HOFF SA benytter i dag Microsoft Business Central som sin forretningsløsning

Henrik Jacobs

Henrik Jacobs

Business Applications Lead

Lesetid, 3 min.

HOFF SA foredler 1/3 av all potet som produseres i Norge og har som formål å avta produkter fra andelseierne og sørge for verdiskapende omsetning av disse gjennom industriell bearbeiding. Gjennom selskapets 4 fabrikker produseres og selges frosne og ferske potetprodukter, potetstivelse, glykose og sprit, samt handelsvarer. HOFF SA er et samvirke og eies av 522 andelseiere hvorav 213 av disse er aktivepotetprodusenter. Selskapet har hovedkontor på Gjøvik i Innlandet. HOFF SA sin visjon er «på alles bord – hverdag». HOFF sin misjon er å «inspirere til ekte potetglede». Dette er en misjon som forplikter både ovenfor
forbruker, deres kunder, deres medarbeidere og eiere. Totalt er det 150 ansatte i HOFF.

HOFF SA startet i 2020 en prosess med å skifte ut det gamle ERP-systemet. Hoff hadde ett IT-landskap preget av mange og til dels gamle systemer som ikke lenger kunne håndtere virksomhetens ønsker og krav til økt vekst, samhandling og effektivisering. Etter en grundig utvalgsprosess og gjennomføring av en foranalyse, ble Oseberg Solutions AS valgt som Hoff SA sin fremtidige partner på ny ERP-/forretningsløsning, med Microsoft Dynamics 365 Business Central som hovedsystem. Det ble satt fokus på å benytte IT systemer for å effektivisere driften, slik at man kan gjennomføre leveranser bedre til kunde, samtidig som man reduserer eget driftsomfang og arbeider effektivt.

Leveransen til Hoff SA innebærer utstrakt bruk av alle Business Central sine moduler, i tillegg til eksterne produkter/app’er for å sikre samhandling og effektivisering på tvers av virksomheten. Alle moduler i Business Central er tatt i bruk, fra finans, kunde-/leverandør, ordre, bank/betaling, lager, innkjøp og produksjon. Løsningen har direkte integrasjoner og samhandling med en rekke 3. parts løsninger. Her kan det nevnes etikettering/emballering, rapportering, lønn, PIM, EDI, produksjonsplanlegging og egen løsning for potetavregning. Systemarkitekturen tar også hensyn til behovet for integrasjoner mot vedlikeholdssystemer på maskiner og utstyr. Det er ivaretatt behovet for kontroll og rapportering på tilskuddsordninger fra bl.a. Statens Landbruksforvaltning når det gjelder prisnedskrivning av enkeltprodukter.

HOFF SA benytter seg av 3. parts logistikk partner som benytter seg av Axia WMS for lagerstyring. Det er laget integrasjon mellom Business Central og Axia som dekker vesentlig elementer som grunndata, lokasjoner/hyller, plukk og pakk, lagerbeholdning/-justering, kunder og leverandører. Det håndteres både lagermottak og lagerplukk som automatisk bokfører på riktig konti i Business Central etter behandling i Axia.

Potet som råvare benyttes til produksjon av «fast og flytende føde». Det jobbes med bærekraft og mottoet «Vi bruker hele poteten» så produkter og biprodukter som ikke kan brukes til produksjon av mat, blir benyttet til produksjon av sprit, stivelse eller går til dyrefor. Dette setter krav til håndtering av bistrømmer, sortering, lager, logistikk/transport, varer og ordrebehandling som må løses gjennom innføring av nye systemer.

Viktig ved innføring av nye systemer, var hensynet og kravene til sporbarhet. Alle råvarer og ingredienser i de enkelte ferdigvarene må kunne spores hele veien tilbake til potetprodusent eller leverandør. Dette stiller krav til komplett partinummer styring for både inngående og utgående leveranser. Dette må også være i tråd med nasjonale og internasjonale standarder.

Request a contact from our Dynamics 365 advisors

Get answers to the questions you have about Microsoft Dynamics 365—from products to pricing to solutions implementation.

