vesistö, jonka taustalla on vuori

Valjasta teknologia yrityksesi kestävän kehityksen vauhdittajaksi  

Susanna Mäkelä

Susanna Mäkelä

Yhteiskuntasuhdejohtaja

Lukuaika, 5 min.

Kestävä kehitys on kaikkien toimialojen organisaatiojohdolle yksi tämän ajan merkittävimmistä haasteista. Yritysten ympäristövastuutoimet linkittyvät entistä tiiviimmin teknologisiin innovaatioihin ja yritysten kilpailukykyyn, mikä vaatii ylimmältä johdolta uudenlaista vastuullisuusosaamista. Yksi edellytys on kyetä johtamaan kestävän liiketoiminnan vaatimaa muutosta ja löytää muutokseen oikeat kumppanit. Tämä koskee myös meitä Microsoftilla.

Kun asetimme hiilinegatiivisuustavoitteemme vuoden 2020 alussa, tiesimme ilmastokriisin olevan kiireellinen ja vaativan välitöntä huomiota. Silloin kukaan ei vielä voinut aavistaaettä vain muutamaa kuukautta myöhemmin maailma olisi pandemian kourissa. Vaikka olemme kaikki keskittyneet tämän akuutin kriisin ratkaisemiseenmeidän on muistettava, että tällä vuosikymmenellä toimenpiteitä vaatii myös jatkuvampi kriisi – ilmastonmuutos sekä luontokato. 

Toiminnan vuosikymmen

Kysyimme vuoden aikana myös itseltämme, teemmekö ilmaston ja luontokadon eteen tarpeeksi. Vastaus oli yksinkertaisesti ”emme”. Me Microsoftilla olemme toteuttaneet kestävän kehityksen toimenpiteitä yli vuosikymmenen ajan ja olemme ylpeitä saavutuksistamme. Uskomme kuitenkin, että niiden meistä, joilla on varaa muuttua nopeammin, pitää myös tehdä niin. Siksi 2020-luvun on oltava kunnianhimon ja toiminnan vuosikymmen. Teknologian avulla se on mahdollista, ja Microsoft kehittää jatkuvasti uusia keinoja edistää asiakkaiden ja kumppanien ympäristövastuullisuutta. 

Omassa ympäristötyössämme keskitymme erityisesti neljään alueeseen, joilla voimme maksimoida teknologioidemme positiivisen vaikutuksen: hiileen, veteen, jätteisiin ja ekosysteemeihin. Avoimuuden periaatetta noudattaen annamme ympäristövastuudatamme ulkopuolisen tahon tarkastettaviksi ja julkaisemme tiedot. Voit lukea lisää saavutuksistamme ja tavoitteistamme vuoden 2021 alussa julkaistusta ympäristövastuuraportistamme.

Teknologia tukemassa kestävää ja vastuullista liiketoimintaa

Erilaiset teknologiat ja pilvialustat ovat avaintekijöitä yritysten kestävässä muutoksessa. Me Microsoftilla olemme kytkeneet hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet entistä tiiviimmin osaksi vastuullisuusstrategiaamme, ja teknologialla on tavoitteiden saavuttamisessa keskeinen rooli. Seuraavat kolme ulottuvuutta auttavat myös asiakkaitamme ja kumppaneitamme hyödyntämään teknologiaa osana kestävää ja vastuullista liiketoimintaa.

1. Kestävä Infrastruktuuri

Pilvialustat tarjoavat yrityksille mahdollisuuden palvelujen kustannustehokkaaseen skaalaamiseen ja innovointiin. Ne ovat myös tärkeä tekijä yritysten energiatehokkuudessa: datakeskukset ovat 93 % energiatehokkaampia ja jopa 98 % hiilitehokkaampia kuin perinteiset, yritysten omissa tiloissa sijaitsevat tietovarastot.

Sitoumuksemme mukaisesti kehitämme datakeskustemme tehokkuutta, ja ne tulevat toimimaan 100-prosenttisesti uusiutuvalla energialla vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi olemme asettaneet myös kiertotaloutta edistäviä tavoitteita: perustettavilla kiertotalouskeskuksilla kykenemme lisäämään datakeskusten palvelinten ja komponenttien uudelleenkäyttöä jopa 90 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Tämän lisäksi vuonna 2025 kaikki datakeskuksiin kuljetettavien tietotekniikkakomponenttien pakkausmateriaalit ovat vähintään 50-prosenttisesti kierrätysmateriaaleista valmistettuja ja täysin kierrätettäviä tai biohajoavia.

