Siirry pääsisältöön
Pulse
vesistö, jonka taustalla on vuori

Valjasta teknologia yrityksesi kestävän kehityksen vauhdittajaksi  

Susanna Mäkelä

Susanna Mäkelä

Yhteiskuntasuhdejohtaja

Lukuaika, 5 min.

Kestävä kehitys on kaikkien toimialojen organisaatiojohdolle yksi tämän ajan merkittävimmistä haasteista. Yritysten ympäristövastuutoimet linkittyvät entistä tiiviimmin teknologisiin innovaatioihin ja yritysten kilpailukykyyn, mikä vaatii ylimmältä johdolta uudenlaista vastuullisuusosaamista. Yksi edellytys on kyetä johtamaan kestävän liiketoiminnan vaatimaa muutosta ja löytää muutokseen oikeat kumppanit. Tämä koskee myös meitä Microsoftilla.

Kun asetimme hiilinegatiivisuustavoitteemme vuoden 2020 alussa, tiesimme ilmastokriisin olevan kiireellinen ja vaativan välitöntä huomiota. Silloin kukaan ei vielä voinut aavistaaettä vain muutamaa kuukautta myöhemmin maailma olisi pandemian kourissa. Vaikka olemme kaikki keskittyneet tämän akuutin kriisin ratkaisemiseenmeidän on muistettava, että tällä vuosikymmenellä toimenpiteitä vaatii myös jatkuvampi kriisi – ilmastonmuutos sekä luontokato. 

Toiminnan vuosikymmen

Kysyimme vuoden aikana myös itseltämme, teemmekö ilmaston ja luontokadon eteen tarpeeksi. Vastaus oli yksinkertaisesti ”emme”. Me Microsoftilla olemme toteuttaneet kestävän kehityksen toimenpiteitä yli vuosikymmenen ajan ja olemme ylpeitä saavutuksistamme. Uskomme kuitenkin, että niiden meistä, joilla on varaa muuttua nopeammin, pitää myös tehdä niin. Siksi 2020-luvun on oltava kunnianhimon ja toiminnan vuosikymmen. Teknologian avulla se on mahdollista, ja Microsoft kehittää jatkuvasti uusia keinoja edistää asiakkaiden ja kumppanien ympäristövastuullisuutta. 

Omassa ympäristötyössämme keskitymme erityisesti neljään alueeseen, joilla voimme maksimoida teknologioidemme positiivisen vaikutuksen: hiileen, veteen, jätteisiin ja ekosysteemeihin. Avoimuuden periaatetta noudattaen annamme ympäristövastuudatamme ulkopuolisen tahon tarkastettaviksi ja julkaisemme tiedot. Voit lukea lisää saavutuksistamme ja tavoitteistamme vuoden 2021 alussa julkaistusta ympäristövastuuraportistamme.

Teknologia tukemassa kestävää ja vastuullista liiketoimintaa

Erilaiset teknologiat ja pilvialustat ovat avaintekijöitä yritysten kestävässä muutoksessa. Me Microsoftilla olemme kytkeneet hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet entistä tiiviimmin osaksi vastuullisuusstrategiaamme, ja teknologialla on tavoitteiden saavuttamisessa keskeinen rooli. Seuraavat kolme ulottuvuutta auttavat myös asiakkaitamme ja kumppaneitamme hyödyntämään teknologiaa osana kestävää ja vastuullista liiketoimintaa.

1. Kestävä Infrastruktuuri

Pilvialustat tarjoavat yrityksille mahdollisuuden palvelujen kustannustehokkaaseen skaalaamiseen ja innovointiin. Ne ovat myös tärkeä tekijä yritysten energiatehokkuudessa: datakeskukset ovat 93 % energiatehokkaampia ja jopa 98 % hiilitehokkaampia kuin perinteiset, yritysten omissa tiloissa sijaitsevat tietovarastot.

Sitoumuksemme mukaisesti kehitämme datakeskustemme tehokkuutta, ja ne tulevat toimimaan 100-prosenttisesti uusiutuvalla energialla vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi olemme asettaneet myös kiertotaloutta edistäviä tavoitteita: perustettavilla kiertotalouskeskuksilla kykenemme lisäämään datakeskusten palvelinten ja komponenttien uudelleenkäyttöä jopa 90 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Tämän lisäksi vuonna 2025 kaikki datakeskuksiin kuljetettavien tietotekniikkakomponenttien pakkausmateriaalit ovat vähintään 50-prosenttisesti kierrätysmateriaaleista valmistettuja ja täysin kierrätettäviä tai biohajoavia.

