Aarhus Universitet sætter turbo på deres digitaliseringsrejse med Microsoft Power Apps

Microsoft Uddannelse

Microsoft Uddannelse

Vi brænder for teknologi der gør undervisningen bedre

Læsetid, 4 min.

Aarhus Universitet er godt i gang med at realisere en ambitiøs digitaliseringsstrategi, så universitetet følger med den digitale udvikling og understøtter målsætningerne om bedre undervisning, læring, forskning og formidling samt en mere forenklet administration. I operationaliseringen af digitaliseringsstrategien indgår Microsoft Power Apps, som universitetet vil bruge til at komplementere systemlandskabet, hvor der er digitaliseringshuller, så de kan effektivisere arbejdsgange og skabe gode brugeroplevelser.

I 2018 vedtog Aarhus Universitet (AU) en digitaliseringsstrategi, der udover en cloud first-tilgang også lagde vægt på i videst mulige omfang at benytte standardløsninger til at systemunderstøtte de mange forretningsenheder og cirka 10.000 ansatte. Nogle af AU’s mange forretnings- og fagløsninger integrerer relativt problemfrit til hinanden uden behov for at bygge snitflader. Men andre steder opstår der “digitaliseringshuller” mellem systemerne, som rent administrativt kræver den form for manuelle håndtering, universitetet – jævnfør strategien – har sat sig for at digitalisere.

Fire nøgleegenskaber

Derfor gik AU på jagt efter en platform, hvorfra de selv kunne bygge den type af forretningsspecifikke applikationer, der er for små til at blive kommercielt udviklet, men som for AU har en stor betydning i hverdagen, fordi de kan digitalisere og automatisere workflows. Den type digitaliseringsplatform fandt de i Microsoft Power Apps.

Power Apps har fire nøgleegenskaber, som vi lagde vægt på i vores beslutningsproces. For det første er det nemt at bygge gode brugergrænseflader. For det andet kan vi understøtte komplette workflows med aktører, godkendelser, status og så videre. For det tredje kan platformen integrere til mange af vores øvrige systemer. Og for det fjerde kræver den ikke tung it-udviklingskompetence. At bygge noget i Power Apps er kun ét niveau over at lave et avanceret regneark,” opsummerer Frans Christensen, chefarkitekt i AU IT.

Power Apps passer ind i landskabet

Derudover lagde AU vægt på, at Microsoft som leverandør er garant for en fremtidssikret it-udvikling, tårnhøj sikkerhed og et compliance-niveau, der lever op til kravene i blandt andet GDPR. Dertil kommer, at Power Apps som komponent passer godt ind i AU’s Microsoft-dominerede systemlandskab.

Alle vores studerende, medarbejdere og eksternt ansatte er i forvejen oprettet i vores AD og Azure AD. Det er helt essentielt, at vi med Power Apps får en løsning, som er født til at bruge vores AD og Azure AD, så vi ikke skal bygge et parallelunivers til brugerrettighedsstyring. Dertil kommer, at Power Apps naturligt hænger sammen med blandt andet Office 365 og Power BI, som vi også anvender, og det giver en masse synergieffekter.

Automatiseret kreditkort flow

AU har endnu ikke lagt de første egenudviklede applikationer i produktion, men det varer ikke længe, før det sker. Et eksempel på en sådan app er systemunderstøttelsen af en proces, der skal forenkle og digitalisere administrationen af kreditkort.

Vores cirka 10.000 forskere og administrative personale kan ansøge om at få et AU-kreditkort. Men fordi vores økonomisystem – og andre økonomisystemer for den sags skyld – ikke kan håndtere administrationen af kreditkort, har vi selv bygget en app i Power Apps. Ved at klikke på en knap i medarbejderportalen bliver medarbejderne automatisk ført gennem forskellige trin. Hvis anmodningen godkendes, slutter flowet med, at vi bestiller et kreditkort i banken, og at kreditkortet bliver sendt direkte hjem til medarbejderen. Al den information, vi har brug for, kan vi trække i AD’et. Det er et godt eksempel på, at vi havde et hul i systemlandskabet, som vi har fyldt ud og erstattet med en fuldt digitaliseret proces,” siger Frans Christensen.

Hjælp til selvhjælp

Frans Christensen lægger også vægt på, at de med Power Apps-platformen kan accelerere digitaliseringsprocessen helt ude i de enkelte afdelinger på tværs af organisationen. AU’s it-afdeling har oprettet en særlig specialistenhed der skal udvikle standarder, udbrede best practice, drifte og monitorere applikationer bygget i Power Apps. Men fordi platformen er en low-code/no-code platform er kongstanken, at de mange forretningsenheder decentralt selv kan og skal bygge de løsninger, de har brug for.

Det er vigtigt, at det her ikke bliver forankret i it, som altid har for meget at lave og derfor ofte bliver flaskehals. Forretningen kommer i stigende grad til at hjælpe sig selv med Power Apps, fordi det ikke kræver de store specialistkompetencer at bygge en applikation i platformen,” slutter Frans Christensen.

