Aarhus Universitet sætter turbo på deres digitaliseringsrejse med Microsoft Power Apps

Microsoft Uddannelse

Microsoft Uddannelse

Vi brænder for teknologi der gør undervisningen bedre

Læsetid, 4 min.

Aarhus Universitet er godt i gang med at realisere en ambitiøs digitaliseringsstrategi, så universitetet følger med den digitale udvikling og understøtter målsætningerne om bedre undervisning, læring, forskning og formidling samt en mere forenklet administration. I operationaliseringen af digitaliseringsstrategien indgår Microsoft Power Apps, som universitetet vil bruge til at komplementere systemlandskabet, hvor der er digitaliseringshuller, så de kan effektivisere arbejdsgange og skabe gode brugeroplevelser.

I 2018 vedtog Aarhus Universitet (AU) en digitaliseringsstrategi, der udover en cloud first-tilgang også lagde vægt på i videst mulige omfang at benytte standardløsninger til at systemunderstøtte de mange forretningsenheder og cirka 10.000 ansatte. Nogle af AU’s mange forretnings- og fagløsninger integrerer relativt problemfrit til hinanden uden behov for at bygge snitflader. Men andre steder opstår der “digitaliseringshuller” mellem systemerne, som rent administrativt kræver den form for manuelle håndtering, universitetet – jævnfør strategien – har sat sig for at digitalisere.

Fire nøgleegenskaber

Derfor gik AU på jagt efter en platform, hvorfra de selv kunne bygge den type af forretningsspecifikke applikationer, der er for små til at blive kommercielt udviklet, men som for AU har en stor betydning i hverdagen, fordi de kan digitalisere og automatisere workflows. Den type digitaliseringsplatform fandt de i Microsoft Power Apps.

Power Apps har fire nøgleegenskaber, som vi lagde vægt på i vores beslutningsproces. For det første er det nemt at bygge gode brugergrænseflader. For det andet kan vi understøtte komplette workflows med aktører, godkendelser, status og så videre. For det tredje kan platformen integrere til mange af vores øvrige systemer. Og for det fjerde kræver den ikke tung it-udviklingskompetence. At bygge noget i Power Apps er kun ét niveau over at lave et avanceret regneark,” opsummerer Frans Christensen, chefarkitekt i AU IT.

Power Apps passer ind i landskabet

Derudover lagde AU vægt på, at Microsoft som leverandør er garant for en fremtidssikret it-udvikling, tårnhøj sikkerhed og et compliance-niveau, der lever op til kravene i blandt andet GDPR. Dertil kommer, at Power Apps som komponent passer godt ind i AU’s Microsoft-dominerede systemlandskab.

Alle vores studerende, medarbejdere og eksternt ansatte er i forvejen oprettet i vores AD og Azure AD. Det er helt essentielt, at vi med Power Apps får en løsning, som er født til at bruge vores AD og Azure AD, så vi ikke skal bygge et parallelunivers til brugerrettighedsstyring. Dertil kommer, at Power Apps naturligt hænger sammen med blandt andet Office 365 og Power BI, som vi også anvender, og det giver en masse synergieffekter.

Automatiseret kreditkort flow

AU har endnu ikke lagt de første egenudviklede applikationer i produktion, men det varer ikke længe, før det sker. Et eksempel på en sådan app er systemunderstøttelsen af en proces, der skal forenkle og digitalisere administrationen af kreditkort.

Vores cirka 10.000 forskere og administrative personale kan ansøge om at få et AU-kreditkort. Men fordi vores økonomisystem – og andre økonomisystemer for den sags skyld – ikke kan håndtere administrationen af kreditkort, har vi selv bygget en app i Power Apps. Ved at klikke på en knap i medarbejderportalen bliver medarbejderne automatisk ført gennem forskellige trin. Hvis anmodningen godkendes, slutter flowet med, at vi bestiller et kreditkort i banken, og at kreditkortet bliver sendt direkte hjem til medarbejderen. Al den information, vi har brug for, kan vi trække i AD’et. Det er et godt eksempel på, at vi havde et hul i systemlandskabet, som vi har fyldt ud og erstattet med en fuldt digitaliseret proces,” siger Frans Christensen.

Hjælp til selvhjælp

Frans Christensen lægger også vægt på, at de med Power Apps-platformen kan accelerere digitaliseringsprocessen helt ude i de enkelte afdelinger på tværs af organisationen. AU’s it-afdeling har oprettet en særlig specialistenhed der skal udvikle standarder, udbrede best practice, drifte og monitorere applikationer bygget i Power Apps. Men fordi platformen er en low-code/no-code platform er kongstanken, at de mange forretningsenheder decentralt selv kan og skal bygge de løsninger, de har brug for.

Det er vigtigt, at det her ikke bliver forankret i it, som altid har for meget at lave og derfor ofte bliver flaskehals. Forretningen kommer i stigende grad til at hjælpe sig selv med Power Apps, fordi det ikke kræver de store specialistkompetencer at bygge en applikation i platformen,” slutter Frans Christensen.

