Gå till huvudinnehåll
Two students in a classroom

Så här förbereder FH JOANNEUM en ny klass med högkvalificerade proffs

Vânia Neto

Vânia Neto

Education Skills Lead | Microsoft Western Europe

Lästid, 7 min.

”Om du tänker dig en karriär inom medicinsk informatik i dag måste du ha mycket hög kompetens inom programvaruteknik, maskininlärning och många andra områden. Som tur är finns det Microsoft-kurser som verkligen kan göra skillnad. Med dem får jag grundläggande kunskaper som jag sedan också kan bygga vidare på.”

Daniel Reichenpfader är masterstudent vid österrikiska universitetet FH JOANNEUM. Han berättar hur förståelsen för ny teknik blivit en avgörande faktor för att få ett jobb inom flera konkurrensutsatta områden – och vilken hjälp studenterna kan få från Microsoft för att förbereda sig på detta.

Reichenpfader har deltagit i en serie certifierade Microsoft-kurser som universitetet kunnat erbjuda via Microsoft Learn for Educators Program. Kurserna erbjuds studenter på både grund- och masternivå, och syftet med dem är att höja kompetensen hos framtida generationer ingenjörer, forskare och matematiker utifrån dessa sektorers rekryteringskrav.

”Det finns så många utbildningar att välja mellan, och en universitetslinje innehåller för det mesta inte allt som krävs”, fortsätter han.

”Kurser du kan ta i egen takt, som Microsoft Fundamentals, är ett perfekt komplement till vår befintliga utbildning. Med de här kurserna kan vi fylla i våra kunskapsluckor efter behov, och de erbjuder dessutom lärande för livet.”

Så förändrar FH JOANNEUM IT-undervisningen

FH JOANNEUM grundades 1995 och här finns cirka 4 600 studenter och 650 anställda. Det är det näst största universitetet i landet för tillämpad vetenskap, med 49 praktiskt inriktade och projektinriktade utbildningslinjer.

FH JOANNEUM använder Microsofts produkter för sitt IT-nätverk – som körs på Azure. Men Microsofts lösningar ingår dessutom i universitetets kursplaner. Detta mycket tack vare veteranläraren Erwin Zinser, professor i biokemi och informationshantering.

”Jag har använt Microsofts teknik i mina forskningsprojekt under nästan 25 års tid, både i mina kurser och i mitt eget företag”, berättar han. ”Jag tog med mig den kunskapen, de kontakterna och den expertisen som fanns i företaget när jag blev professor på universitetet.”

Men det var inte förrän 2019 som han kom i kontakt med Microsoft Learn for Educators Program, som han var med om att införa på universitetet och som han nu administrerar. ”Enligt min erfarenhet har IT-undervisningen förändrats radikalt under det senaste decenniet, och nu krävs en mer holistisk syn på den. Vi behöver också en mer ingående förståelse för ny teknik”, säger han.

”Som utbildare har vi ett ansvar att modernisera våra kursplaner och förbereda studenterna på bästa sätt.”

Erwin Zinser, som efter ett långt yrkesliv snart ska gå i pension, menar att programmet innebär en perfekt möjlighet att uppnå just detta. ”Microsoft må i huvudsak vara ett teknikföretag, men det har också insett betydelsen av hur viktigt det är att tekniken används som ett verktyg för att uppfylla de behov och krav som finns i de sektorer där man verkar”, fortsätter han.

”Det är just det som gör Microsoft Learn for Educators Program så tilltalande, eftersom det uppmuntrar studenterna att dra nytta av tekniken för att utveckla samhället.”

Programmet i ett nötskal

FH JOANNEUM införde Microsoft Learn for Educators Program år 2020 som den första institutionen i Västeuropa. Genom detta initiativ kan lärare ladda ned innehållspaket för var och en av fyra Microsoft Fundamentals-kurser – nämligen Azure, AI, Data och Power Platform – och få tillgång till en uppsättning resurser som färdiga presentationer, läroböcker och faktablad.

De lärare som deltar i programmet får också kostnadsfri utbildning och certifiering, vilket hjälper dem att undervisa dessa kurser enligt kursplanen, samtidigt som de kan hålla sig uppdaterade inom ny utveckling. I skrivande stund har tio lärare vid FH JOANNEUM laddat ned kurserna och lärt ut dem till över 100 studenter. Dessutom har fem av dessa lärare också fått sin Azure Fundamentals-certifiering. Föreläsningarna omfattar sådant som metoder och verktyg för artificiell intelligens, IT-styrning och IT-efterlevnad samt grunderna i design av IT-arkitekturer och molnarkitektur, del I och II.

