Overslaan naar hoofdinhoud
Pulse
Transformeren

Transformeren

Omarm de digitale revolutie om oneindig veel commerciële kansen te ontgrendelen die je bedrijfsactiviteiten transformeren en innovatie versnellen met datagestuurde AI-processen in je hele waardeketen.

Nog geen artikelen beschikbaar

IDC report: ‘It’s not just about tech’

IDC report: ‘It’s not just about tech’

The state of AI in The Netherlands International Data Corporation (IDC), commissioned by Microsoft, conducted research among 100 Dutch leading companies to assess the status of AI. Globally, IDC engaged in conversations with 2000 organizations. The Netherlands is leading in Europe with 88% advancement in AI usage. This includes predictive AI, statistical AI, machine learning, […]

Rob Elsinga

Rob Elsinga

National Technology Officer

Describe your application and let copilot design it

Describe your application and let copilot design it

Experience the future of application design like never before! Introducing Copilots within our low code platform. Simply describe your application in simple language, and witness as Copilot conjures up a potential solution in mere moments. From concept to MVP in a blink of an eye! Watch the on-demand webinar and witness the seamless fusion of […]

Martin Gerritsen

Martin Gerritsen

Microsoft Business Applications Leader

Describe your conversation and let copilot design it

Describe your conversation and let copilot design it

Conversational AI is back, and it’s bigger and better than ever before! Watch our enlightening webinar as we unveil the secrets to implementing conversational AI. With ChatGPT and GenAI, you’ll redefine the art of conversation and revolutionize customer interactions. Watch this webinar to elevate your business to new heights. 

Martin Gerritsen

Martin Gerritsen

Microsoft Business Applications Leader

Aves

Aves bereidt leerlingen voor op de uitdagingen van morgen

Onderwijsorganisatie Aves maakt zich al sinds haar oprichting sterk voor innovatie in haar netwerk van scholen. Als onderdeel van deze missie is de organisatie al tien jaar bezig met een digitaal transformatieprogramma dat digitale geletterdheid tot een kernonderdeel van het curriculum moet maken. Het initiatief begon met een eerste invoering van Surface-apparaten en software, maar […]

Brigitte Verdegaal

Brigitte Verdegaal

Product Marketing Manager Devices at Microsoft

Describe your automation request and let copilot design it

Describe your automation request and let copilot design it

In today’s fast-paced world, efficiency is key. Say goodbye to manual tasks and hello to automation excellence with Copilot. Let’s face it, we all want to achieve more with less effort. With Copilot’s automation prowess, your dreams of streamlining workflows are now within reach. Watch the webinar as we explore the transformative power of GenAI […]

Martin Gerritsen

Martin Gerritsen

Microsoft Business Applications Leader

Ethiek en privacy in AI

Ethiek en privacy in AI

Steeds meer organisaties ontdekken de voordelen van GenAI zoals ChatGPT en Microsoft Copilot. Maar AI lijkt op het gebied van privacy en ethiek nog onontgonnen terrein. Hoe voorkom je als organisatie dat AI-gebruik privacygevoelige en ethische issues met zich meebrengt? Hoe verhoudt AI zich tot privacy en ethiek? De snelle opkomst van GenAI dwingt ons […]

Rob Elsinga

Rob Elsinga

National Technology Officer

Data and AI: Your new, favorite co-workers

Data and AI: Your new, favorite co-workers

In the Azure “Here’s how” Series we dive into the ins and outs of migrating business applications to the Azure cloud and the integration of AI. Certified partners, Microsoft experts, and clients share their insights, best practices, and use cases to help you set up a successful migration trajectory and achieve AI success. This time […]

Jeffrey Vermeulen

Jeffrey Vermeulen

Business Group Lead – Cloud & Enterprise

Unleash innovation and start reaping the benefits of the cloud

Unleash innovation and start reaping the benefits of the cloud

In the Azure “Here’s how” Series we dive into the ins and outs of migrating business applications to the Azure cloud and the integration of AI. Certified partners, Microsoft experts, and clients share their insights, best practices, and use cases to help you set up a successful migration trajectory and achieve AI success. This time […]

Jeffrey Vermeulen

Jeffrey Vermeulen

Business Group Lead – Cloud & Enterprise

The leap to AI should be taken one step at a time

The leap to AI should be taken one step at a time

In the Azure “Here’s how” Series we dive into the ins and outs of migrating business applications to the Azure cloud. Certified partners, Microsoft experts, and clients share their insights, best practices, and use cases to help you set up a successful migration trajectory. This time we are in conversation with Martijn van Schie and […]

Jeffrey Vermeulen

Jeffrey Vermeulen

Business Group Lead – Cloud & Enterprise

Het startpunt voor organisatiebrede AI-adoptie

Het startpunt voor organisatiebrede AI-adoptie

Gaat AI mijn werkzaamheden veranderen of zelfs (deels) overnemen? Bij de introductie van nieuwe technologie komt altijd veel emotie kijken. Bij AI is dat in extreme mate het geval. Deze technologie gaat immers aanzienlijke impact hebben op het dagelijkse werk van kenniswerkers binnen jouw organisatie. Bovendien wil je voorkomen dat medewerkers deze krachtige tool alleen […]

Lisanne Brons

Lisanne Brons

Lead Modern Work

Een succesvol begin met AI

Een succesvol begin met AI

De AI-trein is vertrokken. Als je nog niet op het perron klaarstaat, is het tijd om je te haasten. Dat is de gedachte die bij veel grote Nederlandse organisaties en multinationals leeft – vaak de bedrijven die technologische ontwikkelingen op de voet volgen, de voordelen daarvan inzien en graag zo snel mogelijk met nieuwe technologie […]

Anke Den Ouden

Anke Den Ouden

CEO

Build NL 2023 – Keynote speaker April Edwards

Build NL 2023 – Keynote speaker April Edwards

Bekijk de keynote van April Edwards tijdens Build NL 2023. Ontdek de mogelijkheden van Github Copilot zodat jij, als developer, sneller en efficient te werk kan gaan. Beleef Microsoft Build NL online. Opzoek naar de laatste inzichten en tools voor developers? Kijk nu alle Build NL 2023 content on-demand, zie alle keynote speakers, presentaties en […]

Microsoft Nederland

Microsoft Nederland

Microsoft Nederland

Nog geen artikelen beschikbaar