HOFF SA benytter i dag Microsoft Business Central som sin forretningsløsning

Henrik Jacobs

Henrik Jacobs

Business Applications Lead

Lesetid, 3 min.

HOFF SA foredler 1/3 av all potet som produseres i Norge og har som formål å avta produkter fra andelseierne og sørge for verdiskapende omsetning av disse gjennom industriell bearbeiding. Gjennom selskapets 4 fabrikker produseres og selges frosne og ferske potetprodukter, potetstivelse, glykose og sprit, samt handelsvarer. HOFF SA er et samvirke og eies av 522 andelseiere hvorav 213 av disse er aktivepotetprodusenter. Selskapet har hovedkontor på Gjøvik i Innlandet. HOFF SA sin visjon er «på alles bord – hverdag». HOFF sin misjon er å «inspirere til ekte potetglede». Dette er en misjon som forplikter både ovenfor
forbruker, deres kunder, deres medarbeidere og eiere. Totalt er det 150 ansatte i HOFF.

HOFF SA startet i 2020 en prosess med å skifte ut det gamle ERP-systemet. Hoff hadde ett IT-landskap preget av mange og til dels gamle systemer som ikke lenger kunne håndtere virksomhetens ønsker og krav til økt vekst, samhandling og effektivisering. Etter en grundig utvalgsprosess og gjennomføring av en foranalyse, ble Oseberg Solutions AS valgt som Hoff SA sin fremtidige partner på ny ERP-/forretningsløsning, med Microsoft Dynamics 365 Business Central som hovedsystem. Det ble satt fokus på å benytte IT systemer for å effektivisere driften, slik at man kan gjennomføre leveranser bedre til kunde, samtidig som man reduserer eget driftsomfang og arbeider effektivt.

Leveransen til Hoff SA innebærer utstrakt bruk av alle Business Central sine moduler, i tillegg til eksterne produkter/app’er for å sikre samhandling og effektivisering på tvers av virksomheten. Alle moduler i Business Central er tatt i bruk, fra finans, kunde-/leverandør, ordre, bank/betaling, lager, innkjøp og produksjon. Løsningen har direkte integrasjoner og samhandling med en rekke 3. parts løsninger. Her kan det nevnes etikettering/emballering, rapportering, lønn, PIM, EDI, produksjonsplanlegging og egen løsning for potetavregning. Systemarkitekturen tar også hensyn til behovet for integrasjoner mot vedlikeholdssystemer på maskiner og utstyr. Det er ivaretatt behovet for kontroll og rapportering på tilskuddsordninger fra bl.a. Statens Landbruksforvaltning når det gjelder prisnedskrivning av enkeltprodukter.

HOFF SA benytter seg av 3. parts logistikk partner som benytter seg av Axia WMS for lagerstyring. Det er laget integrasjon mellom Business Central og Axia som dekker vesentlig elementer som grunndata, lokasjoner/hyller, plukk og pakk, lagerbeholdning/-justering, kunder og leverandører. Det håndteres både lagermottak og lagerplukk som automatisk bokfører på riktig konti i Business Central etter behandling i Axia.

Potet som råvare benyttes til produksjon av «fast og flytende føde». Det jobbes med bærekraft og mottoet «Vi bruker hele poteten» så produkter og biprodukter som ikke kan brukes til produksjon av mat, blir benyttet til produksjon av sprit, stivelse eller går til dyrefor. Dette setter krav til håndtering av bistrømmer, sortering, lager, logistikk/transport, varer og ordrebehandling som må løses gjennom innføring av nye systemer.

Viktig ved innføring av nye systemer, var hensynet og kravene til sporbarhet. Alle råvarer og ingredienser i de enkelte ferdigvarene må kunne spores hele veien tilbake til potetprodusent eller leverandør. Dette stiller krav til komplett partinummer styring for både inngående og utgående leveranser. Dette må også være i tråd med nasjonale og internasjonale standarder.

Request a contact from our Dynamics 365 advisors

Get answers to the questions you have about Microsoft Dynamics 365—from products to pricing to solutions implementation.

Oppdag flere relaterte artikler per bransje:

Detaljhandel

 • en gruppe mennesker som ser på hverandre

  Elkjøp creates a superior customer experience with Azure Kubernetes Service

  As the biggest electronics retailer in the Nordics, Elkjøp has never had trouble attracting customers into its stores. But with so much focus on the shop floor, Elkjøp’s IT systems had been left in the dark, using outdated e-commerce and point of sale (POS) platforms that hadn’t been upgraded for the future. The Next Generation […]

 • Whitepaper: Innsikt i detaljhandel – utnyttelse av datakraften

  Whitepaper: Innsikt i detaljhandel – utnyttelse av datakraften

  Detaljhandelen bidrar med en betydelig andel av BNP i mange land, sysselsetter millioner av mennesker og berører nesten alle. Vi ville ha innsikt i en spesielt sårbar tid for bransjen, så vi gjennomførte nylig en undersøkelse blant 100 ledere innen detaljhandel. Dette for å finne ut hvilke utfordringer de står overfor, og lære mer om […]