”På nivån mellan våra grund- och masterkurser erbjuder vi också flera föreläsningar som behandlar Microsoft-teknik”, säger Zinser. ”Innehållet kan variera från grundläggande kunskaper om vad molnet är och hur man arbetar i det, till mer avancerade kurser om molnstrategier och affärsmodeller.”

Studenten på kandidatnivå, Peter Supper, menar att han genom dessa kurser får den typ av certifiering som arbetsgivare i allt högre grad eftersöker. ”Microsofts lösningar och teknik utgör en tredjedel inom datavetenskapen”, säger han.

”När jag startar med IT-projektledning kan jag redan från början arbeta med en av de bästa molntjänsterna och använda AI-arbetsflöden.”

Det finns också masterutbildningar som bygger på dessa grundläggande kurser, vilket enligt Zinser innebär ett utmärkt tillfälle att studera Microsofts lösningar mer ingående. ”Det är nu som studenterna verkligen kan börja utveckla nya program, och få större förståelse för procedurmodeller och hur man konfigurerar molnteknik”, säger han. ”De kan också själva ge impulser till kurserna, och lära sig hur vi kan använda tekniken för att förbättra samhället.”

Dessa åsikter delas av masterstudenten Daniel Reichenpfader: ”Vad jag verkligen uppskattade var att jag fick chansen att tillämpa teorin om maskininlärning och AI-principerna, två aspekter som jag kommit i kontakt med tidigare, på verkliga användningsfall”, säger han.

”Detta kommer få stor betydelse för min karriär inom hälso- och sjukvården. Det är oerhört viktigt att följa utvecklingen och innovationen inom molnteknik.”

Övervinner det första motståndet

FH JOANNEUM införde Microsoft Learn for Educators Program år 2020 i samarbete med Microsoft-partnern Avanade. Företaget höll då en gästföreläsning för att uppmärksamma fördelarna med programmet.

Studenterna var på det stora hela positiva redan från början, medan lärarna var mer tveksamma. ”Det krävdes en hel del övertalning för att få med kollegorna på tåget”, säger Erwin Zinser.

”Många hade aldrig arbetat med Microsoft, så de visste inte riktigt vad detta partnerskap kunde innebära. De kände heller inte till vilka bra idéer och perspektiv som Microsoft kunde bidra med.”

För Zinser var detta emellertid ett utmärkt tillfälle att minska kollegornas skepsis, och visa på vikten av att kunna erbjuda certifierade kurser för både lärare och studenter. ”Det här var verkligen min stora mission”, säger han. ”Tack vare programmet kunde jag visa för dem att branscherna förändras och att vi måste utvecklas i takt med dem.”

Överbrygger utbildningsväsendets kompetensklyftor

Microsoft Learn for Educators Program används nu av över 260 institutioner över hela världen – vilket är ett tecken på hur viktigt det är att överbrygga en hotande kompetensklyfta inom vetenskaps-, teknik- och ingenjörssektorerna.

Enligt nya uppgifter från World Economic Forum kan 50 procent av den globala arbetskraften komma behöva omskola sig till 2025, och experter betonar behovet av ett utbildningssystem som förbereder studenterna för en föränderlig arbetsmarknad.

Det är i detta perspektiv, så som Zinser och hans studenter förklarar, som Microsoft Fundamentals-programmen verkligen kan göra skillnad. ”Inom det område som jag har valt – hälso- och sjukvård – har det skett en enorm förändring. Från att verksamheten varit pappersbaserad till att bli digital, och från att använda lokala lösningar till molnet”, säger masterstudenten Reichenpfader.

”Nu när Microsoft snart ska öppna sitt första datacenter i Österrike kommer också efterfrågan på kunskap och kompetens i Azure Cloud Services att öka. Så för mig är det väldigt viktigt att kunna detta.”

FH JOANNEUM ska nu utöka sina kursplaner med fler Microsoft-kurser, och Zinser tror att tekniken kommer spela en avgörande roll för att attrahera en större mångfald studenter till ämnen inom naturvetenskap och teknik. ”Nu när jag trappar ned inför min pension i mitten av nästa år hoppas jag verkligen att jag kunnat bidra till att göra teknikkurser mer attraktiva för kvinnliga studenter, och vi nått ut till fler studenter på lägre utbildningsnivåer”, avslutar han.

”Jag hoppas mitt eftermäle blir att ha ökat medvetenheten om hur viktigt det är att studera teknikrelaterade ämnen, och ta till sig innovation genom program som Microsoft Learn for Educators.”

Microsoft Certifications

Earn certifications that show you are keeping pace with today’s technical roles and requirements. Microsoft has certification paths for many technical job roles. Each of these certifications consists of passing a series of exams to earn certification.

