Siirry pääsisältöön
henkilö, jolla on kypärä

Valmistavalle teollisuudelle kasvua vastuullisuusratkaisuista

Pasi Harkki

Pasi Harkki

Valmistavan teollisuuden toimialajohtaja

Lukuaika, 4 min.

Suomessa ja muualla Euroopassa ollaan entistä tietoisempia omien valintojen vaikutuksista ympäristöön. Kuluttajat myös kiinnittävät yhä enemmän huomiota yritysten kestävään toimintaan ja tuotantoketjuihin tuotteita valitessaan. Mitä vastuullisuus vaatii valmistavan teollisuuden yrityksiltä? Entä miten digitalisaatio auttaa vastuullisuuden edistämisessä?

Kestävä kehitys on noussut keskeiseksi puheenaiheeksi myös valmistavassa teollisuudessaEkologisuus tuo liiketoiminnalle mahdollisuuksia mutta myös vaatimuksia niin lainsäädännöstä, asiakkailta, sijoittajilta kuin myös työntekijöiltä.  

 Suomessa valmistavan teollisuuden kestävää kehitystä ohjaavat esimerkiksi hallituksen hiilineutraaliustavoitteet, joita useat suomalaiset toimijat ovat täydentäneet omilla tavoitteillaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksiKonkreettisia kestävän kehityksen toimenpiteitä ovat esimerkiksi tuotannon materiaalikierron tehostaminen ja hukkalämmön hyödyntäminen, joissa usein on apuna erilaisia tekoäly- ja analytiikkaratkaisuja 

Vastuullisuus luo mahdollisuuksia muuttuvassa toimintaympäristössä

EY:n Microsoftille toteuttaman tutkimuksen mukaan valmistavan teollisuuden ylin liikkeenjohto yhdistää kestävään kehitykseen useimmiten uudet materiaalit ja kasvunkun taas esimerkiksi ympäristövaikutukset, investoinnit kestävän kehityksen prosesseihin tai edistymisen mittaaminen jäävät johdon viestinnässä vähemmälle huomiolle.  

 Perinteisesti valmistavassa teollisuudessa on keskitytty tehokkuuteen ja kustannusten karsimiseen. Vastuullisuus tuo kuitenkin mukanaan kasvumahdollisuuksia, kun esimerkiksi suunnitellaan entistä energiatehokkaampia ja elinkaarensa aikana vähäpäästöisempiä tuotteita, jotka täyttävät sekä lainsäädännön että kuluttajien muuttuvat vaatimukset. 

 Uusien materiaalien nouseminen avainaiheeksi kuvaa sitä muutosta, jonka kiertotalousajattelu sekä valmistusmateriaalien kestävä hankkiminen, kierrättäminen ja uudelleenkäyttäminen ovat saaneet aikaan. Tähän on tiiviisti yhteydessä materiaali- ja energiatehokkuus.  

Valmistavan teollisuuden energiatehokkuus paranee jatkuvasti 

Euroopan Unionin tasolla energiatehokkuus on parantunut vuosittain keskimäärin 1,2 prosenttia vuodesta 2000. Tämä johtuu pitkälti sääntelystä ja kannustimista, jotka ajavat energia- ja päästöparannuksia tehtaissa ympäri Eurooppaa. Suomen teollisuussektori on noussut kansainvälisesti merkittäväksi toimijaksi monissa energiansäästötoimissa ja energiatehokkuudessa muun muassa vapaaehtoisuuteen perustuvan energiatehokkuussopimusjärjestelmän ansiosta. 

Energiatehokkuus ei koske vain tuotantoa. Lähes neljä viidestä eurooppalaisesta kuluttajasta kertoo EU-energiamerkinnän vaikuttaneen kodinkoneen ostopäätökseen, mikä on selvä viesti myös valmistavalle teollisuudelle: kuluttajien muuttuviin tarpeisiin mukautuvillepienen hiilijalanjäljen tuotteille on kysyntää. 

