Lästid, 4 min.

Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk, som arbetar långsiktigt med att garantera tillgång på bas- och ädelmetaller. Bolaget arbetar med hela processen, från brytning av malm med mineral i egna gruvor till produktion och leverans av högkvalitativ metall till industrin. Som ett viktigt steg för att ytterligare effektivisera arbetet med övervakning, ge möjlighet till datadrivna affärsbeslut, ökad hållbarhet och arbetsmiljö, har Boliden tillsammans med Microsoft och Sigma drivit, och kommer att driva, flera spännande initiativ inom AI-området.

Bolidens produktionskapacitet är hög och bygger på erfarenhet, innovation och avancerad teknik, utvecklad i samarbete med nordiska teknik- och ingenjörsföretag. Idag arbetar cirka 6000 personer på Boliden och verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge och Irland.

Samarbete med Microsoft och Sigma

Med stöd av den senaste teknologin från Microsoft, har Boliden som ambition att utöka sina satsningar på digitalisering, där framför allt säkerhet, hållbarhet och miljö står i fokus i varje utvecklingsprocess. I ett nytt projekt – som startades i Garpenberg under våren 2020 – tar Boliden stöd av AI och bildanalys för att förfina sina möjligheter att upptäcka och snabbt åtgärda avvikande material, såsom sand, i sina reningsbrunnar, vilka finns i sandmagasinen vid gruvorna. Detta är ett återkommande arbete som idag främst sker manuellt. Med stöd av automatisering kan Boliden nu få snabbare koll på eventuella störningar i processen samt öka säkerheten för personalen.

Säkerhet och hållbarhet är ledord för Boliden, och detta projekt har visat att man med hjälp av befintlig utrustning kombinerat med den senaste tekniken, kan fortsätta att utveckla arbetsmetoderna inom allt fler delområden. Vidare kan lösningen för kontroll skalas upp och delas med andra i koncernen tack vare Azure Edge och plattformens möjlighet att på kort tid driftsätta nya lösningar i molnet.

Kommande intressanta områden

Optimering av miljö-/energistyrning och processer kring dessa, samt användning av AI och maskininlärning för att ytterligare öka produktiviteten; alla dessa aspekter finns med i fler utvecklingsprojekt hos Boliden:

 • Videoövervaka så att det inte uppstår läckage på återfyllnadslinjer som går ifrån ovan jord och ner i hela gruvan. Dessa områden kontrolleras idag med personal i bil, och kan detta minskas så sparas både drivmedel samt arbetstid för personalen, som kan användas till annat förbättringsarbete. Resultatet blir ökad hållbarhet.
 • Med hjälp av smarta sensorer och videoanalys samt Machine Learning kommer man att kunna detektera dammpartiklar för att starta spolning, på utvalda positioner, automatiskt vid behov. Detta leder till förbättrad arbetsmiljö.
 • Upptäcka avvikande material på transportband som kan störa processen. Leder till ökad produktivitet och energioptimering.
 • Samla och tillgängliggöra data från produktionsplattformarna till Bolidens centrala dataplattform i Azure. Därifrån kan man tillgängliggöra dessa för hela verksamheten och därmed nå målsättningen att möjliggöra djupare insikter från data och utifrån denna data göra det möjligt att fatta snabbare affärsbeslut.

Teknologi som använts

Azure Stack Edge GPU för att köra lösningen, IoT edge, Time Series Insight för visualisering, Azure Machine Learning för deployment av modeller till Edge, träning av Convolutional Neural Network-modellerAzure GPU VM på videomaterial från Bolidens brunnar, analys av bilder för att se om kontrastvärdet avviker från det normala. All data är sen tänkt att tillgängliggöras i Bolidens centrala dataplattform, kallad ”Boliden Data Platform”.

 

”Sigma är ett ledande konsultföretag som arbetar med innovation och teknik i framkant för att skapa en bättre morgondag för våra medmänniskor, kunder och organisationer. Projektet tillsammans med Boliden och Microsoft visar på den fantastiska styrkan av människor med en stark vision och en gemensam teknologisk spetskompetens, som går samman kring det strategiska målet att flytta fram positionerna kring säkerhet och hållbarhet.”

David Österlindh, VD Sigma IoT & Advanced Analytics

Fri AI-rapport: Artificiell intelligens i Sverige. Hur 277 stora europeiska företag dra nytta av AI

Upptäck hur dina västeuropeiska och svenska kollegor använder AI för att digitalt omvandla sin organisation

Kostnadsfri e-bok: Din väg till en digitaliserad verksamhet

Se hur du planerar, tänker om och optimerar för att anpassa företaget till en digital värld.

Upptäck fler relaterade artiklar per bransch:

Detaljhandel

 • a person walking down a street with an Ikea bag

  Affärsfördelar och miljöfördelar går hand i hand för Ikea

  Ta reda på hur det svenska multinationella företaget ökade hållbarheten och produktiviteten när det distribuerade Microsoft 365 och Teams till alla 166 000 anställda över hela världen – vilket minskade antalet pappersbaserade processer och ersatte resor med digitalt samarbete. https://customers.microsoft.com/en-us/story/799203-ikea-retailers-teams

 • Ny tjänst för att påskynda en hållbar förändring i modebranschen

  Ny tjänst för att påskynda en hållbar förändring i modebranschen

  ”Vill man som varumärke vara konkurrenskraftig i framtiden behöver man investera i hållbarhet idag. ’Business as usual’ är helt enkelt inte ett alternativ längre och konsumenter förväntar sig mer av varumärken idag. H&M-gruppen har investerat tid och resurser i att bygga och utveckla sin  globala leverantörskedjan till den nivå vi ser idag, både i termer […]

Tillverkning

Upptäck fler relaterade artiklar per dokumentation:

Digital Transformation

 • Hållbar digital transformation

  Hållbar digital transformation

  Hållbar digital transformation som är bra för såväl planeten, som för oss människor, näringsliv och samhälle kräver en energieffektiv digital infrastruktur, tydligt ledarskap och stark kultur samt samarbeten och nya partnerskap. När Microsoft talar om hållbar transformation tänker vi självklart på klimatet. Men det stannar inte där. Människor, kultur och ledarskap är minst lika viktiga […]

Kundreferenser

 • två arbetare diskuterar

  Bravida: Hållbarhet och säkerhet i fokus – i alla delar av verksamheten

  Bravida har tusentals medarbetare som utför installations- och underhållsarbete i fastigheter över hela landet. Ett ledord som är närvarande i allt Bravida gör är hållbarhet. Det gäller både miljö och omtanke om framtida generationer. Hållbar digital transformation är en del i det arbetet. Och där blir frågan om säkerhet viktig. – De inbyggda säkerhetskomponenterna som […]