Siirry pääsisältöön
Pulse
Waves on the beach

Mitä kestävä kehitys tarkoittaa julkishallinnossa?

Salla Aromaa

Salla Aromaa

Johtaja, julkishallinnon liiketoiminta.

Lukuaika, 4 min.

Julkishallinnon toimijat Suomessa hakevat digitalisaatiosta kustannussäästöjen lisäksi myös uusia tapoja tehdä työtä ja palvella kansalaisia. Samalla kun digitalisaatio mullistaa yhteiskuntaa, se myös tarjoaa uusia mahdollisuuksia vastuullisuuteen, kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Julkishallinnon toimijoilla on tärkeä rooli vastuullisuuden ja kestävän kehityksen tavoitteiden asettamisessa ja toteuttamisessa valtion ja kuntien tasolla. Julkinen sektori vaikuttaa olennaisesti yhteiskunnalliseen vastuullisuuskeskusteluun sekä -lainsäädäntöön ja lopulta myös siihen, miten kansalaiset suhtautuvat ilmastonmuutokseen ja sitä rajoittaviin toimiin.

Läpinäkyvyyttä vastuullisuusteoille

Julkisen sektorin organisaatioissa ympäristövastuu ja kestävä kehitys mielletään helposti asiaksi, johon on jo panostettu riittävästi: kyllähän meillä kierrätetään ja käytetään vihreää sähköä. EY:n Microsoftille toteuttaman tutkimuksen mukaan julkisen sektorin ylin johto yhdistääkin kestävän kehityksen teemana useimmiten kierrätykseen.

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistäminen ei ole ainoastaan kierrättämistä ja energiansäästöä. Esimerkiksi kaupan ja valmistavan teollisuuden johto näkee kestävän kehityksen myös ajavan laajemmin kasvua ja sidosryhmiltä tuleva paine pakottaa yrityksiä panostamaan vastuullisuuteen entistä enemmän. Yhtä lailla julkisen sektorin organisaatioiden odotetaan nykyään toimivan entistä läpinäkyvämmin ja osoittavan sidosryhmilleen, mitä vastuullisuuden eteen on tehty ja millaisin tuloksin. Julkishallinto voi omalla esimerkillään vauhdittaa myös paikallisten toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kehittymistä.

Vastuullisuutta ei voi seurata ilman dataa

Vastuullisuuden seurannan ja raportoinnin tärkeimpiä osa-alueita ovat tiedon kerääminen ja hallinta. Yhteiskunnallisena vaikuttajana julkisen sektorin organisaatioilta odotetaan entistä läpinäkyvämpää ja tarkempaa vastuullisuusraportointia.

Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri raportoi jätehuollostaan järjestelmällä, joka seuraa tarkasti terveydenhuollon erityisjätteiden ja tietosuojattavien paperien jätemääriä ja kustannuksia sekä sekajätteiden määriä jätelajeittain ja syntypaikoittain.

Myös energiankulutuksen raportointiin on saatavilla entistä tarkempaa dataa, jotta julkisen sektorin organisaatioiden hiilijalanjälkeä ja vastuullisuuskehitystä kyetään seuraamaan tarkasti. Microsoftilla on lisäksi kehitteillä pilvipalveluiden vastuullisuuslaskuri, jonka kautta organisaation käyttämien pilvipalvelujen ympäristövaikutukset voidaan jatkossa sisällyttää vastuullisuusraportointiin.

Älykästä kaupunkikehitystä

Julkisella sektorilla on suuri vaikutus kaupunkien ja kuntien ympäristövastuutoimien kehittämisessä, jossa tarkkaa dataa tarvitaan monilta osa-alueilta. Maailmanlaajuisesti yli 70 kaupunkia on sitoutunut hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä, ja dataan perustuvilla tekoälyratkaisuilla on avainrooli sen saavuttamisessa. Älykkäässä kaupungissa sähköisillä menetelmillä ja sensoreilla kerätään dataa, jonka perusteella optimoidaan kaupungin toimintaa, resursseja ja palveluita. Tämä koskee esimerkiksi energiaa, vesijohtojärjestelmää, jätehuoltoa, liikennettä, sairaaloita ja monia muita kaupunkiyhteisön osa-alueita.

