Jokaisella on oikeus olla oma itsensä

Kati Laurikainen
Lukuaika, 2 min.  

Kansainvälistä Pride-viikkoa vietetään jälleen kesäkuun lopulla. Myös Microsoft Suomi on mukana liputtamassa monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden puolesta.

”Monimuotoisuus on meille keskeinen arvo. Meille on tärkeää luoda työympäristö, jossa jokainen voi olla oma itsensä ja tuntea olevansa kunnioitettu”, sanoo henkilöstöjohtaja Kati Laurikainen.

Monimuotoisuuden tunnistaminen sekä työyhteisössä että ympäröivässä yhteiskunnassa on Laurikaisen mukaan oleellista yhtiön menestykselle. ”Pyrimme palvelemaan erilaisia asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla ja rakentamaan tuotteita eri kohderyhmien tarpeisiin. Tätä tukevat työntekijöidemme erilaiset näkemykset ja kokemukset. Emme kuitenkaan tue monimuotoisuutta vain liiketoiminnallisista syistä, vaan koska se on oikea tapa toimia”, Laurikainen painottaa.

Microsoft on monimuotoisuuden tukijana globaali edelläkävijä: Microsoft oli vuonna 1993 ensimmäinen Fortune 500 -listalla oleva yritys, joka tarjosi perhe-etuudet myös niille perheille, joissa vanhemmat ovat samaa sukupuolta. Microsoft oli myös ensimmäisiä yrityksiä, jotka mainitsivat seksuaalisen suuntautumisen syrjimättömyyden vastaisessa ohjeistuksessaan.

Tammikuussa 2018 Microsoft kertoi tarjoavansa työntekijöilleen laajennetun perhevapaan sekä uuden edun, läheisen hoitovapaan. Uudistus koskee kaikenlaisia perheitä. ”Perhevapaamme tukevat myös monimuotoisuutta, sillä ne kannustavat molempia vanhempia osallistumaan perhe-elämään, sukupuoleen katsomatta”, Laurikainen valottaa uudistuksen taustoja.

”Läheisen hoitovapaa ottaa niin ikään huomioon erilaiset perhemallit ja mahdollistaa esimerkiksi puolison lasten hoidon sairastapauksessa, oli kyse avio- tai avoliitosta.”

Joskus monimuotoisuuden toteuttaminen vaatii hyvin konkreettisia tekoja, kuten Microsoftin HR-tiimi huomasi perhevapaauudistuksen yhteydessä. ”Huomasimme, että sisäiset perhevapaiden hakemiseen liittyvät työkalumme eivät tunnistaneet erilaisia perheitä. Ne määrittelivät hakijan sukupuolen automaattisesti sen perusteella, ilmoittiko tämä olevansa äiti vai isä. Konkreettisena parannuksena teimme työkaluistamme sukupuolineutraaleja”, Laurikainen kertoo.

Toisena käytännön esimerkkinä monimuotoisuuden edistämiseksi Laurikainen mainitsee sukupuolineutraalit wc-tilat Microsoftin Espoon toimistolla. ”Pienilläkin asioilla voi olla merkitystä. Sukupuolineutraalien tilojen saatavuus on monelle tärkeämpää kuin tulemme aina edes ajatelleeksi.”

Microsoft osallistuu myös yhteiskunnalliseen keskusteluun monimuotoisuuden puolesta ja pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön niissä maissa, joissa sillä on toimintaa. Microsoft on esimerkiksi julkisesti kannattanut tasa-arvoista avioliittolainsäädäntöä kaikilla markkina-alueillaan ja työskentelee yhdessä YK:n kanssa luodakseen globaalit standardit seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän kitkemiseksi liike-elämästä.

Eri sukupuolten ja seksuaalista suuntautumista edustavien ihmisten yhdenvertaisuus toteutuu tällä hetkellä hyvin eri tavoin eri maissa ja kulttuureissa. Suurena globaalina yhtiönä Microsoftilla on kuitenkin vaikutusvaltaa myös ihmisoikeuskysymyksissä.

Kati Laurikainen muistuttaa, että monimuotoisuuden puolesta on tehtävä aktiivisesti töitä. ”Tämä työ ei tule koskaan valmiiksi. Emme voi tuudittautua siihen, että meillä saattaa olla asiat paremmin kuin jossain muualla, vaan meidän pitää aktiivisesti työskennellä monimuotoisuuden edistämiseksi muuttuvassa yhteiskunnassa ja kysyä itseltämme, mitä voisimme tehdä paremmin.”

 

Lisätietoja:

Anne Alarotu, viestintäjohtaja, Microsoft Oy
anne.alarotu@microsoft.com
puh. 050 487 1308

 

Lue lisätietoja Microsoftin yhteiskuntavastuusta

Artikkelit, jotka mahdollisesti kiinnostavat sinua:

Monimuotoisuus

Voit olla esikuva ilman super-etuliitettä

Monimuotoisuus

Ei innovaatioita ilman empatiaa