Finans og forsikring

Government

 • Kommunen bekymret seg for barna – Lavkode ble løsningen 

  Kommunen bekymret seg for barna – Lavkode ble løsningen 

  Da pandemien herjet som verst, reagerte Nordre Follo kommune lynraskt. Nå har lavkodeprosjektet Hjerteknappen gjort det enklere for flere å oppsøke hjelp.  Vinteren 2021 stengte Nordre Follo ned. Pandemien herjet, og med et nytt mutantvirus på avveie, var plutselig kommunen syd for Oslo et episenter.   Over natten ble det bestemt at kun matbutikker, bensinstasjoner og […]

 • en kvinne som sitter på et fortau

  Den digitale transformasjonen av borgertjenester

  Oppdag hvordan myndigheter bruker skybaserte verktøy og opplevelser for å tenke nytt om hvordan mennesker, data og prosesser kan kombineres for å skape verdi.

Helseomsorg

 • Microsoft på Arendalsuka: Helsedatarevolusjon uten spilleregler?

  Microsoft på Arendalsuka: Helsedatarevolusjon uten spilleregler?

  Tid: Arendalsuka, onsdag 18. august kl. 15.00-16.00 Sted: Spisestedet Vitenbiten i Sørlandet kunnskapshavn, Kystveien 2, Arendal Arrangør: Microsoft Norge Stream: Helsedatarevolusjon uten spilleregler?   Helsedata – en kilde til bedre og mer bærekraftige helsetjenester og flere arbeidsplasser. Hva skal til for å utnytte våre felles helsedata på forsvarlig vis? Mange er opptatt av mulighetene som åpner seg gjennom bedre tilgang til helsedata. Norge har over flere tiår bygget helseregistre med høy datakvalitet. Disse er […]

 • Raskt oppsett av logistikkløsning med Dynamics 365 Business Central

  Raskt oppsett av logistikkløsning med Dynamics 365 Business Central

  Januar, 2023 I 2020 slår Covid 19-pandemien inn over Norge. Helseetaten i Oslo kommune fikk et plutselig behov for en løsning som kunne håndtere vaksinelogistikken. Med en skybasert Microsoft Dynamics 365 Business Central-installasjon var løsningen oppe og kjørte i løpet av noen få uker. – Da pandemien startet i mars 2020 var det stor mangel […]

Industri

Offentlig sektor

Utdanning

 • Jente som gjør skolearbeid

  Mittelschule Kirchdorf: Fornyer hybrid læring gjennom digitalisering med Surface og Teams

  «Vi ville gjøre alt enklest mulig for både lærere og elever. Digitaliseringen vår har vist oss at teknologibasert undervisning er et nyttig tillegg til den tradisjonelle undervisningen og en investering i fremtiden – for alle, ikke bare for barna.» Martin Schnetzer er lærer og IT administrator ved Mittelschule Kirchdorf i Østerrike. Han snakker om den […]

 • Få frem potensialet til elevene dine med Microsofts nye læringsakseleratorer

  Få frem potensialet til elevene dine med Microsofts nye læringsakseleratorer

  Personlig tilpasset læring er et mål som lærere overalt har prøvd å oppnå i årevis. Men pandemien viste hvor kompleks denne utfordringen er for lærere, som møter mer elever med mange flere typer behov enn noen gang før.  Fordi det å levere en virkelig personlig læringsopplevelse for hver elev tradisjonelt har krevd mye av den […]

Oppdag flere relaterte artikler per dossier:

Digital Transformation

Kundehistorier

 • Elkjøp skaper en overlegen kundeopplevelse med Azure Kubernetes Service

  Elkjøp skaper en overlegen kundeopplevelse med Azure Kubernetes Service

  Elkjøp er Nordens største forhandler av elektronikk og har aldri hatt problemer med å fylle butikkene sine med kunder. Men fordi Elkjøp i så stor grad handlet om butikkene, ble det viet lite fokus til kjedens IT-systemer. Resultatet var at plattformene for netthandel og butikksalg ikke var oppgradert og klar for fremtiden. Prosjektet «Neste generasjons […]

Sikkerhet og personvern

Tips

 • Gruppe av to kvinner og én mann som driver idémyldring i uformelle kontoromgivelser. Begge kvinnene bruker bærbare datamaskiner, mens mannen skriver. I bakgrunnen er det en stor skjerm.

  Moderne salgstrender for 2019 i fem webinarer

  Forholdet mellom kjøpere og selgere blir mer komplisert for hver dag som går. Hvert potensielle partnerskap krever at man finner den rette kjøperen, at man har en god forståelse av kjøperens virksomhet, at man følger med på fremdriften gjennom kjøpssyklusen, og at man engasjerer kjøperen med det rette innholdet – når og på den måten […]