Siirry pääsisältöön
A man working with a computer
Lukuaika, 3 min.

Vuosi sitten julkistetut eurooppalaiset pilvipalveluiden periaatteet antavat suuntaviivat Suomen ja Euroopan digitaaliselle kehitykselle.

Tekoäly- ja pilviteknologia kehittyvät ja tarjoavat jatkuvasti uusia mahdollisuuksia Microsoftin asiakkaille ja kumppaneille niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Vuosi sitten Microsoftin johtaja Brad Smith esitteli Microsoftin eurooppalaiset pilvipalveluiden periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme kaikkea pilvipalveluliiketoimintaa Euroopassa, parantavat toimintamme läpinäkyvyyttä ja auttavat meitä vastaamaan Euroopan maiden yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden teknologiatarpeisiin.

Julkistettujen periaatteiden myötä Microsoft on sitoutunut seuraaviin toimiin:

 • Pilvipalvelumme vastaa Euroopan tarpeisiin ja tukee eurooppalaisia arvoja.
 • Pilvipalvelumme mahdollistavat eurooppalaisten ohjelmistokehittäjien menestymisen.
 • Tuemme eurooppalaisia pilviratkaisujen toimittajia ja teemme yhteistyötä heidän kanssaan.
 • Varmistamme yhteistyössä paikallisten luotettujen teknologiapalveluntarjoajien kanssa, että pilvitarjoomamme vastaa Euroopan valtioiden itsenäisiin tarpeisiin.
 • Tiedostamme, että teknologian sääntely toimia tarvitaan.

Teemme jatkuvasti työtä näiden periaatteiden toteuttamiseksi. Tavoitteenamme on myös tulevina vuosina edistää uusia teknologioita, jotka vastaavat Euroopan tarpeisiin ja ovat eurooppalaisten arvojen mukaisia, ja auttaa eurooppalaisia asiakkaita ja kumppaneita hyödyntämään uusia teknologiaratkaisuja. Lisäksi tuemme Euroopan digitalisaatioon ja kilpailukykyyn liittyviä hankkeita.

Data pysyy Euroopassa

Olemme jatkaneet investointeja Euroopassa ja kasvatamme eurooppalaista datakeskusverkostoamme jatkuvasti –Suomessa julkistimme maaliskuussa 2022 rakentavamme pääkaupunkiseudulle datakeskusalueen, koostuen kolmesta datakeskuksesta. Alueen palvelinten tuottama hukkaenergia hyödynnetään, kun energiayhtiö Fortum kierrättää datakeskustemme tuottaman hukkalämmön kaukolämpöverkkoon. Espooseen, Kirkkonummelle ja Vihtiin nouseva datakeskusalue tarjoaa suomalaisille julkisen sektorin organisaatioille, suurille ja pienille yrityksille sekä yksityishenkilöille luotettavia, skaalautuvia ja tietoturvallisia pilvipalveluja sekä mahdollisuuden hyödyntää pilvipalveluita erittäin alhaisella vasteajalla.

Datakeskuksilla on olennainen rooli asiakastietojen tietosuojan varmistamisessa ja Euroopan lainsäädännön vaatimusten täyttämisessä. Microsoft on jo pitkään tarjonnut GDPR:n vaatimusten mukaisia palveluita. Microsoft on lisäksi sitoutunut EU Data Boundary -toimintamalliin ja kehittää tietojen hallinnointia ja läpinäkyvyyttä jatkuvasti. Aiemmin tänä vuonna ryhdyimme tarjoamaan asiakkaille mahdollisuuden säilyttää ja käsitellä Microsoft 365-, Azure-, Power Platform- ja Dynamics 365 -palveluiden tietoja EU Data Boundaryn mukaisesti.