 2. Data, tekoäly ja tietoon perustuva päätöksenteko 

Siirrettyään toimintonsa pilveen organisaatiot voivat tallentaa ja käsitellä massiivista määrää tietoa. Tekoälyn avulla datamassoista saadaan päätöksenteon tueksi analysoitua tietoa ja ennusteita toiminnan ympäristövaikutusten kartoittamiseen. Esimerkiksi energiankulutuksesta ja -lähteistä, vedenkulutuksesta sekä jätehuollosta saadaan tarkempaa reaaliaikaista tietoa kuin koskaan aiemmin.

Vuonna 2020 lanseerasimme uuden 24/7-ratkaisun energiayhtiö Vattenfallin kanssa. Microsoft Azure IoT antaa uusiutuvan energian toimittajille reaaliaikaisesti uusiutuvaa energiaa ja energian varastointia sekä asiakkaiden energiankulutusta koskevat tiedot. Uudet Azure IoT -ratkaisut mahdollistavat lisäksi reaaliaikaisen veden laadun ja kulutuksen monitoroinnin.

Kehitämme myös uusia teknologioita datan ja tekoälyn hyödyntämiseen jätteiden vähentämisessä ja lajittelussa ja esimerkiksi Microsoft Azuren 10 PB luontodataa on nyt saatavilla suojeluyhteisön käyttöön. Olemme osana AI for Earth -ohjelmaa myöntäneet yli 700 apurahaa organisaatioille, jotka työskentelevät ympäristöinnovaatioiden parissa yli 100 maassa ympäri maailmaa. Nämä apurahansaajat ovat laatineet yli 80 tutkimuspaperia ja julkaisseet yli 50 GitHub-projektia.

3. Vihreämpi, hybridimallin työelämä

Kokemukset etätyöstä ovat muuttaneet ihmisten odotuksia ja asenteita työtä kohtaan. Etä- ja läsnätyötä yhdistävät hybridimallit ovat tulleet organisaatioihin jäädäkseen, kiitos kustannustehokkaiden pilvityökalujen ja -alustojen.

Monet yritysjohtajat näkevät etä- ja hybridityön myös mahdollisuutena saavuttaa yrityksen vastuullisuustavoitteet, sillä lisääntynyt etätyö vähentää liikenneruuhkia ja pienentää toimitilojen hiilijalanjälkeä. Lisäksi digitaaliset yhteistyöalustat vähentävät tarvetta työmatkustukseen.

Kestävä muutos vaatii vastuullisuus- ja yhteistyötaitojen kehittämistä  

Sekä kuluttaja- että yritysasiakkaat asioivat mieluiten yritysten kanssa, joilla on selkeät vastuullisuustavoitteet. Asiakkaiden vastuullisuusasenteiden ja yritysten osakekurssien välillä onkin havaittu vahva korrelaatio, mikä heijastaa sekä asiakkaiden että yritysten lisääntynyttä tietoisuutta ja muuttuneita prioriteetteja kestävän kehityksen suhteen. Meillä Microsoftilla on kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet, joiden saavuttamisen haluamme varmistaa. Olemmekin sitoutuneet lisäämään kestävän kehityksen tavoitteissa edistymisen osaksi johdon palkitsemisjärjestelmän kriteereitä seuraavasta tilikaudestamme alkaen.

Liiketoiminta- ja vastuullisuustavoitteiden yhdistäminen on mutkikas prosessi, joka vaatii yhteistyötä. Kumppaniverkostoissa ja ekosysteemeissä voidaan jakaa parhaita käytäntöjä muutoksen toteuttamiseen ja kehittää yhdessä uusia sovelluksia ja palveluita esimerkiksi avoimen lähdekoodin ja avoimen datan pohjalle. Oikeiden kumppanien valinta ja sujuva yhteistyö edellyttää kuitenkin uudenlaista osaamista yritysten johdolta.

Samalla yritysten kestävyyssitoumukset ovat mielekkäitä vain, jos kaikki työskentelevät samojen standardien puitteissa: ilman niitä emme voi esimerkiksi verrata yritysten hiilineutraaliussitoumuksia. Yritykset ovat tottuneet toimialakohtaiseen yhteistyöhön standardien edistämiseksi, mutta meidän on saatava aikaan eri yrityssektoreiden välinen yhteisymmärrys yhteisistä kestävyyden yksiköistä ja mittausmenetelmistä reilusti ennen vuotta 2030, johon mennessä Microsoftin lisäksi moni muukin yritys, organisaatio ja alue pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliuden. Vuonna 2030 meidän on työskenneltävä maailmassa, jossa digitaalinen tieto ja standardit edistävät avoimuutta ja innovaatioita.

