Lukuaika, 2 min.

Kansainvälistä Pride-viikkoa vietetään jälleen kesäkuun lopulla. Myös Microsoft Suomi on mukana liputtamassa monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden puolesta.

”Monimuotoisuus on meille keskeinen arvo. Meille on tärkeää luoda työympäristö, jossa jokainen voi olla oma itsensä ja tuntea olevansa kunnioitettu”, sanoo henkilöstöjohtaja Kati Laurikainen.

Monimuotoisuuden tunnistaminen sekä työyhteisössä että ympäröivässä yhteiskunnassa on Laurikaisen mukaan oleellista yhtiön menestykselle. ”Pyrimme palvelemaan erilaisia asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla ja rakentamaan tuotteita eri kohderyhmien tarpeisiin. Tätä tukevat työntekijöidemme erilaiset näkemykset ja kokemukset. Emme kuitenkaan tue monimuotoisuutta vain liiketoiminnallisista syistä, vaan koska se on oikea tapa toimia”, Laurikainen painottaa.

Microsoft on monimuotoisuuden tukijana globaali edelläkävijä: Microsoft oli vuonna 1993 ensimmäinen Fortune 500 -listalla oleva yritys, joka tarjosi perhe-etuudet myös niille perheille, joissa vanhemmat ovat samaa sukupuolta. Microsoft oli myös ensimmäisiä yrityksiä, jotka mainitsivat seksuaalisen suuntautumisen syrjimättömyyden vastaisessa ohjeistuksessaan.

Tammikuussa 2018 Microsoft kertoi tarjoavansa työntekijöilleen laajennetun perhevapaan sekä uuden edun, läheisen hoitovapaan. Uudistus koskee kaikenlaisia perheitä. ”Perhevapaamme tukevat myös monimuotoisuutta, sillä ne kannustavat molempia vanhempia osallistumaan perhe-elämään, sukupuoleen katsomatta”, Laurikainen valottaa uudistuksen taustoja.

”Läheisen hoitovapaa ottaa niin ikään huomioon erilaiset perhemallit ja mahdollistaa esimerkiksi puolison lasten hoidon sairastapauksessa, oli kyse avio- tai avoliitosta.”

Joskus monimuotoisuuden toteuttaminen vaatii hyvin konkreettisia tekoja, kuten Microsoftin HR-tiimi huomasi perhevapaauudistuksen yhteydessä. ”Huomasimme, että sisäiset perhevapaiden hakemiseen liittyvät työkalumme eivät tunnistaneet erilaisia perheitä. Ne määrittelivät hakijan sukupuolen automaattisesti sen perusteella, ilmoittiko tämä olevansa äiti vai isä. Konkreettisena parannuksena teimme työkaluistamme sukupuolineutraaleja”, Laurikainen kertoo.

Toisena käytännön esimerkkinä monimuotoisuuden edistämiseksi Laurikainen mainitsee sukupuolineutraalit wc-tilat Microsoftin Espoon toimistolla. ”Pienilläkin asioilla voi olla merkitystä. Sukupuolineutraalien tilojen saatavuus on monelle tärkeämpää kuin tulemme aina edes ajatelleeksi.”

Microsoft osallistuu myös yhteiskunnalliseen keskusteluun monimuotoisuuden puolesta ja pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön niissä maissa, joissa sillä on toimintaa. Microsoft on esimerkiksi julkisesti kannattanut tasa-arvoista avioliittolainsäädäntöä kaikilla markkina-alueillaan ja työskentelee yhdessä YK:n kanssa luodakseen globaalit standardit seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän kitkemiseksi liike-elämästä.

Eri sukupuolten ja seksuaalista suuntautumista edustavien ihmisten yhdenvertaisuus toteutuu tällä hetkellä hyvin eri tavoin eri maissa ja kulttuureissa. Suurena globaalina yhtiönä Microsoftilla on kuitenkin vaikutusvaltaa myös ihmisoikeuskysymyksissä.

Kati Laurikainen muistuttaa, että monimuotoisuuden puolesta on tehtävä aktiivisesti töitä. ”Tämä työ ei tule koskaan valmiiksi. Emme voi tuudittautua siihen, että meillä saattaa olla asiat paremmin kuin jossain muualla, vaan meidän pitää aktiivisesti työskennellä monimuotoisuuden edistämiseksi muuttuvassa yhteiskunnassa ja kysyä itseltämme, mitä voisimme tehdä paremmin.”

 

Lisätietoja:

Anne Alarotu, viestintäjohtaja, Microsoft Oy
anne.alarotu@microsoft.com
puh. 050 487 1308

 

Lue lisätietoja Microsoftin yhteiskuntavastuusta

Lisätietoja pyrkimyksistämme

Koulutus

 • Microsoftin oppimisen työkalut: Syventävä lukuohjelma

  Microsoftin oppimisen työkalut: Syventävä lukuohjelma

  Yli-Iin yhtenäiskoulussa Oulun pohjoisosassa on oppilaita vajaat 300 ja henkilökuntaa noin 30. Koulusta löytyy perusopetuksen luokkien lisäksi esikoululuokka, kaksi pienryhmää sekä joustavan perusopetuksen JOPO-luokka. Yli-Iissä on lähdetty rohkeasti kokeilemaan erilaisia työkaluja luovuuden, kädentaitojen ja erityisopetuksen saralla. Käyttöön on otettu useita Microsoftin tarjoamia oppimisen työkaluja. Erityisluokanopettaja Tuija Perälä on ottanut käyttöön Syventävän lukuohjelman, joka on sekä […]

 • Tutkimus: Miksi tytöt menettävät kiinnostuksensa teknologiaan teini-iässä?

  Tutkimus: Miksi tytöt menettävät kiinnostuksensa teknologiaan teini-iässä?

  Vain 37 prosenttia 11–18-vuotiaista suomalaisista tytöistä näkee itsensä työskentelemässä luonnontieteiden ja teknologian parissa. Microsoftin tuore tutkimus auttaa selvittämään, miten tyttöjä innostetaan alalle. Kouluilla on vain muutama vuosi aikaa innostaa tyttöjä tiedeaineiden pariin, kertoo Microsoftin teettämä tuore tutkimus. Kahdessatoista Euroopan maassa tehtyyn tutkimukseen osallistui noin tuhat suomalaista 11–30-vuotiasta tyttöä ja naista. Tutkimus osoitti, että vaikka useimmat […]

Teollisuus

 • henkilö, jolla on kypärä

  Valmistavalle teollisuudelle kasvua vastuullisuusratkaisuista

  Suomessa ja muualla Euroopassa ollaan entistä tietoisempia omien valintojen vaikutuksista ympäristöön. Kuluttajat myös kiinnittävät yhä enemmän huomiota yritysten kestävään toimintaan ja tuotantoketjuihin tuotteita valitessaan. Mitä vastuullisuus vaatii valmistavan teollisuuden yrityksiltä? Entä miten digitalisaatio auttaa vastuullisuuden edistämisessä? Kestävä kehitys on noussut keskeiseksi puheenaiheeksi myös valmistavassa teollisuudessa. Ekologisuus tuo liiketoiminnalle mahdollisuuksia mutta myös vaatimuksia niin lainsäädännöstä, asiakkailta, sijoittajilta kuin myös työntekijöiltä.    Suomessa valmistavan teollisuuden kestävää kehitystä ohjaavat esimerkiksi hallituksen hiilineutraaliustavoitteet, joita useat suomalaiset toimijat ovat täydentäneet omilla tavoitteillaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Konkreettisia kestävän kehityksen toimenpiteitä ovat […]