en kvinna som sitter vid ett bord och använder en bärbar dator

Global Knowledge-studie visar nuvarande och framtida kompetensfrågor som IT-avdelningar står inför över hela världen

Annica Wallenbro Stojcevski

Annica Wallenbro Stojcevski

Affärsområdeschef Data & AI, Cloud Infra & App Dev

Lästid, 3 min.

Runt om i världen står IT-avdelningar inför liknande utmaningar. Oroande kompetensluckor, tung arbetsbelastning och nya cybersäkerhetshot finns ständigt närvarande. Att förstå hur IT-communityn reagerar på och hanterar dessa krav är oerhört värdefullt.

IT Skills and Salary Report är en omfattande studie av Global Knowledge som ger denna insikt, baserat på en undersökning av över 16 000 IT-proffs.

Genom att rapportera om viktiga områden som kompensation, certifieringar, professionell utveckling och arbetstillfredsställelse visar studien de färdigheter som efterfrågas mest, liksom de utmaningar som IT-tekniker över hela världen står inför och hur deras roller kan förändras framöver.

Resultaten bekräftas av World Economic Forum i Future of Jobs Report 2018, som uppskattar att automatisering och AI skulle kunna ersätta 75 miljoner arbetstillfällen fram till år 2022 – och samtidigt skapa 133 miljoner nya roller.

Kompetensluckor är ett globalt problem

Mer än två tredjedelar av IT-beslutsfattarna rapporterar en klyfta mellan teamets kompetensnivåer och den kunskap som krävs för att uppnå organisatoriska mål. De är allmänt oroade över om deras medarbetare har den kompetens som krävs för att uppfylla affärsmålen.

Utbildning i blockkedjeteknik är den mest efterfrågade kompetensen. Tätt därefter följer AI och kognitiv databehandling.

En stor efterfrågan på molnbaserade datortjänster och cybersäkerhet

38 procent av de tillfrågade uppgav att de hade svårt att hitta personer med rätt kompetens inom cybersäkerhet, medan 29 procent såg molnlösningar som en rekryteringsutmaning. Omkring 25 procent av de tillfrågade angav virtualisering, nätverksteknik, Sakernas Internet (IoT) och AI/kognitiv databehandling som investeringsprioriteringar för deras organisationer.

Certifieringar spelar verkligen roll

Studien visar också en ökad respekt för värdet av certifieringar. Enligt Global Knowledge ansåg 70 procent av IT-teknikerna att certifieringar leder till en effektivare personal. I dag är den siffran över 90 procent. De mest eftertraktade certifieringarna finns inom blockkedjeteknik, molnlösningar och DevOps.

Respondenterna hade generellt noterat ett samband mellan certifiering och ökad produktivitet – samt en minskning av kompetensklyftorna. Detta är en anledning till att certifierade datatekniker som arbetar i EMEA har ungefär 30 000 kronor högre lön än de utan certifieringar.

Med detta i åtanke har Microsoft Level Up utvecklats för att ta dina molnkunskaper till en annan nivå och tillhandahålla certifieringar som intygar det.  Azure Heroes i Microsoft Level Up belönar också individer med ”digitala samlarmärken” så att de kan visa upp sina prestationer, community-bidrag och kompetenser.

Verksamheten går bra men arbetsbelastningen är tung

60 procent av IT beslutsfattare världen över rapporterar att verksamheten är bra. Men 65 procent upplever också att de har problem med anställa kvalificerade medarbetare och därför har arbetsbelastningen blivit utmanande för 75 procent av de tillfrågade. En alarmerande hög andel om 37 procent angav till och med att arbetstrycket är ”en mycket stor utmaning” eller ”den största utmaningen hittills”.

Behovet av att fylla den bristande kompetensen inom IT-teknik är mer angeläget än någonsin tidigare.

Sätt fart på karriären med kostnadsfria onlinekurser och certifieringar.

Öka dina kunskaper om molnet med programmet Microsoft Level Up.

Myndigheter

  • Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Malmö Stad i panelsamtal om svensk offentlig sektors digitaliseringsmognad

    Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Malmö Stad i panelsamtal om svensk offentlig sektors digitaliseringsmognad

    Sverige placerar sig ofta högt upp på listor över länder med hög innovationsgrad. Samtidigt visar OECD Digital Government Index att Sverige ligger långt efter då det gäller digitalisering inom offentlig sektor. Den 18 februari diskuterar representanter Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Malmö Stad offentlig sektors mognadsgrad och förändringsresa. Offentlig sektor förväntas möta morgondagens samhällsutmaningar och skapa […]

Skola och högre utbildning

  • Fördjupa dig inom Cloud, AI och Machine learning

    Fördjupa dig inom Cloud, AI och Machine learning

    För den som vill vara attraktiv att anställa och höja sin ingångslön krävs mer än ett examensbevis. ”Skolan är ganska bred, att parallellt nörda ner i andra utbildningar är ovärderligt”, säger årets tech-tjej, Matilda Andersson, som läser sista året på LTH. Tillsammans med Reactor erbjuder Microsoft nu Sveriges studenter att utan kostnad fördjupa sina tekniska […]