Oppdag flere relaterte artikler per bransje:

Detaljhandel

Finans og forsikring

 • Storebrand flyttet over 1000 milliarder kroner til skyen med Azure

  Storebrand flyttet over 1000 milliarder kroner til skyen med Azure

  Og nå følger resten av konsernet etter. – Det er i skyen at framtidens teknologiske verdiskaping kommer til å skje. Trygve Håkedal, konserndirektør i Storebrand Digital, har nettopp vært gjennom et digert løft.   Da Norges største private kapitalforvalter skulle flytte mer enn 1000 milliarder kroner over i skyen – en ikke ubetydelig del av […]

 • Schibsted is streamlining the financial operations for their subsidiaries with Columbus as a partner

  Schibsted is streamlining the financial operations for their subsidiaries with Columbus as a partner

  The Schibsted Group is streamlining its financial operations using Microsoft Dynamics 365 Finance. The goal is to achieve transparency in the subsidiaries’ finances, as well as increasing efficiency in operations throughout the Schibsted organization.  To achieve their strategy and operational goals Schibsted established the project «Future Finance» in 2020, consisting of a large internal, finance-based […]

Government

Helseomsorg

 • En kvinne gjennomgår en skanning

  Prediktivt vedlikehold forbedrer livskvaliteten til kreftpasienter

  Kreft rammer mer enn 17 millioner mennesker årlig, og man antar at tallet vil øke dramatisk de kommende årene. Derfor er effektiv og kostnadseffektiv behandling viktig. IBA Worldwide, en ledende utvikler av medisinsk utstyr for kreftbehandling, har klart å redusere vedlikeholdskostnader og forbedre reparasjonstiden for enheter som etter at de tok i bruk Microsoft Azure […]

 • Raskt oppsett av logistikkløsning med Dynamics 365 Business Central

  Raskt oppsett av logistikkløsning med Dynamics 365 Business Central

  Januar, 2023 I 2020 slår Covid 19-pandemien inn over Norge. Helseetaten i Oslo kommune fikk et plutselig behov for en løsning som kunne håndtere vaksinelogistikken. Med en skybasert Microsoft Dynamics 365 Business Central-installasjon var løsningen oppe og kjørte i løpet av noen få uker. – Da pandemien startet i mars 2020 var det stor mangel […]

Industri

 • en mann som holder en malingsspray

  Hva vi kan lære av AkzoNobels digitale transformasjon

  Kunnskapsrike bedrifter er alltid på utkikk etter måter å forbedre seg og å skille seg ut fra konkurrentene på. Jakten på kontinuerlig forbedring tar mange former, fra organisatorisk omstrukturering til utvikling av helt nye forretningsmodeller. Men én felles faktor i nesten alle moderne bedriftslederes planer er en vektlegging av teknologisk innovasjon. Å ta i bruk […]

 • Microsoft joins Katapult Accelerator Demo Day

  Microsoft joins Katapult Accelerator Demo Day

  On September 23rd, during Oslo Innovation Week 2020, Microsoft Norway joins as a partner for Katapult Accelerator Batch Five Demo Day. Microsoft is proud to have been working closely with Katapult Accelerator during the last two years and supporting startups within Katapult Accelerator’s impact-tech accelerator program focused on solving challenges within health, equality, sustainable consumption, […]

Offentlig sektor

 • en mann som kjører ski nedover siden av en bygning

  Microsoft at Nordic Edge Expo & Conference

  Microsoft is thrilled to once again be one of the main partners at Nordic Edge Expo and Conference – the leading smart city event in the Nordics. As a lot of things this year, the expo and conference will be different. It is going fully digital and with that comes a lot of opportunities. Among others it […]

 • A skyscraper in a city

  Gov Pod-serien: Microsoft i regjeringen

  Finn ut hvordan databehandling i skyen, nye teknologier og «blockchain» kan forbedre livene til ansatte og innbyggere.

Utdanning

 • Jente som gjør skolearbeid

  Mittelschule Kirchdorf: Fornyer hybrid læring gjennom digitalisering med Surface og Teams

  «Vi ville gjøre alt enklest mulig for både lærere og elever. Digitaliseringen vår har vist oss at teknologibasert undervisning er et nyttig tillegg til den tradisjonelle undervisningen og en investering i fremtiden – for alle, ikke bare for barna.» Martin Schnetzer er lærer og IT administrator ved Mittelschule Kirchdorf i Østerrike. Han snakker om den […]

Oppdag flere relaterte artikler per dossier:

Digital Transformation

Kundehistorier

Sikkerhet og personvern

Tips

 • La oss jobbe sammen…

  La oss jobbe sammen…

  Vi i Microsoft Norge er helt avhengige av gode teknologipartnere for å finne fremtidens løsninger. Microsoft Norge er et globalt selskap med lokal forankring, og sitter på dyp kunnskap innen en rekke industrier. Som teknologipartner hos oss kan du få tilgang til presis veiledning, solid teknisk kompetanse og hele bredden i vårt salgsapparat. Hvordan kan […]