Investointeja teknologiaosaamiseen, yhteistyötä ohjelmistokehittäjien kanssa

Suomen ja koko Euroopan digitalisaation ja kilpailukyvyn kannalta on ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että työntekijöillä on oikeanlaista osaamista, jotta he voivat kilpailla globaalisti teknologia-alan työpaikoista muun muassa kyberturvallisuuden kriittisen tärkeällä alalla. Suomessa julkistimme maaliskuussa Taitoja työelämään -yhteistyöhankkeen, jonka tarkoituksena on viiden vuoden kuluessa kouluttaa Suomeen 50 000 uutta ja 50 000 lisä- ja muuntokoulutettua teknologiaosaajaa. Hankkeen kautta Microsoft, joukko ammattikorkeakouluja ja teknologia-alan yrityksiä luovat ratkaisuja jatkuvasti kasvavaan teknologiaosaajapulaan. Hanke tarjoaa koulutuspolkuja kaikille teknologiaosaamisensa kehittämisestä kiinnostuneille opiskelijoista kokeneisiin teknologia-alan ammattilaisiin. Osana hanketta kehitetty kaikille avoin kyberturvan mikrotutkinto on saanut jo suurta suosiota.

Tekoäly muovaa myös ohjelmistokehityksen tulevaisuutta. Tarjoamme jatkossakin tukea eurooppalaisille ohjelmistokehittäjille, jotta he voivat hyödyntää Microsoft-tuotteita ja -teknologioita parhaalla mahdollisella tavalla. Euroopan pilvipalveluntarjoajilta saamamme palautteen perusteella olemme päivittäneet maailmanlaajuisia lisensointiehtojamme ja Cloud Solution Provider Program -ohjelmaamme siten, että kaikki eurooppalaiset pilviratkaisujen toimittajat voivat tarjota kaikkia ratkaisuja oman, paikallisen pilvi-infrastruktuurinsa kautta. Tähän mennessä yli 75 ratkaisutoimittajaa on liittynyt ohjelmaan Euroopassa. Lisäksi perustimme uuden tiimin, joka tarjoaa teknologiatukea eurooppalaisille pilvipalveluntarjoajille, ja keräsimme palautetta muun muassa European Cloud Alliance -yhteisöltä sekä paikallisilta toimialajärjestöiltä.

Ratkaisuja Euroopan valtioiden ja julkishallinnon tarpeisiin

Julkistimme heinäkuussa 2022 Microsoft Cloud for Sovereignty -ratkaisun, jonka avulla valtiot ja muut julkishallinnon toimijat voivat hyödyntää julkipilveä ja noudattaa samalla tarkkoja vaatimustenmukaisuutta, tietoturvaa ja toimintaperiaatteita koskevia vaatimuksia. Teemme jatkuvasti yhteistyötä valtioiden ja muiden luotettujen paikallisten kumppaneiden kanssa eri Euroopan maissa julkisen pilven käyttöönoton esteiden purkamiseksi.

Teknologian uudella aikakaudella myös teknologiaa koskeva sääntely kehittyy. Sääntelyn muutoksiin mukautuminen on meille äärimmäisen tärkeää. Haluamme yhtiönä myös osallistua lakialoitteista käytävään keskusteluun. Microsoft onkin tukenut useita merkittäviä EU-tason aloitteita, kuten digipalvelusäädöstä (Digital Services Act), digimarkkinasäädöstä (Digital Markets Act) ja yritysten vastuullisuusraportointia koskevaa direktiiviä (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD).

Työmme pilvipalveluidemme kehittämisessä Euroopan tarpeisiin jatkuu edelleen. Käymme tiivistä vuoropuhelua asiakkaiden, viranomaisten ja lainsäätäjien kanssa. Opimme jatkuvasti uutta. Kaiken lähtökohtana kuitenkin on, että Microsoftin pilven laajentuminen Euroopassa tapahtuu eurooppalaisten ehdoilla.

Digitaalisen kehityksen edistäminen Euroopassa

Lue lisää siitä, mitä Microsoft on tehnyt viimeisen vuoden aikana eurooppalaisten pilvipalveluiden periaatteiden edistämiseksi.

Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita toimialakohtaista:

Koulutus

 • Microsoftin yhteistyö Ruotsin prinssiparin säätiön kanssa lisää tietoisuutta lukihäiriöstä

  Microsoftin yhteistyö Ruotsin prinssiparin säätiön kanssa lisää tietoisuutta lukihäiriöstä

  Microsoft Ruotsi ja prinssiparin säätiö ovat aloittaneet kumppanuuden, jonka tarkoitus on lisätä tietoisuutta lukihäiriöstä. Kumppanuuden tavoite on jakaa tietoa lukihäiriöstä sekä näyttää, miten moderni teknologia voi auttaa lukihäiriöstä kärsiviä lapsia ja nuoria saavuttamaan täyden potentiaalinsa. Ruotsin lukihäiriöyhdistyksen mukaan jokaisessa koululuokassa ainakin yhdellä oppilaalla on lukihäiriö. Microsoft ja prinssiparin säätiö pyrkivätkin luomaan parempaa ymmärrystä aiheesta ja […]

 • MIE vie maailmalle

  MIE vie maailmalle

  Suomalainen voitti hopeaa kansainvälisissä opettajatapaamisessa Singaporessa! Etkö heti muista nähneesi otsikoita? Kyseessä on Microsoftin E2 | Education Exchange 2018 -tapahtuma MIE-verkoston jäsenille, joka pidettiin tänä vuonna Singaporessa. MIE on lyhenne sanoista Microsoft Innovative Educator. Jokaisen maan edistyksellisimmät opettajat pääsevät mukaan tapahtumaan, jossa sekä opitaan lisää, kisataan että verkostoidutaan. Tapahtumasta kertoo paljon se, että thaimaalaiset opettajat […]

Teollisuus

 • henkilö, jolla on kypärä

  Valmistavalle teollisuudelle kasvua vastuullisuusratkaisuista

  Suomessa ja muualla Euroopassa ollaan entistä tietoisempia omien valintojen vaikutuksista ympäristöön. Kuluttajat myös kiinnittävät yhä enemmän huomiota yritysten kestävään toimintaan ja tuotantoketjuihin tuotteita valitessaan. Mitä vastuullisuus vaatii valmistavan teollisuuden yrityksiltä? Entä miten digitalisaatio auttaa vastuullisuuden edistämisessä? Kestävä kehitys on noussut keskeiseksi puheenaiheeksi myös valmistavassa teollisuudessa. Ekologisuus tuo liiketoiminnalle mahdollisuuksia mutta myös vaatimuksia niin lainsäädännöstä, asiakkailta, sijoittajilta kuin myös työntekijöiltä.    Suomessa valmistavan teollisuuden kestävää kehitystä ohjaavat esimerkiksi hallituksen hiilineutraaliustavoitteet, joita useat suomalaiset toimijat ovat täydentäneet omilla tavoitteillaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Konkreettisia kestävän kehityksen toimenpiteitä ovat […]

Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita asiakirja-aineistoa kohden:

Digitalisaatio

 • Microsoftin yhteistyö Ruotsin prinssiparin säätiön kanssa lisää tietoisuutta lukihäiriöstä

  Microsoftin yhteistyö Ruotsin prinssiparin säätiön kanssa lisää tietoisuutta lukihäiriöstä

  Microsoft Ruotsi ja prinssiparin säätiö ovat aloittaneet kumppanuuden, jonka tarkoitus on lisätä tietoisuutta lukihäiriöstä. Kumppanuuden tavoite on jakaa tietoa lukihäiriöstä sekä näyttää, miten moderni teknologia voi auttaa lukihäiriöstä kärsiviä lapsia ja nuoria saavuttamaan täyden potentiaalinsa. Ruotsin lukihäiriöyhdistyksen mukaan jokaisessa koululuokassa ainakin yhdellä oppilaalla on lukihäiriö. Microsoft ja prinssiparin säätiö pyrkivätkin luomaan parempaa ymmärrystä aiheesta ja […]

Vinkit

 • MIE vie maailmalle

  MIE vie maailmalle

  Suomalainen voitti hopeaa kansainvälisissä opettajatapaamisessa Singaporessa! Etkö heti muista nähneesi otsikoita? Kyseessä on Microsoftin E2 | Education Exchange 2018 -tapahtuma MIE-verkoston jäsenille, joka pidettiin tänä vuonna Singaporessa. MIE on lyhenne sanoista Microsoft Innovative Educator. Jokaisen maan edistyksellisimmät opettajat pääsevät mukaan tapahtumaan, jossa sekä opitaan lisää, kisataan että verkostoidutaan. Tapahtumasta kertoo paljon se, että thaimaalaiset opettajat […]