridén. 

– Eliminerer silostrukturer 

Tidligere hadde de ulike sykehusene og foretakene i Midt-Norge separate intranett, basert på lokale servere.  

Med en felles skybasert plattform, kan foretakene enklere dele erfaringer med hverandre, og sømløst planlegge på tvers. Det er viktig, ikke bare fordi mange av sykehusene deler ressurser og arbeidskraft, men også fordi de må løse mange av de samme utfordringene.  

– Om Sjukehuset Møre og Romsdal skal evaluere en ny MR-maskin, så kan St Olavs Hospital koble seg på den prosessen om de planlegger å kjøpe inn noe lignende, sier Fridén.  

En klarere filorganisering mellom arbeidsdokumenter, rapporter, referater og artikler har også forbedret søk og muligheter for bruk av interne data.  

– I sum eliminerer dette dobbeltarbeid og silostrukturer, legger Fridén til.  

Enklere fagnettverk på tvers av sykehus 

«Sammenkoblingseffekten» har også truffet Mari.  

Hun er en del av et fagnettverk bestående av klinikere fra de andre sykehusene i Helse Midt-Norge, som jobber med seksualitet og funksjonsnedsettelse hos barn og unge voksne.  

På det felles intranettet kan fagnettverket holde løpende diskusjoner og dele artikler.  

– Det utgjør en stor forskjell, sammenlignet med da vi møttes en sjelden gang, og holdt kontakt på mail, sier hun.  

Digitalisering av førstelinjen   

Helse Midt-Norge sitt nye intranett, er et eksempel på hva som skjer når digitalisering også når «de som ikke sitter på et kontor eller foran en skjerm hele dagen», forklarer Dag Nyrud, leder for Modern Work i Microsoft:  

– Teams og skybaserte samhandlingsplattformer er verken komplisert eller revolusjonerende i seg selv. Men når dette anvendes for å effektivisere, forenkle og koble sammen tusenvis av sykepleiere, vernepleiere, leger og ambulansesjåfører, da skjer det noe interessant. 

Han legger til:  

– Det resulterer i velferdsgoder som bedre helsetjenester, mer kunnskap og bedre bruk av ressurser.   

Dette er spesielt relevant for Teams for mobil, som gjør det enklere for Mari å kommunisere og organisere når hun er ute på oppdrag.  

Teams fungerer også som en inngang til selve intranettet, slik at man slipper flere ulike innlogginger, apper og vinduer for de ulike systemene.  

Brukervennlighet gjennom tidlig involvering 

Teknikk og teknologi til tross: Arbeidet med intranettet har først og fremst vært et organisasjonsprosjekt, fremfor et IT-prosjekt.  

For et intranett er kun nyttig om det faktisk blir brukt, påpeker Fridén:  

– Derfor har det vært et stort fokus på brukeradopsjon og opplæring som en del av leveransen. Vi har hatt et levende superbrukernettverk som fortsatt bidrar til å utvikle plattformen, sier hun, og legger til:  

– Vi har lyttet til styret og de ansattes meninger, og tilrettelagt for deres behov. For eksempel er det flere funksjoner fra det gamle intranettet vi har tatt med videre, og oppdatert til dagens standard med tanke på sikkerhet og funksjonalitet.  

Satsingen på superbrukere gjør at plattformen også utnyttes på flere områder de ikke planla for i starten av prosjektet.  

– Og ennå er vi fortsatt i startgropen av prosjektet, avslutter hun. 

Oppdag flere relaterte artikler per bransje:

Detaljhandel

 • Microsoft Envision Retail agenda

  Microsoft Envision Retail agenda

  Microsoft Envision Retail 09.00  Velkommen Microsoft & Virke ønsker velkommen og snakker om de store trendene i retail Siri Nordby, Industry Lead Retail, Microsoft Norge Marit Hagehaugen Evensen, Bransjedirektør Retail, Virke 09.30  Envision Retail Dypdykk i kundereisen med fokus på teknologi og trender Linda Pimmeshofer, Direktør Forretningsutvikling Retail, Microsoft Sverige 10.00  Partnerskap med Møller Mobility […]

 • Detaljhandel og GDPR: Ser vi slutten på en lettvint holdning til kundedata?

  Detaljhandel og GDPR: Ser vi slutten på en lettvint holdning til kundedata?

  GDPR skaper en rekke unike utfordringer for forhandlere.

