Hvordan Microsoft Learn tilbyr studenter etterspurt teknologikompetanse

Microsoft

Microsoft

Lesetid, 4 min.

Lærernes samfunnsoppdrag er å forberede studentgenerasjonen på veien som ligger foran dem. Rent praktisk vil det si å lære studentene ferdighetene de trenger for å lykkes og trives i en digital fremtid. 

Digital kompetanse er allerede på læreplanene til grunnskoler og videregående skoler i europeiske land. Høyere utdanningsinstitusjoner må derimot forberede studentene på livet utenfor utdanningssystemet – ikke minst ved å gi dem teknologikompetansen de trenger for å lykkes i et digitalisert arbeidsliv.  

Men mye tyder på at studentene ikke får den nødvendige kompetansen. For eksempel spås teknologisektoren å vokse med 149 millioner nye jobber innen 2025.1 Får vi ikke bukt med kompetansemangelen, kan 4,3 millioner av disse stillingene stå ubemannet i 2030.2 Å fylle disse stillingene har høy prioritet, og samfunnsfordelene med en fullbemannet teknologisektor er åpenbare: Ved å investere bredt i fremtidsrettet kompetanse for dagens og morgendagens arbeidsstyrke kan verdens økonomi faktisk oppnå en produktivitetsøkning verdt USD 8,3 billioner innen 2030.3

Vi lanserte Microsoft Learn med ett mål for øye: å gi lærere og studenter universiteter og høyskoler tilgang til gratis ressurser for å få bukt med kompetansemangelen og samtidig forberede studentene på fremtidens digitale arbeidsliv.

Sertifisert teknologikompetanse som arbeidsgivere trenger 

Det store flertallet av organisasjoner i offentlig og privat sektor gjennomgår eller skal gjennomgå digital transformasjon. Det vil si at de trenger digitalt kyndige medarbeidere for å holde driften i gang i fremtiden.  

Det virker rett og rimelig at høyere utdanningsinstitusjoner tilbyr studentene mulighet til å skaffe seg arbeidslivsrettet teknologikompetanse før de avslutter utdannelsen og søker lykken på det digitale arbeidsmarkedet. 

91 % av rekrutteringssjefer vektlegger sertifiseringer i vurderingen av jobbsøkere.

Fullført læring på Microsoft Learn kan dokumenteres med Microsoft-sertifiseringer . Disse sertifiseringene anerkjennes jevnt over av alle bransjer og sektorer, og studenter kan bruke dem for å attestere sin tekniske kunnskap. Sertifiseringene starter på et grunnleggende nivå, for så å fortsette til mer avanserte emner som Azure, kunstig intelligens, dataanalyse og cybersikkerhet. Studenter kan med andre ord skaffe seg de tekniske ferdighetene de trenger for å fylle stillinger i det moderne arbeidslivet. 

Ferdige læreplaner som kan integreres i undervisningen  

En vanlig innvending mot innføring av nye læreplaner er at de vil forstyrre den fastlagte undervisningen. Microsoft Learn derimot ble opprettet i tett samarbeid med lærere, institusjoner og studenter nettopp for å fungere komplementerende til de eksisterende universitets- og høyskolegradene, ikke i motsetning til dem. 

Microsoft Learn for Educators (MSLE) gir lærere og institusjoner alt de trenger for å innføre teknologiopplæring i de eksisterende gradsforløpene. Alt av materiell, verktøy og ressurser på Microsoft Learn lar seg enkelt integrere i enhver læreplan. 

Lærere får også tilgang til selvbetjente opplæringsprogrammer og virtuelle seminarer der de lærer å gi studenter praktisk teknologiundervisning. De kan få hjelp av en opplæringsleder til å komme i gang med Microsoft Learn, og de har alltid anledning til å stille spørsmål til Microsoft-eksperter. Videre kan de delta i Microsoft Learn-fellesskapet, der de kan utveksle tanker og ideer med andre lærere og bygge nettverk. 

Microsoft Learn forbereder studenter på fremtiden 

Microsoft Learn har allerede gitt over 4500 lærere opplæring, teknologi og verktøy for å forberede studenter på fremtiden. Og studentene til disse lærerne gjør det bra i dag. 

Microsoft Learn gir studenter tilgang til en læringshub med nesten 3000 moduler og programmer. Her kan de skaffe seg kompetanse om data, kunstig intelligens og mye mer. Med Azure-skytjenester og tekniske sertifiseringer kan studenter styrke både kompetanse og selvtillit og øke verdien sin på arbeidsmarkedet.  

