Gå till huvudinnehåll

En lärande och inkluderande skola

Microsoft

Microsoft

Lästid, 2 min.

Vi, tillsammans med det svenska skolväsendet ser till att alla aktörer i skolan har en modern, hybrid och balanserad arbets- och lärmiljö

Vi erbjuder teknologi som kan erbjuda ett ständigt lärande, oberoende av tid och rum. Vi skapar en digital lärmiljö för skolan som när det behövs – kan appliceras var- och närsomhelst, inte bara för att skapa möjligheter för fjärr- och distansundervisning utan även för att förbereda eleverna på ett modernt yrkesliv. Vi ser till att balansen och tryggheten finns för användarna där funktionalitet och professionell utveckling och användning går hand i hand. Vi tar ansvar för att verktygen används på ett sätt som främjar elevens lärande och pedagogens arbete.

Med objektiv datatdriven analys för att påkalla pedagoger och skolledares uppmärksamhet vid förändrat mående bland elever, samt underlättar arbetet med repetitiva arbetsuppgifter med förutsägbara resultat. Det skapar mervärde för elevens då tidig professionell stöttning ökar chansen för bättre resultat samt underlättar pedagogens och skolledarens arbetsdag så kärnverksamheten ges större utrymme. Med ett inkluderande sätt att verka som ett standardförfarande minskas de miljöer där vissa upplever funktionshinder och en miljö skapas där var och en kan bli sitt bästa jag – oberoende av personliga förutsättningar och bakgrund.

​Värdet för organisation och samhälle

  • Hybrid lärmiljö skapar förutsättningar för en decentralisering av arbetsmarknaden och tillgång till kompetens
  • Bättre mående skapar förutsättningar för en lyckad skolgång och introduktion på arbetsmarknaden
  • Ett demokratiskt samhälle är ett inkluderande samhälle, där alla – utifrån sina egna förutsättningar kan få uppleva att de lyckas. 

Läs mer om Microsoft Corporates sociala ansvar

Läs mer om våra ansträngningar