Et banner med bilde av en by og teksten

Microsoft AccountGuard lanseres i Norge – økt beskyttelse mot dataangrep

Kristine Beitland

Kristine Beitland

Director, Corporate Affairs Norway at Microsoft

Lesetid, 3 min.

Av Kristine Beitland, Direktør for Myndighetskontakt i Microsoft Norge. 

I mars ble Stortinget igjen utsatt for dataangrep. Er angrepene på Stortinget enestående? Svaret er dessverre nei. Angrepene skjer hyppigere og de statlige aktørene bruker sofistikerte metoder for å skaffe seg informasjon fra sivile, bedrifter og myndigheter. Der hvor de tidligere jaktet for økonomisk vinning eller for å skaffe til veie militær etterretning, går de nå til angrep på valg og valgprosesser, selve kjernen i våre demokratier. Dette er en svært bekymringsfull utvikling vi har sett de senere årene med ulovlig innblanding i valgkamper for å påvirke valgresultater. Innblandingen inkluderer dataangrep fra statlige aktører mot politiske ledere og kandidater i ulike politiske partier, deres medarbeidere og andre tilknyttede personer til det politiske miljøet.  

Bedre rustet for fremtiden 

Ofte blir det ikke funnet noen offisielle, formelle bånd mellom statlige angrep og nasjonen bak. Hvordan forsvarer vi da kritiske samfunnsfunksjoner og norske interesser mot massive, målrettede angrep fra andre nasjoner eller statsstøttede, utenlandske grupper? Dette er aktualisert gjennom de to alvorlige angrepene mot Stortinget bare det siste året, og Stortingsvalget er om knappe fire måneder. Vi ønsker å være med på å styrke kunnskapen slik at norske virksomheter med kritiske samfunnsfunksjoner kan stå bedre rustet i møte med økende digitale trusler og angrep. På den måten kan vi sammen bidra til å øke vår felles motstandsdyktighet 

Ny sikkerhetstjeneste fra Microsoft 

I dag lanserer vi derfor Microsoft AccountGuard – en ny sikkerhetstjeneste som tilbys gratis til eksisterende Office 365 kunder innenfor blant annet det politiske området som anses som særlig utsatt for dataangrep. Tjenesten er designet for å hjelpe kunder som risikerer å bli utsatt for angrep i møte med et stadig økende og sofistikert trusselbilde 

Dette er en del av vårt Defending Democracy Program. Siden 2018 har AccountGuard blitt lansert gradvis i flere land, og nå i mai får aktuelle norske kunder også tilgang på tjenesten. Bruk av tjenesten er frivillig, og kansellering kan gjøres når som helst (uten kostnad).  

Kunder som er ansett som særlig utsatt for innblanding og dataangrep er for eksempel politiske partier, enkelte virksomheter innen helsesektoren, menneskerettighetsorganisasjoner og humanitære organisasjoner. Bruk av tjenesten innebærer at denne ekstra sikkerheten også kan benyttes av ansatte og andre personer tilknyttet et parti eller virksomhet som benytter Outlook.com eller Hotmail.com for privat e-post.  

I forbindelse med at vi har et kommende stortingsvalg til høsten er det derfor med glede at vi nå kan tilby AccountGuard i Norge til eksempelvis følgende Office 365-kunder:  

 • Registrerte politiske partier 
 • Partiledere og medlemmer 
 • Stortingskandidater og valgte representanter 
 • Personer med personlige Outlook.com og Hotmail.com e-postkontoer som er invitert til å delta av en kvalifisert organisasjon, som nevnt i eksemplene ovenfor
   

Spesifikt består tjenesten av: 

 • Anbefalinger om fremgangsmåter for å ivareta organisasjonens sikkerhet, som er spesifikt tilpasset kundegruppen 
 • Tilgang til webinarer og workshops om datasikkerhet 
 • Varsel dersom en trussel eller angrep fra en utenlandsk statlig aktør mot deltakerens O365-konto blir bekreftet 
 • Varsel til både organisasjonen og, der det er mulig, den berørte personen, hvis en registrert Hotmail.com eller Outlook.com konto knyttet til organisasjonen, er angrepet eller forsøkt angrepet av en utenlandsk statlig aktør, og dette er bekreftet 
 • Anbefalinger til den deltakende organisasjonen om tiltak hvis et brudd på sikkerheten er bekreftet 
 • Forbedret identitetsbeskyttelse, inkludert prøvelisensiering for Azure Active Directory P2 og Yubico-sikkerhetsnøkler. 
 • En direkte linje til Microsofts Defending Democracy Program-teamet 

