Microsoft Circle of Trust

Microsoft Circle of Trust

I takt med att allt mer verksamheter digitaliserar sina processer ökar riskerna. Vi tittar närmare på vad det innebär inom ramen för Circle of Trust, Microsoft Sveriges digitala evenemang kring ämnen som cybersäkerhet, regelefterlevnad och om man kan man lita på molnet. Möt experter från Microsoft, samarbetspartners och inte minst företrädare för organisationer och företag som ligger i framkant.

Titta när du vill

Här hittar du inspelningar från senaste året

Sätt fart på karriären med kostnadsfria onlinekurser och certifieringar.

Öka dina kunskaper om molnet med programmet Microsoft Level Up.