Gå till huvudinnehåll
sun panels

Hållbara smarta samhällen

Microsoft

Microsoft

Lästid, 2 min.

Möt klimatomställningen med automatiserade flöden, uppkopplad infrastruktur och bättre insikter.

Vi behöver tillsammans bidra till att stärka Sveriges förmåga att möta dagens och framtidens samhällsutmaningar. För att klara omställningen till ett fossilfritt Sverige 2045 så måste vi alla bidra i stadens och regionens övergripande klimatstrategi. Städerna producerar redan 70 procent av världens växthusgaser, vilket lägger ett stort ansvar på städerna och dess förmåga att styra och leda med tydliga principer för en hållbar utveckling.

Byggnader och byggande står för 40 procent av de energirelaterade utsläppen av koldioxid och den snabba urbaniseringen ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. För varje verksamhet finns stora möjligheter till förbättring, men det krävs beslutsunderlag för att mäta ett nuläge och för att följa insatser och investeringar för att nå en önskad förflyttning i klimatfrågan. Idag anses tex endast 1% av dagens fastighetsbestånd vara koldioxidneutrala och utvecklingspotentialen att minska energikonsumtionen i fastighetssektorn är stor.

Energiomställningen och elektrifieringen i samhället har inte undgått någon och kommer innebära nya elhandelsplatser. När fler producenter och nya konsumenter i energisystemet ökar så ökar också kraven på ett bättre och finmaskigt mätsystem för mer kontinuerlig rapportering och effektivare förvaltning. Alla dessa verksamheter är beroende av bättre tillgång till data som grund för insikt, planering och som stöd för att med automation frigöra tid i den egna verksamheten. För staden i stort är data betydelsefull som underlag för en övergripande samhällsplanering och klimatrapportering.

Värdet för organisation och samhälle

  • Minskad energikonsumtion och klimatpåverkan
  • Effektiv förvaltning och drift av samhällsinfrastruktur
  • Prediktivt och optimerat underhåll av tillgångar, fastigheter, samhällsinfrastruktur och energisystem
  • Bättre investeringsunderlag och planering med bättre insikt och analys över händelseutveckling
  • Digital tvilling och sensorer i samhället möjliggör simulering och visualisering av trender
  • Visualisera händelser, simulera utveckling och analysera mönster för att tex optimera trafikflöden och förenkla resandet

Sustainability. Good For Business. Executive Playbook.

Vägledning för 6 yrkesroller i C-Suite om hur man tar det första steget till en mer hållbar och välmående framtid.