Suomella on erinomaiset edellytykset älykkääseen kaupunkikehittämiseen, sillä esimerkiksi etäluettavat sähkö- ja vesimittarit ovat jo yleisiä sekä tiedonsiirto halpaa ja tehokasta. Monissa kaupungeissa on käynnissä älykkääseen kaupunkikehittämisen hankkeita. Datan ja tekoälyn avulla kaupunkien hiilijalanjälkeä voidaan pienentää ja niiden muutosvalmiutta parantaa olennaisesti nykyajan arvaamattomassa maailmassa. Älykaupunkiratkaisuilla edistetään myös kiertotaloutta ja vähennetään näin resurssien käyttöä ja negatiivisia ympäristövaikutuksia.

Toimintaympäristö on muuttunut pysyvästi

Suomessa julkishallinto on teknologisesti edistynyttä verrattuna esimerkiksi moniin Etelä-Euroopan maihin. Harva työ on enää nykyään papereiden pyörittelyä sanan varsinaisessa merkityksessä, ja lukuisat sähköiset järjestelmät määrittävät arkeamme. Koronaviruspandemian myötä monissa julkisen sektorin organisaatioissa myös Microsoft Teams on tullut vuoden 2020 aikana erittäin tutuksi.

Yksi pandemian pysyvämpiä vaikutuksia todennäköisesti onkin virtuaalisen kanssakäymisen ja etätyömahdollisuuksien lisääntyminen myös julkisella sektorilla. Kynnys myös uusien teknologioiden käyttöönottoon voi olla nyt matalampi. Pandemian myötä esimerkiksi virtuaaliset lääkärikäynnit ja etävastaanotot ovat tulleet meille kaikille tutuiksi. Myös moni julkinen palvelu, joka ennen vaati tulostuksen, kirjekuoren ja postimerkin, on nyt saatavilla myös sähköisessä muodossa.

Toiminnan vastuullista kehittämistä

Tulevaa ajatellen olisikin tärkeää, että julkishallinnon organisaatioissa jatkettaisiin näitä uusia etätyökäytäntöjä ja teknologian hyödyntämistä. Kiinteistöjen rakentaminen ja lämmitys aiheuttavat merkittävän osan julkishallinnon päästöistä ja tästä syystä etätöiden suosiminen on järkevää – ja vaikka toimistolla tehtävä työ taas lisääntyisikin, automaation avulla lämmityksen, valaistuksen ja ilmanvaihdon kaltaista kiinteistöjen toimintaa voidaan optimoida kulutuksen ja sen myötä päästöjen vähentämiseksi.

Tänä päivänä vastuullisuusraportointiaan kehittävät julkisen sektorin organisaatiot voivat kokea olevansa tuntemattoman edessä, varsinkin jos muutosta haetaan kovin nopeasti. Vastuullisuuden ja sen raportoinnin kehittämiseen on kuitenkin saatavilla tukea. Lue lisää ylimmälle johdolle suunnattuja oivalluksia ja neuvoja vastuullisemman liiketoiminnan kehittämiseksi Microsoftin Sustainability Executive Playbook -oppaasta:

 

Sustainability. Good For Business. Executive Playbook.

Ohjeita ylimmän johdon kuudelle eri roolille, kuinka ottaa ensimmäiset askeleet kohti kestävämpää ja tuottavampaa tulevaisuutta.

Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita toimialakohtaista:

Koulutus

 • Microsoft and Quantum Computing

  Miten kvanttitietokone rakennetaan

  Professori Leo Kouwenhoven on Microsoftin kvanttityöryhmän tärkeä jäsen, joka johtaa tutkijoista ja insinööreistä koostuvaa työryhmää Microsoft Quantum Labissa Hollannin Delftissä. Kysyimme professori Leolta, miksi kvanttitietokoneen rakentaminen on niin vaikeaa. Miksi kvanttitietokoneen rakentaminen on niin vaikeaa? Meillä ei ole kaikkia vastauksia tähän kysymykseen. Mutta tiedämme, että atomien ja molekyylien maailmaa hallitsevat säännöt toimivat kvanttitasolla. Meidän maailmassamme, […]

 • Microsoftin oppimisen työkalut ja digitaalinen kynä

  Microsoftin oppimisen työkalut ja digitaalinen kynä

  Yli-Iin yhtenäiskoulussa kädentaidot ja luovuus ovat arvossaan. Joka vuosi koulun kolmannelta luokalta aloittaa painotettu opetuksen kuvaamataito- ja käsityöryhmä. Digitaalinen kynä ja kosketusnäyttölaitteet nostavat luovuuden uudelle tasolle. Katso luokanopettaja Soili Päkkilän vinkit Windows 10 -laitteiden ja digitaalisen kynän käytöstä: Haluaisitko tietää lisää Microsoftin oppimisen työkaluista? Osallistu kevään 2019 maksuttomiin kouluille ja oppilaitoksille suunnattuihin webinaareihimme.

Teollisuus

 • henkilö, jolla on kypärä

  Valmistavalle teollisuudelle kasvua vastuullisuusratkaisuista

  Suomessa ja muualla Euroopassa ollaan entistä tietoisempia omien valintojen vaikutuksista ympäristöön. Kuluttajat myös kiinnittävät yhä enemmän huomiota yritysten kestävään toimintaan ja tuotantoketjuihin tuotteita valitessaan. Mitä vastuullisuus vaatii valmistavan teollisuuden yrityksiltä? Entä miten digitalisaatio auttaa vastuullisuuden edistämisessä? Kestävä kehitys on noussut keskeiseksi puheenaiheeksi myös valmistavassa teollisuudessa. Ekologisuus tuo liiketoiminnalle mahdollisuuksia mutta myös vaatimuksia niin lainsäädännöstä, asiakkailta, sijoittajilta kuin myös työntekijöiltä.    Suomessa valmistavan teollisuuden kestävää kehitystä ohjaavat esimerkiksi hallituksen hiilineutraaliustavoitteet, joita useat suomalaiset toimijat ovat täydentäneet omilla tavoitteillaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Konkreettisia kestävän kehityksen toimenpiteitä ovat […]

Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita asiakirja-aineistoa kohden:

Digitalisaatio

 • Microsoftin yhteistyö Ruotsin prinssiparin säätiön kanssa lisää tietoisuutta lukihäiriöstä

  Microsoftin yhteistyö Ruotsin prinssiparin säätiön kanssa lisää tietoisuutta lukihäiriöstä

  Microsoft Ruotsi ja prinssiparin säätiö ovat aloittaneet kumppanuuden, jonka tarkoitus on lisätä tietoisuutta lukihäiriöstä. Kumppanuuden tavoite on jakaa tietoa lukihäiriöstä sekä näyttää, miten moderni teknologia voi auttaa lukihäiriöstä kärsiviä lapsia ja nuoria saavuttamaan täyden potentiaalinsa. Ruotsin lukihäiriöyhdistyksen mukaan jokaisessa koululuokassa ainakin yhdellä oppilaalla on lukihäiriö. Microsoft ja prinssiparin säätiö pyrkivätkin luomaan parempaa ymmärrystä aiheesta ja […]

Vinkit

 • MIE vie maailmalle

  MIE vie maailmalle

  Suomalainen voitti hopeaa kansainvälisissä opettajatapaamisessa Singaporessa! Etkö heti muista nähneesi otsikoita? Kyseessä on Microsoftin E2 | Education Exchange 2018 -tapahtuma MIE-verkoston jäsenille, joka pidettiin tänä vuonna Singaporessa. MIE on lyhenne sanoista Microsoft Innovative Educator. Jokaisen maan edistyksellisimmät opettajat pääsevät mukaan tapahtumaan, jossa sekä opitaan lisää, kisataan että verkostoidutaan. Tapahtumasta kertoo paljon se, että thaimaalaiset opettajat […]