Få frem potensialet til elevene dine med Microsofts nye læringsakseleratorer

Ovi Barceló

Ovi Barceló

Solution Specialist for Modern Classroom, Microsoft Western Europe

Lesetid, 5 min.

Personlig tilpasset læring er et mål som lærere overalt har prøvd å oppnå i årevis. Men pandemien viste hvor kompleks denne utfordringen er for lærere, som møter mer elever med mange flere typer behov enn noen gang før. 

Fordi det å levere en virkelig personlig læringsopplevelse for hver elev tradisjonelt har krevd mye av den ene ressursen som lærere ofte mangler … 

Tid.  

Tid til å skape personlige læringsmuligheter i og utenfor klasserommet. Tid til å analysere elevenes prestasjoner på et dypere nivå og gi gjennomtenkte og relevante tilbakemeldinger. Tid til å utvikle ferdigheter som forbereder elevene på fremtidige veivalg. 

Derfor har vi utviklet læringsakseleratorer – en ny kategori med læringsverktøy som hjelper lærere med å spare tid på å opprette, gjennomgå og analysere øvingsoppgaver, i tillegg til å gi elevene tilbakemelding i sanntid.  

De gir god innsikt i hvert barns behov og lar lærerne levere en mer meningsfylt og personlig læringsopplevelse som fører til bedre resultater for elevene. Dessuten er de allerede integrert i velkjente produkter som Teams, PowerPoint, OneNote og Word.

Verktøy som styrker lærere og elever  

Læringsakseleratorer er inkludert i Microsoft 365 kostnadsfritt for utdanningsleverandører. Verktøyene – som dekker lesing, matematikk, søk, tale og refleksjon – er utformet for å hjelpe lærere med å få frem det fulle potensialet til hver elev og støtter både grunnleggende og fremtidsrettede ferdigheter.  

Verktøyene bygger på vårt engasjement for å gi skolene løsninger, teknologier og utdanningsekspertise som kan påvirke faglig, sosial og emosjonell vekst for alle elever, og gjør det mulig for lærere å gi individuelle elever flere muligheter til å lære, øve og motta målrettet opplæring umiddelbart i et inkluderende miljø for å støtte kontinuerlig forbedring.  

Som Microsofts administrerende direktør, Satya Nadella, sa:

Å bygge verktøy for å gi hver elev muligheten til å nå sitt fulle potensial er kjernen i Microsofts misjon og i tråd med våre mål.

«For å imøtekomme de økende behovene til elever og lærere etter pandemien har Microsofts læringsverktøy blitt videreutviklet for å gi lærere mulighet til å hjelpe elevene med å oppnå viktige grunnleggende ferdigheter og ferdigheter på arbeidsplassen – for å akselerere læringen og hjelpe hver elev med å ta igjen det tapte, holde tritt og komme videre.» 

Vi utvider rekkevidden til lærere over hele Europa 

«Teknologien må være i klasserommet slik at lærere og elever kan gjøre ting som ellers ville vært umulig», sier tidligere lærer Ovi Barcelo, løsningsspesialist for den moderne arbeidsplassen hos Microsoft Vest-Europa. 

«Det læringsakseleratorene gjør, er å utvide rekkevidden til lærere, slik at elevene kan øve på ferdigheter i sitt eget tempo, uten å trenge individuell oppfølging. For hvis jeg har 25 barn i klasserommet, kan det at jeg stopper opp hos ett av dem bety at de andre 24 blir forsømt. 

«Ta Reading Coach, for eksempel. Ved hjelp av KI-teknologi kan den forstå og korrigere elevenes lesing, gi tilbakemelding og nye øvelser for å støtte deres spesifikke utvikling. Deretter gir den en detaljert oversikt over elevens fremgang som lærerne kan referere til, så når de kommer inn i klasserommet, vet de nøyaktig hva nivået til hver elev er for en bestemt ferdighet. 

«Uten teknologi ville dette være helt umulig.» 

En nærmere titt på læringsakseleratorene 

Læringsakseleratorene dekker tre kjerneområder: Grunnleggende ferdigheter, fremtidsrettede ferdigheter og dataanalyse.

Grunnleggende ferdigheter dekker lesing, matematikk og trivsel. For eksempel gir Reading Coach forsiktig veiledning til elevene om uttale, stavelsesdeling, lesehastighet og ordforråd. Mens Math Progress hjelper lærere med å lage øvingsspørsmål, identifisere hvilke konsepter som var en utfordring for elevene, og gi tilbakemelding og personlig støtte mer effektivt.  

I tillegg har vi Reflect – en app for følelsesmessig oppfølging som hjelper lærere med å støtte elevenes velvære. Gjennom appen bygger elevene ferdigheter til å gjenkjenne og navigere seg gjennom følelsene sine med regelmessige muligheter til å dele og bli hørt.  

