Banner

Microsoft Ignite Denmark – Practical Information

Maria Galvez

Maria Galvez

CMO Lead - Microsoft Denmark & Iceland

Læsetid, 6 min.

Practical Information related to Microsoft Ignite Denmark March 21st

Taxi Ordering

Tivoli Hotel & Congress Center uses the taxi company 4×35. Taxi rides can be ordered through the Concierge. Usually, it takes about 10 minutes from ordering to the arrival of the taxi, depending on city traffic. If you are a group and require a larger taxi, it is recommended to book in advance.

Bus, Train, and Metro

 • Bus Directly opposite Tivoli Hotel & Congress Center, bus 7A stops and goes to Copenhagen Central Station. Bus 26 runs from Kalvebod Brygge by the Hotel Marriott to Nyhavn / Amalienborg and also stops at the Central Station.
 • S-train From tracks 11 and 12 of the Central Station, as well as from Nørreport and Østerport stations, several S-trains stop at Dybbølsbro Station. It’s a 5-minute walk to the hotel from there.
 • Metro The Metro City Ring operates from Copenhagen Central Station to key locations in the inner city.

Parking by Car

 • There is a large video-monitored parking garage in the building of Tivoli Hotel & Congress Center, making it easy to park during your stay.
 • The garage accommodates 500 vehicles and spaces are available on a “first-come, first-served” basis. Please be aware that the parking garage is open to the public, and therefore, spaces cannot be reserved.

Prices

 • Per day DKK 235
 • Per hour DKK 55

Is everything full? If the parking garage is unexpectedly full, we can refer you to:

 • Apcoa’s parking areas on the opposite side of the hotel (Kalvebod Brygge). Distance to the hotel: About 100 m.
 • Fisketorvet Shopping Center Parking Garage. Fisketorvet is the large shopping center you see on the bridge on the opposite side of the hotel. Two hours of free parking are available, after which payment is required. Distance to the hotel: about 500 m.
 • DGI-Byen’s Parking Garage. Entrance from Ingerslevgade – the long road running along the railway on the opposite side of the tracks. Distance to the hotel: About 1 km.

Need to use your car during your stay? Register your license plate at the reception upon arrival (or before you first exit the parking garage) and pay only when you depart. This allows you to enter and exit the parking garage as many times as you like during your stay without having to pay each time.

You can pay for parking via:

 • Machines in the parking garage.
 • On apcoa.dk within 48 hours after exiting.

Special for Electric Cars

Tivoli Hotel & Congress Center offers two TYPE 2 charging spots for electric cars, both located on Level B in the parking garage – both are painted green for easy visibility. The charging station is from Clever, and the two spots are distributed via Clever’s charging network and can be found here – the overview also shows the nearest alternative charging spot if the one in the parking garage is in use.

You pay directly to Clever for charging your car in the parking garage at Tivoli Hotel. If you have questions about charging, please contact Clever Support directly at +45 8616 8888 or www.clever.dk.

If you have a different type of electric car than Type 2 (e.g., Tesla Type 1), you must bring your own converter to use the Type 2 charger. If you need an E.ON charging station, they can be found here.

 

Free WiFi: Tivoli Hotel & Congress Center Code: tivolihotel

Phone Charging: You can charge your mobile phone at the stand by the congress reception.

Cloakroom: A staffed cloakroom is available in the basement.

For more info:  TivoliKonference Guestbook (digitalguest.com)

 


Praktisk Information vedrørende Microsoft Ignite Danmark 21. marts

Bestilling af taxi

Tivoli Hotel & Congress Center benytter sig af taxaselskabet 4×35. Taxature kan bestilles ved Conciergen. Der er oftest en ventetid på ca. 10 minutter fra bestilling til ankomst af taxa, alt afhængig af travlhed i byen. Hvis I er flere personer og ønsker en stor taxa, anbefaler vi, at I bestiller på forhånd.

Bus, tog og metro

 • Bus: Lige overfor Tivoli Hotel & Congress Center kører bus 7A, som standser ved Københavns Hovedbanegård. Bus 26 kører fra Kalvebod Brygge ved Hotel Mariott til Nyhavn / Amalienborg. Bus 26 standser også ved Hovedbanegården.
 • S-tog: Fra Hovedbanegårdens spor 11 og 12 samt fra Nørreport og Østerport går der en række S-tog med stop på Dybbølsbro Station. Herfra tager det 5 minutter at gå til hotellet.
 • Metro: Fra Københavns Hovedbanegård kører Metro Cityringen til centrale steder i indre by.

Parkering i bil

 • Tivoli Hotel & Congress Center tilbyder et stort offentligt parkeringshus
  På Tivoli Hotel & Congress Center er der et stort videoovervågnet parkeringshus i bygningen – det gør det nemt for dig at parkere under dit ophold.
 • Der er plads til 500 køretøjer, og pladserne benyttes efter ”først-til-mølle-princippet” – vær dog gerne opmærksom på, at parkeringshuset er offentlig tilgængeligt, og at vi derfor ikke har mulighed for at reservere plads til dig.