 2. Data, tekoäly ja tietoon perustuva päätöksenteko 

Siirrettyään toimintonsa pilveen organisaatiot voivat tallentaa ja käsitellä massiivista määrää tietoa. Tekoälyn avulla datamassoista saadaan päätöksenteon tueksi analysoitua tietoa ja ennusteita toiminnan ympäristövaikutusten kartoittamiseen. Esimerkiksi energiankulutuksesta ja -lähteistä, vedenkulutuksesta sekä jätehuollosta saadaan tarkempaa reaaliaikaista tietoa kuin koskaan aiemmin.

Vuonna 2020 lanseerasimme uuden 24/7-ratkaisun energiayhtiö Vattenfallin kanssa. Microsoft Azure IoT antaa uusiutuvan energian toimittajille reaaliaikaisesti uusiutuvaa energiaa ja energian varastointia sekä asiakkaiden energiankulutusta koskevat tiedot. Uudet Azure IoT -ratkaisut mahdollistavat lisäksi reaaliaikaisen veden laadun ja kulutuksen monitoroinnin.

Kehitämme myös uusia teknologioita datan ja tekoälyn hyödyntämiseen jätteiden vähentämisessä ja lajittelussa ja esimerkiksi Microsoft Azuren 10 PB luontodataa on nyt saatavilla suojeluyhteisön käyttöön. Olemme osana AI for Earth -ohjelmaa myöntäneet yli 700 apurahaa organisaatioille, jotka työskentelevät ympäristöinnovaatioiden parissa yli 100 maassa ympäri maailmaa. Nämä apurahansaajat ovat laatineet yli 80 tutkimuspaperia ja julkaisseet yli 50 GitHub-projektia.

3. Vihreämpi, hybridimallin työelämä

Kokemukset etätyöstä ovat muuttaneet ihmisten odotuksia ja asenteita työtä kohtaan. Etä- ja läsnätyötä yhdistävät hybridimallit ovat tulleet organisaatioihin jäädäkseen, kiitos kustannustehokkaiden pilvityökalujen ja -alustojen.

Monet yritysjohtajat näkevät etä- ja hybridityön myös mahdollisuutena saavuttaa yrityksen vastuullisuustavoitteet, sillä lisääntynyt etätyö vähentää liikenneruuhkia ja pienentää toimitilojen hiilijalanjälkeä. Lisäksi digitaaliset yhteistyöalustat vähentävät tarvetta työmatkustukseen.

Kestävä muutos vaatii vastuullisuus- ja yhteistyötaitojen kehittämistä  

Sekä kuluttaja- että yritysasiakkaat asioivat mieluiten yritysten kanssa, joilla on selkeät vastuullisuustavoitteet. Asiakkaiden vastuullisuusasenteiden ja yritysten osakekurssien välillä onkin havaittu vahva korrelaatio, mikä heijastaa sekä asiakkaiden että yritysten lisääntynyttä tietoisuutta ja muuttuneita prioriteetteja kestävän kehityksen suhteen. Meillä Microsoftilla on kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet, joiden saavuttamisen haluamme varmistaa. Olemmekin sitoutuneet lisäämään kestävän kehityksen tavoitteissa edistymisen osaksi johdon palkitsemisjärjestelmän kriteereitä seuraavasta tilikaudestamme alkaen.

Liiketoiminta- ja vastuullisuustavoitteiden yhdistäminen on mutkikas prosessi, joka vaatii yhteistyötä. Kumppaniverkostoissa ja ekosysteemeissä voidaan jakaa parhaita käytäntöjä muutoksen toteuttamiseen ja kehittää yhdessä uusia sovelluksia ja palveluita esimerkiksi avoimen lähdekoodin ja avoimen datan pohjalle. Oikeiden kumppanien valinta ja sujuva yhteistyö edellyttää kuitenkin uudenlaista osaamista yritysten johdolta.

