Gå till huvudinnehåll

Ett tryggt och tillgängligt Sverige

Microsoft

Microsoft

Lästid, 2 min.

Vi stärker myndigheters förmåga att utveckla sina uppdrag, ge god service och främja stabilitet i landet.

Myndigheternas uppdrag är varierade och komplexa och i en tid som präglas av den urbanisering och den demografiska förändring som sker i samhället, den snabba befolkningstillväxten och med en pandemi som biter sig fast så behöver myndigheter och organisationer i Sverige hitta vägen fram i effektiva och alternativa arbetssätt där användaren kan vara delaktig i möten på distans och på sina premisser.

Det ska vara enkelt att göra rätt för användarna och det måste vara baserat på i grunden en sammanhållen säkerhetsmodell som kan hantera arbete, möten och tillgång till information på distans och mellan myndigheter. Med våra plattformar och program etablerar vi en trygg och säker infrastruktur som säkerställer efterlevnad på information, ett starkt informationsskydd och informationsklassning. Vi skapar förutsättning för organisationer att samverka i kris och vara förberedda för händelseutveckling som kräver extraordinära insatser, det innebär att behovet av en effektiv samordning, kommunikation och säker informationsdelning inom och mellan myndigheter ökar.

I tider där trollfabriker och cyberattacker blivit en vardag och en multimiljardaffär så krävs kompetens och globala samarbeten för att kunna motverka utvecklingen. Behovet att tidigt identifiera och agera på en hotbild, attack eller för att begränsa angrepp av skadlig kod samt att motverka att felaktig information sprids, ökar. Effektivare processer behöver etableras, där information görs tillgänglig på ett säkert sätt både inom och mellan myndigheter och  där informationsflöden blir mer transparenta och tillgängliga.

När den underliggande säkerheten och kvalitativ data finns på plats och förvaltas rätt ökar förmågan att dela och göra information tillgänglig för såväl processutveckling, beslut, innovation och transformation. Dialogen med medborgaren blir mer transparent och verksamhetsprocesser kan optimeras och myndighetsbeslut kan understödjas av tillgången till AI och avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter.

Värdet för organisation och samhälle

  • Etablera en sammanhållen kunddialog och kommunikation möjliggör inkludering & lärande
  • Arbeta på distans och öka tillgängligheten på service mot medborgare och andra myndigheter 
  • Automatisera processer och skapa effektiva informationsflöden med kvalitet och säkerhet
  • Skapa förutsättningar för verksamhetsdriven applikationsutveckling (Low Code/No Code)
  • Skapa en sömnlös anställningsprocess och introducering av nyanställda
  • Informationsklassning för ökad kontroll och tillgänglighet med ökad kontroll på identitet
  • Säkra informationsflöden i känslig infrastruktur och verksamhet
  • Tillåta innovation och arbete på distans med informationssäkerhet, spårning & kryptering
  • Begränsa sårbarheten av minska risken att bli utsatt för cyberattacker och skadlig kod i en uppkopplad och digital värld

Sustainability. Good For Business. Executive Playbook.

Vägledning för 6 yrkesroller i C-Suite om hur man tar det första steget till en mer hållbar och välmående framtid.