Tuotteiden valmistaminen yhtäältä taloudellisesti ja toisaalta vähäpäästöisesti energiatehokkaita prosesseja käyttäen on haaste. Vastuullisuudessa on kuitenkin parempi olla avaamassa latua kuin hiihdellä perässä. Me Microsoftilla olemme globaalisti sitoutuneet pääsemään vuoteen 2030 mennessä nollahukka- eli zero waste -tilaan. Sitä varten perustetaan esimerkiksi kiertotalouskeskuksia, joiden avulla voidaan uudelleenkäyttää tai kierrättää 90 prosenttia materiaaleista. Luovumme myös maailmanlaajuisesti kertakäyttömuoveista vuoteen 2025 mennessä 

Outokumpu digitalisoi terästuotantoaan tehokkuuden ja vastuullisuuden parantamiseksi  

Outokumpu, yksi maailman johtavista ruostumattoman teräksen valmistajista, pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä, ja digitaaliset ratkaisut ovat avainroolissa tavoitteen saavuttamisessa.  Osana monivuotista kumppanuutta Microsoftin kanssa Outokumpu rakentaa teollista digitaalista alustaa, Outokumpu Digital Platformia (ODP), joka perustuu Microsoft Azure -pilvipalveluihin.  

ODP on Outokummun työkalu datan keräämiseen ja analysointiin sekä terästuotantoprosessien optimointiin jokaisessa tuotantovaiheessa louhimisesta sulattoon, kuuma- ja kylmävalssaukseen ja viimeistelyyn. Tornion-tehtaalla kehitetty, Azuren pilvi- ja tekoälypalveluita hyödyntävä alusta aiotaan ottaa käyttöön myös muissa yhtiön tehtaissa, sillä tuotantomäärät ovat nousseet 10–15 prosenttiaEnnakoiva teknologia on joissain tapauksissa myös vähentänyt laatuvirheitä jopa 40 prosenttia. ODP parantaa myös vastuullisuutta, sillä pienempi sähkön- ja energiankulutus sekä lyhyempi tuotantoaika pienentävät tehtaan hiilijalanjälkeä.  

Yksi esimerkki Outokummun terästuotantoprosessin energiaintensiteetin pienentämisestä kustannustehokkaasti on EAF-sulatusoptimointi. EAF (Electric Arc Furnace) on koneoppimista hyödyntävä ratkaisu, joka optimoi energiansyöttöä ja sulatusaikaa teräksen valmistukseen kuuluvassa kierrätysmetallinsulatusprosessissa. Optimointiratkaisu antaa sulaton käyttäjälle tarkkaa reaaliaikaista tietoa energiansyöttöä ja sulatuslämpötilan asettamista varten. Näin saavutetaan hallitumpi lopputulos, mikä estää sulamattomien kappaleiden jäämisen sulattoon sekä sulaton ylikuumenemisen. Tämä puolestaan säästää aikaa ja energiaa sekä parantaa tuotannon laatua ja määrää. Ennen EAF-ratkaisua sulaton käyttäjä arvioi lämpötilan ja ajan itse edellisiin sulatuksiin perustuen. Uusi malli perustuu reaaliaikaisen datan integrointiin ja huomioi esimerkiksi raakamateriaalien koostumuksen. 

Digitalisaatio auttaa vastuullisuuden kehittämisessä ja raportoinnissa 

Valmistavan teollisuuden vastuullisuusraportointi on perinteisesti keskittynyt tuotantoprosesseihin ja niiden päästövähennyksiinmutta laajempi datan saatavuus ja uudet tiedolla johtamisen keinot mahdollistavat entistä paremmin myös tuotannon jälkeisten päästöjen (Scope 3) sisällyttämisen arviointiin ja raportointiin.  

Digitalisaatiolla on huima vaikutus valmistavan teollisuuden oman hiilijalanjäljen pienentämiseen nyt ja tulevaisuudessaOmien käytäntöjen optimoinnissa kattava datan kerääminen ja analysointi on avainasemassa. Tekoälyyn perustuvat optimointiratkaisut säästävät raaka-aineita ja energiaa sekä parantavat tuotantomääriä, kuten Outokummun tapauksessa. 

