Datadrevet humanitær hjælp: Røde Kors’ digitale transformation

Dardan Dashaj

Dardan Dashaj

Go To Market Lead - Azure

Læsetid, 5 min.

Røde Kors er verdens største humanitære organisation og er til stede i 192 lande. I Danmark spiller Røde Kors en afgørende rolle i at støtte samfundet i nødsituationer og skabe en bedre fremtid for sårbare mennesker. Men Røde Kors er også en omfattende organisation med 40.000 frivillige, et landskontor med omkring 600 ansatte, 201 lokalafdelinger og 250 genbrugsbutikker spredt over hele landet. For 3 år siden stod Røde Kors med en fragmenteret IT-infrastruktur, som gjorde at man ikke udnyttede potentialet fuldt ud og havde begrænset datadeling. Og man manglede et fælles overblik over ressourcer. Der var brug for en løsning, der kunne give Røde Kors en mere effektiv måde at drive det humanitære arbejde på. 

Bjørn Borup, CIO i Røde Kors fortæller: ”I den gamle IT-opbygning boede data mange forskellige steder. Det gav en masse udfordringer med at få brugbart og konsistent data ud og skabe værdi i organisationen. Det var meget svært at arbejde med, da vi ikke havde et konsolideret overblik. Så vi erkendte hurtigt, at der var behov for en digitaliseringsstrategi og en fælles dataplatform, så vi kunne indhente data på tværs af organisationen og få et langt bedre og mere systematisk overblik over alle vores aktiviteter og frivillige. Det arbejde tog vi hul på for 3 år siden.”

En gennemgribende digital transformation

Men i stedet for at implementere i små skridt valgte Røde Kors at engagere sig fuldt ud i udviklingen af en fælles dataplatform og en såkaldt ”Data Lake Architecture”. Bjørn Borup uddyber: ”Der var en stor vilje i hele organisationen til at investere i en gennemgribende digital transformation. Visionen var i høj grad til stede. Røde Kors Danmark er stort set IT-uafhængig af de andre lande, så vi kunne frit vælge vores egen tilgang. Og fordi vi ikke havde et Data Warehouse-set-up i forvejen, tog vi springet fuldt ud og fik etableret en moderne dataplatform. Målet var, at vi ville implementere Microsoft Azure som en fælles dataplatform, så vi kunne udnytte alle de funktioner og muligheder, der er til rådighed fra starten. Og det har været en kæmpe succes.”

Men så omfattende en digital transformation kræver hjælp udefra. Derfor blev IT-konsulenthuset Novataris hentet ind til at hjælpe med den konkrete implementering af platformen. Bjørn Borup fortæller: ”Vi har en samarbejdsaftale med Microsoft, hvor de stiller eksperter til rådighed for os pro bono, så de hjalp os meget i starten med rådgivning og sparring om vejen frem. Og så fik vi Novataris til at hjælpe os med selve implementeringen. Der har siddet nogle utrolig dygtige folk fra Novataris hos os, som var med til at bygge hele dataplatformen. Det har skabt stor værdi, og de har været en meget vigtig brik i vores succes – også i forhold til at overlevere driften og udviklingen af platformen, så vi selv kan håndtere det.”

Dataplatformens udgangspunkt er de mange kildesystemer, som holder data og som bliver født mange forskellige steder. Den giver f.eks. mulighed for at konsolidere salgsdata fra alle genbrugsbutikkerne via en Microsoft Power BI på mobiltelefonerne, og den giver et fuldt overblik over omsætning og salg fra webshop. Samtidig er afrapporteringen til Danida ift. økonomi og brug af midler blevet meget nemmere. Men den helt store styrke ligger ift. Røde Kors’ nationale arbejde. ”Vi har en masse frivillige aktiviteter, som fylder rigtig meget for Røde Kors på landsplan – alt fra besøgstjenester og redningsarbejde til indsamling og butiksarbejde. Der har den fælles dataplatform givet os et fantastisk overblik over de mange humanitære aktiviteter, vores frivillige er engagerede i, fastholdelsesgraden og meget mere. Det kan vi nu afrapportere på til alle lokalafdelingerne, og det har der været en stor efterspørgsel efter.”