 

Foto: Lars Kruse / AU Foto

Prøv Microsoft Dynamics gratis

Foren CRM- og ERP-funktionerne, og nedbryd datasiloer med Dynamics 365

Find flere relaterede artikler pr. branche:

Detailhandel

 • Big Data booster forretningen for drikkevarevirksomhed

  Big Data booster forretningen for drikkevarevirksomhed

  Prøv at overveje dine mange valgmuligheder, når du vil have noget at drikke. Vand? Juice? Sodavand? Vil du have en enkelt dåse eller en sixpack? Eller måske snupper du en literflaske. Faktum er, at vi som forbrugere forventer mange valgmuligheder, der leveres af den globale ikke-alkoholiske drikkevarebranche. Arca Continenta, en førende drikkevareproducent og -distributør baseret […]

 • Whitepaper: Retail Insights – Harnessing the Power of Data

  Whitepaper: Retail Insights – Harnessing the Power of Data

  Detailbranchen bidrager en betydelig del til bruttonationalproduktet i mange lande, beskæftiger millioner af mennesker og berører næsten alle. Vi har for nylig gennemført en undersøgelse med 100 ledere i detailbranchen for at få indsigt i en særligt omskiftelig tid for branchen. Forhandlere, der fortsætter med at gøre forretninger, som de altid har gjort, uden at […]

Finans og forsikring

 • udsigt ud over en by

  Dataudnyttelse hjælper med at spare vand

  Med over 140 års historie bag sig har virksomheden inden for finansielle tjenester, Ibercaja, gjort omfattende investeringer i nordøstområdet af Spanien. For at støtte sine klienter i landområderne og løse lokale problemer med mangel på vandbeholdningen hjælper virksomheden i dag landmænd med at transformere håndteringen af deres afgrøder. Det vigtigste for denne transformering er IoT-aktiverede […]

 • en mand og en kvinde ser på en bærbar computer

  Cloud-teknologi skal hjælpe til dobbelt vækst

  Hos ETU Forsikring har rejsen fra on-premise servere til Microsoft cloud været en erkendelse af, at man havde en udfordring, der ikke matchede sikkerhedssituationen i 2020. En blank erkendelse af, at der var blinde vinkler og risici, der ikke var tilpas afdækket, og som potentielt kunne udgøre en sikkerhedsrisiko for ETU-forsikring. Og med den erkendelse […]

Government

Offentlig forvaltning

Produktion

Sundhedspleje

Uddannelse

 • Nyenrode Business Universitet: Forbinde datakilder på en samlet måde

  Nyenrode Business Universitet: Forbinde datakilder på en samlet måde

  Nyenrode Business Universitet var i gang med at integrere et nyt SaaS-baseret finansielt system, da de indså, at processen med at forbinde denne løsning med så mange andre systemer ville være mere kompliceret end forventet. De søgte derefter hjælp hos Wortell, et medlem af Microsoft Partner Network, som foreslog at introducere Azure Unified Pipeline som […]

 • Frigør dine elevers potentiale med Microsofts nye Learning Accelerators

  Frigør dine elevers potentiale med Microsofts nye Learning Accelerators

  Personaliseret læring er et mål, som undervisere overalt har forsøgt at nå i årevis. Under pandemien blev det tydeligt, hvor kompleks denne udfordring er for lærerne, der står over for flere forskellige behov hos elever end nogensinde før.  En personlig læringsoplevelse, der er tilpasset den enkelte elev, har nemlig traditionelt krævet masser af den ene […]

Find flere relaterede artikler pr. dossier:

Digital Transformation

 • Blue and green circles

  Sådan udnytter førende virksomheder AI-teknologi

  “AI er den nye elektricitet. På samme måde som elektricitet transformerede næsten alt for 100 år siden, har jeg i dag svært ved at forestille mig en branche, som AI ikke vil transformere.” – Andrew Ng, AI-ekspert I dag er AI en integreret del af vores liv. Vi benytter det dagligt. Mobilbank, sociale netværk, spamfiltre […]

Kundecases

Kundehistorier

Sikkerhed og databeskyttelse

 • Nordfyns Kommune implementerer ekstra brugervenlig Office 365-løsning til 900 administrative brugere

  Nordfyns Kommune implementerer ekstra brugervenlig Office 365-løsning til 900 administrative brugere

  Forventninger om bedre økonomi, mere sikkerhed og flere digitaliseringsmuligheder er årsagerne til Nordfyns Kommunes implementering af skræddersyede Microsoft Office 365-løsninger på tværs af det pædagogiske og administrative it-miljø. For nogle år siden implementerede Nordfyns Kommune en særligt brugervenlig variant af Microsoft Office 365 til deres cirka 1.000 brugere på uddannelsesområdet. Det drejede sig om løsningerne […]

Tips