Gå till huvudinnehåll

Uddevalla Elitidrottsgymnasium tog hjälp av Power Platform för att förbättra idrottsprestationer

Helena Fuchs

Helena Fuchs

Affärsområdeschef Dynamics och Power Platform

Lästid, 4 min.

Lärare på Uddevalla Elitidrottsgymnasium hade en idé om att de bättre borde kunna utnyttja insamlad data från elevernas idrottsprestationer för att följa upp och även optimera träning. Lärarna kontaktade sin behovskoordinator på IT-avdelningen på Uddevalla kommun hösten 2019 för att få hjälp med att skissa på en teknisk lösning i vilken man direkt under träningen skulle kunna spara elevernas testresultat och om möjligt även kunna få fram statistik över deras prestationer.

Den tidigare manuella metoden utfördes med papper och penna under själva testtillfället. Uppgifterna matades in manuellt via dator till ett excelark. Det fanns även en hel del testdata sparad ända från 2008 i en Accessdatabas som gick att nå, men inte längre fylla på med ytterligare ny data. Det som fanns var spridd data över elevers prestationer vid gymnasiet, men denna data blev ändå sen helt avgörande för att kunna se och jämföra andra elevers resultat över lång tid.

Arbetet med en helt ny lösning med stöd av Microsoft PowerApps började. Viktigt var att lösningen skulle uppfylla krav från Skolverket samt övriga regleringar såsom GDPR. Säkerhetsaspekten var härutöver mycket viktig då det gällde lagring av elevernas personuppgifter.

Några ytterligare krav på lösningen var:

 • Kunna registrera testresultat direkt vid själva idrottsutövningen och gärna via mobiltelefon.
 • Fokus för IT-avdelningen vid övergång till M365 var att underlätta för medarbetare under teman “Vad du vill. När du vill. Med vilket verktyg du vill”.
 • För lärare vid Uddevalla Elitidrottsgymnasium var önskemålet: att kunna se och jämföra grupper av elever, idrotter, grenar, samt att få möjlighet att jämföra både inom en årskull men även att man skulla ha tillgång till historik över flera års insamlade resultat.
 • För eleverna var önskemålet: Kunna se egen utveckling och därigenom ha mål för att ständigt förbättra sina resultat. Tekniskt stöd för att kunna besvara frågor som: Var är jag nu? Vart vill jag nå? Hur tar jag mig dit?
 • Denna typ av utveckling i Power Platform och “Low level coding” med appar, automatiserade flöden, RPA, Power BI och chatbots (PVA) är viktig ur aspekten att det ger möjligheterna att kunna ta fram vissa typer av lösningar själva på ett effektivt sätt där man historiskt sett kanske hade behövt en hel teknisk utvecklarorganisation bakom sig för att kunna åstadkomma samma resultat.


”Ett nära samarbete mellan utvecklare och verksamhet startade våren 2020 och när lärarna kunde se potentialen i denna egenutvecklade lösning utökades “önskelistan” från att läraren skulle kunna skicka en bild med sammanställning av elevens resultat till att man önskade en app för eleverna också.”
/Annika Bratt

 

Framtiden

Utvecklingen av appen kommer att forsätta och Power Platform ger stor flexibilitet för att i framtiden kunna:

 • Att skapa en vy likt analysdelen för administratörer och lärare även för eleverna att de kan se jämförelser med andra idrotter, grupper, positioner och även andra elever (avanonymiserat).
 • Att lägga in så kallade kravprofiler för jämförelser även på kända idrottsutövare och resultat för respektive idrott på elitnivå.
 • Lägga in större datamängder, fysprofiler och resultat från andra organisationer och använda som jämförelser gentemot kravprofiler.
 • Koppla till prediktiv analys med AI till dessa större datamängder och fysprofiler för att få förväntade utfall baserat på historik med mera. Detta finns redan i Power Platform, men kräver större mängder data för att bli riktigt intressant. Eleverna kan då direkt följa även sin prediktiva utveckling och analyser i realtid utifrån att om man fortsätter i den här takten som idrottsutövare kommer man sannolikt att hamna i jämförelse med de här tidigare elitidrottarna inom den här givna tidsramen.
 • Integrationer med andra enheter. Elitidrottsgymnasiet använder redan idag mängder med mätinstrument som pulsklockor, avancerade tidtagare och sensorer. Dessa enheter kan kopplas ihop med lösningen framöver för direktavläsningar, jämförelser och analyser via leverantörers gränssnitt (API:er).