Nye muligheder for fællesskabet i en datadrevet fremtid

Men den fælles dataplatform har også giver nogle helt nye muligheder og perspektiver for Røde Kors i Danmark. Bjørn Borup uddyber: ”Vi er begyndt at kunne arbejde med en ny type frivillige, som vi kalder Paratfrivillige. Det er mennesker, som kan stille sig til rådighed ad hoc, eller når de har lidt ledig tid, og som kan indgå i en slags beredskab ved f.eks. krisesituationer. Dem kan vi lynhurtigt mobilisere og på baggrund af data fra dataplatformen få overblikket over, hvor vi kan matche typen af opgave med hvem, der er til rådighed og deres kompetencer. Og det gør, at vi kan sætte effektivt ind helt ned til f.eks. lokale oversvømmelser. Det er en kæmpe styrke.”

Fordelene rækker helt ind i Røde Kors’ samarbejde med Boblberg.dk, en digital fællesskabsplatform, hvor borgere fra hele Danmark inviteres til at bruge deres lokalsamfund i fællesskab med andre. ”Der er 500.000 danskere på Boblberg-platformen. Der kan vi bruge anonymiseret data og machine learning til at identificere og forudse f.eks. tegn på ensomhed eller risiko for psykisk mistrivsel. Det giver os mulighed for at tage de indsigter og inddrage f.eks. kommunerne, så vi kan se, om vi kan løfte de problemer i fællesskab.”

Og netop fællesskabstanken og perspektiverne for det frivillige arbejde er helt afgørende for Røde Kors. ”Med de rekrutteringsproblemer, som kerneområderne i vores velfærdssamfund har, vil frivilligt arbejde i fremtiden blive en helt afgørende faktor, hvis vi skal få det hele til at hænge sammen. Og det kræver en stærk digital infrastruktur.

”Fremover vil vi kunne rumme alle typer af frivillige, som ønsker at engagere sig med Røde Kors på præcis den måde, som passer til den enkeltes muligheder og præmisser. Og vi kan bruge data og machine learning til at mobilisere humanitære indsatser og kriser hurtigere og langt tidligere ift. vores medborgere. Både fysiske og psykiske.”
– Bjørn Borup

Evnen til at kunne forudse, mobilisere, understøtte, måle og målrette vores arbejde langt mere effektivt end vi formår i dag, vil uden tvivl medvirke til at Røde Kors kan gøre en endnu større forskel i fremtiden” slutter Bjørn Borup.

Prøv Microsoft Azure gratis

Kom i gang med at skabe din næste store idé med Azure

Download eBook: Your Roadmap to Digital Transformation

Learn how to navigate, reimagine and optimize in a digital-focused world.

Find flere relaterede artikler pr. branche:

Detailhandel

Finans og forsikring

 • en mand og en kvinde ser på en bærbar computer

  Cloud-teknologi skal hjælpe til dobbelt vækst

  Hos ETU Forsikring har rejsen fra on-premise servere til Microsoft cloud været en erkendelse af, at man havde en udfordring, der ikke matchede sikkerhedssituationen i 2020. En blank erkendelse af, at der var blinde vinkler og risici, der ikke var tilpas afdækket, og som potentielt kunne udgøre en sikkerhedsrisiko for ETU-forsikring. Og med den erkendelse […]

 • Better PPM capabilities for Nordea with a custom Power Platform solution

  Better PPM capabilities for Nordea with a custom Power Platform solution

  The world of banking operates at a rapid pace within a framework of strict regulations. Consequently, when Nordea sought a PPM solution capable of handling the complexities of their industry, they faced a challenge: finding a tool that could effectively address their reporting requirements while maintaining a positive user experience. Fortunately, their search led them […]

Government

Offentlig forvaltning

Produktion

 • Vanoord ship in St Peterburg

  Van Oord eliminerer manuelle processer for at få adgang til data i realtid og indsigt fra ethvert sted

