Aarhus Universitet sætter turbo på deres digitaliseringsrejse med Microsoft Power Apps

Microsoft Uddannelse

Microsoft Uddannelse

Vi brænder for teknologi der gør undervisningen bedre

Læsetid, 4 min.

Aarhus Universitet er godt i gang med at realisere en ambitiøs digitaliseringsstrategi, så universitetet følger med den digitale udvikling og understøtter målsætningerne om bedre undervisning, læring, forskning og formidling samt en mere forenklet administration. I operationaliseringen af digitaliseringsstrategien indgår Microsoft Power Apps, som universitetet vil bruge til at komplementere systemlandskabet, hvor der er digitaliseringshuller, så de kan effektivisere arbejdsgange og skabe gode brugeroplevelser.

I 2018 vedtog Aarhus Universitet (AU) en digitaliseringsstrategi, der udover en cloud first-tilgang også lagde vægt på i videst mulige omfang at benytte standardløsninger til at systemunderstøtte de mange forretningsenheder og cirka 10.000 ansatte. Nogle af AU’s mange forretnings- og fagløsninger integrerer relativt problemfrit til hinanden uden behov for at bygge snitflader. Men andre steder opstår der “digitaliseringshuller” mellem systemerne, som rent administrativt kræver den form for manuelle håndtering, universitetet – jævnfør strategien – har sat sig for at digitalisere.

Fire nøgleegenskaber

Derfor gik AU på jagt efter en platform, hvorfra de selv kunne bygge den type af forretningsspecifikke applikationer, der er for små til at blive kommercielt udviklet, men som for AU har en stor betydning i hverdagen, fordi de kan digitalisere og automatisere workflows. Den type digitaliseringsplatform fandt de i Microsoft Power Apps.

Power Apps har fire nøgleegenskaber, som vi lagde vægt på i vores beslutningsproces. For det første er det nemt at bygge gode brugergrænseflader. For det andet kan vi understøtte komplette workflows med aktører, godkendelser, status og så videre. For det tredje kan platformen integrere til mange af vores øvrige systemer. Og for det fjerde kræver den ikke tung it-udviklingskompetence. At bygge noget i Power Apps er kun ét niveau over at lave et avanceret regneark,” opsummerer Frans Christensen, chefarkitekt i AU IT.

Power Apps passer ind i landskabet

Derudover lagde AU vægt på, at Microsoft som leverandør er garant for en fremtidssikret it-udvikling, tårnhøj sikkerhed og et compliance-niveau, der lever op til kravene i blandt andet GDPR. Dertil kommer, at Power Apps som komponent passer godt ind i AU’s Microsoft-dominerede systemlandskab.

Alle vores studerende, medarbejdere og eksternt ansatte er i forvejen oprettet i vores AD og Azure AD. Det er helt essentielt, at vi med Power Apps får en løsning, som er født til at bruge vores AD og Azure AD, så vi ikke skal bygge et parallelunivers til brugerrettighedsstyring. Dertil kommer, at Power Apps naturligt hænger sammen med blandt andet Office 365 og Power BI, som vi også anvender, og det giver en masse synergieffekter.

Automatiseret kreditkort flow

AU har endnu ikke lagt de første egenudviklede applikationer i produktion, men det varer ikke længe, før det sker. Et eksempel på en sådan app er systemunderstøttelsen af en proces, der skal forenkle og digitalisere administrationen af kreditkort.

Vores cirka 10.000 forskere og administrative personale kan ansøge om at få et AU-kreditkort. Men fordi vores økonomisystem – og andre økonomisystemer for den sags skyld – ikke kan håndtere administrationen af kreditkort, har vi selv bygget en app i Power Apps. Ved at klikke på en knap i medarbejderportalen bliver medarbejderne automatisk ført gennem forskellige trin. Hvis anmodningen godkendes, slutter flowet med, at vi bestiller et kreditkort i banken, og at kreditkortet bliver sendt direkte hjem til medarbejderen. Al den information, vi har brug for, kan vi trække i AD’et. Det er et godt eksempel på, at vi havde et hul i systemlandskabet, som vi har fyldt ud og erstattet med en fuldt digitaliseret proces,” siger Frans Christensen.

Hjælp til selvhjælp

Frans Christensen lægger også vægt på, at de med Power Apps-platformen kan accelerere digitaliseringsprocessen helt ude i de enkelte afdelinger på tværs af organisationen. AU’s it-afdeling har oprettet en særlig specialistenhed der skal udvikle standarder, udbrede best practice, drifte og monitorere applikationer bygget i Power Apps. Men fordi platformen er en low-code/no-code platform er kongstanken, at de mange forretningsenheder decentralt selv kan og skal bygge de løsninger, de har brug for.

