Aarhus Universitet sætter turbo på deres digitaliseringsrejse med Microsoft Power Apps

Microsoft Uddannelse

Microsoft Uddannelse

Vi brænder for teknologi der gør undervisningen bedre

Læsetid, 4 min.

Aarhus Universitet er godt i gang med at realisere en ambitiøs digitaliseringsstrategi, så universitetet følger med den digitale udvikling og understøtter målsætningerne om bedre undervisning, læring, forskning og formidling samt en mere forenklet administration. I operationaliseringen af digitaliseringsstrategien indgår Microsoft Power Apps, som universitetet vil bruge til at komplementere systemlandskabet, hvor der er digitaliseringshuller, så de kan effektivisere arbejdsgange og skabe gode brugeroplevelser.

I 2018 vedtog Aarhus Universitet (AU) en digitaliseringsstrategi, der udover en cloud first-tilgang også lagde vægt på i videst mulige omfang at benytte standardløsninger til at systemunderstøtte de mange forretningsenheder og cirka 10.000 ansatte. Nogle af AU’s mange forretnings- og fagløsninger integrerer relativt problemfrit til hinanden uden behov for at bygge snitflader. Men andre steder opstår der “digitaliseringshuller” mellem systemerne, som rent administrativt kræver den form for manuelle håndtering, universitetet – jævnfør strategien – har sat sig for at digitalisere.

Fire nøgleegenskaber

Derfor gik AU på jagt efter en platform, hvorfra de selv kunne bygge den type af forretningsspecifikke applikationer, der er for små til at blive kommercielt udviklet, men som for AU har en stor betydning i hverdagen, fordi de kan digitalisere og automatisere workflows. Den type digitaliseringsplatform fandt de i Microsoft Power Apps.

Power Apps har fire nøgleegenskaber, som vi lagde vægt på i vores beslutningsproces. For det første er det nemt at bygge gode brugergrænseflader. For det andet kan vi understøtte komplette workflows med aktører, godkendelser, status og så videre. For det tredje kan platformen integrere til mange af vores øvrige systemer. Og for det fjerde kræver den ikke tung it-udviklingskompetence. At bygge noget i Power Apps er kun ét niveau over at lave et avanceret regneark,” opsummerer Frans Christensen, chefarkitekt i AU IT.

Power Apps passer ind i landskabet

Derudover lagde AU vægt på, at Microsoft som leverandør er garant for en fremtidssikret it-udvikling, tårnhøj sikkerhed og et compliance-niveau, der lever op til kravene i blandt andet GDPR. Dertil kommer, at Power Apps som komponent passer godt ind i AU’s Microsoft-dominerede systemlandskab.

Alle vores studerende, medarbejdere og eksternt ansatte er i forvejen oprettet i vores AD og Azure AD. Det er helt essentielt, at vi med Power Apps får en løsning, som er født til at bruge vores AD og Azure AD, så vi ikke skal bygge et parallelunivers til brugerrettighedsstyring. Dertil kommer, at Power Apps naturligt hænger sammen med blandt andet Office 365 og Power BI, som vi også anvender, og det giver en masse synergieffekter.

Automatiseret kreditkort flow

AU har endnu ikke lagt de første egenudviklede applikationer i produktion, men det varer ikke længe, før det sker. Et eksempel på en sådan app er systemunderstøttelsen af en proces, der skal forenkle og digitalisere administrationen af kreditkort.

Vores cirka 10.000 forskere og administrative personale kan ansøge om at få et AU-kreditkort. Men fordi vores økonomisystem – og andre økonomisystemer for den sags skyld – ikke kan håndtere administrationen af kreditkort, har vi selv bygget en app i Power Apps. Ved at klikke på en knap i medarbejderportalen bliver medarbejderne automatisk ført gennem forskellige trin. Hvis anmodningen godkendes, slutter flowet med, at vi bestiller et kreditkort i banken, og at kreditkortet bliver sendt direkte hjem til medarbejderen. Al den information, vi har brug for, kan vi trække i AD’et. Det er et godt eksempel på, at vi havde et hul i systemlandskabet, som vi har fyldt ud og erstattet med en fuldt digitaliseret proces,” siger Frans Christensen.

Hjælp til selvhjælp

Frans Christensen lægger også vægt på, at de med Power Apps-platformen kan accelerere digitaliseringsprocessen helt ude i de enkelte afdelinger på tværs af organisationen. AU’s it-afdeling har oprettet en særlig specialistenhed der skal udvikle standarder, udbrede best practice, drifte og monitorere applikationer bygget i Power Apps. Men fordi platformen er en low-code/no-code platform er kongstanken, at de mange forretningsenheder decentralt selv kan og skal bygge de løsninger, de har brug for.

Det er vigtigt, at det her ikke bliver forankret i it, som altid har for meget at lave og derfor ofte bliver flaskehals. Forretningen kommer i stigende grad til at hjælpe sig selv med Power Apps, fordi det ikke kræver de store specialistkompetencer at bygge en applikation i platformen,” slutter Frans Christensen.

 

Foto: Lars Kruse / AU Foto

Prøv Microsoft Dynamics gratis

Foren CRM- og ERP-funktionerne, og nedbryd datasiloer med Dynamics 365

Find flere relaterede artikler pr. branche:

Detailhandel

Finans og forsikring

Government

Offentlig forvaltning

Produktion

 • HoloLens 2 & Remote Assist starting to support field technicians at Ørsted

  HoloLens 2 & Remote Assist starting to support field technicians at Ørsted

  As the global leader in offshore wind, Ørsted develops, constructs, and operates offshore wind farms around the world. With 1,800 wind turbines installed off the coasts of Europe, the US, and the Asia-Pacific region, the company is contending with a growing fleet and heavy asset operations in remote and challenging locations. In order to maintain […]

 • Intelligente valg er med til at spare vand, penge … og skåne miljøet

  Intelligente valg er med til at spare vand, penge … og skåne miljøet

  Grundfos er en global leder i avancerede pumpeløsninger og vandteknologi. Virksomheden bidrager til global bæredygtighed med banebrydende teknologier, der forbedrer livskvaliteten og sundheden for mennesker over hele verden. Som led i disse bestræbelser fortsætter Grundfos med at optimere deres intelligente pumpeløsninger med Microsoft IoT Suite og Microsoft Dynamics 365.

Sundhedspleje

Uddannelse

Find flere relaterede artikler pr. dossier:

Digital Transformation

Kundecases

Kundehistorier

 • Vestas: From a linear to a universal data point of view

  Vestas: From a linear to a universal data point of view

  When testing Vestas products, massive amounts of test data are generated. Amounts that are difficult to comprehend. 2,000 terabytes (2 petabytes) of data per year – that needs storage for at least 10 years. With an accelerating pace of product innovation and increased demand for project certainty on new products, new ways of storing, processing, […]

Sikkerhed og databeskyttelse

 • Microsoft Discover Workshops

  Microsoft Discover Workshops

  Hvilke ønsker og drømme har I for jeres fremtidige arbejdsplads? Til Discover workshops demonstrerer vi, hvordan I kan effektivisere jeres arbejdsgange, styrke jeres samarbejde, optimere jeres sikkerhed, modernisere jeres data platform, migrere jeres infrastruktur til skyen, og meget mere. Bevæbnet med den nyeste teknologi bliver I kastet ud i et scenarie, der viser, hvad I […]

Tips