Transforming Sustainability: Implement Consulting Group’s Data-Driven Building Operations

Cecilie Bergendorff

Cecilie Bergendorff

Partner Communication & Event Lead

Læsetid, 2 min.

Implement Consulting Group faced a critical challenge due to their significant environmental impact and inefficient building operations. To address this, they sought a sustainable solution through a partnership with Inspari. Leveraging Inspari’s expertise, they implemented Actify Smart Building and real-time data sensors, paving the way for a swift and data-driven transformation. The impressive results included substantial energy savings, a reduced CO2 footprint, and optimized meeting room bookings.

Learn more about the challenge, strategy, and results of the case below!

The challenge Implement was facing
Accounting for more than 30% of annual global energy consumption, and 27% of global CO2 emissions, smarter and more data-driven building operations held one of the greatest sustainability potentials. It was estimated that 75% of commercial buildings were energy inefficient, leading to substantial environmental consequences. Furthermore, Implement faced the issue of bad indoor climate, which was responsible for approximately 50% of sick leaves among their employees. Realizing the need to reduce their energy consumption, electricity usage, and negative environmental impact, Implement Consulting Group was presented with a significant challenge.

Inspari’s strategy to solve the challenge

To address their environmental impact and take steps towards a more sustainable future, Implement Consulting Group sought the expertise of Inspari. Inspari’s solution involved implementing Actify Smart Building and deploying sensors throughout Implement’s office building. These sensors collected real-time data, which was utilized to automate adjustments and optimize overall energy consumption.

The strategy revolved around identifying inefficiencies in energy usage, particularly during weekends when the building was empty. Armed with real-time data, Inspari worked with Implement to develop tailored solutions to address these inefficiencies and improve the building’s energy efficiency. Implement now plan to extend the implementation of Actify Smart Building to their offices worldwide, furthering their commitment to environmental and social governance (ESG) and reducing their global climate footprint.

Implement’s results
With the successful implementation of Actify Smart Building and the integration of real-time data analysis, Implement Consulting Group gained comprehensive insights into their building’s operations. The data-driven approach helped them identify and rectify energy usage inefficiencies effectively.

As a result of their collaboration with Inspari, Implement achieved substantial energy and electricity savings. Their energy consumption decreased by an impressive 29%, and electricity consumption saw a significant reduction of 28% per employee.

Moreover, during the process, Implement discovered that only 65% of meeting room bookings were for physical meetings, and the number of attendees often fell short of the room’s capacity. This insight allowed the company to make informed decisions, reducing expenses for external meeting rooms and resulting in substantial savings of nearly a million DKK.

Microsoft Partner Hub: Your access point to unlock the advantages of a partnership

Find all the available partner resources and stay up-to-date with local news and stories

Find flere relaterede artikler pr. branche:

Detailhandel

Finans og forsikring

 • udsigt ud over en by

  Dataudnyttelse hjælper med at spare vand

  Med over 140 års historie bag sig har virksomheden inden for finansielle tjenester, Ibercaja, gjort omfattende investeringer i nordøstområdet af Spanien. For at støtte sine klienter i landområderne og løse lokale problemer med mangel på vandbeholdningen hjælper virksomheden i dag landmænd med at transformere håndteringen af deres afgrøder. Det vigtigste for denne transformering er IoT-aktiverede […]

 • Woman taking a credit card out of a wallet

  Finansiel servicevirksomhed banker på fremtiden for bots

  Raiffeisen har udviklet en chatbot, så den kan forblive konkurrencedygtig og bedre betjene sine kunder.

Government

Offentlig forvaltning

Produktion

 • Two field workers fixing airplane turbines

  IoT-forbundet teknisk service udnytter en ny økonomi med stor succes

  Der ligger en forklaring bag den måde, hvorpå moderne komfort har ændret kunders forventninger over hele verden. Efterhånden som verden hurtigt bevæger sig mod digitalisering, tilsidesættes traditionelle værdier – som pris og produktloyalitet – til fordel for arrangerede serviceoplevelser. I branchen for teknisk service er dette blevet årsag til bekymring for løbende kundetilfredshed og virksomhedsvækst. […]

 • Infografik: nytænkning af teknisk service

  Infografik: nytænkning af teknisk service

  Hvis du skal tilpasse dig kundernes krav i en forbundet verden, skal dine medarbejdere have værktøjer, der kan forudse behov, samle kommunikationen og levere mere. Hvor længe går der, før du er nødt til at indhente andre?

Sundhedspleje

Uddannelse

 • Pige, der studerer

  Mittelschule Kirchdorf: Gentænkning af hybrid læring gennem digitalisering med Surface og Teams

  “Målet var at skabe enkelhed både for vores elever og undervisere. Gennem vores digitaliseringsindsats har vi set, at brugen af teknologi som supplement til traditionel undervisning og læring er en investering i fremtiden, ikke kun for børn, men for alle involverede.” Martin Schnetzer, underviser og IT-administrator på Mittelschule Kirchdorf i Østrig reflekterer over den digitale […]

 • en gruppe mennesker, der sidder ved et bord ved hjælp af en bærbar computer

  Datadrevne marketingbeslutninger skal styrke arbejdet med relationer på Aalborg Universitet

  Med implementeringen af Microsoft Dynamics 365 Marketing ønsker Aalborg Universitet at professionalisere marketingindsatsen overfor alumner, studerende, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. Målet er, at flere datadrevne beslutninger kan øge værdien af både uformelle og formelle relationer og derigennem forbedre universitetets konkurrenceevne yderligere. Aalborg Universitet (AAU) er kendt som et af de universiteter i Danmark, der er […]

Find flere relaterede artikler pr. dossier:

Digital Transformation

Kundecases

Kundehistorier

 • Arla Foods: Insights from testing Copilot for Microsoft 365

  Arla Foods: Insights from testing Copilot for Microsoft 365

  Arla Foods, a leading international dairy company, worked with Microsoft on Copilot for Microsoft 365 to explore potential gains in productivity, quality, and well-being among its workforce. Digital Change Lead, Anna Kristensen, and Transformation Management Officer, Kasper Fænø Bay Noer, share their insights into the test process, challenges, and the strategic approach in integrating Copilot […]

Sikkerhed og databeskyttelse

 • et nært hold op af en computer

  FSI Payments Webinar – Resumé

  Revolutionen i betalingsindustrien er over os På kort tid har vi gennemgået en revolution i måden vi betaler på. Bankernes forretningsmodel ændrer sig hastigt som modsvar til, at nye konkurrenter stormer ind på markedet. Hvordan agerer man som bank i denne nye virkelighed? Hvilke teknologier skal man satse på for ikke at falde bagud? Og […]

Tips

 • En gruppe bestående af tre kontormedarbejdere (to kvindelige og én mandlig) holder brainstorming i et uformelt kontormiljø. Begge kvinder bruger bærbare computere, mens manden skriver. En stor skærm ses i baggrunden.

  Tendenser for Modern Selling i 2019 – i 5 webinarer

  Forholdet mellem købere og sælgere bliver hver dag mere og mere kompliceret. Ethvert potentielt partnerskab kræver, at du finder den rigtige køber, fuldt ud forstår køberens forretning, har tjek på fremdriften i købscyklussen og engagerer køberen med det helt rigtige indhold – til den tid og på den måde, som køberen vil have det. Denne […]