Aarhus Universitet sætter turbo på deres digitaliseringsrejse med Microsoft Power Apps

Microsoft Uddannelse

Microsoft Uddannelse

Vi brænder for teknologi der gør undervisningen bedre

Læsetid, 4 min.

Aarhus Universitet er godt i gang med at realisere en ambitiøs digitaliseringsstrategi, så universitetet følger med den digitale udvikling og understøtter målsætningerne om bedre undervisning, læring, forskning og formidling samt en mere forenklet administration. I operationaliseringen af digitaliseringsstrategien indgår Microsoft Power Apps, som universitetet vil bruge til at komplementere systemlandskabet, hvor der er digitaliseringshuller, så de kan effektivisere arbejdsgange og skabe gode brugeroplevelser.

I 2018 vedtog Aarhus Universitet (AU) en digitaliseringsstrategi, der udover en cloud first-tilgang også lagde vægt på i videst mulige omfang at benytte standardløsninger til at systemunderstøtte de mange forretningsenheder og cirka 10.000 ansatte. Nogle af AU’s mange forretnings- og fagløsninger integrerer relativt problemfrit til hinanden uden behov for at bygge snitflader. Men andre steder opstår der “digitaliseringshuller” mellem systemerne, som rent administrativt kræver den form for manuelle håndtering, universitetet – jævnfør strategien – har sat sig for at digitalisere.

Fire nøgleegenskaber

Derfor gik AU på jagt efter en platform, hvorfra de selv kunne bygge den type af forretningsspecifikke applikationer, der er for små til at blive kommercielt udviklet, men som for AU har en stor betydning i hverdagen, fordi de kan digitalisere og automatisere workflows. Den type digitaliseringsplatform fandt de i Microsoft Power Apps.

Power Apps har fire nøgleegenskaber, som vi lagde vægt på i vores beslutningsproces. For det første er det nemt at bygge gode brugergrænseflader. For det andet kan vi understøtte komplette workflows med aktører, godkendelser, status og så videre. For det tredje kan platformen integrere til mange af vores øvrige systemer. Og for det fjerde kræver den ikke tung it-udviklingskompetence. At bygge noget i Power Apps er kun ét niveau over at lave et avanceret regneark,” opsummerer Frans Christensen, chefarkitekt i AU IT.

Power Apps passer ind i landskabet

Derudover lagde AU vægt på, at Microsoft som leverandør er garant for en fremtidssikret it-udvikling, tårnhøj sikkerhed og et compliance-niveau, der lever op til kravene i blandt andet GDPR. Dertil kommer, at Power Apps som komponent passer godt ind i AU’s Microsoft-dominerede systemlandskab.

Alle vores studerende, medarbejdere og eksternt ansatte er i forvejen oprettet i vores AD og Azure AD. Det er helt essentielt, at vi med Power Apps får en løsning, som er født til at bruge vores AD og Azure AD, så vi ikke skal bygge et parallelunivers til brugerrettighedsstyring. Dertil kommer, at Power Apps naturligt hænger sammen med blandt andet Office 365 og Power BI, som vi også anvender, og det giver en masse synergieffekter.

Automatiseret kreditkort flow

AU har endnu ikke lagt de første egenudviklede applikationer i produktion, men det varer ikke længe, før det sker. Et eksempel på en sådan app er systemunderstøttelsen af en proces, der skal forenkle og digitalisere administrationen af kreditkort.

Vores cirka 10.000 forskere og administrative personale kan ansøge om at få et AU-kreditkort. Men fordi vores økonomisystem – og andre økonomisystemer for den sags skyld – ikke kan håndtere administrationen af kreditkort, har vi selv bygget en app i Power Apps. Ved at klikke på en knap i medarbejderportalen bliver medarbejderne automatisk ført gennem forskellige trin. Hvis anmodningen godkendes, slutter flowet med, at vi bestiller et kreditkort i banken, og at kreditkortet bliver sendt direkte hjem til medarbejderen. Al den information, vi har brug for, kan vi trække i AD’et. Det er et godt eksempel på, at vi havde et hul i systemlandskabet, som vi har fyldt ud og erstattet med en fuldt digitaliseret proces,” siger Frans Christensen.

Hjælp til selvhjælp

Frans Christensen lægger også vægt på, at de med Power Apps-platformen kan accelerere digitaliseringsprocessen helt ude i de enkelte afdelinger på tværs af organisationen. AU’s it-afdeling har oprettet en særlig specialistenhed der skal udvikle standarder, udbrede best practice, drifte og monitorere applikationer bygget i Power Apps. Men fordi platformen er en low-code/no-code platform er kongstanken, at de mange forretningsenheder decentralt selv kan og skal bygge de løsninger, de har brug for.

Det er vigtigt, at det her ikke bliver forankret i it, som altid har for meget at lave og derfor ofte bliver flaskehals. Forretningen kommer i stigende grad til at hjælpe sig selv med Power Apps, fordi det ikke kræver de store specialistkompetencer at bygge en applikation i platformen,” slutter Frans Christensen.

 

Foto: Lars Kruse / AU Foto

Microsoft Certificeringer

Optjen certificeringer, der viser, at du holder trit med nutidens tekniske arbejdsområder og krav.

Microsoft Education Blog

Her kan du læse nyheder og artikler vedrørende uddannelsessektoren.

