Overslaan naar hoofdinhoud
Pulse
een illustratief natuurbeeld met water

Microsoft kondigt 7 nieuwe stappen aan om in 2030 CO2 negatief te zijn

Microsoft Nederland

Microsoft Nederland

Microsoft Nederland

Leestijd, 8 min.

In januari lanceerden CEO Satya Nadella, President Brad Smith en Chief Financial Officer Amy Hood van Microsoft een gedurfd nieuw initiatief voor ecologische duurzaamheid dat is gericht op koolstof, water, afval en biodiversiteit. Microsoft doet een van de meest ambitieuze toezeggingen op het gebied van emissiereductie die ooit door een bedrijf zijn gedaan: in 2030 zal Microsoft koolstofnegatief zijn en in 2050 heeft Microsoft meer koolstofdioxide (CO2) uit het milieu verwijderd dan sinds de oprichting van ons bedrijf is uitgestoten. We stelden een gedetailleerd plan op om deze doelen te behalen en geven updates over onze vorderingen. We hebben hard gewerkt om onze toezeggingen om te zetten in daden en vandaag kondigen we zeven belangrijke nieuwe stappen aan om in 2030 koolstofnegatief te zijn.

Bedrijfstransformatie in verschillende sectoren mogelijk maken

Samen met acht andere bedrijven die op toonaangevende wijze een klimaatstabiele toekomst vormgeven hebben we een nieuwe coalitie gelanceerd: Transform to Net Zero. Op basis van wetenschap en transparantie zal deze coalitie het bedrijfsleven aansporen om sneller te handelen om zo een klimaat neutrale economie te creëren. Zodra een organisatie duurzaamheidsdoelen stelt, begint het echte werk: het bedrijf moet transformeren om die doelen te behalen. Zowel bedrijven die deze doelen reeds hebben gesteld als bedrijven die hiermee nog moeten beginnen , hebben behoefte aan informatie en tools om hun bedoelingen te verwezenlijken. De coalitie verenigt marktleiders rond enkele van de meest ambitieuze emissiedoelen ter wereld en stelt draaiboeken op waarin wordt uitgelegd hoe een onderneming klimaatneutraal kan worden. De oprichters van de coalitie zijn A.P. Moeller – Maersk, Danone, Mercedes-Benz AG, Microsoft, Natura & Co., Nike, Starbucks, Unilever en Wipro. Het Environmental Defense Fund is oprichter en ngo-lid, en BSR fungeert als secretaris.

De Transform to Net Zero-coalitie richt zich op het realiseren van bedrijfstransformaties. De leden zorgen er samen voor dat de CO2-uitstoot van elk bedrijf netto nul is door:
• Delen van informatie over de transformatie die elk bedrijf in gang zet voor netto nul emissies in 2050;
• Emissies drastisch verminderen in het hele bedrijf en alle waardeketens
• Samen werken met onze partners in toeleveringsketens;
• Innoveren op schaal en investeren in producten, services en bedrijfsmodellen die de impact vergroten;
• Beleidsmakers hierbij betrekken zodat ze vooruitgang naar netto nul emissies belonen.

Het is belangrijk om te vermelden dat de coalitie ook wil garanderen dat de aanstaande overgang naar een economie met weinig emissies gelijkheid en rechtvaardigheid bevordert.

Meer keuze voor onze klanten

Vandaag We kondigden ook de preview aan van een nieuw product, de Microsoft Sustainability Calculator. Het is een uitdaging om zinvolle doelen voor emissiereductie te stellen en te behalen zonder de mogelijkheid om deze emissies te meten. De Microsoft Sustainability Calculator biedt onze cloudklanten transparantie over hun totale CO2-uitstoot . Microsoft is de enige cloudprovider die klanten volledige transparantie biedt.
Met behulp van AI en geavanceerde analyses biedt de Microsoft Sustainability Calculator actiegerichte inzichten om emissies te verminderen en de mogelijkheid om emissies te voorspellen, en vereenvoudigt ook de rapportage over CO2-uitstoot. De calculator maakt gebruik van consistente, nauwkeurige rekenmethoden voor emissies om de impact van Microsoft-cloudservices op je ecologische voetafdruk te bepalen. De tool berekent hoe verplaatsing van extra applicaties en services naar de cloud je uitstoot nog verder terugdringt. Ook identificeert de calculator vrijwillige of wettelijke rapportagevereisten en stelt hiervoor rapporten op.