Upptäck fler relaterade artiklar per bransch:

Myndigheter

Skola och högre utbildning

 • 2 flickor som spelar Minecraft framför en bärbar dator

  Datavetenskap på ett nytt sätt i kursplanen: fyra resurser som hjälper lärare att sätta i gång

  Världen förändras snabbt. COVID-19 satte fart på digitaliseringen och inom de flesta branscher samt institutioner har man ställt om till hybridarbete och digital leverans. Detta har fått en enorm inverkan på vilken kompetens som behövs i arbetslivet. Enligt en analys från LinkedIn och Microsoft kommer ytterligare 149 miljoner digitala jobb att skapas fram till 2025, […]

 • Fördjupa dig inom Cloud, AI och Machine learning

  Fördjupa dig inom Cloud, AI och Machine learning

  För den som vill vara attraktiv att anställa och höja sin ingångslön krävs mer än ett examensbevis. ”Skolan är ganska bred, att parallellt nörda ner i andra utbildningar är ovärderligt”, säger årets tech-tjej, Matilda Andersson, som läser sista året på LTH. Tillsammans med Reactor erbjuder Microsoft nu Sveriges studenter att utan kostnad fördjupa sina tekniska […]

Upptäck fler relaterade artiklar per dokumentation:

Det Nya Arbetslivet

 • Barn skapar sociala robotar i tävlingen Kodutmaningen

  Barn skapar sociala robotar i tävlingen Kodutmaningen

  Kodutmaningen – Min Robot är en skoltävling för årskurs 4-6 som går ut på att koda en egen robot i Scratch. Det ska vara en samarbetsrobot eller en social robot, alltså en robot som kan interagera och kommunicera med människor för att hjälpa oss på olika sätt. Kodutmaningen arrangeras av den ideella föreningen Kodcentrum. ”Med […]

Digital HR

 • Barn skapar sociala robotar i tävlingen Kodutmaningen

  Barn skapar sociala robotar i tävlingen Kodutmaningen

  Kodutmaningen – Min Robot är en skoltävling för årskurs 4-6 som går ut på att koda en egen robot i Scratch. Det ska vara en samarbetsrobot eller en social robot, alltså en robot som kan interagera och kommunicera med människor för att hjälpa oss på olika sätt. Kodutmaningen arrangeras av den ideella föreningen Kodcentrum. ”Med […]

Digital Transformation

 • Microsoft Aspire – Ett av Sveriges mest attraktiva traineeprogram

  Microsoft Aspire – Ett av Sveriges mest attraktiva traineeprogram

  Microsofts tvååriga traineeprogram, The Microsoft Aspire Experience är programmet för dig som är i slutfasen av din utbildning och vill hitta din unika plats i tech-världen efter examen. 6000 universitetsstudenter från 60 olika länder antas varje år till The Microsoft Aspire Experience. Här får studenter inom business eller tech chansen att direkt följa upp sin […]

Kundreferenser

 • Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Malmö Stad i panelsamtal om svensk offentlig sektors digitaliseringsmognad

  Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Malmö Stad i panelsamtal om svensk offentlig sektors digitaliseringsmognad

  Sverige placerar sig ofta högt upp på listor över länder med hög innovationsgrad. Samtidigt visar OECD Digital Government Index att Sverige ligger långt efter då det gäller digitalisering inom offentlig sektor. Den 18 februari diskuterar representanter Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Malmö Stad offentlig sektors mognadsgrad och förändringsresa. Offentlig sektor förväntas möta morgondagens samhällsutmaningar och skapa […]

Security & Privacy

 • Microsoft erbjuder upskilling i cybersäkerhet

  Microsoft erbjuder upskilling i cybersäkerhet

  Under det senaste året har vi sett att cyberattacker kan ha förödande konsekvenser för en organisation. Rysslands cyberkrigsföring under invasionen av Ukraina visar att det även förekommer bland politiska aktörer. Dessutom har cyberkriminalitet vuxit till en industri som omsätter miljarder.  Cybersäkerhet har aldrig varit viktigare. Behovet av en trygg IT-miljö är enormt, men det saknas […]

Tips

 • Hélène Barnekow vinnare av Stora Kommunikationspriset 2021 i kategorin bästa kommunikativa ledare

  Hélène Barnekow vinnare av Stora Kommunikationspriset 2021 i kategorin bästa kommunikativa ledare

  Stora Kommunikationspriset delas ut i fem kategorier till personer och organisationer som gjort stora insatser inom kommunikation det senaste året. Vinnare i kategorin årets kommunikativa ledare blev Microsoft Sveriges vd Hélène Barnekow. Stora Kommunikationspriset har delats ut sedan 1990 och premierar personer eller organisationer som har gjort stora insatser inom kommunikation det senaste året. Årets […]