  Takket være cloudbaserede AI-løsninger var en af verdens største flåder af opmudringsfartøjer i stand til at forbedre sine processer, frigøre ressourcer og fokusere på fremtidig innovation og vækst. Forestil dig scenariet: Flere skibe rundt omkring i verden har udstyrsdokumentation og certificeringer, som det interne personale og de lovgivende organer hyppigt anmoder om at se, mens […]

 • Intelligente valg er med til at spare vand, penge … og skåne miljøet

  Intelligente valg er med til at spare vand, penge … og skåne miljøet

  Grundfos er en global leder i avancerede pumpeløsninger og vandteknologi. Virksomheden bidrager til global bæredygtighed med banebrydende teknologier, der forbedrer livskvaliteten og sundheden for mennesker over hele verden. Som led i disse bestræbelser fortsætter Grundfos med at optimere deres intelligente pumpeløsninger med Microsoft IoT Suite og Microsoft Dynamics 365.

Sundhedspleje

Uddannelse

 • Pige, der studerer

  Mittelschule Kirchdorf: Gentænkning af hybrid læring gennem digitalisering med Surface og Teams

  “Målet var at skabe enkelhed både for vores elever og undervisere. Gennem vores digitaliseringsindsats har vi set, at brugen af teknologi som supplement til traditionel undervisning og læring er en investering i fremtiden, ikke kun for børn, men for alle involverede.” Martin Schnetzer, underviser og IT-administrator på Mittelschule Kirchdorf i Østrig reflekterer over den digitale […]

 • Frigør dine elevers potentiale med Microsofts nye Learning Accelerators

  Frigør dine elevers potentiale med Microsofts nye Learning Accelerators

  Personaliseret læring er et mål, som undervisere overalt har forsøgt at nå i årevis. Under pandemien blev det tydeligt, hvor kompleks denne udfordring er for lærerne, der står over for flere forskellige behov hos elever end nogensinde før.  En personlig læringsoplevelse, der er tilpasset den enkelte elev, har nemlig traditionelt krævet masser af den ene […]

Find flere relaterede artikler pr. dossier:

Digital Transformation

Kundecases

 • Nordfyns Kommune implementerer ekstra brugervenlig Office 365-løsning til 900 administrative brugere

  Nordfyns Kommune implementerer ekstra brugervenlig Office 365-løsning til 900 administrative brugere

  Forventninger om bedre økonomi, mere sikkerhed og flere digitaliseringsmuligheder er årsagerne til Nordfyns Kommunes implementering af skræddersyede Microsoft Office 365-løsninger på tværs af det pædagogiske og administrative it-miljø. For nogle år siden implementerede Nordfyns Kommune en særligt brugervenlig variant af Microsoft Office 365 til deres cirka 1.000 brugere på uddannelsesområdet. Det drejede sig om løsningerne […]

Kundehistorier

 • EWII Revolutionizes Customer Engagement and Energy Consumption with Innovative Solutions

  EWII Revolutionizes Customer Engagement and Energy Consumption with Innovative Solutions

  EWII, one of Denmark’s leading utility Companies, embarked on a mission to become the most customer-centric and innovative supply supermarket. With a focus on personalized experiences, EWII, in collaboration with Immeo, transformed how customers interacted with their energy consumption. By leveraging data, they provided tailored solutions to optimize electricity, water, heat, and internet usage. Through […]

Sikkerhed og databeskyttelse

Tips

 • En gruppe bestående af tre kontormedarbejdere (to kvindelige og én mandlig) holder brainstorming i et uformelt kontormiljø. Begge kvinder bruger bærbare computere, mens manden skriver. En stor skærm ses i baggrunden.

  Tendenser for Modern Selling i 2019 – i 5 webinarer

  Forholdet mellem købere og sælgere bliver hver dag mere og mere kompliceret. Ethvert potentielt partnerskab kræver, at du finder den rigtige køber, fuldt ud forstår køberens forretning, har tjek på fremdriften i købscyklussen og engagerer køberen med det helt rigtige indhold – til den tid og på den måde, som køberen vil have det. Denne […]