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edelläkävijyys on valmistavan teollisuuden yrityksille kilpailuetujolla tavoitetaan uusia asiakkaita ja vahvistetaan omaa brändiä. Uudenlaiset digitaaliset ratkaisut myös auttavat laskemaan sekä tuotantokustannuksia että ympäristövaikutuksia, joten yhtiöiden ei tarvitse tehdä valintaa vastuullisuuden tai taloudellisen kannattavuuden välillä.  

Kestävä kehitys on yrityksille pitkän tähtäimen investointi, johon digitaaliset ratkaisut kannattaa valjastaa avuksi yrityksen kaikissa prosesseissa. Olemme koonneet erityisesti ylimmälle johdolle suunnattuja oivalluksia ja neuvoja vastuullisemman liiketoiminnan kehittämisen tueksi Microsoftin Sustainability Executive Playbook -oppaaseen, jonka voit ladata alla:

 

Sustainability. Good For Business. Executive Playbook.

Ohjeita ylimmän johdon kuudelle eri roolille, kuinka ottaa ensimmäiset askeleet kohti kestävämpää ja tuottavampaa tulevaisuutta.

Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita toimialakohtaista:

Koulutus

 • Microsoftin uusi kvanttilaskentalaboratorio avaa ovet mahdollisuuksille

  Microsoftin uusi kvanttilaskentalaboratorio avaa ovet mahdollisuuksille

  Microsoftin uusi laboratorio Delftin teknillisessä yliopistossa on viimeisin askel kohti kvanttilaskennan todellisuutta.

 • Microsoftin oppimisen työkalut: Syventävä lukuohjelma

  Microsoftin oppimisen työkalut: Syventävä lukuohjelma

  Yli-Iin yhtenäiskoulussa Oulun pohjoisosassa on oppilaita vajaat 300 ja henkilökuntaa noin 30. Koulusta löytyy perusopetuksen luokkien lisäksi esikoululuokka, kaksi pienryhmää sekä joustavan perusopetuksen JOPO-luokka. Yli-Iissä on lähdetty rohkeasti kokeilemaan erilaisia työkaluja luovuuden, kädentaitojen ja erityisopetuksen saralla. Käyttöön on otettu useita Microsoftin tarjoamia oppimisen työkaluja. Erityisluokanopettaja Tuija Perälä on ottanut käyttöön Syventävän lukuohjelman, joka on sekä […]

Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita asiakirja-aineistoa kohden:

Digitalisaatio

 • Microsoftin yhteistyö Ruotsin prinssiparin säätiön kanssa lisää tietoisuutta lukihäiriöstä

  Microsoftin yhteistyö Ruotsin prinssiparin säätiön kanssa lisää tietoisuutta lukihäiriöstä

  Microsoft Ruotsi ja prinssiparin säätiö ovat aloittaneet kumppanuuden, jonka tarkoitus on lisätä tietoisuutta lukihäiriöstä. Kumppanuuden tavoite on jakaa tietoa lukihäiriöstä sekä näyttää, miten moderni teknologia voi auttaa lukihäiriöstä kärsiviä lapsia ja nuoria saavuttamaan täyden potentiaalinsa. Ruotsin lukihäiriöyhdistyksen mukaan jokaisessa koululuokassa ainakin yhdellä oppilaalla on lukihäiriö. Microsoft ja prinssiparin säätiö pyrkivätkin luomaan parempaa ymmärrystä aiheesta ja […]

Vinkit

 • MIE vie maailmalle

  MIE vie maailmalle

  Suomalainen voitti hopeaa kansainvälisissä opettajatapaamisessa Singaporessa! Etkö heti muista nähneesi otsikoita? Kyseessä on Microsoftin E2 | Education Exchange 2018 -tapahtuma MIE-verkoston jäsenille, joka pidettiin tänä vuonna Singaporessa. MIE on lyhenne sanoista Microsoft Innovative Educator. Jokaisen maan edistyksellisimmät opettajat pääsevät mukaan tapahtumaan, jossa sekä opitaan lisää, kisataan että verkostoidutaan. Tapahtumasta kertoo paljon se, että thaimaalaiset opettajat […]