Gå till huvudinnehåll
en man som står framför en TV

AI skapar värde hos många företag i Sverige – men i offentlig sektor ser endast 5 procent ett högt värde i AI 

Annica Wallenbro Stojcevski

Annica Wallenbro Stojcevski

Affärsområdeschef Data & AI, Cloud Infra & App Dev

Lästid, 6 min.

Under de senaste åren har innovationer såsom molntjänster och artificiell intelligens (AI) hjälpt organisationer i Sveriges privata och offentliga sektorer förbättra sina produktertjänster och driva ökad effektivitet. 

Nu visar en ny undersökning, som Microsoft genomfört tillsammans med EY, att offentlig sektor i Sverige endast drar begränsad nytta av teknik som AI. Intresset för AI inom offentlig sektorn är dock stort. Nästan hälften (42 procent) av de svenska organisationerna som deltar i undersökningen har implementerat AI-lösningar i sina verksamheter, men dessvärre uppger endast 5 procent att de ser stort värde i AI.  

I april 2018 antog EU-kommissionen sin första AI-strategi med fokus på ökade investeringar inom området. Strategin innehåller element som att göra mer information tillgänglig, utveckla talang och kompetens samt säkerställa tillit.Samma år gick svenska regeringen ut med en nationell inriktning för AI som bland annat visar att vi måste se över behovet av en samlad infrastruktur för att bättre tillvarata möjligheterna med AI och använda AI på fler områden där den tillför nytta. 

Offentlig sektor kämpar i dag för att komma till ett läge där AI driver fram tydliga resultat. I artikeln vill jag lyfta fyra exempel på hur olika grenar inom svensk offentlig sektor kan accelerera digital transformation och öka nyttan av AI och modern teknik. 

AI och arbetsmarknaden

När vi tillsammans arbetar för att adressera pandemins påverkan på samhället har det aldrig varit viktigare för den offentliga sektorn att framgångsrikt använda sig av AIVi har bland annat sett hur AI bidragit till att upprätthålla viktiga tjänster inom sjukvården och hjälpt offentliga organisationer, som Region Skåne, att navigera en ny vardag med distansarbete och ändrade vårdrutiner.  

När Sverige tar sig ur krisen kommer en viktig komponent i landets återhämtning att vara att sänka arbetslösheten och få fler i arbeteArbetsförmedlingen har använt sig av ett AI-verktyg som analyserar en arbetssökandes kunskaper tillsammans med lokala arbetsmarknadstrender, för att bättre kunna hitta lämpliga jobb- och utbildningsmöjligheter. Lösningen förbättrar upplevelsen för arbetssökande och frigör tid för personalen att hjälpa ännu fler människor.  

Konsten att få företagsledningen att prioritera AI

Forskning visar att de mest framgångsrika organisationerna har ledare som är aktiva i 

planering, implementeringen och uppföljning av AI-initiativ. För att få ut mesta möjliga värde av AI krävs nämligen en förpliktelse att inte bara arbeta bättre – utan att arbeta annorlunda 

Karolinska Universitetssjukhuset använder till exempel AI för att analysera enorma mängder data på områden där de saknar specialister, såsom inom radiologi och patologi. Försedda med denna information kan läkarna fatta mer välgrundade beslut om behandling och remisser. Tekniken ersätter inte sjukvårdspersonal – den hjälper dem att erbjuda bästa möjliga behandling och stärker deras roller. Och fastän alla beslut ligger hos läkare och sjuksköterskor, så använder de datainformation för att utföra sitt jobb. Så det är också en fråga om att driva på en kulturförändring, inte bara att använda tekniken. Och där är ett aktivt engagemang från ledningen absolut nödvändigt.  

Undersökningen visar att ledare i den offentliga sektorn i Sverige tenderar att vara involverade i implementeringen av AI: fler än 50 procent av de svarande rapporterar en hög nivå av engagemang från politiskt håll och verksamhetsledning. 

Vikten av rättvisa, transparens och inkluderande

Det finns många viktiga hänsyn att beakta vid användning av AI, såsom integritetsäkerhet och transparens. Till exempel skulle ett sjukhus kunna använda AI för att hjälpa till att utarbeta en skräddarsydd behandlingsplan för en patient. Ett regeringsorgan skulle kunna använda teknik för att hjälpa till att identifiera utsatta medborgare som troligtvis drar nytta av en speciell social tjänst. Det är svårt att sätta ett värde på dessa beslut och därför av yttersta vikt för att säkerställa de etiska aspekterna av AI.  

För exempelvis en regional myndighet, ett sjukhus eller ett utbildningsväsende är det absolut nödvändigt att bygga upp och behålla ett starkt förtroende för att anställda och allmänheten de tjänar ska känna sig bekväma med AI. Ett viktigt steg är tydliga riktlinjer och transparenta processer. För att underlätta detta har Microsoft utvecklat riktlinjer för ansvarstagande AI-design och användning, vilka du kan ta del av här.  

AI-system blir endast så bra som informationen de är matade med. Det krävs ett grundarbete från IT för att informera systemen på bästa sätt och med rätt informationOch det krävs en kulturell förändring där människor med relevanta positioner inom en organisation behöver tränas i att förstå styrkan i dataderas roll i arbetet med AI och hur information måste hanteras på ett ansvarsfullt sätt.  

Fokusera på färdigheter 

Undersökningen visade att de organisationer som är ledande inom AI lägger lika mycket vikt vid att utveckla människors färdigheter som de gör på själva tekniken. Mjukare färdigheter så som kreativitet, empati och problemlösning är lika viktiga som rätt tekniska färdigheter för väl fungerande system 

Förhandling, ledarskap och kommunikation är exempel på mjuka färdigheter som blir mer värdefulla. Bland de som svarande på undersökningen över hela Västeuropa angav endast 11 procent att deras organisation idag har rätt mix av AI-relaterade färdigheter – en utmaning som många svenska organisationer nu också står inför.   