Finans og forsikring

 • Norwegian Fintech Cloud Community

  Norwegian Fintech Cloud Community

  On March 21st, we held the first ever Norwegian Fintech Cloud Community in our offices in Oslo! Thank you to both technical/developer leads and business leaders for joining us for this day of inspirational talks by other financial organisations and cloud experts from Microsoft, as they shared best practices in building solutions in the cloud. […]

 • tech workers in bank

  Slik implementeres Copilot i bankbransjen

  DNB og SpareBank 1 delte av sine erfaringer og produktivitetsgevinster med Copilot: – For flere føles det ut som de jukser på jobben, sier prosjektleder.  Å lykkes med Copilot krever noe ganske annet enn å implementere ny programvare eller en applikasjon på arbeidsplassen. Den kunstig intelligente assistenten fra Microsoft representerer en helt annen måte å […]

Helseomsorg

Industri

 • Wiersholm tar i bruk generativ kunstig intelligens for å ytterligere styrke sin juridiske rådgivning 

  Wiersholm tar i bruk generativ kunstig intelligens for å ytterligere styrke sin juridiske rådgivning 

  De tester simulering av rettssaker, bygging av argumenter, samt måter å øke kvaliteten i sitt arbeid. Slik jobber et av landets største advokathus med å ta den praktiske bruken av generativ AI til et nytt nivå. Mange har testet ut ChatGPT, Copilot eller lignende verktøy det siste året og funnet måter teknologien kan gjøre dem […]

 • Microsoft på ERP 2022: Do more with less

  Microsoft på ERP 2022: Do more with less

  Forretningssystemer har aldri vært viktigere enn det er i dag for å sørge for at vi er motstandsdyktige og for at vi skal kunne drive bedrifter, organisasjoner, og offentlig sektor mest mulig effektivt og sikkert. Derfor er vi på ERP 2022 for å vise viktigheten av en plattform som skalerer og utvider horisonten for forretningssystemene. […]

Offentlig sektor

 • Microsoft Norges respons til COVID-19

  Microsoft Norges respons til COVID-19

  Sist oppdatert: 16. mars 2020 Microsoft har en global tilnærming til beredskapsplaner og planlegging av krisehåndtering, som inkluderer både forutsette og uforutsette hendelser. Tilnærmingen inkluderer en handlingsplan ved pandemier. Våre handlingsplaner aktiveres over hele verden, og i tillegg til bistandsmidler til Kina og Puget Sound Community, har vi forpliktet oss til å levere produkter, tjenester […]

 • En mer effektiv kommune med Teams for telefoni

  En mer effektiv kommune med Teams for telefoni

  Når ansatte i Stavanger kommune plukker opp telefonen, er det gjennom Teams. – Se for deg et ektepar hvor den ene er ansatt i kommunen og den andre i et av oljeselskapene her i regionen. Om de sitter ved siden av hverandre på hjemmekontor – så ønsker  kommunen å ha de mest moderne verktøyene. Det […]

Utdanning

Oppdag flere relaterte artikler per dossier:

Digital Transformation

 • tech workers in bank

  Slik implementeres Copilot i bankbransjen

  DNB og SpareBank 1 delte av sine erfaringer og produktivitetsgevinster med Copilot: – For flere føles det ut som de jukser på jobben, sier prosjektleder.  Å lykkes med Copilot krever noe ganske annet enn å implementere ny programvare eller en applikasjon på arbeidsplassen. Den kunstig intelligente assistenten fra Microsoft representerer en helt annen måte å […]

Kundehistorier

 • Etex

  Etex bruker moderne verktøy for å samle bedriften og styrke kundefokuset

  Når det gjelder konstruksjon, må alle komponentene settes sammen på riktig måte og i riktig rekkefølge for at produktet skal bli optimalt. Etex er et belgisk selskap som produserer byggeløsninger, og de har fokus på dette hver dag. De ønsket å finne en måte å forbedre produktiviteten og det interne samarbeidet på. Med over 15 000 […]

Presse

 • Microsoft Norges respons til COVID-19

  Microsoft Norges respons til COVID-19

  Sist oppdatert: 16. mars 2020 Microsoft har en global tilnærming til beredskapsplaner og planlegging av krisehåndtering, som inkluderer både forutsette og uforutsette hendelser. Tilnærmingen inkluderer en handlingsplan ved pandemier. Våre handlingsplaner aktiveres over hele verden, og i tillegg til bistandsmidler til Kina og Puget Sound Community, har vi forpliktet oss til å levere produkter, tjenester […]

Sikkerhet og personvern

Tips