Gå till huvudinnehåll
Lästid, 3 min.

När arbete kan utföras oberoende av tid och rum, hur vet man då när det är utfört? I det nya arbetslivet är det nya typer av mål som gäller. Smarta program hjälper dig att både mäta och uppnå dem.

Traditionellt har arbete varit något som pågått åtta timmar per dag fem dagar i veckan. Fortfarande är det många som frågar sig hur lång tid ett arbete tar. Och fortfarande är det många som beger sig till ett kontor och tillbringar dessa åtta timmar där – varje dag. Men hur vet man att någon utför sitt arbete bara för det?  

 

I det nya arbetslivet är det mer fokus på resultatet av ens arbete, den inverkan det får och vad det är som ska bli utfört

 

Det handlar naturligtvis om ekonomiska mål och att man levererar med kvalitet, men med nya sätt att arbeta finns också behov av att sätta upp nya typer av mål.  Ett mål kan vara att involvera fler – och rätt – kompetenser när ett arbete ska utföras. Det kan också vara att utnyttja sin tid på rätt sätt och inte lägga tid på onödigt arbete eller saker som någon annan kan göra bättreI förlängningen alltså ett hållbarhetsmål i form av balans mellan arbete och fritid.  För individen handlar det om att sätta upp mål som är kopplade till sin unika roll och som bidrar till helheten. Om det dessutom finns en mening och ett upplevt högre syfte med arbetet ökar också sannolikheten att individen bidrar till verksamhetens gemensamma mål.  

Hur vet jag då om jag arbetar på rätt sätt och uppnår dessa nya typer av mål?  I det nya arbetslivet går det att samla in mängder av data om det mesta man gör under en dag.  För att få insikter i hur jag som individ kan bli bättre på att utföra mitt arbete finns smarta verktyg, som My Analytics, som talar om för mig vad jag gör och när jag gör det.  

För grupper och organisationer är Microsofts Power BI ett alternativ med kapacitet att analysera stora datamängder och bidra med insikter och hitta områden som går att förbättra. Detta kan vi också kombinera med Workplace Analytics som ger insikter om effektivitet, medarbetarengagemang och om hur organisationen använder tiden.  

Med dessa tjänster går det exempelvis att se hur det går för olika sektorer inom en organisation, om de gemensamma målen uppnåsom arbetet är effektivt och samtidigt hållbart, var utmaningarna finns och vilka i, eller utanför, organisationen som kan bidra till att lösa dem och uppnå önskvärt resultat. Att gå i mål helt enkelt.  

Kostnadsfri e-bok: 5 frågor chefer bör ställa till sina säkerhetsteam

Se vilka frågor du behöver ställa om din organisations säkerhetsåtgärder

Kostnadsfri e-bok: Så minskar du regelefterlevnadsriskerna

Lär dig hur du blir proaktiv vad gäller regelefterlevnad och agera på regelefterlevnadsproblem med vår nya e-bok.

Upptäck fler relaterade artiklar per bransch:

Hälso- och sjukvård

  • Empowering the next level of healthcare with Sectra One Cloud

    Empowering the next level of healthcare with Sectra One Cloud

    Healthcare systems across the world are generating enormous amounts of data. About 80 percent of that data is imaging, spanning from radiology and orthopedics to breast imaging, cardiology, and pathology. And the volumes are constantly growing. At the same time, healthcare is at the top of the list of industries most vulnerable to cyberattacks. This […]

  • Nästa steg inom hälsovård med Sectra One Cloud

    Nästa steg inom hälsovård med Sectra One Cloud

    Hälso- och sjukvårdssystem över hela världen genererar enorma datamängder. Ungefär 80 procent av dessa data utgörs av bilder, allt från radiologi och ortopedi till mammografi, kardiologi och patologi. Och volymerna fortsätter att växa. Samtidigt toppar hälso- och sjukvård listan över de branscher som är mest utsatta för cyberattacker. Här gör Sectra, i samarbete med Microsoft, […]

Myndigheter

Upptäck fler relaterade artiklar per dokumentation:

Det Nya Arbetslivet

  • New Surface devices 2020

    Ett nytt år, kräver ny IT-utrustning

    Det Nya Arbetslivet innebär ökade krav på mobil och flexibel utrustning för att underlätta för medarbetare att arbeta på egna villkor och får arbetet att passa in i deras vardag. I längden leder detta till nöjdare medarbetare. Förvånansvärt ofta så ses inköp av datorer fortfarande genom gamla linser där företag ständigt försöker pressa ner priserna […]

Digital Transformation

  • Sofie using Surface in airport lounge

    Därför är tekniken så viktig för kreativa team

    Det finns inte längre en lösning som passar alla. Fasta arbetstider och snävt definierade arbetsroller är borta och har ersatts av flexibilitet och kreativitet. Alla vill ha en rörlig arbetsplats där gränserna mellan arbete och intresse inte är så skarpa. Arbetet ska vara roligt. Det ska innebära möjligheter. Det ska vara meningsfullt. Att själv kunna […]

Kundreferenser

Security & Privacy

  • Empowering the next level of healthcare with Sectra One Cloud

    Empowering the next level of healthcare with Sectra One Cloud

    Healthcare systems across the world are generating enormous amounts of data. About 80 percent of that data is imaging, spanning from radiology and orthopedics to breast imaging, cardiology, and pathology. And the volumes are constantly growing. At the same time, healthcare is at the top of the list of industries most vulnerable to cyberattacks. This […]

Tips

  • Ställer du rätt frågor när du köper hårdvara?

    Ställer du rätt frågor när du köper hårdvara?

    Viktig läsning för alla klimatengagerade inköpare. Vet du vilka krav du ska ställa när det är dag att köpa ny IT-utrustning? Eller hur du säkerställer att de produkter ni investerar i går i linje med er hållbarhetspolicy? Blev du osäker nu? Då är du inte ensam. Det är vanligt att bara leta efter ”mest för pengarna”, högst prestanda […]