Som tur är finns det en mängd kostnadsfria utbildningsmaterial och program tillgängliga online, Microsofts AI Business School är ett bra exempel. Innehållet inkluderar en kursplan speciellt designad för myndigheter. En grundläggande faktor för att ge organisationer de färdigheter som behövs, där de behövs, är att det skapas en lärandekultur  

AI har styrkan att förändra, men inte på egen hand. Framgång handlar lika mycket om människor, organisationskultur och ledarskap som om teknik. För att AI ska kunna användas till sin fulla potential måste den göras till en del av mänsklig strävan. 

 

Karta
Läs mer om hur AI används i organisationer inom offentlig sektor i regionen i vår rapport
Artificiell Intelligens i offentlig sektor – Europeiska utsikter för 2020 och framåt.  

 

Fri AI-rapport: Artificiell intelligens i Sverige. Hur 277 stora europeiska företag dra nytta av AI

Upptäck hur dina västeuropeiska och svenska kollegor använder AI för att digitalt omvandla sin organisation

Snabbstartsguide: Skapa en Azure SQL Database-hanterad instans

Den här snabbstartsguiden hjälper dig skapa en Azure SQL Database-hanterad instans i Azure-portalen

Upptäck fler relaterade artiklar per bransch:

Myndigheter

Skola och högre utbildning

 • 2 flickor som spelar Minecraft framför en bärbar dator

  Datavetenskap på ett nytt sätt i kursplanen: fyra resurser som hjälper lärare att sätta i gång

  Världen förändras snabbt. COVID-19 satte fart på digitaliseringen och inom de flesta branscher samt institutioner har man ställt om till hybridarbete och digital leverans. Detta har fått en enorm inverkan på vilken kompetens som behövs i arbetslivet. Enligt en analys från LinkedIn och Microsoft kommer ytterligare 149 miljoner digitala jobb att skapas fram till 2025, […]

 • Så hjälper Microsoft Learn studenter att överbrygga den tekniska kompetensklyftan

  Så hjälper Microsoft Learn studenter att överbrygga den tekniska kompetensklyftan

  Lärarnas roll i samhället är att stärka nästa generation och rusta dem för framtiden. I dagens klassrum innebär det att förse studenterna med kunskapen de behöver för att verkligen kunna briljera i en digital framtid.  Digital kompetens är redan en integrerad del av läroplanen i hela Europa, från grundskolan och uppåt. För utbildare inom högre […]

Upptäck fler relaterade artiklar per dokumentation:

Det Nya Arbetslivet

 • Barn skapar sociala robotar i tävlingen Kodutmaningen

  Barn skapar sociala robotar i tävlingen Kodutmaningen

  Kodutmaningen – Min Robot är en skoltävling för årskurs 4-6 som går ut på att koda en egen robot i Scratch. Det ska vara en samarbetsrobot eller en social robot, alltså en robot som kan interagera och kommunicera med människor för att hjälpa oss på olika sätt. Kodutmaningen arrangeras av den ideella föreningen Kodcentrum. ”Med […]

Digital HR

 • Barn skapar sociala robotar i tävlingen Kodutmaningen

  Barn skapar sociala robotar i tävlingen Kodutmaningen

  Kodutmaningen – Min Robot är en skoltävling för årskurs 4-6 som går ut på att koda en egen robot i Scratch. Det ska vara en samarbetsrobot eller en social robot, alltså en robot som kan interagera och kommunicera med människor för att hjälpa oss på olika sätt. Kodutmaningen arrangeras av den ideella föreningen Kodcentrum. ”Med […]

Digital Transformation

Kundreferenser

 • Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Malmö Stad i panelsamtal om svensk offentlig sektors digitaliseringsmognad

  Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Malmö Stad i panelsamtal om svensk offentlig sektors digitaliseringsmognad

  Sverige placerar sig ofta högt upp på listor över länder med hög innovationsgrad. Samtidigt visar OECD Digital Government Index att Sverige ligger långt efter då det gäller digitalisering inom offentlig sektor. Den 18 februari diskuterar representanter Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Malmö Stad offentlig sektors mognadsgrad och förändringsresa. Offentlig sektor förväntas möta morgondagens samhällsutmaningar och skapa […]

Security & Privacy

 • Microsoft erbjuder upskilling i cybersäkerhet

  Microsoft erbjuder upskilling i cybersäkerhet

  Under det senaste året har vi sett att cyberattacker kan ha förödande konsekvenser för en organisation. Rysslands cyberkrigsföring under invasionen av Ukraina visar att det även förekommer bland politiska aktörer. Dessutom har cyberkriminalitet vuxit till en industri som omsätter miljarder.  Cybersäkerhet har aldrig varit viktigare. Behovet av en trygg IT-miljö är enormt, men det saknas […]

Tips

 • Hélène Barnekow vinnare av Stora Kommunikationspriset 2021 i kategorin bästa kommunikativa ledare

  Hélène Barnekow vinnare av Stora Kommunikationspriset 2021 i kategorin bästa kommunikativa ledare

  Stora Kommunikationspriset delas ut i fem kategorier till personer och organisationer som gjort stora insatser inom kommunikation det senaste året. Vinnare i kategorin årets kommunikativa ledare blev Microsoft Sveriges vd Hélène Barnekow. Stora Kommunikationspriset har delats ut sedan 1990 och premierar personer eller organisationer som har gjort stora insatser inom kommunikation det senaste året. Årets […]