  Filmerna nedan beskriver projektet utifrån lärarnas och elevernas vardag

Kostnadsfritt whitepaper: Säkerhetsutmaningarna i en mobil värld

Lokal IT-säkerhet är nödvändig för företag av alla storlekar

Distansutbildning med Microsoft Surface för utbildning

Är du nyfiken på hur du kan förändra din undervisning och inlärning med teknik? Modernare inlärning med Microsoft Surface för utbildning.

Upptäck fler relaterade artiklar per bransch:

Hälso- och sjukvård

 • Nästa steg inom hälsovård med Sectra One Cloud

  Nästa steg inom hälsovård med Sectra One Cloud

  Hälso- och sjukvårdssystem över hela världen genererar enorma datamängder. Ungefär 80 procent av dessa data utgörs av bilder, allt från radiologi och ortopedi till mammografi, kardiologi och patologi. Och volymerna fortsätter att växa. Samtidigt toppar hälso- och sjukvård listan över de branscher som är mest utsatta för cyberattacker. Här gör Sectra, i samarbete med Microsoft, […]

 • Empowering the next level of healthcare with Sectra One Cloud

  Empowering the next level of healthcare with Sectra One Cloud

  Healthcare systems across the world are generating enormous amounts of data. About 80 percent of that data is imaging, spanning from radiology and orthopedics to breast imaging, cardiology, and pathology. And the volumes are constantly growing. At the same time, healthcare is at the top of the list of industries most vulnerable to cyberattacks. This […]

Myndigheter

Upptäck fler relaterade artiklar per dokumentation:

Det Nya Arbetslivet

 • New Surface devices 2020

  Ett nytt år, kräver ny IT-utrustning

  Det Nya Arbetslivet innebär ökade krav på mobil och flexibel utrustning för att underlätta för medarbetare att arbeta på egna villkor och får arbetet att passa in i deras vardag. I längden leder detta till nöjdare medarbetare. Förvånansvärt ofta så ses inköp av datorer fortfarande genom gamla linser där företag ständigt försöker pressa ner priserna […]

Digital Transformation

 • Surface Pro

  Anmäl dig till våra on demand-webinar

  Är du nyfiken på low code och vill veta mer om hur low code kan hjälpa er verksamhet? Eller har du kört fast i hur du kan frigöra och accelerera innovation inom din organisation? Välkommen att anmäla dig till våra on demand-webinar Microsoft PowerPlatform – Vi reder ut begreppen, Microsoft Center of Excellence och och […]

Kundreferenser

Security & Privacy

 • Nästa steg inom hälsovård med Sectra One Cloud

  Nästa steg inom hälsovård med Sectra One Cloud

  Hälso- och sjukvårdssystem över hela världen genererar enorma datamängder. Ungefär 80 procent av dessa data utgörs av bilder, allt från radiologi och ortopedi till mammografi, kardiologi och patologi. Och volymerna fortsätter att växa. Samtidigt toppar hälso- och sjukvård listan över de branscher som är mest utsatta för cyberattacker. Här gör Sectra, i samarbete med Microsoft, […]

Tips

 • Surface Pro

  Anmäl dig till våra on demand-webinar

  Är du nyfiken på low code och vill veta mer om hur low code kan hjälpa er verksamhet? Eller har du kört fast i hur du kan frigöra och accelerera innovation inom din organisation? Välkommen att anmäla dig till våra on demand-webinar Microsoft PowerPlatform – Vi reder ut begreppen, Microsoft Center of Excellence och och […]