Gå till huvudinnehåll
Lästid, 2 min.

Hantering av behörigheter i en multicloud-miljö kan vara en tuff uppgift för många säkerhetsteam. Med allt fler organisationer som använder flera molntjänsteleverantörer kan det vara svårt att hålla koll på vilka identiteter som har tillgång till vilka resurser. Detta kan leda till överdrivna behörigheter, vilket kan utöka en organisations angreppsyta och göra det svårare för säkerhetsteamen att implementera principen om minsta möjliga behörighet (least privilege).

Microsoft Entra Permissions Management är en lösning som hjälper organisationer att hantera och verkställa least privilegeaccess över hela deras digitala infrastruktur. Det ger en enhetlig plattform som gör det möjligt för säkerhetsteam att hantera behörigheterna för alla identiteter i en multicloud-miljö, inte bara begränsat till Azure AD och Azure i stort utan även hos andra molntjänsteleverantörer.

En av de viktigaste funktionerna i Microsoft Entra Permissions Management är dess förmåga att identifiera och åtgärda inaktiva konton och grupper. Detta är viktigt eftersom inaktiva konton eller identiteter och grupper ofta glöms bort, men de har fortfarande behörigheter som kan utnyttjas av angripare. Med Microsoft Entra Permissions Management kan säkerhetsteam enkelt identifiera och ta bort dessa objek, vilket minskar angreppsytan och säkerställer att endast nödvändiga identiteter har tillgång till viktiga resurser.

En annan funktion i Microsoft Entra Permissions Management är dess förmåga att verkställa least privilege access i andra moln. Detta betyder att säkerhetsteamen kan ställa in policyer som automatiskt verkställer minsta möjliga behörighet över alla objekt, oaktat i vilka moln de finns. Detta hjälper till att säkerställa att identiteterna endast har behörigheter som krävs för att utföra sitt jobb, vilket minskar risken för en incident.

Förutom att hantera behörigheter ger Microsoft Entra Permissions Management också synlighet i de åtgärder som identiteter utför i andra miln. Detta hjälper säkerhetsteamen att upptäcka och hantera potentiella hot snabbare och det kan också användas för efterlevnad och granskning

Microsoft Entra Permissions Management är vår mest kraftfulla lösning skapt för att hjälpa organisationer att hantera och genomföra least privilege över hela deras digitala infrastruktur. Den erbjuder en enhetlig plattform som gör det enkelt för säkerhetsteam att hantera behörigheter i en multicloud-miljö och inkluderar funktioner som hjälper till att identifiera och åtgärda konton och grupper, genomföra least privilige och ge insyn i vad som sker där ute.​​

Är du intresserad av att lära dig mer om hur teknologin fungerar? Läs mer här, samt hämta vår rapport nedan för mer information om hur du kan komma igång själv!

Microsoft Entra - Secure access for a connected world

Microsoft Entra encompasses all of Microsoft’s identity and access capabilities. The Entra family includes Microsoft Azure Active Directory (Azure AD), as well as two new product categories: Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM) and decentralized identity. Find more information in our report.

Upptäck fler relaterade artiklar per bransch:

Hälso- och sjukvård

 • Empowering the next level of healthcare with Sectra One Cloud

  Empowering the next level of healthcare with Sectra One Cloud

  Healthcare systems across the world are generating enormous amounts of data. About 80 percent of that data is imaging, spanning from radiology and orthopedics to breast imaging, cardiology, and pathology. And the volumes are constantly growing. At the same time, healthcare is at the top of the list of industries most vulnerable to cyberattacks. This […]

 • Nästa steg inom hälsovård med Sectra One Cloud

  Nästa steg inom hälsovård med Sectra One Cloud

  Hälso- och sjukvårdssystem över hela världen genererar enorma datamängder. Ungefär 80 procent av dessa data utgörs av bilder, allt från radiologi och ortopedi till mammografi, kardiologi och patologi. Och volymerna fortsätter att växa. Samtidigt toppar hälso- och sjukvård listan över de branscher som är mest utsatta för cyberattacker. Här gör Sectra, i samarbete med Microsoft, […]

Myndigheter

Upptäck fler relaterade artiklar per dokumentation:

Det Nya Arbetslivet

 • New Surface devices 2020

  Ett nytt år, kräver ny IT-utrustning

  Det Nya Arbetslivet innebär ökade krav på mobil och flexibel utrustning för att underlätta för medarbetare att arbeta på egna villkor och får arbetet att passa in i deras vardag. I längden leder detta till nöjdare medarbetare. Förvånansvärt ofta så ses inköp av datorer fortfarande genom gamla linser där företag ständigt försöker pressa ner priserna […]

Digital Transformation

 • utsikt över en stad

  Microsoft Technology Center – engagemang som vi erbjuder

  Microsoft Technology Center är ett interaktionscenter där vi samlar våra kunder, våra partner och erfarna Microsoft-resurser. Vårt mål är att hjälpa företag och organisationer på deras digitala transformationsresa. Vi gör detta genom att fokusera på hur vi skapar värdeökningar och uppnår målbilder genom de möjligheter som vårt ekosystem av plattformar och lösningar erbjuder. Sessionerna bygger […]

Kundreferenser

Security & Privacy

 • Empowering the next level of healthcare with Sectra One Cloud

  Empowering the next level of healthcare with Sectra One Cloud

  Healthcare systems across the world are generating enormous amounts of data. About 80 percent of that data is imaging, spanning from radiology and orthopedics to breast imaging, cardiology, and pathology. And the volumes are constantly growing. At the same time, healthcare is at the top of the list of industries most vulnerable to cyberattacks. This […]

Tips

 • Ställer du rätt frågor när du köper hårdvara?

  Ställer du rätt frågor när du köper hårdvara?

  Viktig läsning för alla klimatengagerade inköpare. Vet du vilka krav du ska ställa när det är dag att köpa ny IT-utrustning? Eller hur du säkerställer att de produkter ni investerar i går i linje med er hållbarhetspolicy? Blev du osäker nu? Då är du inte ensam. Det är vanligt att bara leta efter ”mest för pengarna”, högst prestanda […]