surfacethewomen

Naisilla on osaamista, jota teknologia-ala tarvitsee – haastattelussa Katarina Engblom

Katarina Engblom

Katarina Engblom

Kumppani- ja SMB liiketoimintajohtaja

Lukuaika, 2 min.

Yritykset ovat viime vuosien aikana digitalisoineet toimintojaan kiihtyvällä tahdilla. Se, mitä viime vuonna tapahtui, oli kuitenkin täysin odottamatonta. Pandemian disruptoidessa tapaa, jolla työtä tehdään, joutuivat yritykset äärimmäiseen stressitestiin.

“Osa yrityksistä oli onnekkaita siinä, että koronan iskiessä etätyötä oltiin jo harjoiteltu ja valmiudet sataprosenttiseen etätyön tekemiseen olivat jo olemassa – arki ei juuri muuttunut, kuten meillä Microsoftilla. Ei niin onnekkaille koronan luomat olosuhteet tarkoittivat vähintäänkin digikolmiloikkaa”, kertoo Microsoftin kumppaniliiketoimintaa luotsaava Katarina Engblom.

Tuntosarvet esiin

Kun omaa lähiesihenkilöä ei kohtaa päivittäin eikä työkavereiden pakeille pääse noin vain, on vaikeampi hahmottaa niin omaa kuin kaverinkin vireystilaa. Etätyö vaatii aivan uudenlaista valveutuneisuutta sekä erityisen herkkiä tuntosarvia, jotta pienetkin hyvinvoinnin notkahdukset havaitaan ennen kuin ne johtavat poissaoloihin.

“Kun kaikki sosiaaliset kontaktit digitalisoituivat, jouduin oppimaan uuden tavan johtaa. Olen joutunut miettimään muun muassa sitä, miten ylläpitää yhteisöllisyyttä silloin, kun emme kohtaakaan toisiamme päivittäin. Tai toisaalta, miten ehkäistä sitä tunnetta, että olemme koko ajan selviytymismoodissa”, pohtii Katarina.

Vaikka yrityksien odotetaankin rakentavan kulttuuria, joka mahdollistaa hyvinvoivan työvoiman ja turvallisen työilmapiirin, on huomioitava, että tulevaisuudessa työn tekeminen vaatii myös työntekijöiltä vastuunkantoa omasta hyvinvoinnistaan.

“Jokaisen meistä on osattava johtaa itseään ja tunnustella, milloin on syytä pitää esimerkiksi tauko. Etätyö on tullut jäädäkseen, ja jokaisella meistä onkin vastuu sekä tuottavuuden ylläpitämisestä että omasta työkyvystä”, kertaa Katarina.

Minkä ohjeen antaisit teknologia-alalla haluaville naisille?

“Minulta kysytään usein sitä, että pitääkö olla insinööri tehdäkseen töitä teknologia-alalla. Vastaus on aina sama, eli ei missään nimessä tarvitse. Totuus on se, että ala kärsii tekijäpulasta, jolloin yritykset palkkaavat mielellään asennetta osaamiseen sijaan. Taidot voidaan opettaa ja ne voidaan oppia, mutta ilman oikeaa asennetta alalla hamuavan polku loppuu lyhyeen”, Katariina summaa.

Teknologia-alalla töitä tehdään todella laaja-alaisesti ja jokaiselle löytyy varmasti jotakin, kunhan on kiinnostunut teknologiasta ja on valmis paneutumaan uuteen tietoon.“Alan luonne on sellainen, että tieto pysyy tuoreena vain hetken. Siksi tärkein taito teknologia-alalla onkin jatkuvan oppimisen taito. Huippuosaajat haastavat jatkuvasti itseään sekä työnantajiaan kehittäen jatkuvasti uusia toimintatapoja. Opittu tieto jaetaan kärkkäästi alan foorumeilla, jolloin kuka tahansa voi opiskella verkosta melkeinpä mitä vain milloin vain. Jopa huippuyliopistot tarjoavat kurssejaan ilmaiseksi verkossa”, Katarina kertoo.

“Suurin syy, miksi alalle ei löydetä, on pinttyneet mielikuvat alasta sekä omat pelot siitä, ettei osaa tai kykene. En ole oman urani aikana nähnyt ketään, joka olisi joutunut jättämään leikin kesken, koska ei ole pystynyt suoriutumaan annetuista tehtävistä. Jos siis mietit alan vaihtoa ja haaveilet teknologian parissa työskentelystä, niin ohjeeni kuuluu: ota nenästä tiivis ote ja hyppää syvään päähän”, Katarina naurahtaa.

Lue lisätietoja Microsoftin yhteiskuntavastuusta

Lisätietoja pyrkimyksistämme

Koulutus

 • Microsoftin oppimisen työkalut: Syventävä lukuohjelma

  Microsoftin oppimisen työkalut: Syventävä lukuohjelma

  Yli-Iin yhtenäiskoulussa Oulun pohjoisosassa on oppilaita vajaat 300 ja henkilökuntaa noin 30. Koulusta löytyy perusopetuksen luokkien lisäksi esikoululuokka, kaksi pienryhmää sekä joustavan perusopetuksen JOPO-luokka. Yli-Iissä on lähdetty rohkeasti kokeilemaan erilaisia työkaluja luovuuden, kädentaitojen ja erityisopetuksen saralla. Käyttöön on otettu useita Microsoftin tarjoamia oppimisen työkaluja. Erityisluokanopettaja Tuija Perälä on ottanut käyttöön Syventävän lukuohjelman, joka on sekä […]

 • Uhka vai mahdollisuus? #amisreformi

  Uhka vai mahdollisuus? #amisreformi

  AMKE-ajankohtaispäivät kokosivat yhteen ammatillisten oppilaitosten edustajia Microsoft-talolle 12.-13.4.2018. Kahden päivän aikana esittelimme ajatuksia ja ideoita siitä, miten me Microsoftilla voimme auttaa oppilaitoksia ammatillisen koulutuksen reformin ja uudistumishaasteen edessä.             Osallistujat tutustuivat järjestämissämme työpajoissa mm. Teamsin käyttöön, virtuaalioppimiseen ja uusimpiin Surface-laitteisiin. Virtuaalioppimisen työpajassa osallistujat pääsivät kokeilemaan sekä täysimittaista virtuaalitodellisuutta (VR) Dellin […]

Teollisuus

 • henkilö, jolla on kypärä

  Valmistavalle teollisuudelle kasvua vastuullisuusratkaisuista

  Suomessa ja muualla Euroopassa ollaan entistä tietoisempia omien valintojen vaikutuksista ympäristöön. Kuluttajat myös kiinnittävät yhä enemmän huomiota yritysten kestävään toimintaan ja tuotantoketjuihin tuotteita valitessaan. Mitä vastuullisuus vaatii valmistavan teollisuuden yrityksiltä? Entä miten digitalisaatio auttaa vastuullisuuden edistämisessä? Kestävä kehitys on noussut keskeiseksi puheenaiheeksi myös valmistavassa teollisuudessa. Ekologisuus tuo liiketoiminnalle mahdollisuuksia mutta myös vaatimuksia niin lainsäädännöstä, asiakkailta, sijoittajilta kuin myös työntekijöiltä.    Suomessa valmistavan teollisuuden kestävää kehitystä ohjaavat esimerkiksi hallituksen hiilineutraaliustavoitteet, joita useat suomalaiset toimijat ovat täydentäneet omilla tavoitteillaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Konkreettisia kestävän kehityksen toimenpiteitä ovat […]