Onze eigen CO2-uitstoot verminderen

We moeten onze manier van werken veranderen om onze emissies vrijwel nul te beperken. We werken eraan om halverwege dit decennium koopovereenkomsten voor hernieuwbare energie te verkrijgen, zodat onze datacenters dagelijks alleen nog maar hernieuwbare energie verbruiken. We streven er bovendien naar om ons gebruik van diesel in 2030 te elimineren.

Cloudproviders over de hele wereld vertrouwen op dieselgeneratoren in het geval van stroomstoringen om hun datacenters operationeel actief te houden. Hoewel diesel nog geen 1% van onze totale uitstoot is, vinden we het belangrijk om de wereldwijde overgang van fossiele naar milieuvriendelijkere brandstoffen te versnellen. We slaan een nieuwe weg in door brandstofbronnen met weinig koolstof te gebruiken, waaronder waterstof en energieopslag. We erkennen dat dit uitdagingen met zich meebrengt en dat we hulp nodig hebben om een robuuste toeleveringsketen voor deze brandstoffen te ontwikkelen en vorderingen te maken in batterijtechnologie. We zijn echter klaar om samen te werken met partners over de hele wereld en investeringen uit ons Climate Innovation Fund te gebruiken om onze plannen te realiseren.

Op 1 juli hebben we onze interne koolstofbelasting uitgebreid naar elk onderdeel van ons bedrijf. Daarnaast hebben we onze Gedragscode voor leveranciers bijgewerkt. Leveranciers moeten nu hun gegevens over de uitstoot van broeikasgassen in bereik berekenen en rapporteren. De komende maanden stellen we met onze leveranciers een gefaseerde aanpak op om een tijdlijn, nieuwe ideeën, tools en processen te ontwikkelen. Deze rapportage is de eerste belangrijke stap om onze leveranciers te helpen hun emissies te verminderen in overeenstemming met de Microsoft-doelstellingen op het gebied van transparantie in emissiereductie.

Onze eigen CO2-uitstoot elimineren

Onze klimaattoezeggingen vereisen dat we onze CO2-uitstoot in 2030 met meer dan de helft hebben verminderd en dat we in 2050 de rest hebben verwijderd, evenals al onze emissies sinds onze oprichting in 1975. Daarom beginnen we hier nu al mee. Dit boekjaar neemt Microsoft concrete stappen om ruim 900.000 ton koolstofdioxide uit het milieu te verwijderen. Ten eerste dienen we deze week een baanbrekende offerte-aanvraag (RFP) in om koolstofdioxide te verwijderen met een aantal op natuur en technologie gebaseerde oplossingen die netto koolstofnegatief zijn en die op hoog wetenschappelijk niveau zijn geverifieerd.
Omdat we er zeker van willen zijn dat onze investering de maximale hoeveelheid koolstofdioxide uit de atmosfeer verwijdert, besteden we extra aandacht aan de wetenschappelijke verificatie van elk project en beogen we om via de offerte-aanvraag de beste beschikbare wetenschappelijke- en marktinformatie over CO2-verwijdering te verzamelen en te delen. Elk project wordt grondig doorgelicht en geverifieerd door Microsoft en door onze externe wetenschappelijke en marktadviseurs, waaronder NGO Winrock International en het adviesbureau Carbon Direct, dat gerenommeerde klimaatwetenschappers samenbrengt.

Dit is een uniek initiatief en we verwachten dan ook niet dat we alles meteen perfect doen. We zullen gaandeweg leren wat wel en niet werkt en onze aanpak zo nodig bijstellen. Ook zullen we onze bevindingen openbaar bekendmaken, zodat andere bedrijven hiermee hun voordeel kunnen doen om sneller koolstofdioxide te verwijderen.