Tieteeseen perustuvaa vastuullisuustyötä

Microsoftin oma vastuullisuustyö perustuu tieteeseen. Uskomme, että yhteiskunnan suurimpien kestävyyshaasteiden ratkaiseminen edellyttää teknologian, luonnontieteiden ja yhteiskuntatieteiden yhteistyötä. Meillä on vastuullisuustieteilijöiden tiimi, joka työskentelee yhdessä tutkijoiden, yritysten, hallitusten ja voittoa tavoittelemattomien järjestöjen kanssa ympäri maailmaa ja auttaa Microsoftia, asiakkaitamme ja kumppaneitamme sekä maailmaa rakentamaan ympäristön kannalta kestävämpää tulevaisuutta. Osana tätä työtä luomme ymmärrystä ja uusia työkaluja, jotka mahdollistavat ympäristöresurssien paremman hallinnan ja paikallisten ja globaalien riskien minimoinnin.  

Käynnissä olevan muutoksen laajuus vaikuttaa kaikkiin yrityksiin ja kaikkien panosta vaaditaankin ilmastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttämiseksi. Ympäristövastuullisuus tulee kytkeä päätöksentekoon: jotta yrityksemme voivat hyvin, planeettamme on voitava hyvin.  

Näistä teemoista voit lukea lisää Microsoftin ympäristövastuuraportista 2020 sekä EY:n Microsoftille laatimasta Sustainability. Good for Business. Executive Playbook -julkaisusta, johon on koottu ylimmälle johdolle suunnattuja oivalluksia ja neuvoja vastuullisemman liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Lisäksi Microsoftin Kestävän kehityksen e-kirja auttaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Lue myös asiantuntijoidemme blogit, joissa tarkastellaan kestävän kehityksen haasteita ja mahdollisuuksia Suomessa valmistavassa teollisuudessa, julkisella sektorilla sekä pankki- ja rahoitusalalla.

Sustainability. Good For Business. Executive Playbook.

Ohjeita ylimmän johdon kuudelle eri roolille, kuinka ottaa ensimmäiset askeleet kohti kestävämpää ja tuottavampaa tulevaisuutta.

Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita toimialakohtaista:

Koulutus

 • Opettaja hyödyntämässä digitaalista oppimisympäristöä luokkahuoneessa.

  Koulutusalan webinaarit ja tapahtumat

  Täältä löydät tietoa Microsoft Suomen oppilaitostiimin sekä kumppaneidemme virtuaalitapahtumista kuten webinaareista, työpajoista ja virtuaalikoulutuksista. Opetusalan Teams-kahvit Nykyiset opetussuunnitelmat ja digitalisaatio vaativat opettajilta jatkuvaa digitaitojen opettelua. Haluamme tehdä siitä helppoa ja hauskaa! Tule kerran kuussa Microsoft 365 Oppimisen ja Opettamisen kahvila -webinaariin kuulemaan ja keskustelemaan Microsoft 365:n tarjoamista mahdollisuuksista muiden pedagogien ja koulujen IT-päättäjien kanssa. Asiantuntijamme Sami […]

 • Kempeleen koululaiset luovat omia sovelluksia Microsoft Power Apps -työkalujen avulla

  Kempeleen koululaiset luovat omia sovelluksia Microsoft Power Apps -työkalujen avulla

  Oulun seudulla sijaitsevan Kempeleen visio on olla rohkea edelläkävijä, ja tätä edelläkävijyyttä kunta on osoittanut tuomalla ensimmäisenä Suomessa sovelluskehityksen ja Microsoft Power Apps -koodauksen osaksi kouluopetusta. Luomalla omia sovelluksia koululaiset ovat päässeet ideoimaan uutta, rakentamaan itselleen merkityksellisiä asioita ja oppimaan tulevaisuuden työelämätaitoja. Kempeleen kunnan ja Microsoftin yhteistyö sai alkunsa keväällä 2021 tieto- ja viestintäteknologian tutor-opettaja […]

Teollisuus

Terveydenhuolto

 • Aikaa huolenpitoon – innovaatio vapauttaa arvokasta aikaa hoitotyöhön ja potilaan kohtaamiseen

  Aikaa huolenpitoon – innovaatio vapauttaa arvokasta aikaa hoitotyöhön ja potilaan kohtaamiseen