I dag er IT og ny teknologi helt uunnværlig i så å si enhver bedrift. Det spiller ingen rolle hva en bedrift lager, eller hvilken avdeling i en bedrift man jobber i – mennesker som forstår kunstig intelligens og skyen, er rett og slett etterspurt mangelvare.*

* Jon Oleaga, timelærer i teknologitrender og digital markedsføring og digitaliseringskonsulent ved IE University 

En ressurs som utvikler seg i takt med arbeidslivets behov og krav 

Vi i Microsoft vet godt at undervisningsforløp ikke står stille. Derfor gjør ikke Microsoft Learn det heller. Våre kurs er i stadig utvikling samtidig som vi legger til nye – og hele tiden lytter vi til lærerne og studentene som deltar i Microsoft Learn-fellesskapet, for å forsikre oss om at alt de finner på Microsoft Learn, er relevant og oppdatert. 

Trenger du mer informasjon om hvordan du hjelper lærere til å briljere i jobben og studenter til å lykkes med karrieren? Last ned våre veiledninger, som er på én side hver:

 

 

Kilder: 1 «Certifications can spark confidence amidst unexpected changes», Microsoft, 21. juni 2021. 2 «2021 Value of IT Certification Employer Report», Pearson Vue 2021. 3 «WEF: Investing in the skills of future could add $8.3trln to global economy by 2030», ZAWAYA, 25. mai 2022. 

1 time

Microsoft Learn for Educators

Bli med i fellesskapet og begynn å utvide studentenes horisont i dag. Lær mer om Microsoft Learn for Educators her.

Microsoft en ideell partner for fremtidsklare studenter

Hvordan Microsoft samarbeider med utdanningsinstitusjoner for å bidra til å forbedre fremtidens arbeid

Oppdag flere relaterte artikler per bransje:

Industri

 • en kropp av vann

  ML Ops in Action: Key learnings and best practices from the community

  Have you registered for Microsoft Ignite, the flagship tech conference organized by Microsoft? This year, we will have a Local Connection session for the Norwegian community and you don’t want to miss it!  In this local break-out session we have gathered some ML Ops experts from both Microsoft and our fantastic partners and customers in Norway. We will have a panel discussion on what is ML Ops (Machine Learning […]

Offentlig sektor

Utdanning

 • Samas Høgskole i vinterlandskap foran en mørk blå himmel

  Sámi allaskuvla gikk helt opp i skyen

  Sámi allaskuvla er det første universitetet i Norge som har lagt all drift i skyen, og det skjedde i én operasjon. – Vi savner ingenting, sier teknologi- og driftssjef Lasse Wigelius ved Sámi allaskuvla Etter drøye to år med grundig planlegging, gikk Sámi allaskuvla helt opp i skyen til Microsoft Azure i oktober 2020, som […]

 • Karrieredag samlet IT-bransjen og uventede talenter 

  Karrieredag samlet IT-bransjen og uventede talenter 

  Inno-Sci utdanner minoritetskvinner for fremtidens IT-behov. Slik gikk det da studentene møtte bransjen:  – Vi er ikke annerledes enn andre. Vi har kompetansen, sertifikatene og kunnskapen som trengs for å gjøre en forskjell.  Det sier Archana Srivastava. Hun er student hos Inno-Sci og snart ferdigsertifisert nettsikkerhetsarkitekt.   Inno-sci er et nettbasert utdanningstilbud for kvinner med minoritetsbakgrunn […]

Oppdag flere relaterte artikler per dossier:

Digital Transformation

 • To unge jenter som spiller Minecraft på en bærbar PC

  En ny tilnærming til informatikk i skolen: Fire ressurser som hjelper lærere i gang

  Verden forandrer seg raskt. COVID-19-pandemien har fått fart på digital transformasjon. Hele næringslivet og alle institusjoner går over til hybrid arbeid og digital levering. Dette har hatt store konsekvenser for hvilke kompetanser arbeidsmarkedet etterlyser. Ifølge en analyse utført av LinkedIn og Microsoft vil 149 millioner flere digitale stillinger bli opprettet innen 2025, på fagområder som […]

Kundehistorier

 • Et banner med bilde av en by og teksten

  Microsoft AccountGuard lanseres i Norge – økt beskyttelse mot dataangrep

  Av Kristine Beitland, Direktør for Myndighetskontakt i Microsoft Norge.  I mars ble Stortinget igjen utsatt for dataangrep. Er angrepene på Stortinget enestående? Svaret er dessverre nei. Angrepene skjer hyppigere og de statlige aktørene bruker sofistikerte metoder for å skaffe seg informasjon fra sivile, bedrifter og myndigheter. Der hvor de tidligere jaktet for økonomisk vinning eller for å skaffe til veie militær etterretning, går de nå […]

Tips

 • Tid for å styrke din digitale kompetanse?

  Tid for å styrke din digitale kompetanse?

  I juni 2020 annonserte Mirosoft et nytt globalt inititativ som vil gi 25 millioner mennesker mulighet til å tilegne seg nødvendige digitale ferdigheter innen utgangen av året. Initiativet er en respons til den økonomiske krisen forårsaket av Covid-19. For å få økonomien tilbake på beina, vil tilgang til digitale ferdigheter være viktig. Det globale initiativet […]