Find flere relaterede artikler pr. branche:

Detailhandel

 • PH Cloud Service løfter hele Sven Bechs 100 års forretning op i skyen

  PH Cloud Service løfter hele Sven Bechs 100 års forretning op i skyen

  PH Cloud Service løfter hele Sven Bechs 100 års forretning op i skyen. Med Business Central får ledelsen bedre overblik over hele virksomheden og medarbejdere får timeregistrering direkte på mobilen integreret med økonomisystemet. Introduktion Sven Bech A/S har over 100 års erfaring indenfor anlægsgartnerbranchen. Det stiller dem i en unikt velegnet position overfor kunder. Men […]

 • Whitepaper: Retail Insights – Harnessing the Power of Data

  Whitepaper: Retail Insights – Harnessing the Power of Data

  Detailbranchen bidrager en betydelig del til bruttonationalproduktet i mange lande, beskæftiger millioner af mennesker og berører næsten alle. Vi har for nylig gennemført en undersøgelse med 100 ledere i detailbranchen for at få indsigt i en særligt omskiftelig tid for branchen. Forhandlere, der fortsætter med at gøre forretninger, som de altid har gjort, uden at […]

Finans og forsikring

 • et nært hold op af en computer

  FSI Payments Webinar – Resumé

  Revolutionen i betalingsindustrien er over os På kort tid har vi gennemgået en revolution i måden vi betaler på. Bankernes forretningsmodel ændrer sig hastigt som modsvar til, at nye konkurrenter stormer ind på markedet. Hvordan agerer man som bank i denne nye virkelighed? Hvilke teknologier skal man satse på for ikke at falde bagud? Og […]

 • en mand og en kvinde ser på en bærbar computer

  Cloud-teknologi skal hjælpe til dobbelt vækst

  Hos ETU Forsikring har rejsen fra on-premise servere til Microsoft cloud været en erkendelse af, at man havde en udfordring, der ikke matchede sikkerhedssituationen i 2020. En blank erkendelse af, at der var blinde vinkler og risici, der ikke var tilpas afdækket, og som potentielt kunne udgøre en sikkerhedsrisiko for ETU-forsikring. Og med den erkendelse […]

Government

Offentlig forvaltning

Produktion

 • Guy standing next to plane looking at Smartwatch to check reporting.

  EPCOR forudsiger fremtidige fejl inden for data og AI

  EPCOR tilbyder vedligeholdelse, reparation og eftersyn, herunder avancerede testfaciliteter til pneumatiske komponenter i fly og hjælpemotorer (Auxiliary Power Units – APU). APU er ansvarlig for at starte de vigtigste motorer og levere strøm til væsentlige flyfunktioner. Ved at udnytte cloudbaserede APU-data via innovativ analyse og Machine Learning hjælper EPCOR flyselskaber med at opfylde deres mål […]

 • Øjeblikkelige fordele for Handicare takket være Microsoft Dynamics 365 for Field Service

  Øjeblikkelige fordele for Handicare takket være Microsoft Dynamics 365 for Field Service

  Handicare har implementeret Microsoft Dynamics 365 for Field Service. Fordelene er med det samme til at få øje på: Forbedret samarbejde mellem hovedkontor og feltpersonale, større effektivitet, mere gennemsigtighed og større kundetilfredshed betyder alt sammen, at Handicare yder optimal support til sine kunder.

Sundhedspleje

Uddannelse

 • indersiden af en bygning

  IT-Center Fyn: Azure gør det smartere, sikrere og mere fleksibelt for os at levere it

  IT-Center Fyn har ansvaret for at drifte og udvikle it for 39 almene gymnasier, SOSU-skoler og VUC’er. Denne opgave har fået et markant sikkerheds- og kvalitetsløft med skiftet fra en ren on premise-installation til et moderne hybridmiljø baseret på Microsoft Azure Services. Hvis man kun anlægger en teknisk vinkel på rejsen til skyen, kan vejen […]

 • en gruppe mennesker, der sidder ved et bord ved hjælp af en bærbar computer

  Datadrevne marketingbeslutninger skal styrke arbejdet med relationer på Aalborg Universitet

  Med implementeringen af Microsoft Dynamics 365 Marketing ønsker Aalborg Universitet at professionalisere marketingindsatsen overfor alumner, studerende, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. Målet er, at flere datadrevne beslutninger kan øge værdien af både uformelle og formelle relationer og derigennem forbedre universitetets konkurrenceevne yderligere. Aalborg Universitet (AAU) er kendt som et af de universiteter i Danmark, der er […]

Find flere relaterede artikler pr. dossier:

Digital Transformation

 • Den bedste kaffe brygges i skyen

  Den bedste kaffe brygges i skyen

  Moderne kaffe er kompliceret. Mange af os er ikke længere tilfreds med hurtig kop pulverkaffe fra morgenstunden. Kaffe er en kultur, der er fuld af liv, og forbrugernes forventninger stiger. Hvorvidt kaffeforretninger opfylder og overstiger disse forventninger, er altafgørende for at opnå succes i en branche, hvor du er kun så god som din sidste […]

Kundecases

Kundehistorier

 • PH Cloud Service løfter hele Sven Bechs 100 års forretning op i skyen

  PH Cloud Service løfter hele Sven Bechs 100 års forretning op i skyen

  PH Cloud Service løfter hele Sven Bechs 100 års forretning op i skyen. Med Business Central får ledelsen bedre overblik over hele virksomheden og medarbejdere får timeregistrering direkte på mobilen integreret med økonomisystemet. Introduktion Sven Bech A/S har over 100 års erfaring indenfor anlægsgartnerbranchen. Det stiller dem i en unikt velegnet position overfor kunder. Men […]

Sikkerhed og databeskyttelse

 • et nært hold op af en computer

  FSI Payments Webinar – Resumé

  Revolutionen i betalingsindustrien er over os På kort tid har vi gennemgået en revolution i måden vi betaler på. Bankernes forretningsmodel ændrer sig hastigt som modsvar til, at nye konkurrenter stormer ind på markedet. Hvordan agerer man som bank i denne nye virkelighed? Hvilke teknologier skal man satse på for ikke at falde bagud? Og […]

Tips