Det er vigtigt, at det her ikke bliver forankret i it, som altid har for meget at lave og derfor ofte bliver flaskehals. Forretningen kommer i stigende grad til at hjælpe sig selv med Power Apps, fordi det ikke kræver de store specialistkompetencer at bygge en applikation i platformen,” slutter Frans Christensen.

 

Foto: Lars Kruse / AU Foto

Prøv Microsoft Dynamics gratis

Foren CRM- og ERP-funktionerne, og nedbryd datasiloer med Dynamics 365

Find flere relaterede artikler pr. branche:

Detailhandel

Finans og forsikring

 • et nært hold op af en computer

  FSI Payments Webinar – Resumé

  Revolutionen i betalingsindustrien er over os På kort tid har vi gennemgået en revolution i måden vi betaler på. Bankernes forretningsmodel ændrer sig hastigt som modsvar til, at nye konkurrenter stormer ind på markedet. Hvordan agerer man som bank i denne nye virkelighed? Hvilke teknologier skal man satse på for ikke at falde bagud? Og […]

 • udsigt ud over en by

  Dataudnyttelse hjælper med at spare vand

  Med over 140 års historie bag sig har virksomheden inden for finansielle tjenester, Ibercaja, gjort omfattende investeringer i nordøstområdet af Spanien. For at støtte sine klienter i landområderne og løse lokale problemer med mangel på vandbeholdningen hjælper virksomheden i dag landmænd med at transformere håndteringen af deres afgrøder. Det vigtigste for denne transformering er IoT-aktiverede […]

Government

Offentlig forvaltning

Produktion

Sundhedspleje

Uddannelse

Find flere relaterede artikler pr. dossier:

Digital Transformation

Kundecases

 • Vanoord ship in St Peterburg

  Van Oord eliminerer manuelle processer for at få adgang til data i realtid og indsigt fra ethvert sted

  Takket være cloudbaserede AI-løsninger var en af verdens største flåder af opmudringsfartøjer i stand til at forbedre sine processer, frigøre ressourcer og fokusere på fremtidig innovation og vækst. Forestil dig scenariet: Flere skibe rundt omkring i verden har udstyrsdokumentation og certificeringer, som det interne personale og de lovgivende organer hyppigt anmoder om at se, mens […]

Kundehistorier

 • Nordfyns Kommune implementerer ekstra brugervenlig Office 365-løsning til 900 administrative brugere

  Nordfyns Kommune implementerer ekstra brugervenlig Office 365-løsning til 900 administrative brugere

  Forventninger om bedre økonomi, mere sikkerhed og flere digitaliseringsmuligheder er årsagerne til Nordfyns Kommunes implementering af skræddersyede Microsoft Office 365-løsninger på tværs af det pædagogiske og administrative it-miljø. For nogle år siden implementerede Nordfyns Kommune en særligt brugervenlig variant af Microsoft Office 365 til deres cirka 1.000 brugere på uddannelsesområdet. Det drejede sig om løsningerne […]

Sikkerhed og databeskyttelse

 • Nordfyns Kommune implementerer ekstra brugervenlig Office 365-løsning til 900 administrative brugere

  Nordfyns Kommune implementerer ekstra brugervenlig Office 365-løsning til 900 administrative brugere

  Forventninger om bedre økonomi, mere sikkerhed og flere digitaliseringsmuligheder er årsagerne til Nordfyns Kommunes implementering af skræddersyede Microsoft Office 365-løsninger på tværs af det pædagogiske og administrative it-miljø. For nogle år siden implementerede Nordfyns Kommune en særligt brugervenlig variant af Microsoft Office 365 til deres cirka 1.000 brugere på uddannelsesområdet. Det drejede sig om løsningerne […]

Tips

 • En gruppe bestående af tre kontormedarbejdere (to kvindelige og én mandlig) holder brainstorming i et uformelt kontormiljø. Begge kvinder bruger bærbare computere, mens manden skriver. En stor skærm ses i baggrunden.

  Tendenser for Modern Selling i 2019 – i 5 webinarer

  Forholdet mellem købere og sælgere bliver hver dag mere og mere kompliceret. Ethvert potentielt partnerskab kræver, at du finder den rigtige køber, fuldt ud forstår køberens forretning, har tjek på fremdriften i købscyklussen og engagerer køberen med det helt rigtige indhold – til den tid og på den måde, som køberen vil have det. Denne […]