Samalla yritysten kestävyyssitoumukset ovat mielekkäitä vain, jos kaikki työskentelevät samojen standardien puitteissa: ilman niitä emme voi esimerkiksi verrata yritysten hiilineutraaliussitoumuksia. Yritykset ovat tottuneet toimialakohtaiseen yhteistyöhön standardien edistämiseksi, mutta meidän on saatava aikaan eri yrityssektoreiden välinen yhteisymmärrys yhteisistä kestävyyden yksiköistä ja mittausmenetelmistä reilusti ennen vuotta 2030, johon mennessä Microsoftin lisäksi moni muukin yritys, organisaatio ja alue pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliuden. Vuonna 2030 meidän on työskenneltävä maailmassa, jossa digitaalinen tieto ja standardit edistävät avoimuutta ja innovaatioita.

Tieteeseen perustuvaa vastuullisuustyötä

Microsoftin oma vastuullisuustyö perustuu tieteeseen. Uskomme, että yhteiskunnan suurimpien kestävyyshaasteiden ratkaiseminen edellyttää teknologian, luonnontieteiden ja yhteiskuntatieteiden yhteistyötä. Meillä on vastuullisuustieteilijöiden tiimi, joka työskentelee yhdessä tutkijoiden, yritysten, hallitusten ja voittoa tavoittelemattomien järjestöjen kanssa ympäri maailmaa ja auttaa Microsoftia, asiakkaitamme ja kumppaneitamme sekä maailmaa rakentamaan ympäristön kannalta kestävämpää tulevaisuutta. Osana tätä työtä luomme ymmärrystä ja uusia työkaluja, jotka mahdollistavat ympäristöresurssien paremman hallinnan ja paikallisten ja globaalien riskien minimoinnin.  

Käynnissä olevan muutoksen laajuus vaikuttaa kaikkiin yrityksiin ja kaikkien panosta vaaditaankin ilmastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttämiseksi. Ympäristövastuullisuus tulee kytkeä päätöksentekoon: jotta yrityksemme voivat hyvin, planeettamme on voitava hyvin.  

Näistä teemoista voit lukea lisää Microsoftin ympäristövastuuraportista 2020 sekä EY:n Microsoftille laatimasta Sustainability. Good for Business. Executive Playbook -julkaisusta, johon on koottu ylimmälle johdolle suunnattuja oivalluksia ja neuvoja vastuullisemman liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Lisäksi Microsoftin Kestävän kehityksen e-kirja auttaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Lue myös asiantuntijoidemme blogit, joissa tarkastellaan kestävän kehityksen haasteita ja mahdollisuuksia Suomessa valmistavassa teollisuudessa, julkisella sektorilla sekä pankki- ja rahoitusalalla.

Sustainability. Good For Business. Executive Playbook.

Ohjeita ylimmän johdon kuudelle eri roolille, kuinka ottaa ensimmäiset askeleet kohti kestävämpää ja tuottavampaa tulevaisuutta.

Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita toimialakohtaista:

Teollisuus

Vähittäiskauppa

Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita asiakirja-aineistoa kohden:

Asiakastarinat

  • Videopelin ohjain kädessä

    Oss Norge: Ympäristöystävällisemmät energiamarkkinat pilviteknologialla

    ”Kaikkein ympäristöystävällisintä energiaa on se, jota ei kuluteta. Tuotteemme auttaa vähentämään energiankulutusta näyttämällä tavallista tarkemmat tiedot kulutuksesta.” Norjalaisen energiatietoyhtiö Oss Norgen toimitusjohtaja Erik Berg Solheim kertoo, miten yrityksen lippulaivatuote osallistuu ympäristöystävällisemmän ja kestävämmän yhteiskunnan kehittämiseen Norjassa. ”Norjassa ollaan ympäristötietoisia, niin kuin monissa muissakin maissa”, Solheim jatkaa. ”Taustalla on halu vastata tulevaisuuden haasteisiin. Me Oss Norgessa haluamme olla […]

Digitalisaatio

  • puu, jonka taustalla näkyy vuori

    Lucas Joppa: Matka kohti kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta

    Yritysjohtajat eri puolilla maailmaa ovat alkaneet kiinnittää huomiota yritystensä ympäristövaikutusten pienentämiseen ja menestyksekkäämmän tulevaisuuden luomiseen. Matka kohti kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta on kuitenkin yhteinen meille kaikille. Maailmanlaajuinen siirtyminen kestävää kehitystä noudattavaan liiketoimintaan ei ole mikään helppo tehtävä, mutta kun yhdistämme ihmisten voimavarat innovatiiviseen teknologiaan, voimme parantaa sekä muutos- että menestymismahdollisuuksiamme. Microsoftin ympäristöjohtaja Lucas Joppa käsittelee […]