Low-Code dataplattform Oslo Kommune og Bouvet

Low-Code dataplattform har vært avgjørende for Oslo kommune gjennom Covid-19-pandemien

Henrik Jacobs

Henrik Jacobs

Business Applications Lead

Lesetid, 3 min.

Pasinfo er Helseetatens sentrale dataplattform og økosystem for helsedata i Oslo. Bouvet har bistått i videreutviklingen av verktøyet slik at det kunne håndtere data og digitale behov knyttet til Covid-19 pandemien. Dette omfatter blant annet løsning for bestilling av test, oppfølging av smittede og nærkontakter, invitasjon til og styring av vaksinering og datagrunnlag for offentlige statistikker.

Utfordringen

Videreutviklingen av Pasinfo har vært en annerledes utfordring grunnet en Covid-19 situasjon i stadig endring, blant annet gjennom virusmutasjoner, fortløpende endringer i regelverk for smittesporing og karantene, og varierende tilgjengelighet av vaksiner. Men gjennom bruk av Low-Code, smidig metode, produktkø (product backlog) og hyppige leveranser har Oslo kommune lykkes med å utforme flere avgjørende tjenester underveis i pandemien i samarbeid med Bouvet.

Løsningen

Pasinfo er en Low-Code-dataplattform bygget på Microsoft Azure og Power Platform som samler og sammenstiller relevant informasjon til støtte for ulike helse- og omsorgstjenester i kommunen. Low-Code-teknologier som Power Platform tilbyr et sett med ferdige komponenter som du raskt kan sette sammen for å levere løsninger.

Løsningen bygger på brukerforvaltning og tilgangskontroll i Azure-plattformen, og data er strukturert i hovedsak gjennom datatjenesten Microsoft Dataverse.

Bouvet sine konsulenter har vært viktige samarbeidspartnere i videreutvikling av Pasinfo under koronapandemien, og har bistått i å lage flere svært viktige løsninger som blant annet:

 • Oppsett av dataflows og datasets i Power BI for self service analytics.
 • Utforming av rapporter og dashbord for statistikk og beslutningsgrunnlag.
 • Automatisering av prosesser relatert til smittevern og vaksinering ved bruk av Power Automate.
 • Modelldrevet Power Apps-applikasjoner for registrering av forbruk av og behov for smittevernutstyr.
 • Chatbot utviklet i Power Virtual Agent for registrering av smittede ved skoler.
 • Modelldrevet Power App for sanntidsoppfølging av GPS-enheter som benyttes i tjenestetilbudet for innbyggere med kognitiv svikt.
 • Azure-basert tjenestelag som tilgjengeliggjør data og funksjonalitet fra Pasinfo til andre aktører.
 • Implementering av tilgangskontroll og sikkerhetsroller i Microsoft Azure og Microsoft Dynamics 365.
 • Utviklet Canvas Power Apps-applikasjoner for registrering av Covid-19-tester.
 • Utvikling og forvaltning av datamodeller i Microsoft Dataverse.

Konsulentene er også involvert i utvikling av ELISE – en modelldreven Power Apps-applikasjon bygget på data fra Pasinfo. ELISE understøtter informasjonsdeling ved pasientoverganger mellom ulike institusjoner og virksomheter.

Fordelen med Low Code

I dette prosjektet har det redusert utviklingstid og lagt til rette for raske tilpasninger og hyppige leveranser av nye Pasinfo-versjoner for å støtte opp under de kontinuerlige endringene i Covid-19 situasjonen. I tillegg har prosjektet fått mer tid til å fokusere på datakvalitet og forretningsprosesser.

Les mer om Low-Code her!

Verdi for kunden

Pasinfo leverer i dag data, prosess- og beslutningsstøtte til tre tusen brukere i Oslo kommune, fra smittesporing for ansatte i bydelene til kommunens ledelse. Plattformen samler inn, aggregerer og tilgjengeliggjør data fra flere enn 25 aktører og systemer, og har i tillegg som rolle å kvalitetssikre data og datamodeller på tvers av kilder som blir brukt for offentlige statistikker.

Bruk av Low-Code-teknologi samt smidig gjennomføring har gjort Pasinfo i stand til å tilpasse seg til det konstante endringsbehovet som er skapt av pandemien. Siden starten av pandemien i mars 2020 har Pasinfo vært gjennom over 250 releaser og har gjort det mulig for Oslo kommune og Helseetaten å drive tjenesteutvikling på nye måter.