Fremtidsrettede ferdigheter dekker søk og tale. Search Coach, for eksempel, gir kontekst for at elevene skal kunne stille effektive spørsmål og oppdage pålitelige kilder i en verden av villedende informasjon. Eller Speaker Progress, som sparer tid for lærerne ved å strømlinjeforme prosessen med å lage, gjennomgå og analysere tale- og presentasjonsoppgaver for elever, grupper og klasserom. 

Innenfor ferdighetssegmentene finnes det både coaching- og fremdriftsverktøy for lesing, matematikk, søk og tale.

Coach-verktøy gir elevene veiledning i sanntid og muligheter for selvstyrt læring, mens fremdriftsverktøy er utviklet for å hjelpe lærere med å tilpasse oppgaver, tilbakemelding og undervisning, støttet av handlingsrettet innsikt. 

Til slutt gir Insights lærere den informasjonen de trenger for å analysere elevenes fremgang og tilby de mest relevante mulighetene til å forbedre resultatene. Det inkluderer å kunne sette oppgaver og engasjement i klasserommet inn i et klart, handlingsrettet format som gjør det mulig for lærere å se tendenser, hjelpe elevene og spare tid. 

Du kan lese mer om alle de nye læringsakseleratorene her.

Akselerert læring i bruk 

Skoler over hele Vest-Europa bruker allerede Microsoft-verktøy for å støtte elevene. Omnimundo og Wereldreiziger – to barneskoler i Antwerpen, Belgia – har innført flere tiltak for å fremme interkulturell forståelse og aksept med en rekke Microsoft-verktøy. 

Begge skolene bruker Reflect for å forbedre elevenes følelsesmessige bevissthet, sammen med «følelsestavler» i hvert klasserom som tillater ikke-verbalt uttrykk for følelser. På den måten kan også elever som ikke snakker det lokale språket, uttrykke hva de føler. 

I mellomtiden har Reading Coach en enorm effekt i å takle leseforsinkelse og bidrar til å bringe elever som sliter, opp til ønsket nivå innen bare seks måneder etter implementering. Og skolene bruker også Immersive Reader for å fremme selvtillit, i tråd med tilnærmingen om at elevene vokser og lærer om de kan løse problemer selv. 

Hvis du er interessert i å lære mer om læringsakseleratorer og hvordan disse verktøyene styrker skoler over hele verden, kan du se Reimagine Education-arrangementet gratis her. 

Læringsstimulatorer: verktøy for elevene

Oppdag effekten av Læringsstimulatorer - inkluderende læringsløsninger som er utformet for å hjelpe alle med å nå sitt høyeste potensial.

Se Reimagine Education

Lær fra innovative skoler og lærere fra hele verden, sammen med Microsoft-ledere, på hvordan vi kan styrke utdanningssektoren til å oppnå mer.

Oppdag flere relaterte artikler per bransje:

Detaljhandel

 • Overgang til SaaS: Les om hvordan Auzilium hjalp NEO Monitors med å skalere programvaren

  Overgang til SaaS: Les om hvordan Auzilium hjalp NEO Monitors med å skalere programvaren

  Innledning NEO Monitors er en ledende produsent og leverandør av det som kalles «Tuneable Diode Laser Absorption Spectroscopy» (forkortet til TDLAS) for gass og støvanalyse. Selskapets elektrooptikk og laserteknologi er blitt tatt i bruk i over 40 land over hele verden, og over 20 000 av deres analysatorer brukes aktivt i felten. NEO Monitors ble […]

 • Butikkarbeidere som ser og peker på en skjerm

  Hjelp butikkarbeidere med å skape førsteklasses opplevelser

  Forbrukerne har mer informasjon og flere valg enn noensinne. Det er derfor brukeropplevelser gir en mulighet til å differensiere og glede kundene – i stedet for bare å konkurrere om kostnader. Den digitale handlerevolusjonen har gitt oss tilgang til selskaper og informasjon som var utenkelig for et par tiår siden – og det har samtidig […]

Finans og forsikring

 • Storebrand flyttet over 1000 milliarder kroner til skyen med Azure

  Storebrand flyttet over 1000 milliarder kroner til skyen med Azure

  Og nå følger resten av konsernet etter. – Det er i skyen at framtidens teknologiske verdiskaping kommer til å skje. Trygve Håkedal, konserndirektør i Storebrand Digital, har nettopp vært gjennom et digert løft.   Da Norges største private kapitalforvalter skulle flytte mer enn 1000 milliarder kroner over i skyen – en ikke ubetydelig del av […]