 

Foto: Lars Kruse / AU Foto

Prøv Microsoft Dynamics gratis

Foren CRM- og ERP-funktionerne, og nedbryd datasiloer med Dynamics 365

Find flere relaterede artikler pr. branche:

Detailhandel

Finans og forsikring

Government

Offentlig forvaltning

Produktion

 • Intelligente valg er med til at spare vand, penge … og skåne miljøet

  Intelligente valg er med til at spare vand, penge … og skåne miljøet

  Grundfos er en global leder i avancerede pumpeløsninger og vandteknologi. Virksomheden bidrager til global bæredygtighed med banebrydende teknologier, der forbedrer livskvaliteten og sundheden for mennesker over hele verden. Som led i disse bestræbelser fortsætter Grundfos med at optimere deres intelligente pumpeløsninger med Microsoft IoT Suite og Microsoft Dynamics 365.

 • Afdækning: 4 vigtige Field Service-tendenser for 2018

  Afdækning: 4 vigtige Field Service-tendenser for 2018

  Vores verden er under konstant udvikling med innovativ ny teknologi, internetforbundne enheder og skiftende medarbejder- og kundebehov. Hvilke tendenser former fremtiden inden for Field Service-branchen, og hvordan kan du tage hånd om dem? Tendens 1: At få de rigtige værktøjer i de rigtige hænder “Det handler om at uddelegere mere end blot den simple opgave, der […]

Sundhedspleje

Uddannelse

 • Nordfyns Kommune implementerer ekstra brugervenlig Office 365-løsning til 900 administrative brugere

  Nordfyns Kommune implementerer ekstra brugervenlig Office 365-løsning til 900 administrative brugere

  Forventninger om bedre økonomi, mere sikkerhed og flere digitaliseringsmuligheder er årsagerne til Nordfyns Kommunes implementering af skræddersyede Microsoft Office 365-løsninger på tværs af det pædagogiske og administrative it-miljø. For nogle år siden implementerede Nordfyns Kommune en særligt brugervenlig variant af Microsoft Office 365 til deres cirka 1.000 brugere på uddannelsesområdet. Det drejede sig om løsningerne […]

 • en gruppe mennesker, der sidder ved et bord ved hjælp af en bærbar computer

  Datadrevne marketingbeslutninger skal styrke arbejdet med relationer på Aalborg Universitet

  Med implementeringen af Microsoft Dynamics 365 Marketing ønsker Aalborg Universitet at professionalisere marketingindsatsen overfor alumner, studerende, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. Målet er, at flere datadrevne beslutninger kan øge værdien af både uformelle og formelle relationer og derigennem forbedre universitetets konkurrenceevne yderligere. Aalborg Universitet (AAU) er kendt som et af de universiteter i Danmark, der er […]

Find flere relaterede artikler pr. dossier:

Digital Transformation

 • A presentation of small things

  Banking Circle: A new growth phase required a lift to Cloud

  Maybe you haven’t heard of Banking Circle. But the Danish-founded young bank and fintech are happy to be operating behind the scenes serving financial institutions around the world with the technology they need at the pace and scale that customers demand, providing financial infrastructure for cross-border payments and banking services. And they are good at […]

Kundecases

 • Delegate and ISS: An Optimal Workplace Using IoT Data

  Delegate and ISS: An Optimal Workplace Using IoT Data

  Delegate collaborated closely with Microsoft and ISS to develop an IoT data platform which offers insights into workplace comfort factors (temperature, humidity, CO2, and noise levels), monitors room usage and availability, and collects waste information to reduce the CO2 footprint. This data-driven approach ensures an optimal working environment in ISS buildings for the benefit of […]

Kundehistorier

 • PH Cloud Service løfter hele Sven Bechs 100 års forretning op i skyen

  PH Cloud Service løfter hele Sven Bechs 100 års forretning op i skyen

  PH Cloud Service løfter hele Sven Bechs 100 års forretning op i skyen. Med Business Central får ledelsen bedre overblik over hele virksomheden og medarbejdere får timeregistrering direkte på mobilen integreret med økonomisystemet. Introduktion Sven Bech A/S har over 100 års erfaring indenfor anlægsgartnerbranchen. Det stiller dem i en unikt velegnet position overfor kunder. Men […]

Sikkerhed og databeskyttelse

 • Microsoft Discover Workshops

  Microsoft Discover Workshops

  Hvilke ønsker og drømme har I for jeres fremtidige arbejdsplads? Til Discover workshops demonstrerer vi, hvordan I kan effektivisere jeres arbejdsgange, styrke jeres samarbejde, optimere jeres sikkerhed, modernisere jeres data platform, migrere jeres infrastruktur til skyen, og meget mere. Bevæbnet med den nyeste teknologi bliver I kastet ud i et scenarie, der viser, hvad I […]

Tips

 • En gruppe bestående af tre kontormedarbejdere (to kvindelige og én mandlig) holder brainstorming i et uformelt kontormiljø. Begge kvinder bruger bærbare computere, mens manden skriver. En stor skærm ses i baggrunden.

  Tendenser for Modern Selling i 2019 – i 5 webinarer

  Forholdet mellem købere og sælgere bliver hver dag mere og mere kompliceret. Ethvert potentielt partnerskab kræver, at du finder den rigtige køber, fuldt ud forstår køberens forretning, har tjek på fremdriften i købscyklussen og engagerer køberen med det helt rigtige indhold – til den tid og på den måde, som køberen vil have det. Denne […]