Prosjektet har også fått anerkjennelse gjennom å vinne prisen: Public sector Data and AI project of the year 2021.

Prøv Microsoft Dynamics kostnadsfritt

Samle CRM- og ERP-funksjoner og del opp datasiloer med Dynamics 365

Oppdag flere relaterte artikler per bransje:

Detaljhandel

Finans og forsikring

Government

Helseomsorg

 • en gruppe medisinske fagfolk som ser på en datamaskin

  Hjelpe kunder og partnere med å gi bedre opplevelser, innsikt og omsorg

  Våre helseeksperter deler fremgang på fire av de nyeste Microsoft-innovasjonene for å møte dagens mest presserende helse- og forretningsutfordringer.

 • Microsoft på Arendalsuka: Helsedatarevolusjon uten spilleregler?

  Microsoft på Arendalsuka: Helsedatarevolusjon uten spilleregler?

  Tid: Arendalsuka, onsdag 18. august kl. 15.00-16.00 Sted: Spisestedet Vitenbiten i Sørlandet kunnskapshavn, Kystveien 2, Arendal Arrangør: Microsoft Norge Stream: Helsedatarevolusjon uten spilleregler?   Helsedata – en kilde til bedre og mer bærekraftige helsetjenester og flere arbeidsplasser. Hva skal til for å utnytte våre felles helsedata på forsvarlig vis? Mange er opptatt av mulighetene som åpner seg gjennom bedre tilgang til helsedata. Norge har over flere tiår bygget helseregistre med høy datakvalitet. Disse er […]

Industri

 • Eneco Customer Case

  Energi for en ny digital fremtid: Eneco flytter til skyen for å levere bærekraftig energi til Europa

  Eneco er et nederlandsk selskap som leverer bærekraftig energi. Hos Eneco handler hverdagen om å utnytte kraften fra vind og sol for å skape grønne energiløsninger. Eneco har opplevd vekst, og dette medførte en stor utfordring – selskapet ønsket å utvikle bærekraftige energiløsninger på mest mulig effektiv måte, men datasystemene og infrastrukturen de hadde var […]

 • en mann som holder en malingsspray

  Hva vi kan lære av AkzoNobels digitale transformasjon

  Kunnskapsrike bedrifter er alltid på utkikk etter måter å forbedre seg og å skille seg ut fra konkurrentene på. Jakten på kontinuerlig forbedring tar mange former, fra organisatorisk omstrukturering til utvikling av helt nye forretningsmodeller. Men én felles faktor i nesten alle moderne bedriftslederes planer er en vektlegging av teknologisk innovasjon. Å ta i bruk […]

Offentlig sektor

Utdanning

 • Jente som gjør skolearbeid

  Mittelschule Kirchdorf: Fornyer hybrid læring gjennom digitalisering med Surface og Teams

  «Vi ville gjøre alt enklest mulig for både lærere og elever. Digitaliseringen vår har vist oss at teknologibasert undervisning er et nyttig tillegg til den tradisjonelle undervisningen og en investering i fremtiden – for alle, ikke bare for barna.» Martin Schnetzer er lærer og IT administrator ved Mittelschule Kirchdorf i Østerrike. Han snakker om den […]

Oppdag flere relaterte artikler per dossier:

Digital Transformation

 • en mann som kjører ski nedover siden av en bygning

  Microsoft at Nordic Edge Expo & Conference

  Microsoft is thrilled to once again be one of the main partners at Nordic Edge Expo and Conference – the leading smart city event in the Nordics. As a lot of things this year, the expo and conference will be different. It is going fully digital and with that comes a lot of opportunities. Among others it […]

Kundehistorier

Sikkerhet og personvern

Tips

 • La oss jobbe sammen…

  La oss jobbe sammen…

  Vi i Microsoft Norge er helt avhengige av gode teknologipartnere for å finne fremtidens løsninger. Microsoft Norge er et globalt selskap med lokal forankring, og sitter på dyp kunnskap innen en rekke industrier. Som teknologipartner hos oss kan du få tilgang til presis veiledning, solid teknisk kompetanse og hele bredden i vårt salgsapparat. Hvordan kan […]