  Vuoden vaihtuessa on hyvä katsoa myös taaksepäin. Monille vuosi 2021 oli epävarmuuden vuosi, mutta erityisesti eräs ihmisryhmä on kohdannut ennennäkemättömiä haasteita: hoitoalan työntekijät. Kunnioittaakseen näitä keskuudessamme työskenteleviä tosielämän sankareita Maailman terveysjärjestö on nimennyt vuoden 2020 sairaanhoitajien vuodeksi ja vuoden 2021 hoitotyöntekijöiden vuodeksi.   Yhteiskunnassamme jyllännyt Covid-19-pandemia on nostanut kansanterveyskysymykset poliittisen keskustelun kärkeen. Koronaviruspandemian seurauksena terveydenhuoltojärjestelmien kantokykyä […]

 • Muutos hyvinvointialueelle on kuin lyövän sydämen leikkaus

  Muutos hyvinvointialueelle on kuin lyövän sydämen leikkaus

  Nyt tehdään historiallisen suuri uudistus, tärkeää on sen turvallinen haltuunotto, Länsi-Uudenmaan terveyspalvelujen valmistelujohtaja Markus Paananen sanoo. Yksi avainresurssi on tieto. Jokainen tarvitsee siitä tukevan otteen, asiakasta myöten. Tiedolla johtaminen apuna hyvinvointialueiden tulevaisuuden rakentamisessa Ehkä joka toisen ranteesta löytyy jo älykello, jolla voi seurata omaa sykettä, hapenottokykyä, unta ja askelmääriä. Johdamme itseämme tällä tiedolla. Jos ja […]

Vähittäiskauppa

Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita asiakirja-aineistoa kohden:

Asiakastarinat

 • Aikaa huolenpitoon – innovaatio vapauttaa arvokasta aikaa hoitotyöhön ja potilaan kohtaamiseen

  Aikaa huolenpitoon – innovaatio vapauttaa arvokasta aikaa hoitotyöhön ja potilaan kohtaamiseen

  Vuoden vaihtuessa on hyvä katsoa myös taaksepäin. Monille vuosi 2021 oli epävarmuuden vuosi, mutta erityisesti eräs ihmisryhmä on kohdannut ennennäkemättömiä haasteita: hoitoalan työntekijät. Kunnioittaakseen näitä keskuudessamme työskenteleviä tosielämän sankareita Maailman terveysjärjestö on nimennyt vuoden 2020 sairaanhoitajien vuodeksi ja vuoden 2021 hoitotyöntekijöiden vuodeksi.   Yhteiskunnassamme jyllännyt Covid-19-pandemia on nostanut kansanterveyskysymykset poliittisen keskustelun kärkeen. Koronaviruspandemian seurauksena terveydenhuoltojärjestelmien kantokykyä […]

Digitalisaatio

 • puu, jonka taustalla näkyy vuori

  Lucas Joppa: Matka kohti kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta

  Yritysjohtajat eri puolilla maailmaa ovat alkaneet kiinnittää huomiota yritystensä ympäristövaikutusten pienentämiseen ja menestyksekkäämmän tulevaisuuden luomiseen. Matka kohti kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta on kuitenkin yhteinen meille kaikille. Maailmanlaajuinen siirtyminen kestävää kehitystä noudattavaan liiketoimintaan ei ole mikään helppo tehtävä, mutta kun yhdistämme ihmisten voimavarat innovatiiviseen teknologiaan, voimme parantaa sekä muutos- että menestymismahdollisuuksiamme. Microsoftin ympäristöjohtaja Lucas Joppa käsittelee […]

Tietoturva ja tietosuoja

 • Microsoft Inspire 2022: Voimakasta ekosysteemin kasvua, parempaa työntekijäkokemusta ja tietoturvaa

  Microsoft Inspire 2022: Voimakasta ekosysteemin kasvua, parempaa työntekijäkokemusta ja tietoturvaa

  Vuosittain järjestettävä Microsoft Inspire -tapahtuma kokosi Heurekan tiedekeskukseen Microsoft-ekosysteemin suomalaisia kumppaniyrityksiä keskustelemaan alan ajankohtaisista asioista. Kulunutta vuotta leimaa erityisesti kumppaniyritysten huima kasvu. Mikä on pinnalla Microsoft-ekosysteemin kumppaniyrityksissä juuri nyt? ”Eniten kiinnostavat suurimmat kasvualueet – Azure, pilvi, tietoturva”, Suomen Microsoft-kumppaniyhdistys IAMCP:n puheenjohtaja Heikki Rakkolainen kertoo.   Nämä teemat korostuivat myös Microsoft Inspire Suomi 2022 -tapahtumassa. Microsoft järjestää […]