Demokratiske prosesser og institusjoner utgjør kjernen i ethvert demokrati. Microsoft ønsker å bidra til å beskytte demokratier verden rundt, noe som er en av hovedoppgavene for vårt Defending Democracy program.  

Dersom du ønsker å vite mer om AccountGuard kan du lese mer om dette på vår nettside. 

Dossier

Kundehistorier

Microsoft Certifications

Earn certifications that show you are keeping pace with today’s technical roles and requirements.

Oppdag flere relaterte artikler per bransje:

Industri

 • en kropp av vann

  ML Ops in Action: Key learnings and best practices from the community

  Have you registered for Microsoft Ignite, the flagship tech conference organized by Microsoft? This year, we will have a Local Connection session for the Norwegian community and you don’t want to miss it!  In this local break-out session we have gathered some ML Ops experts from both Microsoft and our fantastic partners and customers in Norway. We will have a panel discussion on what is ML Ops (Machine Learning […]

Offentlig sektor

Utdanning

 • Two students in a classroom

  Hvordan FH JOANNEUM forbereder seg til en ny klasse med dyktige fagfolk med Microsoft Learn for Educators Program

  «Alle som ønsker å gjøre karriere innen medisinsk informatikk, må være dyktige i programvareutvikling, maskinlæring og andre ting. Heldigvis har Microsoft flere kurs som hjelper meg i gang med læringen og gir meg basiskunnskaper å bygge videre på.» Daniel Reichenpfader er masterstudent ved FH JOANNEUM University i Østerrike. Han snakker om hvor viktig forståelsen av […]

 • Hvordan Microsoft Learn tilbyr studenter etterspurt teknologikompetanse

  Hvordan Microsoft Learn tilbyr studenter etterspurt teknologikompetanse

  Lærernes samfunnsoppdrag er å forberede studentgenerasjonen på veien som ligger foran dem. Rent praktisk vil det si å lære studentene ferdighetene de trenger for å lykkes og trives i en digital fremtid.  Digital kompetanse er allerede på læreplanene til grunnskoler og videregående skoler i europeiske land. Høyere utdanningsinstitusjoner må derimot forberede studentene på livet utenfor […]

Oppdag flere relaterte artikler per dossier:

Digital Transformation

 • Power Apps Hackathon

  LowCode Hackathon in September

  With Power Apps, everyone, no matter their skillset can create innovative business apps to automate and improve processes. Build apps quickly with familiar Microsoft tools, prebuilt templates and drag-and-drop simplicity. Launch working apps in one click across web and mobile platforms.  As a Microsoft partner, you have an exceptional opportunity to build solutions for your […]

Kundehistorier

 • – Teknologi er avhengig av mangfold

  – Teknologi er avhengig av mangfold

  Januar, 2023 Derfor utdanner Inno-Sci minoritetskvinner for fremtidens IT-behov.   Se for deg at du flytter til et nytt og ukjent land. Ikke snakker du språket. Og selv med universitetsutdanning og lang arbeidserfaring får du deg ikke jobb. Hva gjør du?   – Jeg har begynt å jobbe som frivillig leksehjelp. Jeg elsker å jobbe med barn, […]

Tips

 • Tid for å styrke din digitale kompetanse?

  Tid for å styrke din digitale kompetanse?

  I juni 2020 annonserte Mirosoft et nytt globalt inititativ som vil gi 25 millioner mennesker mulighet til å tilegne seg nødvendige digitale ferdigheter innen utgangen av året. Initiativet er en respons til den økonomiske krisen forårsaket av Covid-19. For å få økonomien tilbake på beina, vil tilgang til digitale ferdigheter være viktig. Det globale initiativet […]