 • Schibsted is streamlining the financial operations for their subsidiaries with Columbus as a partner

  Schibsted is streamlining the financial operations for their subsidiaries with Columbus as a partner

  The Schibsted Group is streamlining its financial operations using Microsoft Dynamics 365 Finance. The goal is to achieve transparency in the subsidiaries’ finances, as well as increasing efficiency in operations throughout the Schibsted organization.  To achieve their strategy and operational goals Schibsted established the project «Future Finance» in 2020, consisting of a large internal, finance-based […]

Government

Helseomsorg

 • Raskt oppsett av logistikkløsning med Dynamics 365 Business Central

  Raskt oppsett av logistikkløsning med Dynamics 365 Business Central

  Januar, 2023 I 2020 slår Covid 19-pandemien inn over Norge. Helseetaten i Oslo kommune fikk et plutselig behov for en løsning som kunne håndtere vaksinelogistikken. Med en skybasert Microsoft Dynamics 365 Business Central-installasjon var løsningen oppe og kjørte i løpet av noen få uker. – Da pandemien startet i mars 2020 var det stor mangel […]

 • En kvinne gjennomgår en skanning

  Prediktivt vedlikehold forbedrer livskvaliteten til kreftpasienter

  Kreft rammer mer enn 17 millioner mennesker årlig, og man antar at tallet vil øke dramatisk de kommende årene. Derfor er effektiv og kostnadseffektiv behandling viktig. IBA Worldwide, en ledende utvikler av medisinsk utstyr for kreftbehandling, har klart å redusere vedlikeholdskostnader og forbedre reparasjonstiden for enheter som etter at de tok i bruk Microsoft Azure […]

Industri

Offentlig sektor

 • A skyscraper in a city

  Gov Pod-serien: Microsoft i regjeringen

  Finn ut hvordan databehandling i skyen, nye teknologier og «blockchain» kan forbedre livene til ansatte og innbyggere.

 • To personer som bruker en Surface Go på kontoret

  Hvordan teknologi transformerer offentlig sektor

  Myndighetene har det endelige ansvaret for alle borgerne i et land. Borgerne er helt avhengige av tjenestene fra det offentlige. Enten det gjelder helsevesen, utdanningssektor, næringsliv, veier, jernbane, vann eller annet, så må det offentliges etater og institusjoner være i front når det gjelder sosiale og digitale trender. Skydrevet teknologi spiller en avgjørende rolle i […]

Utdanning

 • Jente som gjør skolearbeid

  Mittelschule Kirchdorf: Fornyer hybrid læring gjennom digitalisering med Surface og Teams

  «Vi ville gjøre alt enklest mulig for både lærere og elever. Digitaliseringen vår har vist oss at teknologibasert undervisning er et nyttig tillegg til den tradisjonelle undervisningen og en investering i fremtiden – for alle, ikke bare for barna.» Martin Schnetzer er lærer og IT administrator ved Mittelschule Kirchdorf i Østerrike. Han snakker om den […]

Oppdag flere relaterte artikler per dossier:

Digital Transformation

 • a man and a woman sitting in a room

  Smartere data som fungerer sammen

  I en verden der mange nye verktøy er rettet mot enkeltpersoner, har verktøyene som fremmer kollektivt samarbeid, stor verdi. Fellesskap og samhold er definerende trekk ved de mest vellykkede virksomhetene, som klarer å blomstre i og tilpasse seg et stadig skiftende landskap av digital transformasjon og disruptiv teknologi. Ved å forene relasjoner, prosesser og data […]

Kundehistorier

 • To personer som bruker en Surface Go på kontoret

  Hvordan teknologi transformerer offentlig sektor

  Myndighetene har det endelige ansvaret for alle borgerne i et land. Borgerne er helt avhengige av tjenestene fra det offentlige. Enten det gjelder helsevesen, utdanningssektor, næringsliv, veier, jernbane, vann eller annet, så må det offentliges etater og institusjoner være i front når det gjelder sosiale og digitale trender. Skydrevet teknologi spiller en avgjørende rolle i […]

Sikkerhet og personvern

Tips

 • Gruppe av to kvinner og én mann som driver idémyldring i uformelle kontoromgivelser. Begge kvinnene bruker bærbare datamaskiner, mens mannen skriver. I bakgrunnen er det en stor skjerm.

  Moderne salgstrender for 2019 i fem webinarer

  Forholdet mellom kjøpere og selgere blir mer komplisert for hver dag som går. Hvert potensielle partnerskap krever at man finner den rette kjøperen, at man har en god forståelse av kjøperens virksomhet, at man følger med på fremdriften gjennom kjøpssyklusen, og at man engasjerer kjøperen med det rette innholdet – når og på den måten […]