Priser

 • Pr. dag DKK 235
 • Pr. time DKK 55

Er alt optaget? Skulle alt mod forventning være optaget i p-huset, kan vi henvise til:

 • Apcoas parkeringsområder på modsatte side af hotellet (Kalvebod Brygge) Afstand til hotellet: Ca. 100 m. Se på kort.
 • Fisketorvets Parkeringshus Fisketorvet er det store Shoppingcenter, du ser oppe på broen på modsatte side af hotellet. Her er der to timers gratis parkering, derefter kræves betaling Afstand til hotellet: ca. 500 m.
 • DGI-Byens Parkeringshus Indkørsel fra Ingerslevgade – den lange vej, der løber langs togbanen på den modsatte side af togskinnerne. Afstand til hotellet: Ca. 1 km.

Har du brug for bilen under dit ophold? Registrer din nummerplade i receptionen ved ankomst (eller blot inden første gang du kører ud af p-huset) og betal først ved afrejse. Så kan du køre ind og ud af parkeringshuset under dit ophold uden at skulle betale hver gang.

Du kan betale for parkering via:

 • Automater i parkeringshuset.
 • På apcoa.dk indenfor 48 timer efter udkørsel.

Særligt til dig der kommer i elbil
Tivoli Hotel & Congress Center tilbyder to TYPE 2 ladepladser til elbiler, som begge er placeret på Niveau B i parkeringskælderen – de er begge malet grønne, så de er lette at se. Ladestationen er af mærket Clever, og de to ladepladser er distribueret via Clevers ladenetværk og kan findes her – oversigten viser også nærmeste alternativ ladeplads, såfremt den i p-huset er optaget.

Man betaler direkte til Clever ved ladning af bil i parkeringskælderen på Tivoli Hotel. Hvis du har spørgsmål omkring opladning, beder vi dig kontakte Clever Support direkte på nr. +45 8616 8888 eller på www.clever.dk.

Hvis man har en anden type elbil end Type 2 (fx Tesla Type 1), skal man medbringe sin egen converter hvormed Type 2 opladeren kan bruges. Skulle I have brug for en E.ON ladestation, så findes de her.

Gratis WiFi:

Tivoli Hotel & Congress Center
Kode: tivolihotel

Opladning af telefon:

Du kan oplade din mobil i standeren ved kongresreceptionen

Garderobe:
Bemandet garderobe findes i kælderen

For mere information:
TivoliKonference Guestbook (digitalguest.com)

Download eBook: Your Roadmap to Digital Transformation

Learn how to navigate, reimagine and optimize in a digital-focused world.

Find flere relaterede artikler pr. branche:

Detailhandel

Finans og forsikring

Government

Offentlig forvaltning

Produktion

 • Intelligente valg er med til at spare vand, penge … og skåne miljøet

  Intelligente valg er med til at spare vand, penge … og skåne miljøet

  Grundfos er en global leder i avancerede pumpeløsninger og vandteknologi. Virksomheden bidrager til global bæredygtighed med banebrydende teknologier, der forbedrer livskvaliteten og sundheden for mennesker over hele verden. Som led i disse bestræbelser fortsætter Grundfos med at optimere deres intelligente pumpeløsninger med Microsoft IoT Suite og Microsoft Dynamics 365.

 • En mand holder på en dåse spraymaling

  De ting, vi kan lære af AkzoNobels digitale transformation

  Kyndige virksomheder søger konstant efter måder til at forbedre deres drift og skille sig ud fra konkurrenterne. Lige fra organisatorisk omstrukturering til udvikling af helt nye forretningsmodeller – jagten på løbende forbedringer antager mange former. Men en fælles faktor i næsten alle moderne erhvervslederes planer er et fokus på teknologisk innovation. Indførelse af en ny teknologi kan […]

Sundhedspleje

Uddannelse

Find flere relaterede artikler pr. dossier:

Digital Transformation

 • A ship

  Windows 365 provides stability and redirects power back to the employees

  Maybe you haven’t heard about Monjasa. But the Danish established oil and shipping company is among the six largest marine fuels groups in the world in a fragmented commodities market characterized by little transparency and a low degree of digitization. With its ambitious digital transformation, Monjasa is becoming a technological frontrunner for the benefit of […]

Kundecases

Kundehistorier

 • Nyenrode Business Universitet: Forbinde datakilder på en samlet måde

  Nyenrode Business Universitet: Forbinde datakilder på en samlet måde

  Nyenrode Business Universitet var i gang med at integrere et nyt SaaS-baseret finansielt system, da de indså, at processen med at forbinde denne løsning med så mange andre systemer ville være mere kompliceret end forventet. De søgte derefter hjælp hos Wortell, et medlem af Microsoft Partner Network, som foreslog at introducere Azure Unified Pipeline som […]

Sikkerhed og databeskyttelse

Tips