Onze winst investeren

We kondigen onze eerste investering aan uit de $ 1 miljard in het Climate Innovation Fund dat Amy Hood in januari bekendmaakte. We investeren $ 50 miljoen in het wereldwijde platform van Energy Impact Partners (EIP) voor innovatie van nieuwe technologieën waarmee energie- en transportsystemen over de hele wereld kunnen worden getransformeerd. Deze twee sectoren stoten de meeste broeikasgassen uit. EIP is een toonaangevende venture-capitalonderneming die zich richt op de overgang naar een CO2-vrije, gedecentraliseerde energiesector die informatie uitwisselt tussen partners en samenwerking mogelijk maakt.

Investeren in klimaatgelijkheid en milieurechtvaardigheid

Tot slot gaan we een stap verder dan wat we in januari hebben aangekondigd. We erkennen dat klimaat- en milieukwesties niet elke gemeenschap op dezelfde manier treffen en dat we milieurechtvaardigheid als een breder probleem moeten aanpakken. Daarom delen we mee dat we een nieuw innovatief partnerschap met Sol Systems aangaan, dat hernieuwbare energie ontwikkelt en hierin investeert. Onze samenwerking heeft betrekking op 500 megawatt aan hernieuwbare energie, inclusief investeringen in gemeenschappen die onevenredig worden getroffen door milieuproblemen.

Dit is de grootste portfolio-investering in hernieuwbare energie die Microsoft ooit heeft gedaan: 500 megawatt is ongeveer een kwart van alle hernieuwbare energie die we eerder hebben gekocht. Voorafgaand aan deze samenwerking kocht Microsoft in totaal ongeveer 1,9 gigawatt aan hernieuwbare energie. Om het in context te zetten: 500 megawatt is voldoende om meer dan 70.000 huizen in de Verenigde Staten een jaar lang van elektriciteit te voorzien.
Sommige gemeenschappen worden onevenredig getroffen door milieuproblemen. Uit onderzoek blijkt dat zwarte en Afro-Amerikaanse inwoners van de Verenigde Staten 1,54 keer zo vaak worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen als witte inwoners. Ook worden ze blootgesteld aan tot 50% hogere percentages verontreinigde zwevende deeltjes dan de algemene bevolking. Dat leidt volgens onderzoekers tot meer gevallen van astma, longkanker en hart- en vaatziekten.

Onze samenwerking met Sol Systems is een uniek initiatief dat de aankoop van hernieuwbare energie koppelt aan milieurechtvaardigheid en gelijkheid in minder bevoordeelde gemeenschappen. Door de planning uit te voeren die in december 2019 van start is gegaan, zal dit partnerschap het volgende realiseren:
• Een portfolio ontwikkelen van 500 megawatt aan zonne-energieprojecten in minder bevoordeelde gemeenschappen in de VS, samenwerken met lokale bestuurders en prioriteit geven aan bedrijven van minderheden en vrouwen.
• Minimaal $ 50 miljoen vrijmaken voor door de gemeenschap aangestuurde toelagen en investeringen voor onderwijsprogramma’s, baan- en loopbaantraining, habitatherstel en programma’s die schone en efficiënte energie beschikbaar maken.
• Focussen op gemeenschappen die economisch minder bevoordeeld zijn, onevenredig worden beïnvloed door vervuiling en/of geen toegang hebben tot de voordelen van schone energie.
• Positieve resultaten voor de gemeenschap behalen door betrokkenen verantwoordelijk te houden, onder meer met behulp van externe beoordelaars die de sociale en milieuresultaten van het initiatief kwantificeren en documenteren.
Als gevolg van deze overeenkomst zal Microsoft in 2025 dichter bij de doelstelling zijn om 100% hernieuwbare energie te gebruiken en tegelijkertijd bijdragen aan meer klimaatgelijkheid en milieurechtvaardigheid.

Conclusie

Onze missie is om iedere persoon en elke organisatie over de hele wereld de mogelijkheid geven meer te bereiken. Dit komt overeen met onze overtuiging dat ‘het doel van het bedrijfsleven is om winstgevende oplossingen te bedenken voor de problemen van mensen en de aarde.’ Daarom werken we elke dag aan de aanpak van de klimaatcrisis. Dat is goed voor de aarde en goed voor Microsoft.
We kunnen onze duurzaamheidsambities echter niet alleen waarmaken: de vorderingen in zijn mogelijk door de buitengewone inzet en toewijding bij Microsoft en klanten, partners, ngo’s en anderen over de hele wereld. Samen kunnen we een duurzamere toekomst creëren.

