Digital transformation i den offentlige sektor – en mere sammenhængende, enkel og grønnere offentlig sektor

Maria Damborg Hald

Maria Damborg Hald

Direktør for Public Sector

Læsetid, 4 min.

”Håndteringen af covid-19 i den offentlige sektor har vist os, at meget mere kan lade sig gøre, end vi troede. I takt med at vi vender tilbage til hverdagen skal vi nu bare passe på ikke at smide barnet ud med badevandet!” Det var et af de hovedbudskaber jeg havde med til #OffDig21 i Aarhus, tidligere i denne uge.

Vi har de sidste 18 måneder lykkes på en række centrale velfærdsområder at accelerere den digitale transformation. Nu skal vi holde fast i disse nye måder at arbejde og levere offentlig serviceydelser på, og ikke bare gå tilbage til verden, som vi kendte den før.

Hvordan sikrer vi os fremtidens hybride arbejdsplads?

Forandringerne i måden vi arbejder på er sket på kort tid, og vi står lige nu, i takt med, at vi vender tilbage til en ny hverdag i ‘the messy middle’. Vi ved mere end vi gjorde for bare 18 måneder siden, men er også udfordret i at finde den bedst mulige måde at få ’den hybride arbejdsplads’ til at fungere optimalt på. Paradoksalt nok viser Microsofts Work Trade index 2021, at 73% af de adspurgte medarbejdere, gerne vil beholde fleksibilitet qua covid-19 og hjemmearbejde. Alligevel ønsker 67% sig mere interaktion og fysisk tilstedeværelse i arbejdsdagen. Hvordan indretter vi arbejdstilrettelæggelsen og vores arbejdspladser så vi kan imødekomme dette?

Ikke nok med, at det hybride setup skal spille – indretning af fysiske lokaler skal have en overhaling – er det også vigtigt, at finde en strategi, der balancerer mellem, hvordan arbejdspladser skal løse det hybride arbejdsfællesskab. I Microsoft mener vi, at det bliver helt afgørende, at vi finder nogle modeller, som kan honorere disse forventninger, fordi det bliver helt afgørende i konkurrencen om at tiltrække og fastholde talent.

Compliance og sikkerhed

Men at skabe en mere hybrid arbejdskultur, kræver ligeledes nogle forudsætninger for styrket IT-sikkerhed og compliance for, at borgerne fortsat kan have tillid til digitale løsninger i den offentlige sektor. Cybertruslen har aldrig været højere. Der er derfor ingen vej uden om, at der skal investeres yderligere i styrket it-sikkerhed over de kommende år. Og derfor bliver et helt centralt spørgsmål: ”Hvor får vi mest it-sikkerhed for pengene?” I Microsoft rådgiver vi vores kunder til at starte med at investere i de store platforme, som alle medarbejdere bruger hver eneste dag. Her vil hver krone investeret give et markant afkast i form af styrket sikkerhed og compliance – og dermed væsentlig reduceret risiko.

Teknologivalg der bidrager til grøn omstilling

Ikke nok med at teknologivalg har betydning for, hvordan vi skaber en sikker og compliant arbejdsplads, så kan det også yde et væsentligt bidrag til at reducere klimaaftryk og accelerere den grønne omstilling. I Microsoft har vi opstillet en række enkle og meget ambitiøse interne mål om at være CO2-neutrale inden 2030. Kun dette kan opnås ved at omstille produktionen, sikre at vi ikke bruger mere vand end det, der er brug for, samt stoppe alt produktion af affald, der ikke kan genanvendes.

Alle virksomheder – både offentlige og private kan bidrage til den grønne omstilling ved at indtænke valg af teknologi. Øget anvendelse af cloudløsninger bliver en afgørende faktor i at reducere klimaaftryk og bidrage til den grønne omstilling. Også kloge valg i forbindelse med indkøb af PC’er og tablets/ -mobile enheder kan yde et ganske væsentligt bidrag til den grønne omstilling. Der er nemlig meget stor forskel på indhold af giftig kemi i forskellige devices. Her adskiller Microsofts devices sig markant fra resten af feltet, fordi vi aktivt og målrettet har arbejdet med at udfase en række meget giftige stoffer i vores PC’er og intelligente mødeskærme. Man kan derfor håbe på at en aktiv indkøbsstrategi vil sikre, at flere at disse produkter finder vej ind i den offentlige sektor.

Det afhænger af mennesker

Til syvende og sidst afhænger den offentlige sektors succes af de mennesker, som driver sektoren fremad. Hvis sektoren skal fastholde og tiltrække de dygtigste hoveder, så skal der leveres på ovenstående parametre. Den moderne arbejdsstyrke kræver enorm fleksibilitet, socialt ansvar og moderne teknologi. Vi står med en unik mulighed lige nu for at bygge videre på et momentum, som risikerer at smuldre mellem vores fingre, hvis ikke vi tager de modige og rigtige beslutninger nu. De erfaringer, vi har høstet gennem en reaktiv indsats under pandemien, skal nu bruges proaktivt for at sikre velfærden i de næste mange år.

Gratis whitepaper: Sæt skub i din overholdelse af GDPR-standarderne

Tag hånd om GDPR med den mest komplette, sikre og intelligente løsning til digitalt arbejde

Find flere relaterede artikler pr. branche:

Detailhandel

Offentlig forvaltning

Produktion

Sundhedspleje

Uddannelse

Find flere relaterede artikler pr. dossier:

Digital Transformation

Kundecases

Kundehistorier

  • een groep mensen die aan een tafel zit

    Microsoft Surface styrker både klasse- og fjernundervisningen på Randers HF & VUC

    Hele ledelsen og alle underviserne på Randers HF & VUC har deres egen Microsoft Surface inklusive en Surface Pen. Det fleksible værktøj har skabt en helt anden dynamik i klasseundervisningen, hævet kvaliteten af fjernundervisningen og er blevet et uundværligt rette- og feedbackredskab. “Vi uddanner til fremtiden.” For Randers HF & VUC er den sætning mere […]

Sikkerhed og databeskyttelse

  • Highlights fra Microsoft Ignite 2018 – Set i et Modern Workplace- & Security-perspektiv

    Highlights fra Microsoft Ignite 2018 – Set i et Modern Workplace- & Security-perspektiv

    Så er Ignite slut for mit vedkommende efter fem dages deltagelse i diverse sessioner, keynotes-møder m.m. En god oplevelse, som jeg som “evangelist” gerne deler med andre Microsoft-interesserede. Samtidig vil jeg forsøge at forklare, hvorfor det giver mening, at Microsoft nu forsøger at få Office 365-brugere til at konvertere til Microsoft 365 – og ja […]

Tips