Meer informatie over Microsoft maatschappelijk verantwoord ondernemen

Leer meer over onze bijdrage

Ontdek meer gerelateerde artikelen per branche:

Educatie

 • Providing future-ready skills for our next generation

  Providing future-ready skills for our next generation

  As an educational institution, it is of utmost importance to align your schools’ outcomes with the needs of the job market, now and in the future. Curious about what your institution can do to ensure that your school provides both students, educators, and employees with future-ready skills?  From an educational leader’s perspective   Step 1 – […]

 • Vernieuwend leren en samenwerken: de toekomst van blended learning

  Vernieuwend leren en samenwerken: de toekomst van blended learning

  Onze maatschappij is in beweging. Veranderingen in de arbeidsmarkt en toenemende digitalisering vragen om een andere invulling van ons hoger onderwijs en dus ook het mbo. Tijdens het webinar ‘Blended in beweging: welke route neem jij als leider?’ praten experts van MBO Digitaal, mboRijnland en FeedbackFruits over belangrijke thema’s in blended onderwijs. Geen opleiding, maar […]

Overheid

 • Maak talent passend voor jouw IT-organisatie

  Maak talent passend voor jouw IT-organisatie

  Hoe voorkom je dat er waardevolle kennis verloren gaat als veel medewerkers gelijktijdig   vertrekken? En hoe zorg je voor voldoende diverse instroom in een wereld waar vraag en aanbod op de (IT) arbeidsmarkt mijlenver uit elkaar liggen? Vragen die actueel zijn voor elke organisatie en ook zeker een rol spelen bij DICTU, een van de […]

Ontdek meer gerelateerde artikelen per dossier:

Digitale transformatie

 • Microsoft Quantum Lab geopend in Delft

  Microsoft Quantum Lab geopend in Delft

  De opening van het Microsoft Quantum Lab in Delft is een bijzondere gebeurtenis. Het lab biedt ons ruimte om onderzoek te versnellen en stelt ons in staat om onze visie op quantum computing samen met onze partners te verwezenlijken.

Klantverhalen

 • feedbackfruits-people

  Startup Stories – “De manier waarop we al 200 jaar onderwijs geven, past niet meer”

  In Startup Stories delen we de verhalen, best practices, levenslessen van Nederlandse start en scaleups, zodat jij je apps of business nog sneller kunt bouwen. Dit keer zijn we in gesprek met Ewoud de Kok – CEO van FeedbackFruits. Wie op de website kijkt van FeedbackFruits leest ‘Co-creating the future of education’. Gevolgd door een indrukwekkende […]

Partners

 • een bureau met laptop en een vaas van bloemen op een lijst

  Oplossingen voor online toetsen

  Met het langer gesloten blijven van onderwijsinstellingen en de exponentieel toegenomen digitale ondersteuning, neemt de vraag toe naar mogelijkheden voor online toetsen. Zowel voor formatieve toetsen, gericht op de leerontwikkeling, als de summatieve toetsen, gericht op een beoordeling. Het afnemen van toetsen is er in diverse soorten en maten; van primair onderwijs tot wetenschappelijk onderwijs, […]

Pers

 • Microsoft President Brad Smith, Chief Financial Officer Amy Hood and CEO Satya Nadella preparing to announce Microsoft’s plan to be carbon negative by 2030. (Jan. 15, 2020/Photo by Brian Smale)

  Microsoft will be carbon negative by 2030

  By 2030 Microsoft will be carbon negative, and by 2050 Microsoft will remove from the environment all the carbon the company has emitted either directly or by electrical consumption since it was founded in 1975.

Pers / Nieuws

 • Microsoft President Brad Smith, Chief Financial Officer Amy Hood and CEO Satya Nadella preparing to announce Microsoft’s plan to be carbon negative by 2030. (Jan. 15, 2020/Photo by Brian Smale)

  Microsoft will be carbon negative by 2030

  By 2030 Microsoft will be carbon negative, and by 2050 Microsoft will remove from the environment all the carbon the company has emitted either directly or by electrical consumption since it was founded in 1975.